6 december 2021

1930. De Brugstraat in wintertooi

Categorie: Algemeen.    64 keer gelezen.

 Het is winter. De dagen worden korter en kouder. De jaarwisseling nadert. Tijd om stil te staan bij het afgelopen jaar. Heeft het ons gebracht wat we er van hebben verwacht? Helaas zitten we nog steeds in een pandemie. Toch hopen wij dat het met iedereen goed mag gaan, nu en in de toekomst. Ook in het nieuwe jaar zullen wij ons inzetten om zo goed mogelijk in beeld brengen wat er in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien. En dat doen we al meer dan 15 jaar!

Het team van OudOmmen.nl wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Reageren »

6 december 2021

1672 – 2022 Herdenking 350 Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (2)

Categorie: Harry Woertink.    64 keer gelezen.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van de als Bommen Berend bekende bisschop van Münster plunderend door Overijssel trokken.

 Christoph Bernhard Freiherr von Galen (Bernard van Galen), ook wel “Bommen Berend” genoemd.
Afbeelding: Wikipedia

Als bisschop van Münster sloeg Bernhard van Galen keihard toe. Ook Ommen ontsprong niet de dans. Dit is deel 2 over het Rampjaar 1672.

Het was in de zeventiende eeuw een periode van angst en beven door de ingelegerde soldaten. Wat aan eten op tafel kwam werd ingenomen door de vijandige soldaten. Huizen werden toegetakeld, aardappelen en groente uit tuinen geplunderd en de rogge van het land gestolen. En bij het minste en geringste verzet volgde er harde klappen van de soldaten.

Bittere armoede in Ommen
Wat waren de burgers van Ommen blij toen de Magistraat de door het Munsters krijgsvolk geëiste hoge bedrag van 2000 gulden uitbetaalde. Een zogeheten brandschatting om verdere plunderingen, treiteringen en ander wangedrag tot misschien wel het in brandsteken van de stad te voorkomen. Het opleggen van deze ‘oorlogsbelasting’ leidde echter tot bittere armoede in Ommen. Het geëiste geld had Ommen ook niet zelf, maar moest van Zwolle geleend worden.

Capitulatie Overijssel
De Munsterse bisschop Bernard van Galen verzamelde zijn troepen in Nordhorn. Ook de Keulse bevelhebber Willem van Fürstenberg bracht zijn strijdkrachten in Westfalen bijeen en viel Overijssel en de Graafschap binnen, waar de bondgenoten zich verenigden. Op 5 juni 1672 capituleerde al de Ridderschap van Overijssel. Spoedig waren tal van steden in het oosten van het land in de macht van de vijand, daarna vielen Deventer, Zwolle, Zwartsluis en Steenwijk.

Na de val van Deventer kwam een grote Munsterse troepenmacht naar Ommen afzakken. In juni 1672 trok de vijand de stad binnen en legerde zich bij de burgers. Het was een ontzettende toestand, daar de benden gewelddadigheden van allerlei aard pleegden. Het leger trok op naar de Ommerschans, maar tot verrassing werd een inmiddels verlaten Ommerschans aangetroffen. De schans werd nu bezet door de troepen onder aanvoering van de onderbevelhebber Breuninck. Terwijl het grootste gedeelte der manschappen naar Ommen terugtrok, bleef een compagnie op de schans achter, die door Ommen van het nodige moest worden voorzien. Lees meer »

Reageren »

4 december 2021

1672 – 2022 herdenking 350 Rampjaar waar ook Ommen niet aan ontkwam (1)

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    127 keer gelezen.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de troepen van Bommen Berend door Overijssel trokken. Als bisschop van Münster was het in het Rampjaar 1672 dat bisschop Bernhard van Galen keihard toesloeg.

