25 augustus 2010

Restauratie kasteel Eerde

Categorie: Gebouwen.    1.990 keer gelezen.

OMMEN – Rondom het statige kasteel Eerde bij Ommen wordt de komende vijf maanden hard gewerkt. Eigenaar Natuurmonumenten restaureert er de zogenaamde natte muren.

 Foto: Natuumonumenten

Dat zijn de kasteel- en tuinmuren onder het water in de slot- en buitengracht. Voordat het werk van start kan, moet het waterpeil in de grachten omlaag en krijgen de aanwezige karpers tijdelijk een nieuw onderkomen. Dankzij een rijkssubsidie van de Federatie Instandhouding Monumenten kan Natuurmonumenten aan de slag om het 18de eeuwse Rijksmonument voor toekomstige generaties te behouden. Deze restauratiewerkzaamheden vallen buiten de reguliere onderhoudswerkzaamheden die elk jaar worden uitgevoerd.

Voegen en vissen
De restauratie bestaat uit het plaatselijk opnieuw voegen van muurdelen en het herstel van zwakke delen. Om aan de betreffende muurdelen te kunnen werken wordt het waterpeil in de twee grachten verlaagd. De slotgracht is de gracht direct rondom het kasteel en de buitengracht ligt buitenom de tuinmuur. In de grachten leven veel karpers. Het verlagen van het waterpeil kan nadelige gevolgen voor hen hebben. Daarom zijn deze vissen gevangen en naar het deel van de buitengracht verhuisd waar het waterpeil met een pomp hoger wordt gehouden. Na de restauratie gaan ze weer terug naar hun oude vertrouwde plek.

Regulier onderhoud
Natuurmonumenten, sinds 1982 eigenaar van kasteel Eerde en het omringende parkbos, hanteert een meerjarenplan voor het onderhoud van het kasteel en de directe omgeving. Ieder jaar worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan bepaalde onderdelen van het kasteel, de beide bouwhuizen, de bruggen, de muren en het voorplein. Zo komt alles eens in de tien jaar aan de beurt. Maar af en toe is een forse ingreep zoals deze nodig om het kasteel in goede conditie te houden.

Samen aan de slag
Op het hele landgoed Eerde wordt de komende tien jaar veel werk verzet. Natuurmomenten voert er een kleine 40 projecten uit, van groot tot klein. Ze hebben allemaal tot doel om landgoed Eerde als levend landgoed vol natuurschoon voor de toekomst te behouden. Dankzij een flinke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, die Natuurmonumenten begin vorig jaar ontving, kunnen veel

Bron: Ommer Nieuws – 25 augustus 2010

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image