25 september 2015

Tijdreis over 200 jaar topografie: Hoe zag Ommen er 200 jaar geleden uit?

Categorie: Harry Woertink.    1.753 keer gelezen.

Het Kadaster heeft 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland online gezet.

 Via de website www.topotijdreis.nl is te zien hoe de woonplaatsen in Nederland in de loop der jaren zijn veranderd.

Situaties van vroeger zijn terug te zien tot 1815. Als we ons alleen op Ommen richten is bijvoorbeeld heel goed te zien hoe in het noorden de “internationale” Hessenweg heeft gelopen richting Duitsland met daaraan gelegen de herbergen Arendshorst, Oude Haar, Nieuwe Haar en de Hongerige Wolf. Ook het verloop van de rivier de Vecht zoals deze kronkelde tussen het Duitse Eggenrode en Hasselt van voor 1900 en nà de kanalisatie is goed te onderscheiden.

De website is in het leven geroepen ter ere van de 200ste verjaardag van het Topografisch Bureau. Koning Willem I stelde deze dienst in op 18 februari 1815. Sinds 2004 is het bureau onderdeel van het Kadaster. Het Topografisch Bureau houdt ‘officieel en onafgebroken’ bij hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Zo zijn inpoldering en verstedelijking goed te volgen.

Kadaster
Vanaf 1811 tot 1832 is alle grond in Nederland opgemeten en werden de eigendomsgegevens daarop geregistreerd. Deze activiteit was gebaseerd op de Franse regelgeving die toen in Nederland van kracht was. In 1832 is deze omvangrijke taak voor geheel Nederland voltooid en werd en Kadaster ingevoerd. Tegenwoordig is de totale kadastrale registratie digitaal, zowel de invoer van overdrachten van vastgoed via het notariaat als ook de informatieverstrekking door het Kadaster zelf. Tot dat vastgoed behoren niet alleen onroerende zaken – gebouwen en grond – maar ook schepen en luchtvaartuigen. Hoofdtaak is het verzamelen, registeren, bijhouden en geven van informatie over vastgoed in Nederland.

Bron: Harry Woertink – 25 september 2015

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image