26 mei 2010

Verhalenavonden over de Vecht in Ommen

Categorie: Algemeen.    1.537 keer gelezen.

In het kader van Ruimte voor de Vecht lanceert de provincie Overijssel binnenkort een nieuwe website met verhalen over de geschiedenis en het landschap van het Vechtdal: www.mijnvechtmijnverhaal.nl.

 Foto: OudOmmen
De Vecht met op de achtergrond de Zwolse weg rond 1930

Het bijzondere aan Mijn Vecht, Mijn verhaal is dat bewoners, verenigingen en onderzoekers hun eigen verhalen over de Vecht en het Vechtdal kunnen plaatsen. De website is een boeiende informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in het Vechtdal en biedt tegelijkertijd plannenmakers en ondernemers in het Vechtdal inspiratie voor nieuwe plannen.

Informatiebijeenkomsten
Heeft u een mooi verhaal over de Vecht of het Vechtdal of ligt er een voorwerp op uw schoorsteenmantel of zolder waar u meer over wilt weten? Kom dan naar een van de bijeenkomsten. De komende maanden worden vier informatieavonden georganiseerd om inwoners van het Vechtdal bekend te maken met de site en de eerste verhalen op te tekenen. De eerste avond is op maandag 31 mei in het gemeentehuis van Ommen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. U bent vanaf 19.00 welkom. Er zijn ook verhalenavonden in Zwolle, Dalfsen en Hardenberg gepland.

Programma
Tijdens de avond krijgt u een korte presentatie over de nieuwe website, kunt u uw verhaal laten toetsen en optekenen door deskundigen, workshops volgen om uw eigen verhaal zelf op de site te plaatsen of een videoboodschap inspreken in de videozuil. Daarnaast is er een informatiemarkt waar het programma Ruimte voor de Vecht en verschillende organisaties op gebied van historie en natuur zich presenteren. Ook is er een expert van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed aanwezig die u kan vertellen wat nu dat vreemde voorwerp is dat u een keer in het veld heeft gevonden of dat via een erfenis bij u in de familie is gekomen. De avond start met een lezing van Johan Vogelzang (Ommen) over de geschiedenis van Ommen in relatie tot de Vecht.

Ruimte voor de Vecht
Ruimte voor de Vecht is een initiatief van de provincie Overijssel. Met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Zwolle, de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-IJsseldelta, LTO Noord, Natuur- en Milieu Overijssel en tal van andere betrokken organisaties en ondernemers in het gebied werken we samen aan de toekomst van het Vechtdal. Voor dit specifieke project is een bijdrage beschikbaar gesteld vanuit het programma Mooi Nederland van het Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 27 mei door een mail te sturen naar ruimtevoordevecht@overijssel.nl. Geef in deze mail aan dat u wilt deelnemen aan de bijeenkomst in de gemeente Ommen.

Bron: Gemeente Ommen – 26 mei 2010

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image