14 juni 2015

Uitgebreid onderwijs van oude pastorie naar nieuw college

Categorie: Algemeen.    3.970 keer gelezen.

Na de oorlog 1940-1945 leefde er bij velen in Ommen de wens om een christelijke school voor uitgebreid lager onderwijs te starten.

 Klas 4 Groen van Prinsterer ULO aan de Maat in 1963/64, zie albumfoto “CS0101” voor de namen.
Foto: Harry Woertink

Het bestuur van de Gereformeerde schoolvereniging richtte zich in 1946 tot de gemeente. Die ging voortvarend te werk, zodat in de voormalige Gereformeerde pastorie aan de Lagen Oordt op 16 december 1946 de school officieel geopend kon worden. De school begon met 37 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Tot hoofd van de school werd benoemd R. Postma uit Coevorden, die vanaf 1 februari 1947 assistentie kreeg van H. Stolmeijer uit Vriezenveen. Toen vanuit Hervormde kring ook gekozen werd voor christelijk onderwijs kwam er een samenwerking voor de ULO-school en werd met de Gereformeerden op 21 maart 1947 opgericht de vereniging: “Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de Bijbel voor uitgebreid lager onderwijs in Ommen”.

In 1955 bij de opening van een nieuw schoolgebouw aan de Maat kreeg de school de naam: “Groen van Prinsterer”, genoemd naar een belangrijke staatsman en historicus. De nieuwe school bleek al binnen een paar jaar te klein te zijn. Daarom werden de leerlingen ook ondergebracht in de Edithschool aan de Koesteeg en in het verenigingsbouw d’Olde Wheeme, op de zelfde plek waar ooit in 1946 de school als ULO-school was begonnen.

In 1962 kwam een uitbreiding van het schoolgebouw aan de Maat tot stand. De heer A.A. Oudenaarden uit Harderwijk was op 1 januari 1958 Postma al opgevolgd. De school kreeg toestemming voor de bouw van 3 lokalen, een aula en een grote fietsenkelder. Door de Mammoetwet van 1968 werden de ULO-scholen MAVO-scholen. Door de sterke toename van het aantal leerlingen werd het gebouw aan de Maat wederom te klein. Na veel bouwperikelen kon uiteindelijk op 17 november 1976 een nieuw schoolgebouw aan de Baron van Fridaghstraat officieel in gebruik genomen worden. Het schoolgebouw aan de Maat werd toen een onderkomen voor het voortgezet speciaal onderwijs.

In 1982 werden voor de MAVO nog drie noodlokalen gebouwd aan de Van Reeuwijkstraat. Omstreeks 1990 werd het schoolgebouw aan de Maat afgebroken. Het voortgezet speciaal onderwijs verhuisde toen naar de Baron van Fridaghstraat, die inmiddels door de Groen van Prinsterermavo was verlaten.

Fusie
Op 1 januari 1989 ging de Groen van Prinsterermavo een fusie aan met de Vereniging voor Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek voortgezet en lager beroepsonderwijs te Ommen. Daarin waren al eerder opgegaan de landbouwschool en de huishoudschool, die voorheen waren gevestigd aan respectievelijk de Schurinkstraat en de Julianastraat. De scholen waren eerst nog apart maar begin negentig van de vorige eeuw werd de directie vanuit de school aan de van Reeuwijkstraat gevoerd. Het gebouw aan de Baron van Fridaghstraat werd verlaten en het onderwijs ging verder onder de naam De Stadsmars. Later was de school ook bekend als Vecht/Regge College, toen met een school in Den Ham werd samengewerkt. Tegenwoordig is de naam van de scholengemeenschap: “Vechtdal College”.

Het Vechtdal College is een christelijke scholengemeenschap en biedt tegenwoordig alle schoolniveaus onder één dak aan. In Hardenberg is de hoofdvestiging en heeft verder ook in Dedemsvaart een locatie. Stichting Vechtdal College is per 1 juli 2013 bestuurlijk gaan samenwerken met de Landstede Groep. Bijna 400 personeelsleden zijn aan de drie vestingen verbonden. In Ommen is het Vechtdal College op weg naar 1400 leerlingen. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwbouw en renovatie van de Ommer vestiging aan de van Reeuwijkstraat, die het schooljaar 2015/16 in gebruik genomen gaat worden.

  Links: School aan de Maat, eind jaren “vijftig”
Rechts: Klas 3b Groen van Prinsterer ULO aan de Maat in 1962/63, zie albumfoto “CS0104” voor de namen.

  Links: Klas 1a, Groen van Prinsterer ULO aan de Maat in 1965/66, zie albumfoto “CS0102” voor de namen.
Rechts: Mavo personeel, september 1991.

Bron artikel en foto’s: Harry Woertink – 14 juni 2015

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image