1 januari 2018

Wetenswaardigheden uit het archief: Gereformeerde school in Beerzerveld

Categorie: Wetenswaardigheden.    1.047 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 De oude Gereformeerde school met meesterswoning aan de Westerweg, de school doet nu dienst als werkplaats van een bouwbedrijf.
Foto: Harry Woertink

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de Gereformeerde school in Beerzerveld bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1921 [Map10-205]
  Op 25 mei verzoekt de vereniging “De Gereformeerde School” te Vroomshoop medewerking tot uitbreiding van haar schoolgebouw aan de Kloosterdijk met een 3e lokaal (perceel kad. bekend gem. Ambt-Ommen, sectie H, nr. 2135 en 1766). Architect is G. Timmerman te Ommen.
 • 1923 [Map10-205]
  De bouw wordt aanbesteed op 4 juli 1923 en gegund aan de Gebr. Bosch te Vroomshoop voor f 9198,-. Het schoolbestuur heeft J. Kassies Azn als voorzitter en G.J. Staarman als secretaris. De school staat aan de Kloosterdijk L 75.
 • 1938 [Map10-205]
  De school wordt op het waterleidingnet aangesloten.
 • 1941 [Map10-205]
  In verband met de verplichte invoering van het vak lich. oefening wordt voor de Gereformeerde, de Hervormde en de Openbare school gezamenlijk het betegelde speelterrein bij de openbare school beschikbaar gesteld en voor het spelen een terrein achter de Openbare school bestemd. De bestaande sloot bij dat terrein wordt gedicht.
 • 1942 [Map10-205]
  Op 16 april 1942 ontstaat schade aan de school door bominslag in de nabijheid van de school.
 • 1950 [Map10-205]
  72 nieuwe schoolbanken worden aangeschaft.
 • 1951 [Map10-205]
  Twee Vroling no. 40 heteluchtkachels worden aangeschaft.
 • 1953 [Map10-205]
  Een rijwielberging wordt gebouwd en een schoolartsenkamertje ingericht.
 • 1954 [Map10-205]
  Een 3e heteluchtkachel wordt aangeschaft. Door de fa. Regeling te Mariënberg wordt een bergplaats voor materiaal lich. oefening en kolen gebouwd. Ook worden via Bolhuis te Vroomshoop nieuwe gordijnen aangeschaft.
 • 1962 [Map10-205+206]
  In november 1962 ziet het schoolbestuur zich geplaatst voor het feit dat het huidige schoolgebouw in een dusdanige toestand verkeert, dat dringende vervanging van het gebouw noodzakelijk wordt. Er wordt een nieuwe schoolvereniging opgericht, t.w. de “Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Beerzerveld”. Voorzitter is W. Stad en secretaris K. Reiling.
 • 1963 [Map10-206]
  Op 11-12-1963 verleend de raad medewerking voor de stichting van een nieuw schoolgebouw voor g.l.o. met 3 leslokalen aan de Beerzerhaarweg.
 • 1964 [Map10-206]
  Schoolhoofd is K. Janssens. De bestaande school staat plaatselijk bekend: Westerweg 23. Het is een oud schoolgebouw.
 • 1965 [Map10-206]
  De bestaande kachels worden vervangen door oliegestookte kachels. De vloeren en toiletten worden verbeterd.
 • 1967 [Map10-206]
  Eind oktober 1967 wordt de bouw onderhands voor f 157.773,- opgedragen aan de Groot’s Houtbouw N.V. te Vroomshoop. T. de Boer is schoolhoofd. De fa. R.J. Schudde te Ommen brengt voor f 5000,- de onder- en dekvloeren aan en Unica N.V. te Zwolle installeert voor f 22.215,- een C.V.-installatie. Eind 1967 is de ruwbouw reeds klaar.
 • 1968 [Map10-206]
  Ingaande 19-8-1968 wordt G. Makkinga, wonend Frederikstraat 35 te Vroomshoop benoemd tot schoolhoofd. Eind 1968 wordt de tuin aangelegd. Op 23-9-1968 verklaren ged. staten dat het bestuur van de Vereniging voor Geref. Schoolonderwijs te Beerzerveld blijvend heeft opgehouden het schoolgebouw aan de Westerweg 23 overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken. Het schoolgebouw wordt verkocht aan het Touringcar bedrijf GEBO.

2 Reacties »

• • •

2 reacties »