21 mei 2014

Politiek Ommen richt zich op ontwikkeling centrum

Categorie: Harry Woertink.    1.426 keer gelezen.

OMMEN – Er komt een nieuwe muziekkoepel in het centrum van Ommen. Dit staat te lezen in het coalitieprogramma, dat door de meerderheid van de Ommer raad is opgesteld.

 Een voorbeeld van een nieuwe muziekkoepel.

“De ontwikkeling en versterking van ons centrum is de komende periode een grote uitdaging. We zien ons centrum als het toeristische hart van het Vechtdal. Om ons centrum meer te laten leven, is een integrale aanpak noodzakelijk”, aldus CDA, VVD, D66 en PvdA. De meerjarige ontwikkeling van het centrum wordt dan ook meegenomen in een integrale beleidsnota economie. Deze nota bestaat ten minste uit een masterplan winkelaanbod Ommen, een hernieuwde visie detailhandel, een actieplan leegstand en een voorstel tot centrumverfraaiing en verrijking. Ook zal het centrum toegankelijk zijn voor speciale doelgroepen en een herkenbaar toeristisch informatiepunt hebben. Behalve de verrijking van een nieuwe muziekkoepel wordt verder aandacht besteed aan kunst en cultuur. De politiek vindt het belangrijk om een herkenbare kern als centrum van Ommen te hebben, waarin een divers aanbod van detailhandel passend bij Ommen aanwezig is. De insteek is om in de kern als binnencirkel, de winkels te concentreren en van daaruit toe te werken naar de volgende cirkel.

Wat betreft het bezit van gemeentelijke eigendommen wordt gewerkt aan het borgen van cultureel erfgoed (ook financieel) voor de toekomst. Een haalbaarheidsstudie wordt nodig geacht voor het behoud van “Het Laer”. In dit onderzoek wordt onder andere onderzocht of het onderbrengen van dit erfgoed binnen een stichting haalbaar en wenselijk is. Initiatieven om het Van Raaltehuis mogelijk te behouden als cultureel erfgoed wordt eveneens ondersteund. Ook krijgt het Fiets- en wandelnetwerk aandacht. Niet alleen het onderhoud van ons mooie fiets- en wandelnetwerk, maar ook waar mogelijk uitbreiding, zoals langs de Vecht en met fietsroutes binnen de kernen en buurtschappen.

Bron: Harry Woertink – 21 mei 2014

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image