28 november 2014

Sinterklaas lezing bij historische vereniging Nieuwleusen

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    1.010 keer gelezen.

Op maandag 8 december 2014 organiseert de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” de tweede verenigingsavond van dit seizoen.

voorkantpalthehofb6.jpgAls onderwerp voor deze avond is gekozen voor een Sint-Nicolaas lezing door de heer Henk Nijkeuter.In deze lezing wordt de geschiedenis van het Sint-Nicolaas verhaal verteld. De rol van Sint-Nicolaas wordt uitvoerig belicht. Als heilige, die bescherming bood aan zeelieden en die het opnam voor huwbare vrouwen. Ook komt zijn rol aan de orde bij vermoorde kinderen die hij op wonderbaarlijke wijze weer tot leven wekte. Volksliederen waarin hij naar voren komt als een gulle gever worden getoond en verklaard.

De figuur die wij als Sinterklaas kennen dateert pas van na 1850. Vanaf dat moment rijdt hij op een witte schimmel, heeft hij een zwarte knecht en komt hij eens per jaar per stoomboot naar Nederland.
Maar hoe zag de Sint er voor die tijd uit? En wat vierden de mensen toentertijd? Vele nieuwe feiten, liedjes en afbeeldingen van onze gulle kindervriend zult u tijdens deze lezing vernemen. Ook wordt ingegaan op de actuele discussie rond de figuur van Zwarte Piet. Waar komt deze knecht vandaan en heeft het wel met racisme te maken? De lezing vindt plaats in de zaal bij de Ontmoetingskerk en begint om 19.30 uur. Leden van de Historische Vereniging hebben gratis toegang. Overige belangstellenden zijn tegen betaling van vijf euro entree eveneens van harte welkom.

Bron: museum Palthehof / Ni’jluusn van vrogger – 28 november 2014

Reageren »

27 november 2014

Ccoba viert jubileum met Liedjes- en Verhalenavond

Categorie: Bibliotheek Ommen, Ccoba (Cult.comm.bibliotheek).    1.226 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, viert op 9 december aanstaande haar twaalfeneenhalfjarig bestaan met een feestelijk avond met Gery Groot Zwaaftink.

ccoba.JPGDeze troubadour heeft een rugzak vol met zelfgeschreven liedjes, anekdotes, ballades en korte verhalen. Met zijn stem schildert hij de meest vreemde werelden met draken, koningen en helden, dichterbij huis verhaalt hij over een vader die problemen heeft met zijn zoon of de avonturen van een huisarts. Soms is hij de verteller, dan weer de hoofdpersoon. In de pauze van deze feestelijke avond wordt het Ccoba jubileum gevierd met een drankje en een hapje.

De start
In het voorjaar van 2002 ging Ccoba van start met een cursus ‘Kijken naar kunst’. Een twintigtal geïnteresseerden kwam naar de Bibliotheek aan de Chevalleraustraat om deel te nemen. Al snel werd duidelijk dat het publiek niet echt op een cursus zat te wachten, er was meer belangstelling voor losse culturele activiteiten. Zo werd het tweede seizoen ingezet met een stadswandeling, dit beviel zo goed dat een nieuwe traditie was geboren. Elk volgend seizoen gingen de Ccoba vrienden dan ook wandelen in een stad, ver weg of soms dichtbij.

De hoogtepunten
In de 12 ½ jaar zijn er ook verschillende hoogtepunten geweest. Zo wist Ab Goutbeek uit Dalfsen zijn grote publiek altijd uitermate te boeien met zijn verhalen over de cultuurhistorie van het Vechtdal, was de vertoning van de film ‘Staphorst in tegenlicht’ een bijzondere gebeurtenis, kregen de natuurfotografen Jan van der Knokke en Geurt Besselink altijd een groot en aandachtig gehoor op de been en trakteerde wereldfietser Frank van Rijn het publiek op zijn verre reizen. Lees meer »

Reageren »

25 november 2014

André van der Linde winnaar Ommer dialectdictee 2014

Categorie: Bibliotheek Ommen, Oude gebruiken & tradities.    1.126 keer gelezen.

