5 april 2008

Poll over 'behoud cultureel erfgoed': LPO heeft de meeste stemmen

Categorie: Algemeen.    1.847 keer gelezen.

Welke partij(en) in Ommen hebben zich het afgelopen jaar het meest ingezet voor behoud van ons cultureel erfgoed?

Poll-erfgoed.JPG

Dat is de stelling waar de bezoekers van OudOmmen de afgelopen maand (maart) een stem op konden uitbrengen. Lange tijd leek het erop dat de meeste bezoekers van mening waren dat geen van de politieke partijen zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Aan het eind van de maand bleek op basis van het aantal stemmen dat de Lokale Partij Ommen het afgelopen jaar toch het meeste hieraan heeft bijgedragen.

— Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Hierdoor krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd moeten hebben (bron: Wikipedia).—


Wij hebben alle genoemde partijen om een reactie gevraagd:


Gerrit Jan Bolks van de ChristenUnie:

Het eerste dat me opvalt is dat het aantal (33) stemmers relatief laag is, waarbij nog meer dan een kwart geen duidelijke keuze kan maken. Er ligt hier voor u als OudOmmen.nl, denk ik, een mooie taak om meer mensen te betrekken bij de discussie en om de standpunten van de politiek ook helder te presenteren. Deze poll en deze reacties zijn daarbij een eerste stap.

De vraagstelling roept de vraag op wat er precies onder ‘cultureel erfgoed’ wordt verstaan. Waarschijnlijk (als ik naar de uitslag kijk) heeft het centrum daarin een belangrijke rol gespeeld. Daar moeten inderdaad op korte termijn heldere keuzes worden gemaakt. Als ChristenUnie denken we dat cultureel erfgoed meer is dan alleen materiële zaken als bepaalde gebouwen. Ook het karakter van een stad als Ommen is hierbij belangrijk. Ommen heeft zijn eigen sfeer en is daardoor aantrekkelijk als (toeristische) plaats. Als er bijvoorbeeld op zondag grootschalige activiteiten worden georganiseerd, kan dat een aanslag zijn op het cultureel erfgoed in Ommen.

Het erfgoed in Ommen moet ook regionaal bekeken worden. Als ChristenUnie maken we ons sterk voor het werk van de IJsselacademie, die bijvoorbeeld werkt aan het behoud van de streektaal en –cultuur in Overijssel. In dit verband wijs ik u er op dat ik ooit eens het dialectdictee in Ommen heb gewonnen. Op dat punt hebben we dus zeker oog voor het Ommer cultureel erfgoed.

Ik sluit af met een citaat uit ons programma: Door haar unieke ligging zijn er in de gemeente Ommen veel cultuur- en natuurhistorische waarden aanwezig. Voor zover de gemeentepolitiek daar invloed op heeft, moeten wij die zorgvuldig beheren en beschermen. Wíj doen ons best. Nu moeten jullie en wij ook zorgen dat dit wordt gezien door de bezoekers van OudOmmen.nl en door de rest van Ommen. Ik wens jullie daarbij veel succes.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Jan Bolks
Voorzitter raadsfractie ChristenUnie
5 april 2008


Dick Remmers van de LPO:

Uiteraard zijn wij bijzonder ingenomen met het feit dat de LPO de meeste stemmen heeft gekregen in uw poll als partij die de afgelopen jaren het meeste heeft betekend voor het behoud van het cultureel erfgoed in Ommen. We vinden het jammer dat er ook veel zijn die dat (nog) niet zien. En misschien is dat ook wel begrijpelijk omdat we toch dagelijks in de praktijk meemaken dat er voorstellen worden gelanceerd die catastrofaal zijn voor (Oud)Ommen.

Onze grootste zorg gaat momenteel uit naar de plannen rondom de Centrumvisie. Er moet een ieder die (Oud)Ommen lief is, alles aangelegen zijn om de oude stadskern in volle glorie te herstellen en af te zien van bebouwing van de Vechtoever. De LPO zal blijven strijden voor behoud van het goede zonder een goede (economische) ontwikkeling van Ommen tegen te houden.

Met vriendelijke groet,
Dick Remmers
Partijvoorzitter LPO
2 april 2008


Bron: OudOmmen.nl

6 Reacties »

• • •

6 reacties »