 Archieffoto van de Open Monumentendag Ommen in 2018. Oude tijden van Bommen Berend, de beruchte bisschop van Münster die in de zeventiende eeuw plunderend door Overijssel trok, komen tot leven op de Ommerschans met een historisch kanon. Het circa 2.000 kilo zware wapen dateert overigens uit 1786.
Foto: Harry Woertink

Ook Ommen ontsprong niet de dans. Als verdedigingsschans speelde de Ommerschans ook een rol in de strijd. Echter, de Ommerschans voldeed bij lange na niet aan het doel waarmee zij eertijds was opgeworpen. In deze serie een terugblik. Dit is deel 1.

Redeloos, radeloos en reddeloos
Frankrijk, Engeland en de bisschop van Münster vielen in 1672 de Nederlandse Republiek binnen. In minder dan een maand tijd overliep de vijand alle tegenstand. In steden stortte de openbare orde in. Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Toch vertelt deze uitdrukking niet het hele verhaal. Te lang is 1672 herdacht als voornamelijk een ramp voor westelijk Nederland, terwijl in werkelijkheid het Rampjaar de Republiek in tweeën splitste. De provincies Holland en Zeeland bleven vrij achter de Hollandse Waterlinie; over de rest van de provincies daalde een regime neer van onderdrukking en terreur.

Ommen
De oorlogen van de bisschop van Munster, Barend van Galen, met de Staat der Verenigde Nederlanden zorgden in de meeste steden en dorpen van het platteland in Overijssel voor vele doormarsen en inlegeringen. Die gingen weer gepaard met afzettingen, plunderingen en branden door het Munsters krijgsvolk. Ook de stad Ommen kreeg met veel schade en veel onheil te maken. In 1665 was er gestadige inlegering in Ommen van krijgsvolk van de Bisschop van Munster; de twee oorlogvoerende partijen trokken steeds af en aan. Van 25 september tot 2 oktober was het gehele Munsters leger ondergebracht in Ommen. De bisschop zelf had zijn intrek op Den Hof genomen. Lees meer »

Reageren »

28 november 2021

Midwinterhoornblazers ook in Ommen weer te horen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    136 keer gelezen.

OMMEN – Op zondag 28 november – de eerste dag van de advent – was het weer zover dat de midwinterhoorns weer van de muur gehaald mochten worden.

Met 10 man sterk waren de Ommer Midwinterhoornbloazers present op het Anbloazen in Ommen
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Midwinterhoornblazen

Ook voor de leden van de “Ommer Midwinterhoornbloasers”. Bij het schemeren van de dag bliezen ze op het Vechtpodium in het centrum van Ommen voor het eerst weer de “Oale roop” of zoals de blazers zelf zeggen het “Anbloazen”.

Wintertraditie
Het is een echte wintertraditie, want de hoorn wordt vanaf de eerste zondag van Advent geblazen om de komst van het kerstkind aan te kondigen. Met Driekoningen, op 6 januari, wordt er afgeblazen en worden de hoorns weer opgeborgen.

De nieuwsgierigen die aan het eind van de middag op de blaasgeluiden waren afgekomen spraken van prachtig klanken over op dat moment heel rustig Ommen. Op de komende marktdagen zijn de 10 leden van de “Ommer Midwinterhoornbloasers” ook te horen op hun houten blaasinstrumenten.

De midwinterhoorn is een licht gebogen hoorn van berken- elzen- of wilgenhout, op ambachtelijke manier gemaakt met een mondstuk, de happe, van vlier of een andere houtsoort, waarop een eenvoudige melodie wordt geblazen. Er zijn ook blazers die zelf hun hoorn maken. De hoorns worden ofwel aan elkaar gelijmd of in water gehangen, waardoor de twee houten helften opzwellen en naadloos op elkaar passen en de naden hermetisch worden afgesloten.

Bron: Harry Woertink – 28 november 2021

Reageren »

25 november 2021

Historisch Rijwielmuseum Ommen op zoek naar vaste locatie

Categorie: Harry Woertink, Musea.    317 keer gelezen.

OMMEN – Overijssels gedeputeerde Roy de Witte (CDA) was donderdag 25 november te gast in het Historisch Rijwielmuseum in Ommen, waar hij werd rondgeleid door vrijwilligers van het museum.

