10 december 2015

Ommer Baron voor het hekje: 300 gulden boete

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink.    882 keer gelezen.

Goed voor Ommen; minder goed voor zijn personeel. Zo kan baron Frederik Eliza Mulert, de bewoner van villa Piet Hein worden omschreven.

 Villa Piet Hein op 25 april 1918.
Afb.: OudOmmen

Toen de baron in 1933 overleed gingen al zijn bezittingen over naar de gemeente Ommen. Daaronder viel onder andere het statige pand aan de Zeesserweg 5 in Ommen. Een erfenis waar de gemeente Ommen en haar inwoners nog steeds van profiteren. Maar baron Mulert was soms minder goed voor zijn personeel, zo blijkt uit een krantenartikel van 1925. De baron had kennelijk losse handjes; hij gaf zijn tuinknecht een pak rammel en mishandelde de directeur van het postkantoor. Gevolg was dat de baron als verdachte voor het hekje moest verschijnen van de Rechtbank in Zwolle.

Voor den politierechter te Zwolle stond terecht Frederik Eliza baron Mülert, 66 jaar, wonende op zijn landgoed in de buurtschap „Zeese” gemeente Ommen, omdat hij op den avond van 29 Juni zijn tuinknecht en huisbewaarder Gerrit van Veelen met een zwaren ebbenhouten stok herhaalde malen geslagen had. Van Veelen was met zijn vrouw naar een concert te Ommen gegaan, nadat hij den baron permissie had gevraagd. De baron had gemeend, dat Van Veelen alleen voor zichzelf verlof vroeg en toen hij ’s avonds merkte, dat de vrouw ook meegegaan was, liet hij hem ophalen, zette zijn stok achter het tuinhek en toen zij thuis kwamen, wilde hij eerst de vrouw slaan. Van Veelen kwam tusschen beiden en kreeg toen een aantal slagen. De baron werd veroordeeld tot de hoogste boete, f 3OO subsidiair 30 dagen hechtenis. Hij had al eens eerder den postdirecteur van Ommen mishandeld; die zaak was toen niet vervolgd.”, aldus het Algemeen Handelsblad van 29 juli 1925. Het zou kunnen dat dit voorval de baron zo heeft aangegrepen dat hij naar Loosduinen verhuisde. Want daar is hij ook overleden op 26 februari 1933. Villa Piet Hein werd in 1906 gebouwd door de zeeofficier. Het huis werd Piet Hein genoemd omdat de baron commandant was van de torpedoboot Piet Hein.

Bron: Harry Woertink – 10 december 2015

Reageren »

9 december 2015

Voorbrug de voorstad van Ommen (2)

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.558 keer gelezen.

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden als de “voorstad” van Ommen. Er was altijd wat te doen.

 Hier stonden herbergen waar kooplieden onderweg een borrel pakten en hun paarden lieten uitrusten. Later, ook door de aanleg van een nieuwe brug over de Vecht, verloor De Voorbrug aan betekenis.

De Voorbrug in de winter van 1905.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s van de Voorbrug het album: “Voorbrug“.

De Zon aan de Vecht
De Zon aan de Vecht is vanouds een gerenommeerd hotel. Nog steeds is De Zon een begeerd oord voor eters, slapers en feestvierders. Ook vroeger verbleven vakantiegangers en mensen op (zaken)reis er graag. In de persoon van notaris Geerlings kende De Zon in de zestiger jaren een vaste hotelkamerbewoner. De veestallingsruimte aan de kant van de Zeesserweg heeft lange tijd dienst gedaan. Op een gegeven moment zorgde het wel voor een bron van klachten bij de gemeente omdat er ook een dekhengsten-station was ondergebracht. De plaatselijke verordening werd daarom door de gemeente aangevuld met de bepaling dat het verboden werd zichtbaar of in het bijzijn van één of meer kinderen beneden de 15 jaar, dieren te doen dekken.

Koetshuis
Na het overbodig worden van het koetshuis werd deze ruimte ingericht als toneelzaaltje. Allerlei evenementen die een podium vroegen werden hier gehouden. De Ommer Revues, gymnastiekuitvoeringen, toneel, muziek, zang, dans, (school)concerten en films waren aan de orde van de dag. Het was ook de bioscoop van Ommen met filmoperator Bernard Sprik. Het culturele leven in Ommen werd bij hotel De Zon hoog gehouden. Na de komst van kerkelijke verenigingsgebouwen als het Hervormd Centrum en d’Olde Wheeme kwam een einde aan het koetshuis als cultureel centrum. Lees meer »

1 Reactie »

9 december 2015

Nieuwste uitgave De Darde Klokke over vluchtelingen op de Besthmenerberg in 1956

Categorie: De Darde Klokke, Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    835 keer gelezen.

