4 januari 2011

Wetenswaardigheden uit het archief: Kamp Laarbrug

Categorie: Wetenswaardigheden.    7.388 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Welke wetenswaardigheden zijn er over Kamp Laarbrug bekend ? Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 25-06-1945 [Map10-109]
  In het kamp “Laarbrug” verblijven 180 geinterneerden.
 • 13-08-1945 [Map10-109]
  Kamp Laarbrug heeft militaire bewaking.
 • 26-08-1947 [Map10-110]

  Sinds 1 november 1946 is in het kamp “De Laarbrug” de School voor militaire Lichamelijke Opvoeding, beter bekend als De Sportschool gevestigd.

 • 23-12-1947 [Map10-123]
  De Militaire Sportschool gaat het kamp Laarbrug in januari/februari 1948 verlaten.
 • 09-06-1949 [Map10-143]
  Een barak van het kamp Arriën (6 gezinnen) wordt in de as gelegd. De 6 gezinnen uit kamp Arriën krijgen onderdak in kamp Laarbrug dat reeds 1,5 jaar leeg staat (kan gemakkelijk 40 gezinnen huisvesten).
 • 19-05-1951 [Map14-041]
  Aankomst van Ambonese gezinnen op Kamp Laarbrug.
 • 22-05-1951 [Map14-050]
  Vrijdag en zaterdag zijn op het kamp Laarbrug in totaal 60 Amboneze gezinnen aangekomen. In de loop van de komende week verwacht men nog een twintigtal gezinnen. De ruimte die elk gezin heeft is uiteraard beperkt, maar voor tijdelijke huisvesting voldoende.
 • 1954 [Map3-196+197]
  Stroomverbruik kamp Laarbrug :
  1943 – 17674 kwh
  1944 – 15947 kwh
  1945 –   3819 kwh
  1946 – 13639 kwh
  1947 – 27589 kwh
  1948 –   6070 kwh
  1950 –   4116 kwh
  1951 – 34513 kwh
  1952 – 65531 kwh
 • 22-10-1957 [Map14-223]
  In het woonoord Laarbrug worden zes nieuwe barakken gebouwd. Het ligt in de bedoeling woonoord Eerde op te heffen en de bewoners op Laarbrug onder te brengen.
 • 24-07-1958 [Map14-228]
  De minister van Maatschappelijk werk dr. Marga Klompé heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het Keiezen – Woonoord Laarbrug te Ommen. Zij werd ontvangen door de inspecteurs Ambonezenzorg, mr. E.J. van der Laan, de kampleider, de heer A. Hendriks, de kampoudsten en twee hoofdbestuursleden van de K.R.P.P.T.. Na ten huize van de heer Hendriks, de thee te hebben gebruikt bezocht de minister de juist gereedgekomen nieuwe barakken, zeven in getal, welke 32 woningen bevatten. Ook het oude kamp-gedeelte, dat binnenkort gesaneerd wordt, had de aandacht van mej. Klompé. Het ligt in de bedoeling om het woonoord Eerde, dat in zeer slechte staat verkeerd, op te heffen. Een deel der bewoners zal worden overgebracht naar de Laarbrug. Het huidige woonoord telt 297 zielen, na de sanering zal dit beduidend hoger zijn. Nadat de minister de ziekenzaal met de daaraan verbonden kraamkamer had bezichtigd, liet hij zich uitvoerig inlichten over het kampleven.
 • 03-11-1959 [Map14-279d]

  Dankdienst in woonoord Laarbrug.

 • 1960-1963 [Map10-236]

  Bezetting woonoord Ambonezen in Laarbrug.

 • 4 Reacties »

• • •

4 reacties »