André van der Linde uit Ommen heeft in de Schakel in Lemele het dialectdictee 2014 gewonnen.

Geen enkele fout maakte hij bij het geven van de juiste betekenissen aan ruim veertig woorden en uitdrukkingen in het pittige, door Luuk Vogelzang geschreven verhaal. Betuun, sam, gliem’n en hulpzell’n, woorden die nauwelijks nog gebruikt worden, hij kende ze allemaal. Ook Betty Seigers uit Lemele had nul fouten maar door het minder goed beantwoorden van de aannamevraag, eindigde ze helaas op plaats twee. De ruim zestig deelnemers brachten het er allemaal behoorlijk goed vanaf, velen hadden maar een enkele fout, de slechtste score was rond de tien fouten.

Na de pauze werd door de dames Greet Dekker, Bertha Manenschijn en Hennie Tempert van ’t Lemels Arfgoed op onderhoudende wijze over de geschiedenis van het schort verteld. De vele functies van dit kledingstuk kwamen aan bod, ook de grote veranderingen die het in de loop der tijd heeft ondergaan. Het oudste schort dateerde van anderhalve eeuw geleden, ontroerend was het verhaal over het schort van een elfjarig meisje dat in 1920 overleed.

Na de prijsuitreiking bedankte Alie Buit namens de organisatoren het aanwezige publiek en de schrijver van het dictee, Luuk Vogelzang, in het bijzonder. De organisatie van het dialectdictee is in handen van Landstede Welzijn, de Historische Kring Ommen en de Bibliotheek Ommen.

Bron: Bibliotheek Ommen – 25 november 2014

Reageren »

20 november 2014

Historische foto’s kijken in 3D

Categorie: Harry Woertink, OudOmmen.    2.422 keer gelezen.

OMMEN – Historische foto’s kijken in 3D. Dat kan sinds kort bij de website OudOmmen.nl. Het gaat om unieke beelden uit de periode 1928-1966 die gemaakt zijn door de Ommer familie Oldeman en afgedrukt op glasplaatjes.

  Links een voorbeeld (lapjesmarkt op het Kerkplein in Ommen) van een stereo-negatief die in 3D kan worden bekeken op OudOmmen.nl.
Rechts een voorbeeld uit de nieuwe rubriek over de familie Bloem, het woonhuis van notaris Bloem aan de markt, na de verbouwing in 1914.

Link naar:
– album “Familie Oldeman – Stereo negatieven“.
– album “Notaris Bloem
– album “Markt 20 – Woning Bouwmeester / Bloem“.
– pageflip “Fotoalbum familie Bloem“.

Afbeeldingen: OudOmmen

Deze zijn door OudOmmen.nl gescand, zodat bezoekers van de site deze unieke beelden kunnen zien. De meeste opnames zijn gemaakt in Ommen en omgeving. Ook zijn er paar opnames bij van bijvoorbeeld Urk, Almelo en Amsterdam. Totaal gaat het om 101 stuks unieke stereo negatieven. Ze zijn te bekijken via een speciaal daarvoor geïnstalleerde viewer en in filmformaat als YouTube-film. Op een van de foto´s staat de maker van de foto’s, Peter Oldeman. Hij is aan het werk en op de achtergrond is een stereokijker te zien waarmee je vroeger stereofoto´s kon bekijken. De meeste opnames dateren uit de jaren 20 t/m jaren 40. De kleuren opnames dateren uit 1965 of 1966. Het zijn grotendeels stereo-negatieven. Er zitten een paar stereo-positieven bij; de vier kleurenopnames zijn dia´s. De stereo-negatieven zijn door de familie Oldeman geschonken aan de HKO, welke ze weer heeft uitgeleend aan OudOmmen.

