Vereniging Gemienschop van Oll'Ommer

De Gemienschop van 0ll Ommer werd op 11 april 1951 opgericht. Geboren en getogen Ommenaren staken in 1948 – toen Ommen 700 jaar stad vierde – de koppen bij elkaar om de ‘echte’ 0ll Ommer te verenigen. Ze waren het zat dat alleen de ‘import’ de dienst uitmaakte. Waarom het nog drie jaar duurde voor de officiële richting is niet duidelijk. De doelstelling van 0ll Ommer is het in ere houden van Ommer gebruiken en tradities en het gebruik van de Ommer sproake in de omgang. Toen ook werd de Ommer groet: “’t Giet oew goed, bi’j al wa’j doet” bedacht. Men putte toen uit een gedicht van Joost van den Vondel: “De liefde tot zijn stad is elkeen aangeboren”. Volgens de statuten van 0ll Ommer moet men in Ommen geboren zijn en moet de eigen familie vijftig jaar in Ommen gevestigd zijn geweest om lid te kunnen worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor wie ouder is dan 35 jaar en minstens tien jaar in Ommen woont. Voorwaarde is dan nog wel dat men zich voor de Ommer gemeenschap verdienstelijk (heeft) (ge)maakt.


Afbeelding 1 - 2 van 2