School de Boslust (1)

Bijgewerkt op: 7 december 2014.    11.822 keer opgevraagd.

OudOmmen meent met de publicaties van de foto’s/afbeeldingen geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaalde foto(‘s)/afbeelding(en) wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meldt dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen de betreffende foto(‘s)/afbeelding(en) verwijderen van de site.


Klik op een foto voor een grotere afbeelding en blader vervolgens door de foto’s met de <- pijltjestoetsen ->
Gebruik het driehoekje tussen de pijltjestoetsen op de afbeelding voor een slideshow (diavoorstelling / diapresentatie)
Druk op toets “Esc” of klik met de muis om terug te keren


 50 jaar Boslust, 1958 – 2008, deel 1
Het begin
De Boslust is ontstaan vanuit de Johan Seckelschool. Na oprichting van de Stichting die zich ten doel stelde om leerlingen onderwijs te geven, die niet mee konden komen op een gewone lagere school, ontstond de Johan Seckelschool. (= Buitengewoon Lager Onderwijs) In 1954 kon het werk in de school aan de Schammelte beginnen. Na enkele jaren bleek dat niet alle ingeschreven leerlingen van deze BLO-school ook op deze school thuis hoorden.
De inspecteur van onderwijs meldde het toenmalig hoofd van de Johan Seckelschool, de heer J.P. Krepel, dat een vijftal leerlingen niet meer ingeschreven mocht blijven op zijn school, daar zij (zoals men dat destijds benoemde) geen debiele kinderen waren, maar imbeciele kinderen. In dit schrijven van de inspecteur werd meteen gewezen op de mogelijkheid om met een negental leerlingen een aparte klas te kunnen starten.
De vijf kinderen die werden afgewezen werden echter niet naar huis gestuurd. De heer Krepel ging op zoek naar vier andere kinderen die voldeden aan de criteria om in deze aparte klas te komen. Het kostte enige moeite, maar de vier kinderen werden gevonden en het aparte klasje kon starten.
De start van de Boslust !
Op 1 oktober 1958 was het dan zover. Mevrouw Kassies trok op 1 oktober van dat jaar voor het eerst de deur dicht van haar aparte afdeling met imbeciele kinderen. Dit gebeurde nog in een lokaal van de Johan Seckelschool aan de Schammelte.
Als eerste leerlingen van de Boslust komen wij de namen van Gerrie Reurink. Derk Jan Soepenberg en Hennie de Jong tegen. Andere namen uit dit eerste jaar waren Albert Jurjens, Arend Jan Dijk (hij woonde in Lemelerveld en zat eerst op een school in Arnhem), Sjoerd Ypma, Betty Mulder en Roelie Kwant. De laatste kwam van de school in Hoogeveen.
In totaal ontvingen 10 leerlingen les van juf Kassies, die vanaf de eerste dag werd geassisteerd door Roelie Tempelman.
Zo ontstond de afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) aan de Johan Seckelschool. Een school waarin kinderen onderwijs kregen, die niet mee konden komen met het onderwijs dat gegeven werd op de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs.
De identiteit
De Boslust is een christelijk school, vanaf de oprichtingsdatum is dit een bewuste keuze geweest. Ook voor de leerlingen die naar een ZMLK-school gaan, is deze keuzevrijheid van onderwijs een belangrijk gegeven. Het samen ervaren en beleven van de gebeurtenissen uit de Bijbel is vanaf het begin van de school een belangrijk uitgangspunt. Hierin zijn de dagopeningen en vieringen van de christelijke feesten hoogtepunten in een schooljaar.

In het schoolplan werd dit als volgt omschreven:
Onze school is een christelijke school. Dat willen we niet alleen in naam zijn. We werken vanuit het protestants christelijk geloof, waarbij de Bijbel onzen inspiratiebron is.

De verhalen uit de Bijbel zijn uitgangspunt voor de Godsdienstige Vorming in de school. Daarnaast wordt met samenhangende thema’s een relatie gelegd met de dagelijkse werkelijkheid waarin de leerlingen van de school verkeren.