 Gedeputeerde Roy de Witte (tweede van links) op bezoek in het Ommer rijwielmuseum. Verder v.l.n.r. vrijwilliger Dineke Broekmaat, statenlid Jan Westert, museumvoorzitter Gerrit Voort en penningmeester Georg Doorn.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2021 – Fietsmuseum Ommen

Dat deed hij samen met statenlid Jan Westert (ChristenUnie) uit Ommen. Aanleiding van het bezoek was de noodkreet van het museumbestuur om financieel geholpen te worden bij het uitkijken naar een nieuwe locatie voor het rijwielmuseum. De gedeputeerde deed de toezegging zich hard te willen maken voor de plannen van het museumbestuur en daar dan ook graag een steentje aan te willen bijdragen. Om welk bedrag het dan gaat kon de gedeputeerde nog niet zeggen. Ook het gemeentebestuur van Ommen wil de gedeputeerde bij de plannen betrekken.

Nieuwe locatie in centrum
Het rijwielmuseum zit in een leegstaand winkelpand aan de Brugstraat, maar moet vanwege nieuwbouwplannen op deze locatie binnenkort verkassen. Als het aan het museumbestuur ligt wordt bij verhuizing gekozen voor een vaste locatie in het centrum van Ommen. Eventuele mogelijkheden van aankoop van een (winkel)pand wordt ook door het museumbestuur niet uitgesloten. “Ons museum is in vijf jaar uitgegroeid tot een prachtig museum. We komen dit jaar aan 10.000 bezoekers. Daarom willen we ons bestaansrecht verder verstevigen”, aldus Gerrit Voort, voorzitter van de stichting Historisch Rijwielmuseum Ommen. Voort legde aan de gedeputeerde uit dat het museum de ontwikkeling van de fiets laat zien tussen 1900 en 1960. “We vertellen verhalen, maar horen ze ook van onze bezoekers. Wij zijn er trots op dat we met onze vrijwilligers en zonder enige financiële steun dit hebben kunnen opzetten”.

Helpende hand
Gedeputeerd Roy de Witte die Cultuur in zijn portefeuille heeft benadrukte dat de provincie graag bereid is om de helpende hand uit te steken. “Wat ik hier zie en ook hoor, dan voldoen jullie helemaal aan wat we als provincie graag beogen. En dat is het doorvertellen van het verhaal. Met jullie vrijwilligers zie ik dat jullie dat doen. De fiets is in de loop der jaren een belangrijk stuk cultuur voor ons geworden. Als erfgoed willen we dat graag bewaren en doorgeven”, aldus de gedeputeerde. Lees meer »

Reageren »

24 november 2021

Het Vrijthof was vroeger een met lindenbomen omzoomd plein

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    190 keer gelezen.

Twee oude foto’s, met daarop de intocht van Sinterklaas in 1936 vertellen hoe het Vrijthof in de kom van Ommen er vroeger heeft uitgezien.

  Links: 1936. Sinterklaas op het Vrijthof
Rechts:1936. Sinterklaas betreedt de openbare school aan het Vrijthof

Het Vrijthof was vroeger een met lindenbomen omzoomd besloten plein. De huidige doorgang naar de Julianastraat was er nog niet, want de huizen stonden tot aan de toenmalige openbare school. Links op de hoek van de Kruisstraat is de bakkerij van de familie Lemmers te zien. In het midden hotel “Het Zwarte Paard” van de familie Gerrits.

Bakker Wicherson
Op de hoek met de Bouwtraat bevond zich de winkel en bakkerij van Geert Wicherson. Bakker Geert Wicherson was een statig man, op en top bakker en zakenman. Ze hadden een flinke bakkerij en een drukbeklante winkel. Om het draaiend te houden wadden een paar knechten en dienstmeisjes in dienst. Gerrit, Koos de en Aaltje waren de kinderen uit het gezin Wicherson. Gerrit was net als zijn vader bakker en volgde hem later op. Aaltje trouwde met Jan Timmerman en ging wonen aan de Van Raaltestraat. Gerrit deed later de zaak over aan Gerrit Kampman van de Spar. Later kwam er een bloemenzaak en tegenwoordig doet het dienst als kantoor.