OMMEN – In de nieuwste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (nummer 177) dit keer aandacht voor vluchtelingen. Zij vonden plek op de Besthmenerberg.

 De Darde Klokke nummer 177.
Afb.: Harry Woertink

Vier november 1956 is de geschiedenis ingegaan als de dag van het verraad. Het was de dag, waarop het Sovjetleger de Hongaarse Volksopstand, die geruime tijd eerder door studenten op vreedzame wijze was begonnen, neersloeg. In de weken die daarop volgden kwamen er ook groepen Hongaarse vluchtelingen naar Nederland. Het vakantiepark op de Besthmenerberg bood achttien zomerhuisjes aan. Vierentachtig personen, gezinnen en alleenstaanden, kwamen aan op “Vakantievreugd” in Ommen om hier een tijdelijke onderkomen te betrekken en tot rust te komen. Onder de vluchtelingen een verloofd paar die in Ommen in vrijheid trouwde. Verder in De Darde Klokke een verhaal over een verdwenen boerderij in de buurtschap Nieuwebrug. Deze boerderij stond direct naast het eeuwenoude café-restaurant Nieuwebrug. Toen het echtpaar Jan Frederik en Geziena Eggengoor in 1934 waren getrouwd, gingen ze wonen in de pas gebouwde boerderij. Bij de bouw van de boerderij waren het woonhuis en het bedrijfsgedeelte duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het stond aan de zuidzijde van het toenmalige café-restaurant dat later na de verwoesting van de boerderij in de Tweede Wereldoorlog is uitgebreid.

Bajes
Ook de bajes van Ommen komt aan bod in de Darde Klokke. Deze stond aan het begin van de Hardenbergerweg. Als de gevangenen ‘s morgens wakker werden, stond de vrouw van de cipier met de koffie klaar. De gevangenis is gebouwd in 1859. De eerste cipier was gerechtsdienaar Gosen Dijkerman. Hij had naast de gevangenis een cipierswoning met een geitenhok. Voordat de kantonnale gevangenis werd gebouwd, bezat Ommen een kleine gevangenis op de hoek Brugstraat/Kerkstraat. Ook de landbouw door dag en tijd is onderwerp. Verder verhalen over het werkkamp Eerde, de Rentmeesterswoning van Landgoed Eerde, de Ommer eierhal en de Ommer traditie in december: de Zuute plassies. Abonnees krijgen De Darde Klokke toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij ABCombi aan de Varsenerstraat 7 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 9 december 2015

Reageren »

7 december 2015

Chaos op de Vechtbrug

Categorie: Diversen, Harry Woertink.    1.798 keer gelezen.

Op of bij de oude Vechtbrug in Ommen zijn in de loop van de jaren verschillende aanrijdingen geweest, soms ook met fatale afloop.

 Op deze foto, uit de zestiger jaren, een vrachtwagen die boter en kaas vervoerde hangend boven het water van de Vecht. Een onhandige manoeuvre is de oorzaak dat de vrachtwagen boven de rivier de Vecht komt te hangen. Een bus met scholieren is gestopt en de buspassagiers overzien de ravage.
Foto: Streekmuseum Ommen

De brug, officieel de Hessel Mulertbrug, is genoemd naar Hessel Mulert, die in 1492 voor een eerste brug over de Vecht zorgde. De voorlaatste brug is in 1936 nieuw aangelegd en heeft dienst gedaan tot 1970. Toen kwam in oostelijke richting een nieuwe brug, de huidige brug te liggen. Een verkeersinstallatie (stoplichten) was er niet. Alleen bij drukte, zoals met Pasen en Pinksteren, werd het verkeer geregeld door een politieagent al dan niet met een stopbord of met een mobiele op afstand regelbare verkeerslichtinstallatie.

In oktober 1969 zorgde een vrachtwagen ook voor chaos bij de Vechtbrug. Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte op 8 oktober 1969 het volgende:

Vrachtwagen uit Leens veroorzaakt chaos op Vechtbrug
Grote chaos ontstond vannacht op rijksweg 34 nabij de Vechtbrug in Ommen, toen een door de Groninger F. H. (43) bestuurde vrachtauto met aanhanger van de weg raakte. De aanhangwagen kwam in de Vecht terecht, terwijl de vrachtauto zelf op de wal bleef staan. De bestuurder bleef ongedeerd. H. vervoerde kratten bier en limonade. Over een lengte van veertig meter werd een bij de Vechtbrug staand ijzeren hek vernield. Het ongeluk gebeurde om kwart over een vannacht. Tot zeven uur vanmorgen waren de rijksweg en de brug gestremd, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De firma Schaap uit Leens, waarvoor H. de lading vervoerde is verzekerd.

