4 januari 2014

Scouting bakermat toerisme in Ommen

Categorie: Baron van Pallandt.    4.033 keer gelezen.

“Ommen, Eerde en Gilwell Ada’s Hoeve, drie namen die onverbrekelijk met elkaar en met de padvinderij verbonden zijn.

 Detail van een oude wandelkaart met ‘Ada’s Hoeve’ en de Padvinders boerderij op landgoed Het Laar.
Afb.: OudOmmen

Was er niet zo’n nauwe betrekking geweest tussen één der eerste Haagse padvindersgroepen en Philip D. Baron van Pallandt, ons buitencentrum zou op elke andere plaats in Nederland hebben kunnen staan, maar nauwelijks op een even goede en mooie als thans het geval is”, zo schrijft “de Nederlandse Padvinders” (NPV), het tegenwoordige Scouting, zestig jaar geleden in een brochure.

In de loop van de jaren is de geschiedenis van de Nederlandse padvindersbeweging als het ware vergroeid met Eerde, Ommen en Ada’s Hoeve. De padvinderij kan beschouwd worden als de bakermat van het toerisme in Ommen. Dankzij Baron Philip Dirk van Pallandt zijn er al een eeuw scoutingactiviteiten in Ommen. Op Landgoed Eerde sinds 1913 en op het aan de Zwolseweg 17 gelegen Gilwell Ada’s Hoeve sinds 1923.

Naam Ada’s Hoeve
Het terrein van de Ada’s Hoeve, 45 hectare groot, pal aan de Vecht, behoorde aanvankelijk tot het landgoed Het Laar. Landgoed Het Laar is in de loop der jaren in eigendom geweest van vele bekende Overijsselse geslachten. In de 18e eeuw kwam Het Laar toe aan het geslacht Sandberg en in het midden van de 19e eeuw kwam het geslacht van Graaf van Regteren van Appeltern hier wonen. In deze periode werd de boerderij Ada’s Hoeve gebouwd en de zogeheten Padvindersboerderij aan de Koesteeg 5. De eerste steen, thans nog in de gevel aanwezig, legde Gravin Ada van Regteren van Appeltern op 8 september 1853, met de volgende inscriptie:

De eerste steen
gelegd door A.P.A. Gravinne
van Regteren
den 8 Sept.r. 1853


 Huifkar voor Ada’s Hoeve
Afb.: OudOmmen

Historisch moment
Landgoed Het Laar werd in 1910 gekocht door Rudolf Theodorus Baron van Pallandt van Eerde. Na zijn overlijden in 1913 werd zijn achterneef Philip Dirk Baron van Eerde van Pallandt eigenaar. Door toedoen van Baron Philip Dirk van Pallandt werd het terrein van de Ada’s Hoeve nog meer beplant met bomen. Eind 1922 kreeg de NPV het aanbod om Ada’s Hoeve te huren, Van het reeds bestaande kamp Eerde werden hopman Schaap en enkele kamp-Eerde assistenten beschikbaar gesteld voor de kampstaf op Ada’s Hoeve. Op 9 juli 1923 was het historische moment aangebroken dat de Hoofdverkenner J.J. Rambonnet de officiële opening kon verrichten van buiten- en opleidingscentrum “Gilwell Ada’s Hoeve”.

Bij verkoop van landgoed Het Laar op 31 oktober 1932 aan de gemeente Ommen is de Ada’s Hoeve met de omliggende terreinen alsmede de Padvindersboerderij buiten deze verkoop gebleven. Nadat deze al vele jaren werden gehuurd kon de Ada’s Hoeve samen met de Padvindersboerderij in 1935 worden gekocht door de NPV. In de gevelsteen van de Padvindersboerderij was de volgende tekst aangebracht:

De eerste steen gelegd
door
G.W. Graaf van Regteren
van Appeltern
den 6 Juny 1849


 Het Rambonnethuis in 1955, welke op 19 maart 1993 tot de grond toe af brandde.
Foto: OudOmmen

Rambonnet
Genoemd naar de Hoofdverkenner werd op 28 augustus 1948 op het kampterrein het Rambonnethuis – een model-troephuis – geopend. In 1952 werd het boerderijtje “Ada’s Hoeve” verbouwd tot een woonhuis voor hopman Henk Wijnmaalen, die vanaf 1930 als troepleider en vaandrig op de welpenleiders, verkennersleiders en voortrekkersleidercursussen assisteerde en in 1952 werd benoemd tot beheerder van Gilwell Ada’s Hoeve.

Op 19 maart 1993 brandde het Rambonnethuis tot de grond toe af. In 1995 werd in Dronten de 18e Wereld Jamboree gehouden. Het hoofdkwartier van deze Jamboree werd na afloop van de Jamboree afgebroken en naar Gilwell Ada’s Hoeve overgebracht. Daar waar eerst het Rambonnethuis stond is het Jamboreehuis herbouwd.

 Een van de oudste afbeeldingen van het padvinderskamp in Eerde.
Bron: OudOmmen

Op landgoed Eerde begonnen
In de nabijheid van de Steile Oever aan de Kruupweg werd voor het eerst een begin gemaakt met scouting in Ommen. Baron van Pallandt gaf de padvinderij op zijn landgoed Eerde de pioniers van de padvindersbeweging in 1913 voor het eerst de mogelijkheid om kampvuren te stoken.

De toen 23-jarige Baron werd beschermheer van de “Baron van Pallandtgroep”. De kampstaf bestond toen uit hopman Jan Schaap, Titus Leeser, Jan Rouffaer en Jacques Vuyk. De kampstaf was oorspronkelijk gevestigd in een boerenhuis tegenover kasteel Eerde.

 De Padvindersboerderij aan de Koesteeg.
Foto: OudOmmen

In 1922 werd de kampstaf verplaatst naar de Padvindersboerderij aan de Koesteeg in Ommen. Diverse verbouwingen aan de Padvindersboerderij maakten het mogelijk om deze voor de padvinderij geschikt te maken. De potstal werd verbouwd tot welpenhuis. De paardenstal werd kantine en kampwinkel. De koeienstal werd ingeruild voor lees- en eetzalen en recreatieruimte en de kippenhokken maakten plaats voor logeerkamers. Ook werd een woning voor de beheerder gebouwd.

Beheerders waren onder andere de heer S. Kuyt en echtgenote en na de tweede wereldoorlog de heer J.J. van Dijk en echtgenote. Na de fusie van de Padvinderij tot Scouting Nederland werd de padvindersboerderij in 1973 verkocht en ging onderdeel uitmaken van een naast de boerderij gebouwde binnenmanege met de naam “Laarhoeve”. Tegenwoordig is de Laarhoeve een riant woonhuis.

Bron: Harry Woertink – 4 januari 2014

3 Reacties »

• • •

3 reacties »