Truin
In de woning verderop woonde de familie Truin. Het ging om Mans, Hendrik en Martha Truin, bij de Ommenaren beter bekend als “De Truun’s”. Hendrik en Mans waren allebei bij de post als postbesteller Zij hielden ook kippen en varkens die nog wel eens door kwajongens “bevrijd” werden. De Truin’s stonden bekend dat ze goed op de kleintjes pasten. Het verhaal gaat dat er ’s avonds iemand aan de deur stond en vroeg: “Truin slaap je al?” waarop Truin antwoordde “Nee”. De vraag kwam toen: “Kun je me ook een gulden lenen?” met prompt als antwoord van Truin: “Nee, ik slaap al…!”. Lees meer »

Reageren »

23 november 2021

Ommer bevrijdingsvlaggen weer te koop

Categorie: Informatiebronnen, Oorlog en Bevrijding.    100 keer gelezen.

Ommen – De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid introduceerde begin dit jaar de Bevrijdingsvlag van Ommen.

 De Bevrijdingsvlag van Ommen.

Deze originele vlag, ter ere van de bevrijding en de vrijheid van de hele gemeente Ommen, is ontworpen door veteraan Bas Bosscher. De vlag wapperde tijdens het bevrijdingsweekend van 10 en 11 april bij alle scholen en gemeentelijke gebouwen. Ook particulieren werd de mogelijkheid geboden om een vlag te bestellen. Ronald Bakker van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid: “Dit was echter zo’n succes, dat we helaas niet aan alle vragen konden voldoen. Daardoor hebben we veel mensen teleur moeten stellen. We hebben toen aangekondigd met een vervolg op de actie te komen. Deze gaat binnenkort van start. Iedereen die alsnog rond 10/11 april een bevrijdingsvlag wil laten wapperen bestaat de mogelijkheid om een bevrijdingsvlag te kopen.”

Binnenkort weer te koop
De vlaggen zijn vanaf vrijdag 26 november te koop bij Molen de Lelie aan het Molenpad 7 in Ommen. Wie niet in de gelegenheid is om de vlag daar te kopen, zijn de vlaggen online te bestellen via de webshop op de site van de stichting Ommen 75 jaar Vrijheid. De kosten van de gevelvlag 100x150cm zijn €17,50

Ommer bevrijding
De stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft opdracht gegeven voor het ontwerpen van een Bevrijdingsvlag voor de Gemeente Ommen. Op 10 en 11 april 1945 kwam er in Ommen een einde aan de tweede wereldoorlog, nadat de Canadese soldaten van de Manitoba Dragoons Ommen hadden bevrijd. Sindsdien leven we in vrede. Nu bijna 77 jaar geleden.

Bron: Ronald Bakker – 23 november 2021

Reageren »

19 november 2021

Sinterklaas komt aan in Ommen – Zuute plassies Ommer traditie met Sinterklaas

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    215 keer gelezen.

Sinterklaas is weer in het land en doet menigeen kinderhart sneller kloppen. Ook in Ommen is de Goedheiligman weer gesignaleerd.

 De Goedheiligman gezeten in de auto gereden door Klaas Klosse, werkzaam bij garage Luttekes aan de Stationsweg. Naast de chauffeur zit Harm Zandbergen en achterin Carel Siero van het ontvangstcomité.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Sint Nicolaas