Bron: Harry Woertink – 7 december 2015

2 Reacties »

6 december 2015

Unesco: molenaarsambacht te beschermen traditie

Categorie: Harry Woertink, Molens.    918 keer gelezen.

OMMEN – Het molenaarsambacht wordt genomineerd als immaterieel erfgoed van UNESCO. De Stichting Ommer Molens (SOM) is blij met deze erkenning. Het biedt perspectief om de molens ook in de toekomst te laten draaien.

Molen Den Oordt in januari 2015.Molen Den Oordt in januari 2015.
Foto: Harry Woertink

In de gemeente Ommen staan vijf windmolens. Vier daarvan zijn eigendom van de gemeente Ommen. De Stichting Ommer Molens heeft drie molens in beheer: molen Den Oord met als molenaars Gerrit van Harten en Roel Rolleman; de Konijnenbeltsmolen met als molenaar Jan van der Veek en de Besthmenermolen met als molenaars Simon van Kampen en Luuk Vogelzang. Op molen De Lelie maalt Anton Wolters als professioneel molenaar graankorrels tot meel. De molen in Vilsteren is eigendom van Landgoed Vilsteren en wordt beheerd door de Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen.

Cultuur
De voordracht om op de Unesco-lijst te komen wordt in het voorjaar van 2016 ingediend. Het ambachtelijke werk van de molenaar is op advies van de Raad voor Cultuur gekozen uit een inventarisatie van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het advies is overgenomen door minister Bussemaker (Cultuur). Op de lijst staan tradities en gebruiken die volgens de NV-organisatie behouden moeten blijven, zoals bijvoorbeeld carbidschieten, klompen maken, de Nijmeegse Vierdaagse en Sinterklaas.

Molens zijn al sinds eeuwen met Nederland verbonden. Molenaars zijn nodig om de molens te laten draaien. “Door het molenaarsambacht voor te dragen bij UNESCO gaat het vakmanschap van werken met molens niet verloren voor volgende generaties en blijft Nederland hét molenland bij uitstek”, aldus de Stichting Ommer Molens. Dat het molenaarschap mogelijk op de Unesco-lijst komt is een erkenning. De SOM hoopt dat het helpt jongere generaties enthousiast te maken voor de molens en ook subsidieverstrekkers stimuleert het onderhoud te bekostigen.

Opleiding
Sinds de negentiende eeuw zijn in Nederland veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Daarom is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over he ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag en Overijsselse Molendag en in Ommen de organisatie van de Ommer Molendag, op de eerste zaterdag in augustus. Lees meer »

Reageren »

3 december 2015

Voorbrug de voorstad van Ommen (1)

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.625 keer gelezen.

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden als de “voorstad” van Ommen. Er was altijd wat te doen.

 De Voorbrug in 1919 met de pomp op het pleintje.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s bij dit artikel of het album: “Voorbrug“.

Met herbergen en tapperijen, stallingen, kruidenier, bakkerij, smederij en een stadspomp midden op het plein was er ook veel te beleven. De diligence Ommen-Zwolle had er een stopplaats. Met de aanleg van een nieuwe brug, eind zestiger jaren van de vorige eeuw, verloor De Voorbrug aan betekenis. In de achttiende eeuw bestond de Voorbrug uit een pleintje dat “de brink voor de brugge” werd genoemd. Het pleintje lag op een kruispunt van wegen: via de Vechtbrug naar het centrum van Ommen of verder. Naar het treinstation (sinds 1903) en via de Zwolseweg naar Vilsteren, Dalfsen of Zwolle. Of richting Den Ham/Lemele en Junne/Beerze.

De naam “Brink” verdween en “voor de brugge” kreeg als adres: “Voorbrug”. De oudste bewoning was op de plek van “De Zon” en verder ten oosten van dit hotel. Het gebied vóór de Vechtbrug behoorde vroeger tot de buurtschap Zeesse. Aangenomen wordt dat er in 1787 een school in Zeesse heeft gestaan. Tussen 1852 en 1884 gaf meester Jan Pieter Grolle les in het huis waar later dokter C.J. Warnsinck woonde en in 1830 werd gebouwd door burgemeester J.A. Chevallerau. De woning van Warnsinck is in 1949 gekocht door hotelier Gerrit Stegeman en in 1954 afgebroken om de weg breder te maken. Het tuinhuis dat bij het huis van Warnsinck hoorde staat er nog steeds. In de zomer wordt van daaruit ijs verkocht door Ekkelenkamp.