Behalve de 3D foto’s heeft de website OudOmmen.nl ook een nieuwe rubriek over de familie Bloem toegevoegd aan de website. Notaris Bloem kocht in 1898 de uit 1859 daterende woning van oud burgemeester A.C. Bouwmeester aan de Markt in Ommen. Na het overlijden van notaris Bloem werd het zogenaamde notarishuis bewoond door de zoon G.J.A. Bloem met zijn echtgenote Sara Graadt van Roggen. Tijdens deze periode hebben nog drie notarissen kantoor gehouden in dat statige pand met grote tuin voordat het in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ten prooi viel aan de slopershamer.

Bron: Harry Woertink – 13 november 2014

1 Reactie »

19 november 2014

Interessant artikel in nieuwe Ni’jluusn van vrogger.

Categorie: Dalfsen, Musea, Ni’jluusn van vrogger.    1.106 keer gelezen.

Het laatste kwartaalblad van dit jaar van de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” verschijnt binnenkort. Een belangrijk deel van het decembernummer is gevuld met een artikel over een oud schrift dat bijna tien jaar geleden in het bezit kwam van museum Palthehof.

voorkantpalthehofb6.jpgHet werd toen in Westerbork gered voordat het de papiercontainer in zou gaan. De afgelopen jaren hebben enkele personen zich bezig gehouden met het sterk vergeelde schriftje. Daaruit is via stamboomonderzoek duidelijk geworden welke weg het kleinood uit Nieuwleusen heeft gevolgd sinds de eerste letters er omstreeks 1773 in zijn geschreven. Hendrik Geerts (Schoemaker) was toen nog maar twaalf jaar en al wees. De eerste bladzijden bevatten teksten uit de Bijbel en waarschijnlijk was dat de aanleiding om het schrift te beginnen. Een aantal jaren later schijft hij er ook iets in over beloningen van werknemers zowel in geld als in natura en over werkzaamheden die werden uitgevoerd. Vervolgens trouwbeloften, waarvan de eerste niet tot een huwelijk komt. Met Hilligje Egberts trouwt hij wel en met haar krijgt hij tien kinderen. In 1795 maakt Hendrik Geerts melding van Engelse huzaren in Nieuwleusen. Het is met enkele woorden zonder uitleg waarin dit is vermeld, maar na bestudering is duidelijk geworden dat in deze Franse tijd een stukje landelijke en plaatselijke geschiedenis elkaar raken.

Een Duitse vrouw
Een paar jaar nadat Hilligje na een huwelijk van ruim 32 jaar is overleden, trouwt Hendrik met de uit Duitsland afkomstige en bijna dertig jaar jongere Janna Kips. In het artikel is getracht te reconstrueren hoe beiden elkaar hebben leren kennen. Het vermoeden bestaat dat dit via een buurman in Nieuwleusen is gebeurd, die als hannekemaaier vanuit Duitsland hier is blijven ‘hangen’. Uit dit huwelijk worden nog drie kinderen geboren en via de jongste blijft het oude schriftje in de familie bewaard. Om meer te weten te komen over de persoon Hendrik Geerts is grafologisch onderzoek naar het handschrift gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat de schrijver een sterke man moet zijn geweest die aanzien genoot. Hij was zelfstandig en actief en verlangde dat ook van anderen. Het schriftje geeft enig licht op het leven in Nieuwleusen rondom 1800 en is daarom belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis.

Bron: museum Palthehof / Ni’jluusn van vrogger – 19 november 2014

Reageren »

16 november 2014

11 april 2015: Ommen 70 jaar bevrijd met expositie en monument oorlogsslachtoffers

Categorie: Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding, Streekmuseum Ommen.    1.857 keer gelezen.

OMMEN – In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. De bevrijding van Ommen was op 11 april 1945.

 Enkele werkgroepleden WO 2 met museumgids Tim Schimmel.
Foto: Harry Woertink

In dat kader wordt in het Streekmuseum vanaf 11 april volgend jaar een thema-expositie “Ommen 70 jaar bevrijd” gehouden. De tentoonstelling is een samenwerking met de werkgroep Tweede Wereldoorlog van de Historische Kring Ommen.