Al jaren wordt de Sint hier vorstelijk ingehaald. In 1949 kwam Sint-Nicolaas met de trein naar Ommen. Honderden kinderen waren naar het NS-station gekomen voor een hartelijk ontvangst van het Spaanse gezelschap. Met de auto maakte Sint toen een rondgang door Ommen, gevolgd door een kinderfeest in de toneelzaal van Hotel De Zon. In de krant staat de dag erop het volgende verslag: “OMMEN. Honderden kinderen hadden zich Dinsdagmiddag bij het station opgesteld om Sint-Nicolaas te verwelkomen, die precies om half twee met de trein uit Zwolle arriveerde. Vanwege het slechte weer was de hoge gast zo verstandig geweest, zijn paard in Zwolle achter te laten. Namens het comité van ontvangst werd hij welkom geheten door de heren Harm Zandbergen en Carel Siero. Nadat de Sint en zijn twee knechten in een auto hadden plaats genomen, ging het in optocht naar de zaal van Hotel De Zon. Hier werd de kinderen van de Openbare, Hervormde en R.K. Scholen een echte gezellige middag geboden. Nadat de Sint vertrokken was werd er poppenkast vertoond en trad nog een heer op met zijn sprekende Pop. De kinderen hebben zich kostelijk geamuseerd, dankzij het initiatief van de muziekver. Crescendo en de medewerking der burgerij.”, tot zover het verslag uit de krant van 1949.

Kameel
De laatste jaren kom Sinterklaas in Ommen aan met de boot over de Vecht. Maar dat was ook wel eens over het Ommerkanaal. Was er geen boot dan werd het trein, (open)auto of brandweerauto. De ritjes door het centrum waren ook gevarieerd: op schimmel, in de koets of in de arrenslee. Zelfs kwam er al eens een kameel aan te pas. Sinterklaas is voor Ommen geen vreemde. Sinds 1900 mag Ommen zich verheugen op de komst van de Goedheiligman. Daarna kon de jeugd van Ommen blijven rekenen op zijn komst. De Ommer courant bericht in 1923 het volgende over de komst van Sint: “Vooraf gegaan door de muziekvereniging Crescendo trok een groote schare kinderen naar het station, om den goeden Sint, die met de trein van half twee uit de richting Junne zou aankomen, feestelijk in te halen. De verwelkoming was dan ook allerhartelijkst, de kleinen popelden van plezier”. Lees meer »

Reageren »

16 november 2021

Nieuwe uitgave De Darde Klokke over Ommerkanaal, wethouders en Slag bij Ane

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    186 keer gelezen.

Het nieuwste nummer van het historisch tijdschrift De Darde Klokke (201) bevat ook dit keer weer mooie historische verhalen.

De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (201).

Zo wordt in de jongste uitgave de historie van het Ommerkanaal belicht, zowel als kanaal als het ontstaan van de buurtschap. Het kanaal van Dedemsvaart naar Ommen is gegraven in de jaren 1864-1865. Hierdoor kon de scheepvaart vanwege de lage waterstand in de Vecht vanuit Ommen nu met grotere schepen over het kanaal via Dedemsvaart richting Hasselt naar Zwolle varen. In 1927 is het kanaal verbreed en uitgediept. Hierdoor konden de melkveehouders toen de melkbussen per boot (bokschuiten) vervoeren naar de melkfabriek in Balkbrug. De melkbussen werden dan met paard en wagen door een boer uit de buurtschap naar de boot gebracht. In 1965 is het kanaal voor de scheepvaart gesloten. Het werd opnieuw verbreed en vanaf het Ommerbos naar de haven is het toen gedempt. Het kanaal werd verplaatst in westelijke richting om bij Varsen in de Vecht te stromen.

Seinen
Over ‘Wethouder Seinen’ is er een vervolgverhaal. Van 1945 tot 1974 was Gerrit Jan Seinen wethouder in de gemeente Ommen, terwijl hij voor de oorlog ook al enige jaren gemeenteraadslid was geweest. In het stadshart van Ommen had Seinen een boerderij. Seinen was een markante persoonlijkheid. Hij zei precies waar het (voor hem) op stond, maar daarmee maakte hij niet alleen vrienden. Toch is Ommen veel dank aan hem verschuldigd, overal in de gemeente zijn sporen te vinden die herinneren aan deze bijzondere plaatsgenoot, zo valt te lezen in het nieuwste nummer van De Darde Klokke. Notulen en krantenverslagen zijn erbij gehaald om aan te tonen dat Seinen als wethouder een heel sociale man was. In de tijd van de Wederopbouw na de oorlog was het heel belangrijk dat iedereen een fatsoenlijk dak boven z’n hoofd had.