Bij de invoering van het Kadaster in 1832 wordt mr. Albertus Sandberg aangemerkt als bezitter van de Marke Zeesse, inclusief Het Laar. Bij het einde van de Marke is er dan ook geen verdeling van grond nodig. Uit het bevolkingsregister met opgave van het aantal gezinnen blijkt dat in het gebied van “voor de Brugge” in 1795 sprake is van 5 gezinnen, goed voor totaal 41 personen. In 1839 gaat het om 27 huizen en 106 personen. Toen de Voorbrug zich uitbreidde, kwamen er verschillende bedrijven als tapperijen en logementen, bakker, schilder, schoenmaker en een smid. Lees meer »

1 Reactie »

29 november 2015

Wijziging straatnamen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    974 keer gelezen.

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 23 oktober 1942:

 Een bordje aan de gevel van een woning aan de Tuinstraat in 1983 verwijst naar de oude straatnaam ‘Achter de Geuren’ (achter de gaarden).
Foto: OudOmmen

Bij besluit van de burgemeester zijn enkele straatnamen gewijzigd. Door de aanleg van de Emmastraat is een gedeelte van Achter de Geuren in deze straat opgenomen waardoor laatstgenoemde straat in twee delen is gesplitst. Het gedeelte van broodbakkerij van Elburg tot aan de tuin van Gerrits in de Walstraat blijft thans Achter de Geuren heeten, terwijl het stuk Walstraat van Gerrits tot Horsman vervalt en opgenomen wordt in Achter de Geuren. De straat vanaf de Brugstraat bij boekhandel Timmerman tot wed. Bosscher met de zijstraat naar de Walstraat krijgt den naam Burggraven. Verder wordt de verbindingsweg tusschen den Zwolschenweg en de Voorbrug loopende van de Coöperatieve Landbouwvereeniging langs Klomp Alberts naar de Voorbrug genaamd Molenstraat en de verbindingsweg tusschen den Stationsweg en den hoofdweg door Het Laar, langs het Edith-Huis en eindigende bij het Witte Hek aan den Zwolscheweg: Koesteeg.

De nieuw aangelegde straatweg aan den Hammerweg bij Ronhaar tot aan Mooiboer heet Wolfskuilstraat. Het complexzomerhuisjes rondom de Wolfskuil wordt aangeduid met den naam Wolfskuil. De naam Walstraat is gegeven aan den weg die vroeger over de stadswal liep. Buiten de wallen hadden verschillende inwoners van Ommen tuinen of gaarden waarachter weer een weg was, vandaar de naam Achter de Gaarden, verbasterd tot Achter de Geuren. De Burggraven duidt de plaats aan, waar in vroegere jaren de Vecht onder de wallen doorliep en waar de stadsgracht verbinding had me de Vecht. Op oude foto’s ziet men, dat de schepen in dit vroegere Vechtgedeelte afgemeerd lagen. Door het geven van laatstgenoemde straatnamen blijft het oud-stedelijk karakter van Ommen in herinnering.

Naschrift redactie: Emmastraat is nu Julianastraat en Achter de Geuren is nu Tuinstraat

Bron: Harry Woertink – 29 november 2015

Reageren »

28 november 2015

Lezing “Van jongelui en vaders grond”

Categorie: Dalfsen, Ni’jluusn van vrogger.    861 keer gelezen.

Op maandag 7 december 2015 houdt de Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger een ledenbijeenkomst in een zaal bij de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen.

voorkantpalthehofb6.jpgVoor deze avond zijn Henk en Hillie Bunskoek-van Duren van biologisch dynamisch tuinbouwbedrijf de Zonnehorst in Punthorst uitgenodigd om een lezing te houden over hun bedrijf. Zij zullen dit doen onder de titel “Van jongelui en vaders grond”.

De lezing gaat over het ontstaan en de ontwikkelingen van hun bedrijf. Op een perceel landbouwgrond van vader en moeder Van Duren begonnen beiden ruim 30 jaar geleden met het verwezenlijken van hun droom om een biologisch-dynamisch bedrijf op te zetten. Hun ideaal om een goedlopende tuinderij te realiseren kostte veel energie en doorzettingsvermogen, maar ze zijn erin geslaagd. Natuur- en landschapsontwikkeling staan hoog in het vaandel bij het telen van vele soorten groenten in de volle grond en in een kas. Aan het bedrijf zijn een boerderijwinkel, een kleinschalige zorgboerderij en een opleidings-bedrijf voor agrarische studenten verbonden. Op het terrein zijn botten van een eland gevonden die volgens de wetenschap 10.000 jaar oud zijn.