Samen in één Vereniging
De Boslust maakt deel uit van een Vereniging, waaronder drie scholen ressorteren.
De Johan Seckelschool is de eigenlijke “moederschool”. Vanuit deze school ontstond ook de huidige school voor Praktijkonderwijs; De Maat. Tezamen komen deze drie scholen onder de huidige Vereniging voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen eo. terecht.
Nadat de Boslust enige jaren een afdeling was van de Johan Seckelschool, werd zij een zelfstandige school, met een eigen aanname beleid van kinderen. In 2003 kwam hierin een kleine verandering. De Boslust ging deel uit maken van het REC “De 4 Provinciën”. Met deze samenwerking in het REC behoudt de school wel haar zelfstandige status, maar wordt de toelating van leerlingen iets anders geregeld.
Het Onderwijs.
In de loop der jaren is het onderwijs op school uiteraard veranderd. Vanuit de beginjaren lag de nadruk op het bevorderen van de diverse vormen van redzaamheid.
Uiteraard kwamen schoolse vaardigheden als rekenen en taal/lezen ook aan bod. Daar de populatie van de leerlingen in deze 50 jaar ook aan verandering onderhevig is, betekent dit ook dat aanpassing van het onderwijsprogramma telkens weer noodzakelijk is. Kenmerkend voor al die jaren blijft wel de grote diversiteit van de leerlingen.
Een ontwikkeling van het onderwijs betreft zeker de wijze waarop de stage van de leerlingen is georganiseerd. Begonnen in de jaren negentig met een aantal huishoudelijke stageplekken, leerden de leerlingen diverse huishoudelijk klussen. Deze vormen van stage mondden al snel uit in bedrijfsstages. Ook hier wordt weer uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen. In deze stage-jaren, vanaf hun 16e jaar gaan de leerlingen op stage, worden de leerlingen begeleid naar een plek in de maatschappij. In de laatste twee jaar voorafgaand aan dit jubileumjaar wordt, d.m.v. subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), een extra impuls gegeven aan de stage en daarmee hun toeleiding naar werk.
Rond de datum van het jubileum hoopt de Boslust samen met De Maat een “Simulatiehuis” te betrekken. Hierin wordt leerlingen van de school geleerd wat het allemaal betekent om na de schoolperiode in een eigen huis te gaan wonen. De leerlingen van het VSO zijn de laatste jaren voorafgaande aan het jubileum -jaar (2008) actief in een arbeidstrainingscentrum.

Vanaf 1 oktober 1958 bestond de Boslust als zelfstandige afdeling. 
Tussen 1961 en 1965 is er nog een lokaal bijgezet: speellokaal, later klaslokaal voor een 3de groep (meester Evert Sytsma)Vanaf 1 oktober 1958 bestond de Boslust als zelfstandige afdeling.
Tussen 1961 en 1965 is er nog een lokaal bijgezet: speellokaal, later klaslokaal voor een 3de groep (meester Evert Sytsma)

Vanaf 1 oktober 1958 bestond de Boslust als zelfstandige afdeling.
Tussen 1961 en 1965 is er nog een lokaal bijgezet: speellokaal, later klaslokaal voor een 3de groep (meester Evert Sytsma)

De klas van juf Engelien KassiesDe klas van juf Engelien Kassies

De klas van juf Engelien Kassies

1960. 
Het team van de Joh.Seckelschool. 
J.P Krepel (vierde van links), het eerste hoofd van de Joh. Seckel, stichtte de afdeling voor imbeciele kinderen “Boslust”1960.
Het team van de Joh.Seckelschool.
J.P Krepel (vierde van links), het eerste hoofd van de Joh. Seckel, stichtte de afdeling voor imbeciele kinderen “Boslust”

1960.
Het team van de Joh.Seckelschool.
J.P Krepel (vierde van links), het eerste hoofd van de Joh. Seckel, stichtte de afdeling voor imbeciele kinderen “Boslust”

1961. 
Personeel van Joh. Seckel én Boslust1961.
Personeel van Joh. Seckel én Boslust

1961.
Personeel van Joh. Seckel én Boslust

 

Op schoolreis naar de Sahara met ranja in de melkbus of met de bus naar HellendoornOp schoolreis naar de Sahara met ranja in de melkbus of met de bus naar Hellendoorn

Op schoolreis naar de Sahara met ranja in de melkbus of met de bus naar Hellendoorn

Engelien Kassies met haar klas met Marieke de Rooy, de eerste officiële klassenassistenteEngelien Kassies met haar klas met Marieke de Rooy, de eerste officiële klassenassistente

Engelien Kassies met haar klas met Marieke de Rooy, de eerste officiële klassenassistente

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (1)Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (1)

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (1)

 
Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (2)Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (2)

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (2)

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (3)Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (3)

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (3)

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (4)Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (4)

Aan het werk in de klas op locatie Wolfskuilstraat (4)

1960 met Janke Meines en
Marieke de Rooy1960 met Janke Meines en
Marieke de Rooy

1960 met Janke Meines en
Marieke de Rooy

 
Waarschijnlijk de eerste Boslust foto: de hele school met juf Kassies en J.P. KrepelWaarschijnlijk de eerste Boslust foto: de hele school met juf Kassies en J.P. Krepel

Waarschijnlijk de eerste Boslust foto: de hele school met juf Kassies en J.P. Krepel

Juf Kassies is jarig (1)Juf Kassies is jarig (1)

Juf Kassies is jarig (1)

Juf Kassies is jarig (2)Juf Kassies is jarig (2)

Juf Kassies is jarig (2)

 
Juf Kassies is jarig (3)Juf Kassies is jarig (3)

Juf Kassies is jarig (3)

Maart 1966. 
De nieuwe Boslustschool in gebruik genomen (1)Maart 1966.
De nieuwe Boslustschool in gebruik genomen (1)

Maart 1966.
De nieuwe Boslustschool in gebruik genomen (1)

Maart 1966. 
De nieuwe Boslustschool in gebruik genomen (2)Maart 1966.
De nieuwe Boslustschool in gebruik genomen (2)