Om de woningnood tegen te gaan, gaf het gemeentebestuur zelfs toestemming zomerhuisjes in Besthmen te bouwen en bewonen. De huisjes zouden tien jaar permanent bewoond mogen worden, om daarna overgedaan te worden aan ‘zomergasten’. Bovendien moest het benodigde hout voor 90 procent uit de bossen rond Ommen komen. Het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting gelastte de bouw evenwel onmiddellijk stop te zetten, omdat er geen vergunning voor was verleend. Wethouder Seinen en zijn collega Immink hielden de aannemer voor dat hij zich hier niets van moest aantrekken en gingen in juli 1948 letterlijk zelf een handje meehelpen.

Lees meer »

Reageren »

10 november 2021

Boekje Paradijs op Eerde te koop in Ommen

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Harry Woertink.    159 keer gelezen.

Op Landgoed Eerde en het bijbehorende kasteel is de afgelopen jaren flink gewerkt aan een groot herstelplan om de allure van weleer terug te brengen.

 Titelblad van Paradijs op Eerde
Afb.: Harry Woertink

Als afsluiting van al het werk heeft Natuurmonumenten een mooi boekje uitgebracht met de titel ‘Paradijs op Eerde’. Sinds kort is het boekje ook te koop bij de Primera in Ommen. De opbrengst is geheel ten gunste van Landgoed Eerde.

Kasteel Eerde werd in 1715 gebouwd. Het landgoed werd aangelegd onder regie van legeraanvoerder Johan Warner van Pallandt. Meer dan 300 jaar later is landgoed Eerde uniek in Nederland en van Europese allure. De 18e-eeuwse symmetrische aanleg is nog grotendeels intact en gaaf aanwezig. Eerde is bovendien een ‘levend landgoed’ waar mensen wonen, werken, recreëren en zelfs naar school gaan.

Paradijs op Eerde
Het boekje Paradijs op Eerde beschrijft de geschiedenis van kasteel en landgoed en de relatie tussen Natuurmonumenten en de familie Van Pallandt. In het hoofdstuk over de symmetrie van Eerde wordt duidelijk hoe kasteel en parkbos zijn ‘opgehangen’ aan een hoofdas waarlangs alles gespiegeld kan worden. Naast informatie over de werkzaamheden illustreren fraaie foto’s de resultaten. Kasteel, andere gebouwen, tuinen en parkbos, natuur en landschap: alles ligt er weer piekfijn bij. Eerde is klaar voor de toekomst, zodat ook generaties na ons ervan kunnen genieten.

Primera als verkooppunt in Ommen
Het boekje Paradijs op Eerde was tot voor kort alleen te koop tijdens excursies en evenementen van Natuurmonumenten en bij de Natuurschuur op Erve de Pas bij Haarle. Er was dus nog geen verkooppunt vlakbij Landgoed Eerde. De Primera in Ommen bood uitkomst. Boswachter Olga de Lange is erg blij met het aanbod van Primera: “We denken dat veel mensen uit de omgeving van Eerde interesse hebben in het boekje, maar niet iedereen doet mee aan onze excursies. Wij zijn daarom erg blij dat we een verkooppunt hebben gevonden in Ommen. Primera verraste ons extra door de opbrengst geheel aan Natuurmonumenten te doneren als gift voor Landgoed Eerde. Het boekje is te koop voor € 7,50 voor leden en € 10,00 voor niet-leden. U steunt met de aanschaf natuur én cultuurhistorie op Landgoed Eerde.

Bron: Harry Woertink – 10 november 2021

Reageren »