микрозаймы

29 september 2011

WWW.MijnStadMijnDorp.NL – Digitale verbinding met het verleden

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    3.528 keer gelezen.

Met hulp van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle is het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in 2008 gestart met het project “MijnStadMijnDorp”.

Het doel van dit project is om samen met andere instellingen in Overijssel een digitaal platform op te zetten waar de geschiedenis van de provincie wordt gepresenteerd en gedeeld. De conceptversie van het digitale platform zal op 14 oktober 2011 overgaan in een eerste officiële versie. Graag brengen wij u met dit artikel op de hoogte van de ontwikkelingen rond MijnStadMijnDorp en onze visie voor de toekomst.

 Afbeeldingen: HCO

Het begin
Het idee voor MijnStadMijnDorp kwam voort uit één van de ambities van Bert de Vries, directeur van het HCO. Zijn doel was het erfgoed van Overijssel via het internet voor iedereen beschikbaar te maken. Daarnaast wilde hij dat alle historische verenigingen in de provincie de mogelijkheid kregen hun opgebouwde collecties naar buiten toe te presenteren. Veel verenigingen hebben nog geen gedigitaliseerde collecties. Door technische ondersteuning van en samenwerking met het HCO zou elke vereniging zijn collectie digitaal kunnen presenteren op MijnStadMijnDorp.

De voorbereidende fase
Begin 2008 is het HCO de provincie ingegaan om te peilen of historische verenigingen behoefte hadden aan een project als MijnStadMijnDorp. Er werden bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in de provincie. Ook werd een enquête gehouden, waarin u kon aangeven hoe u dacht over de plannen en hoe hier inhoudelijk invulling aan gegeven zou kunnen worden. Hoewel er eerst ook twijfels werden geuit, kreeg het project veel positieve reacties. Het platform biedt namelijk ruimte voor één groot historisch bestand waarbinnen dwarsverbanden gelegd kunnen worden. Zo kunt u uw kennis en materiaal uitwisselen met andere verenigingen en daarnaast gratis uw collecties beheren via MijnStadMijnDorp.

Verloop van het project
De voordelen en mogelijkheden van een digitaal platform gaven de doorslag om een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. In oktober 2008 werd deze toegekend: het project kon van start gaan! Om een beter beeld te krijgen van de wensen en mogelijkheden binnen MijnStadMijnDorp werden er gesprekken gevoerd met andere archiefinstellingen in Overijssel. Ook werden er bijeenkomsten, seminars en presentaties over het inzetten van web 2.0 technologie bijgewoond en een tweetal visiebijeenkomsten gepland.

Wat kunt u met deze communitywebsite?
De opzet van MijnStadMijnDorp is een verzameling van groepen rondom een bepaald thema, stad of een dorp. Als u binnen MijnStadMijnDorp een groep aanmaakt, bent u daar direct groepsbeheerder van. Een groepsbeheerder kan een historische vereniging zijn, maar ook een historisch geïnteresseerde particulier. Hiervoor is het onderscheid gemaakt tussen officiële groepen met statuten en een KVK-vermelding en themagroepen, die iedereen aan kan maken.
Als Historische Vereniging kunt u een officiële groep aanmaken op MijnStadMijnDorp. Op uw groepspagina kunt u vervolgens artikelen, nieuwsberichten, foto’s en exposities plaatsen, waar het publiek op kan reageren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van technieken uit de sociale media (web 2.0). Ook kunnen ‘vrienden’ van uw groep artikelen, nieuws of exposities plaatsen, maar u bepaalt uiteindelijk als beheerder wat er wel en niet op uw groepspagina wordt getoond. De groepenwebsite moet uiteindelijk hét platform worden voor de geschiedenis van Overijssel door een samenwerking van iedereen die de geschiedenis van Overijssel een warm hart toedraagt.

Collectiebeheer via MSMD
Heeft u zich als Historische Vereniging aangesloten bij MijnStadMijnDorp dan kunt u gratis gebruik maken van het collectiebeheersysteem OpenAtlantis. U kiest zelf wat binnen de collectiesystemen opgeslagen wordt en wat weergegeven wordt door de zoekmachine van MijnStadMijnDorp. U blijft altijd zelf eigenaar van uw collectie en kunt deze dus op elk willekeurig moment toevoegen of verwijderen. Als u al een eigen registratiesysteem heeft voor uw digitale collectie (bijvoorbeeld Adlib) dan kan ook deze collectie gekoppeld worden aan, of geïmporteerd worden in, MijnStadMijnDorp. Er wordt met u gekeken naar de beste oplossing hiervoor.

 HCO groepswebsite

Wat kunt u verwachten van het HCO?
Het HCO is eigenaar en beheerder van het platform en de groepswebsite. Binnen het HCO draagt de MijnStadMijnDorp administrator zorg voor het algemene beheer binnen de groepswebsite. Daarnaast onderhoudt accountmanager, Margriet Noordman, contact met alle historische verenigingen.
Het HCO speelt een initiërende rol op de groepswebsite door projecten te starten waar alle historische verenigingen aan mee kunnen doen. Deze projecten leiden vervolgens tot nieuwe themagroepen. Naast eigenaar en beheerder van het platform heeft het HCO net als andere verenigingen ook een eigen groep op MijnStadMijnDorp, waar nieuws, exposities, artikelen en collecties van het HCO te vinden zijn. Het technische beheer van het platform ligt bij de ontwikkelaars, Gridline en Deventit.

Toekomstvisie MijnStadMijnDorp
Nu de eerste officiële versie van MijnStadMijnDorp klaar is, zullen er nieuwe wensen naar voren komen. Het HCO vindt het belangrijk dat u betrokken blijft en kunt aangeven wat uw wensen zijn, zodat hierop ingespeeld kan worden voor de verdere verbetering en uitbreiding van MijnStadMijnDorp. Daarom wordt er op dit moment een gebruikersraad ingericht, bestaande uit verschillende historische verenigingen en collectiebeherende instellingen uit Overijssel. Deze gebruikersraad zal vanaf oktober 2011 op regelmatige basis bijeen komen. Tijdens de bijeenkomsten zullen de verdere uitrol en ontwikkeling van MijnStadMijnDorp bediscussieerd en besproken worden.

MijnStadMijnDorp-workshopdag
Op dit moment hebben er al meer dan vijftien historische verenigingen een groep aangemaakt en hun collectie ondergebracht binnen MijnStadMijnDorp. Heeft u nog geen groep aangemaakt? Of wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die het platform voor uw vereniging biedt? Meldt u zich dan aan voor de gratis MijnStadMijnDorp-workshopdag voor leden van Historische Verenigingen op 14 oktober! Voor meer informatie kunt u terecht op MijnStadMijnDorp.

Bron: Historisch Centrum Overijssel – 29 september 2011

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image