De lezing begint om 19.30 uur en is voor leden gratis toegankelijk. Andere belangstellenden betalen vijf euro entree.

Bron: Ni’jluusn van vrogger – 28 november 2015

Reageren »

26 november 2015

Huize Henan: van burgemeesterswoning naar hotel-restaurant

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    2.390 keer gelezen.

In 1906 gebouwd als woning voor de burgemeester heeft de statige “Huize Henan” aan Hammerweg 40 in Ommen niet alleen verschillende functies gehad, maar ook verschillende benamingen.

 Huize “Henan” kort na de bouw.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Henan – Reggehuus“.

Na bewoning, school, pension en vakantie- en conferentieoord is de voormalige burgemeesterswoning nu een hotel-restaurant met namen die variëren van het Reggehuus, EurOase, de Herbergier en Wildthout. Het monumentale pand kent een rijke historie.

Henan
In 1906 wordt mr. Anne Gerard Wolter baron Bentinck (1874-1937) benoemd tot burgemeester van Stad-Ommen en Ambt-Ommen. Behalve burgemeester volgt voor hem ook een aanstelling als plaatsvervangend-kantonrechter aan het Kantongerecht in Ommen. De baron is getrouwd met Jacoba Ursula Philipse (1879-1971). Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren: Anna Cornelia Bentinck (1902) en Henriette Adele Bentinck (1905). Na zijn benoeming in Ommen zoekt burgemeester Bentinck een nieuw onderkomen in Ommen. Hij koopt grond van baron Rudolf Theodorus van Pallandt en vervolgens verrijst een riante villa met garage, tennisbaan en bergplaats aan de weg Ommen-Hellendoorn. Een fraai aangelegde tuin met vrucht- en andere bomen en moestuin ontbreken evenmin. Dit alles aaneengelegen en solide afgerasterd met een grootte van 3 hectare. De villa krijgt de naam “Huize Henan”. Dat laatste zijn de beginletters van de roepnamen van de twee dochters Henriette en An). Volgens het telefoonboek uit 1915 was Huize Henan één van de vijf in Ommen met een telefoonaansluiting. Het telefoonnummer van baron Bentinck was 1; het gemeentehuis had nummer 2, de gebroeders De Haas met een exportslagerij hadden nummer 3, baron van Pallandt in Eerde nummer 4 en als laatste met telefoonnummer 5 was de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de Vechtstreek”.

Bentinck
Het burgemeesterschap in Ommen duurt voor baron Wolter Bentinck niet lang. In 1916, als er tien jaar opzit vraagt hij eervol ontslag als burgemeester van Ambt- en Stad Ommen om te worden opgevolgd door C.E.W. Nering Bögel. Daarmee komt ook een einde aan de bewoning van Huize Henan. Baron Bentinck vertrekt naar landgoed Schoonheeten onder de gemeente Raalte. Lees meer »

2 Reacties »

24 november 2015

Ccoba presenteert: Van Kerstnacht tot Driekoningen door Margaret Breukink

Categorie: Ccoba (Cult.comm.bibliotheek), Oude gebruiken & tradities.    1.085 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 8 december in de Bibliotheek aan de Chevalleraustraat een avond met kunsthistorica Margaret Breukink.

 De schoonste aller mensenkinderen. Van Kerstnacht tot Driekoningen door Margaret Breukink.
Afb.: Bibliotheek Ommen

In het seizoen 2013-2014 kwam ze al eens in Ommen met de lezing ‘Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk’, dit seizoen is ze present met een nieuwe lezing speciaal voor de dagen rond Kerst. Margaret Breukink neemt ons mee op een verrassende, kunsthistorische reis door het kerstverhaal. We weten van het kind, zijn moeder, pleegvader, de kraamvisite en de almachtige vijand. Maar geen verhaal is zo verrijkt met fabels en legenden als het geboorteverhaal. Al deze oude verhalen worden aan de hand van prachtig beeldmateriaal opnieuw verteld, evenals het nòg oudere verhaal uit de Romeinse tijd van de geboorte van een bijzonder kind. Traditiegetrouw serveert Ccoba een lekker drankje in de feestelijke decembermaand.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 24 november 2015

Reageren »

Pagina 50 van 259« Eerste...102030...4849505152...607080...Laatste »