In het kader van de 70-jarige Bevrijdingsdag staan meerdere activiteiten op stapel. De werkgroep Tweede Wereldoorlog (WO 2) is bezig met het samenstellen van een lijst van alle Ommer omgekomen oorlogsslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog of daarna zijn omgekomen. Om hun namen niet te vergeten worden deze vermeld op een herinneringsmonument die zal komen naast het bestaande oorlogsmonument bij het gemeentehuis van Ommen. De officiële onthulling van dit monument zal ook op 11 april 2015 zijn. Verder wordt deze een dag een lezing gehouden door Wayne Dieleman over een verloren Joodse familie.

Het historisch tijdschrift De Darde Klokke zal begin volgend jaar in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog en 70 jaar bevrijding. De redactie is daarvoor op zoek naar verhalen van mensen uit Ommen en/of gebeurtenissen in Ommen tijdens de gehele oorlogsperiode. Niet alleen de bevrijding, maar ook over de mobilisatie, de eerste periode van de bezetting, het dagelijks leven van toen. Foto’s of voorwerpen uit deze periode zijn ook welkom. Lees meer »

2 Reacties »

14 november 2014

Ccoba presenteert literaire en muzikale avond rond Nederland Leest

Categorie: Bibliotheek Ommen, Ccoba (Cult.comm.bibliotheek).    953 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat op dinsdag 25 november een avond rond de campagne Nederland Leest.

 Nederland Leest dit jaar ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ’t Hart. Het boek uit 1978 is een klassieker. Het gaat over een door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind wiens angsten verzacht worden door een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Een vlucht regenwulpen is een onvergetelijk verhaal uit een tijd toen Nederland nog een universum was, en een dorpje de hele wereld. Neerlandica Henny Verheijden gaat met het publiek in gesprek over boek en thema, na de pauze is er muziek door het Koperkwintet van Ons Genoegen uit Heino.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 14 november 2014

Reageren »

11 november 2014

Expositie Tweede Wereldoorlog in museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    1.102 keer gelezen.

Omdat het volgende jaar 70 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde, heeft museum Palthehof in Nieuwleusen dit onderwerp gekozen voor de tentoonstelling van het seizoen 2015.

 Bekendmaking van ‘Het Duitche Leger’
Afb.: OudOmmen

Dit werd bekend gemaakt tijdens de eerste theevisite die zondag werd gehouden.

Inbrengochtend
De jaren 1940-45 staan nog steeds volop in de belangstelling. Overal worden in dat kader activiteiten georganiseerd en in de media geniet het onderwerp volop aandacht. Museum Palthehof zal daar bij aansluiten en een tentoonstelling inrichten onder de titel “Vijf donkere jaren”, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Er is een werkgroep gevormd die het idee uit zal gaan werken en de tentoonstelling zal gaan inrichten. Daarvoor zal, zoals elk jaar, ook nu weer gebruik worden gemaakt van materiaal vanuit de bevolking. Op 31 december is er een inbrengochtend. Er wordt niet alleen materiaal verwacht uit Nieuwleusen en omgeving, maar ook meer algemene voorwerpen, documenten en foto’s met betrekking tot de oorlog.

Theevisite
De eerste theevisite was weer een geslaagd gebeuren. De aanwezigen genoten van de film met beelden uit vroeger jaren. De komende theevisites zijn volledig uitverkocht, alleen voor die van 21 december zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de snelle beslisser.

Bron: Museum Palthehof – 11 november 2014

Reageren »

10 november 2014

Schilderkunst, dialectdictee in Lemele

Categorie: Bibliotheek Ommen, Oude gebruiken & tradities.    929 keer gelezen.

Het dialectdictee dat jaarlijks door Landstede Welzijn, Historische Kring Ommen en de Bibliotheek Ommen georganiseerd wordt, zal dit jaar op maandag 24 november in de Schakel in Lemele plaats vinden.