Maart 1966.
De nieuwe Boslustschool in gebruik genomen (2)

1972
Teamfoto1972
Teamfoto

1972
Teamfoto

 
De schoolmelk in pannen, gebracht door melkboer De GierDe schoolmelk in pannen, gebracht door melkboer De Gier

De schoolmelk in pannen, gebracht door melkboer De Gier

Werken voor het gymdiploma (1)Werken voor het gymdiploma (1)

Werken voor het gymdiploma (1)

Werken voor het gymdiploma (2)Werken voor het gymdiploma (2)

Werken voor het gymdiploma (2)

1972
De meisjesgroep van juf Kassies en de jongens groep van meester Goos (1)1972
De meisjesgroep van juf Kassies en de jongens groep van meester Goos (1)

1972
De meisjesgroep van juf Kassies en de jongens groep van meester Goos (1)

 
1972
De meisjesgroep van juf Kassies en de jongens groep van meester Goos (2)1972
De meisjesgroep van juf Kassies en de jongens groep van meester Goos (2)

1972
De meisjesgroep van juf Kassies en de jongens groep van meester Goos (2)

Stoelendans op het plein ter gelegenheid van koninginnedagStoelendans op het plein ter gelegenheid van koninginnedag

Stoelendans op het plein ter gelegenheid van koninginnedag

14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (1)14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (1)

14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (1)

 
14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (2)
Compleet met spandoek14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (2)
Compleet met spandoek

14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (2)
Compleet met spandoek

14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (3)
Dick Passchier is de presentator14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (3)
Dick Passchier is de presentator

14 september 1972
Boslust actief bij de zeskamp in de Meerpaal in Dronten (3)
Dick Passchier is de presentator

Hendrik Jan Willems aan het werk in het technieklokaalHendrik Jan Willems aan het werk in het technieklokaal

Hendrik Jan Willems aan het werk in het technieklokaal

De afzwemmers met hun diploma en bezoekDe afzwemmers met hun diploma en bezoek

De afzwemmers met hun diploma en bezoek

 
15 maart 1975
Diplomazwemmen
Rita Tijhof zwemt o.l.v de meester15 maart 1975
Diplomazwemmen
Rita Tijhof zwemt o.l.v de meester

15 maart 1975
Diplomazwemmen
Rita Tijhof zwemt o.l.v de meester

Rita Tijhof ontvangt apetrots het diploma  van badmeester GringhuisRita Tijhof ontvangt apetrots het diploma van badmeester Gringhuis

Rita Tijhof ontvangt apetrots het diploma van badmeester Gringhuis

Maar bij gym kun je ook een diploma halen. 
Heel bijzonder als je dit dan krijgt uit handen van de burgemeesterMaar bij gym kun je ook een diploma halen.
Heel bijzonder als je dit dan krijgt uit handen van de burgemeester

Maar bij gym kun je ook een diploma halen.
Heel bijzonder als je dit dan krijgt uit handen van de burgemeester

Zwemmen in ons eigen zwembad, verkregen door grote inzet van ouders en vrienden van de BoslustZwemmen in ons eigen zwembad, verkregen door grote inzet van ouders en vrienden van de Boslust

Zwemmen in ons eigen zwembad, verkregen door grote inzet van ouders en vrienden van de Boslust

 
Bert Ekkel mag op de verjaardag van de meester nog even pronken met het B diploma dat hij tegelijk met meester Sytsma gehaald heeftBert Ekkel mag op de verjaardag van de meester nog even pronken met het B diploma dat hij tegelijk met meester Sytsma gehaald heeft

Bert Ekkel mag op de verjaardag van de meester nog even pronken met het B diploma dat hij tegelijk met meester Sytsma gehaald heeft

De collega’s voeren een kabouter toneelstuk opDe collega’s voeren een kabouter toneelstuk op

De collega’s voeren een kabouter toneelstuk op

Elke verjaardag van een juf of meester is een reden voor een feestElke verjaardag van een juf of meester is een reden voor een feest

Elke verjaardag van een juf of meester is een reden voor een feest

 
Wat heb ik achter mijn rug verstopt?Wat heb ik achter mijn rug verstopt?

Wat heb ik achter mijn rug verstopt?

Knippen en bordurenKnippen en borduren

Knippen en borduren

Klassenfoto van de eindgroepKlassenfoto van de eindgroep

Klassenfoto van de eindgroep

Groepsfoto van groep 2Groepsfoto van groep 2

Groepsfoto van groep 2

 
1977
Het team wordt steeds groter1977
Het team wordt steeds groter

1977
Het team wordt steeds groter

1978
Alweer gymdiploma’s (1)1978
Alweer gymdiploma’s (1)

1978
Alweer gymdiploma’s (1)

1978
Alweer gymdiploma’s (2)1978
Alweer gymdiploma’s (2)

1978
Alweer gymdiploma’s (2)

Schaatsen op ons eigen zwembadSchaatsen op ons eigen zwembad

Schaatsen op ons eigen zwembad

 

Koning JanKoning Jan

Koning Jan

 
-> Naar deel 2

3 Reacties »

• • •

3 reacties »