28 maart 2009

Veertig jaar IJsvereniging De Doorloper Ommen 1969 – 2009

Categorie: Jubilea.    6.981 keer gelezen.

OMMEN – door Harry Woertink – IJsvereniging De Doorloper Ommen bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Die zorgen er voor dat zodra de ijskoorts begint de ijsbaan er prima bij ligt zodat Ommen de ijzers onder kan binden en baantjes kan trekken. Al veertig jaar lang.

IMG_1412-1b2w--.jpgFoto: OudOmmen
Het clubpaviljoen ‘De IJskelder’

Deze mijlpaal werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor leden en vrijwilligers in het clubpaviljoen. Behalve aandacht voor de veertigjarige historie van de vereniging werd ook uitgebreid stil gestaan bij het ijsplezier van begin 2009. Een geweldig schaatsseizoen waar jaren op gewacht was, zo bleek. Vijftien dagen aaneen schaatsen op een prima ijspiste door duizenden schaatsliefhebbers. Als voorzitter van de afdeling natuur ijsbaan heeft Ben Wösten elf jaar moeten wachten voordat er geschaats kon worden. Daarom kon in die periode veel energie gestoken worden in onder nieuwe verlichting en het voeren van besprekingen over een nieuwe skeelerbaan. Want dit laatste staat nog steeds hoog in het vaandel.

Onlangs heeft Wösten de voorzittershamer overgedragen aan de 35-jarige Arjan van Lenthe, die van jongs af aan al betrokken is bij de ijsvereniging. Zijn vader maakte bijna vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden deel uit het bestuur. Bijna veertig jaar lang is ook Betsie van Lenthe betrokken bij de ijsvereniging, waar zij in de keuken van het clubpaviljoen hand- en spandiensten verricht. “We hebben vroeger hier al heel wat koude geleden. Eerst in een caravan waar warme chocolademelk verkocht werd. Later kwam er een houten keet. In het midden stond een potkachel. Dat zorgde altijd wel voor gezelligheid. In 1987 werd het nieuwe clubpaviljoen de IJskelder met een keuken geopend”, weet Betsie van Lenthe.

25 jr-3b--.jpg Foto: IJsvereniging De Doorloper Ommen
Foto van de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de ijsvereniging in 1994

Betrokken bij de oprichting in 1969 maakte Frans Masselink tot 2000 als secretaris deel uit van het bestuur van de ijsvereniging. Zijn verdienste voor de club leverde Masselink bij zijn afscheid het erelidmaatschap op van de vereniging evenals Egbert Boezelman en Jannie en Frans Schreur. Masselink trakteerde op een overzicht van de geschiedenis van de club waar de schaatsmarathons hoogtepunten waren.

In 1985 leverde dat een overwinning op voor Dries van Wijhe, in 1986 Piet Manders en in 1987 Yp Kramer. Grote namen zoals Henri Ruitenberg en Jeen van den Berg kwamen naar Ommen. “In 1993 won Henk Angenent hier de marathon, dat was ook de laatste die we in Ommen hadden. Na die tijd zijn Ankeveen en Vinkeveen ons altijd voor geweest”, aldus de 78-jarige Masselink.


Het werd tijd dat er in Ommen een ijsbaan zou komen

OMMEN – Niet alleen onder de indruk van de prestaties van Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping. Maar ook omdat het tijd werd dat er in Ommen een ijsbaan zou komen. Dat was veertig jaar geleden aanleiding om in Ommen een ijsvereniging op te richten.

3,ijsclub met collectebus op pad voor clubgebouw,e boezelman en meester masselink gekr nieuws uit ommenb--.jpgFoto: IJsvereniging De Doorloper Ommen
Huis-aan-huis geldinzamelingsactie voor de ijsvereniging, op de foto Egbert Boezelman en Frans Masselink

In één van de plaatselijke cafés was Reinier Paping als spreker uitgenodigd om voor de aanwezige schaatsliefhebbers over zijn roemrijke Elfstedentocht in 1963 te vertellen. Na zijn spreekbeurt was het nog slechts een kwestie van een paar weken dat de ijsvereniging Ommen statutair kon worden opgericht. Dat was 21 januari 1969 met voorzitter Jan Fransen en Frans Masselink als secretaris. Eerste prioriteit van het nieuwe bestuur was het aanleggen van een eigen ijsbaan. De gemeente kwam de ijsvereniging een heel eind tegemoet. Voetbalvereniging OZC had juist het laag gelegen weiland als voetbalveld in het Laarbos verlaten. Dus kon de nieuwe ijsvereniging het weiland van de gemeente huren en er een ijsbaan aanleggen. Ook stelde de gemeente 20.000 guldens in het vooruitzicht en met geld van inzamelingsacties kon een mooie 400 meter wedstrijdbaan aangelegd worden inclusief krabbelbaantje.

Anno 2009 beschikt de club nog steeds over deze schaatsaccommodatie met een eigen clubpaviljoen “de IJskelder”, genoemd naar de naastliggende ijskelder, van Huize Het Laar.Met een waterinlaat van de Regge is de baan in de wintermaanden verzekerd van voldoende water. Alleen de ligging in de bossen is vaak redenen dat de ijsbaan bij vorst enkele dagen later open is dan de ijsbanen die in open vlakten zijn gelegen. Maar de sfeer op de baan rondom de bossen is niet te evenaren. Daarvoor krijgt het IJsclubbestuur dan ook vaak complimenten van de schaatsers. Omdat de ijsvereniging zich meer concentreerde op de instandhouding en exploitatie van de natuurijsbaan en minder aandacht had voor het schaatstechnische gedeelte, leidde dat er toe dat op 10 september 1990 een nieuwe ijsvereniging werd opgericht met de naam Schaatstrainingsgroep De Doorloper.

IMGb--.jpgFoto: IJsvereniging De Doorloper Ommen
1987, het ijspaviljoen de IJskelder in aanbouw

De laatste jaren kwam er tussen beide clubs steeds meer samenwerking. Het resultaat was dat op 21 november 2005 de ijsvereniging met De Doorloper fuseerde tot één vereniging onder de naam van IJsvereniging De Doorloper Ommen met als doel het schaatsenrijden en de schaatsport te bevorderen. De vereniging die aangesloten is bij de KNSB kent twee afdelingen.

Een afdeling natuurijsbaan die zich voornamelijk richt op de clubaccommodatie met als voorzitter Arjan van Lenthe en een afdeling schaatstrainingsgroep onder voorzitterschap van Frits Braakman. Algemeen secretaris is Wim Feddema. De schaatstrainingsgroep is verantwoordelijk voor de training. Daarvoor wordt onder andere uitgeweken naar de kunstijsbaan in Colmschate. Ook met fietstrainingen wordt de conditie van de leden op peil gehouden. Voor scholen zette de Doorloper al eerder schaatslessen op touw om jonge Ard Schenkjes en Yvonne van Gennips in de dop op te leiden. Met totaal 1313 leden behoort IJsvereniging De Doorloper Ommen tot één van de grootste verenigingen in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 28 maart 2009

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image