 Afb.: Bibliotheek Ommen

Die avond zal duidelijk worden wie de opvolger wordt van Mevrouw Riek Warmelink uit Ommen die vorig jaar het dialectdictee foutloos invulde. Het dictee wordt dit jaar geschreven door Luuk Vogelzang uit Ommen. Het dictee heeft de schilderkunst als thema, oude meesters als Da Vinci, Breugel en Van Gogh en etenstaferelen, het belooft een kleurrijk en smakelijk geheel te worden.

Na de pauze volgt een optreden van Greet Dekker van ’t Lemels Arfgoed, zij gaat iets vertellen over de geschiedenis van de schort. Met de bekendmaking van de winnaar van het dialectdictee wordt de avond vervolgens afgesloten.

Iedereen die het dialect een warm hart toedraagt wordt dan ook van harte uitgenodigd het dialectdictee in de Schakel in Lemele bij te wonen. De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bibliotheek in Ommen. Tel. 0529-452158. Openingstijden: maandag 13.00 – 20.00 uur, dinsdag en donderdag 9.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 9.00 – 20.00 uur, zaterdag 10.00 – 12.00 uur. De klantenservice is elke dag open vanaf 14.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur. Voor de overige uren geldt zelfbediening.

Bron: Bibliotheek Ommen – 10 november 2014

Reageren »

5 november 2014

Ommen trots op nieuw boek over tradities

Categorie: Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historisch Centrum Overijssel, IJsselacademie Kampen, Stichting 't Lemels Arfgoed.    1.651 keer gelezen.

OMMEN – In Ommen zijn alle tradities op rij gezet en vervat in een nieuw boek met als titel: “Tradities in Ommen”. Daaruit blijkt dat Ommen rijk is aan tradities.

 Het boek “Tradities in Ommen”.
Afb.: Stichting IJsselacademie

Dinsdagavond werd het eerste exemplaar officieel uitgereikt aan de Ommer wethouder Ko Scheele. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna tweehonderd bezoekers in het Hervormd Centrum in Ommen op een gezamenlijke bijeenkomst van de IJsselacademie en de Historische Kring Ommen (HKO).

Wethouder Scheele liet weten trots te zijn dat de nog bestaande Ommer tradities nu ook zijn vastgelegd in een boek. Op deze wijze is het immaterieel cultureel erfgoed van Ommen voor iedereen zichtbaar. “Maar het is ook onze taak om tradities levend te houden en ze over te dragen aan de volgende generaties. Het zijn juist de tradities die Ommen zo mooi maken. Het landschap en de gebouwen maken Ommen zo mooi. Maar ook de tradities. Ze zijn de ziel van Ommen”, aldus de wethouder.

Verantwoordelijk voor de uitgave is de IJsselacademie die hiervoor financiële steun kreeg van de provincie en de gemeente Ommen. Historica Elleke Steenbergen heeft de tradities in de gemeente Ommen een jaar gevolgd met rituelen die kleur en klank geven aan elk seizoen: van eiertikken met Pasen tot en met het “Tafelen” met Oud en Nieuw . Zij beschrijft de tradities het jaar door, afgewisseld met thema’s als dagelijks leven, mondelinge tradities en streekgerechten. Fotograven Jenny Ekkelkamp en Hans Steen van de HKO verzorgden het beeld bij de verhalen. Volgens Steenbergen worden de tradities divers en breed gedragen in Ommen. “Ze vormen het sociale cement van de stad en de buurtschappen.”

Tijdens de bijeenkomst werd door Gerard Martens de kneepjes van het eiertikken uitgelegd. Ook kon met een ei in de hand het tikken in de praktijk uitgevoerd worden. Het is de derde generatie Martens die er voor zorgt dat deze traditie in ere wordt gehouden en, zo nu blijkt, dient zich ook de vierde generatie Martens zich aan om met Pasen te zorgen voor enkele duizenden hard gekookte eieren. Het nieuwe boek is voor € 24,95 verkrijgbaar via ijsselacademie.nl of bij de boekhandel.

Bron: Harry Woertink – 5 november 2014

1 Reactie »

Pagina 70 van 265« Eerste...102030...6869707172...8090100...Laatste »