10 december 2009

Twee eeuwen notaris in Ommen

Categorie: Jubilea.    6.936 keer gelezen.

Ommen – Als van oudsher het notariskantoor in Ommen kent het kantoor van notaris Mr Bert Spruijt een rijke historie. Toen notaris Spruijt op 6 januari 1999 het kantoor overnam van zijn voorganger waren hem al negen notarissen voorgegaan.

Notaris 107(1555)ws.jpgFoto: Harry Woertink
Mr. Bert Spruijt viert dit jaar zijn 10-jarig jubileum als notaris

De geschiedenis van de notarissen in Ommen begint begint twee eeuwen terug. De eerste notaris in Ommen was Wilhelm Chevallerau. Na zijn overlijden op 4 januari 1847 werd deze opgevolgd door zijn broer J. Amama Chevallerau. Deze was van 1811 tot 1832 eerst burgemeester van Stad- en Ambt en vervolgens van 1847 tot 1852 notaris. F.W.N. Baron Mulert was gedurende de periode 1852 tot 1895 de derde notaris in Ommen. Hij liet Huize Olde Vechte aan de Zeesserweg bouwen om er vervolgens te gaan wonen met er naast zijn kantoor. In de voorgevel van dit herenhuis bevindt zich een gedenksteen met de naam van zijn oudste zoon A.J.A. Mulert. De notaris kon rechtstreeks van zijn huis over ‘Mulertsdiekie’ richting de molen aan Den Oordt wandelen. De rivier de Vecht doorsneed toen nog niet het beukenlaantje, zoals dat na de ‘verbetering’ van de Vecht wel het geval was.

Baron Mulert werd op 1 januari 1895 opgevolgd door notaris Antonius Gerhardus Bloem. Vanaf toen werd een officieel protocollenregister ingevoerd voor notariële akten en de naam van de standplaats hebbende notaris. Notaris Bloem vestigde zich eerst in een woning aan de Markt en kocht in 1898 de uit 1859 daterende woning van oud burgemeester A.C. Bouwmeester eveneens aan de Markt om vandaar uit zijn praktijk uit te oefenen. Na het overlijden van notaris Bloem werd het zogenaamde notarishuis aan de Markt bewoond door de zoon G.J.A. Bloem met zijn echtgenote Sara Graadt van Roggen. Tijdens deze periode hebben nog drie notarissen kantoor gehouden in dat statige pand met grote tuin voordat het in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ten prooi viel aan de slopershamer.

Vanaf 1 september 1928 tot 1 januari 1929 was dat voor korte periode notaris J.H. Schrader uit Den Ham die in Ommen tegelijk de honneurs waarnam. Op 1 januari 1929 volgde de benoeming van notaris Hendrikus Hospers, gevolgd door notaris Mr. Albert Jan Geerlings op 1 januari 1948. De ambtsperiode van Geerlings duurde tot 1 januari 1970. De heren Hospers en Geerlings waren ongehuwd en genoten hun huisvesting en verzorging in hotel De Zon. Nadat de heer Hendrik Frans Maris al enige jaren als kandidaat-notaris op het kantoor aan de Markt werkzaam was en een korte waarneming had voor het vacante kantoor volgde de officiële benoeming per 28 maart 1970 als notaris. Door de toenemende werkzaamheden en het daaruit voortvloeiende gebrek aan ruimte verliet notaris Maris in 1971 de Markt voor een nieuw kantoorpand aan het Kerkplein 11. In 1978 werd ook het kantoor aan het Kerkplein te klein en verhuisde Maris met zijn kantoor naar nieuw pand aan de Varsenerpoort 1 in Ommen.

Na zijn pensionering werd notaris Maris op 1 januari 1990 opgevolgd door notaris Mr. Gerhard Smelt. Notaris Smelt was toen al enkele jaren aan het zelfde kantoor verbonden als kandidaat-notaris. De gevolgen van het ongeluk dat hem in september 1995 is overkomen, noodzaakten Smelt zijn ambt neer te leggen en zijn ontslag te vragen als notaris. Bij zijn afscheid werd Smelt de erepenning van de gemeente Ommen uitgereikt voor zijn reeks van jaren bijzondere verdienstelijke inzet voor de Ommer gemeenschap. Als opvolger van de bij Koninklijk Besluit eervol ontslagen notaris Mr. G. Smelt volgde voor Mr. Bert Spruijt de benoeming om met ingang van 6 januari 1999 notaris ter standplaats de gemeente Ommen te worden en werd daarmee de tiende notaris op rij in Ommen. Daarvoor was Spruijt bijna acht jaar kandidaat-notaris in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 10 december 2009

1 Reactie »

• • •

1 reactie »