8 februari 2015

Tussen 1925 en 1989 maakte JosPé duizenden prentbriefkaarten

Categorie: Harry Woertink.    5.802 keer gelezen.

Een ansichtkaartje sturen naar het thuisfront als je op vakantie bent is nog steeds een vast ritueel. Vroeger was de kans groot dat de betreffende prentbriefkaart was gedrukt en uitgegeven door het bedrijf JosPé uit Nederland.

 Oude bladwijzer met reclame van uitgeverij Jospé.
Afb.: Marietje L.

Tussen 1925 en 1989 maakte JosPé duizenden fotokaarten van plaatsen uit heel Nederland. Ook Ommen werd regelmatig op fotokaarten vastgelegd. JosPé maakte veelal statistische foto’s van straatgezichten en gebouwen. Uit fotografisch oogpunt misschien niet spectaculair, maar wél zeer informatief. Zeker als de tand des tijds flink heeft geknaagd aan de bebouwing. OudOmmen.nl heeft een groot deel van het fotomateriaal dat betrekking heeft op Ommen kunnen aankopen. We zijn erg ingenomen dat deze bijzondere ansichten van ‘oud’Ommen op deze wijze bewaard kunnen blijven en voor iedereen toegankelijk zijn. Het maakt de beeldbank van OudOmmen.nl completer.

Door JosPé zijn vele duizenden prentbriefkaarten vervaardigd onder eigen naam herkenbaar aan het logo “JP” op de kaart. JosPé had eigen fotografen in dienst maar ook is gebruik gemaakt van plaatselijke fotografen. In de praktijk werd een fotograaf op pad gestuurd om opnamen te maken. Die bezocht allerlei interessant geachte locaties. Slechts enkele van de gemaakte foto’s brachten het tot prentbriefkaart, die door plaatselijke ondernemers werden verkocht; zij traden dan op als uitgever.

De naamgever van één van de grootste prentbriefkaartendrukkerijen was de Hamburgse zakenman Joseph Peter Welker. In 1924 werd zijn bedrijf onder de naam JosPé ingeschreven in het handelsregister in Hamburg. Voor kleurenfotografie, die destijds nog in de kinderschoenen stond, ontwikkelde JosPé een camera die met één opname drie negatieven tegelijk belichtte. De straaldeling werd gerealiseerd met behulp van twee spiegels. In Nederland werd in 1925 een nieuw bedrijf opgericht aan de Arnhemse Koningstraat onder de naam “Handelsvennootschap JosPé Kleurenfoto”. In 1930 werd een nieuw onderkomen in gebruik genomen aan de Kerkstraat in Arnhem. Enkele jaren later was geen sprake meer van een Duitse onderneming en verviel de toevoeging “kleurenfoto” in de bedrijfsnaam.

Vanaf de start is JosPé actief geweest op de markt van prentbriefkaarten. Aan het eind van de jaren zeventig in de vorige eeuw had de uitgever van prentbriefkaarten het moeilijk, In 1978 volgde een faillissement. Er is nog een doorstart gemaakt met nog weer een faillissement. Het bedrijfsarchief van JosPé van vóór 1945 is in de oorlogsjaren verloren gegaan. Met de collectie van ná 1945 is niet altijd zorgzaam omgegaan. Na de faillissementen is er materiaal aan diverse archieven te koop aangeboden. Plannen tot digitalisering van de collectie zijn helaas nooit tot uitvoering gebracht.

Bron: Harry Woertink – 8 februari 2015

7 Reacties »

• • •

7 reacties »