30 september 2015

Schoolarchief verhuist naar museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    819 keer gelezen.

voorkantpalthehofb6.jpgHet oud-archief van de christelijk scholen in Nieuwleusen gaat over naar museum Palthehof.

Afgelopen maandag werd het tijdens de jaarlijkse dia-avond van de Historische Vereniging symbolisch overgedragen door de heer De Bruin, voorzitter van het VCPON, de vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Nieuwleusen. Het oud-archief van de vier plaatselijke christelijke scholen werd een paar jaar geleden al geïnventariseerd door de heer Los, oud onderwijzer.

Daarbij bleek dat het archief, dat enkele meters beslaat, veel interessante informatie bevat over de geschiedenis van de scholen, maar dat het niet op een ideale plek bewaard wordt. Daar komt door de overdracht aan de Historische Vereniging verandering in. Bovendien is het archief dan voor de toekomst veilig gesteld.

Het archief wordt ondergebracht in museum Palthehof, het onderkomen van de Historische Vereniging. Daar zal het te zijner tijd, voor zover de privacy het toelaat, toegankelijk worden gesteld voor studiedoeleinden. Het archief beslaat de periode 1891-1980.

Bron: Museum Palthehof – 30 september 2015

Reageren »

29 september 2015

Konijnenbeltsmolen na restauratie officieel in gebruik

Categorie: Harry Woertink, Molens.    1.191 keer gelezen.

OMMEN – Twee ingrijpende restauraties op rij zijn voor de Stichting Ommer Molens aanleiding om de ingebruikstelling van de Konijnenbeltsmolen een feestelijk tintje te geven.

 De molenaars Gerrit- en Jan Konijnenbelt bij de molen, met in hun midden molenaarsknecht J.H. Nijhuis. Verder de echtgenote van Jan Konijnenbelt. Met paard en wagen is vrachtrijder H. Steen. Rechts Johanna Konijnenbelt. Links de vroegere woning Zwolseweg 4 waar tot 1957 Willem Veldsink woonde; later kantoor van de Coöperatie. Foto circa 1915.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Molen De Konijnenbelt“.

Zaterdag 10 oktober 2015 om 14.00 uur zal wethouder Ko Scheele in de molen aan de Zwolseweg 5 in Ommen de officiële openingshandeling verrichten. De ruim twee eeuwen oude monumentale korenmolen is op 16 augustus 2014 vleugellam geraakt, omdat één van de vier wieken door een valse wind op de rieten kap van de molen kapot is geslagen. Daardoor heeft de molen bijna een jaar niet kunnen draaien. Dit ongeval was opmerkelijk omdat de Konijnenbeltsmolen juist enkele maanden eerder na een ingrijpende restauratie weer draaivaardig was. Zo’n drie jaar geleden leek het niet langer verantwoord om met het stokoude gevlucht van de molen nog te draaien. De Konijenbeltsmolen werd dan ook aan “de ketting gelegd”.

In 2014 volgde een restauratie. Echter, kort na deze restauratie liep de molen grote schade op. En opnieuw raakte de molen uit de roulatie. Dankzij de gemeente, als eigenaar van de molen, kwam er opnieuw geld beschikbaar voor restauratie. De kapotte wiek werd met een hoogwerker van de kop van de molen gehaald en op een vrachtwagen naar een restaurateur in Aalten gebracht. De wiek is weer teruggeplaatst en ook het rietendak en de as in de molen zijn onder handen genomen. Bovendien zijn maatregelen genomen om de molen weer op een veilige en verantwoorde manier te kunnen laten draaien. De molenaars en het bestuur van de Stichting Ommer Molens zijn blij met het resultaat. Daarom wordt een officieel tintje gegeven aan de ingebruikstelling van de molen. Dit jaar viert de ‘Stichting Ommer Molens’ dat het zich 20 jaar inzet voor het beheer en onderhoud van drie Ommer molens: de Konijnenbeltsmolen, molen Den Oordt en de Besthmenermolen.

De geschiedenis van de oudste molen in Ommen
De Konijenbeltsmolen is de oudste molen in de gemeente Ommen. In 1806 werd deze molen, afkomstig uit de Zaanstreek, door Hendrik Konijnenbelt (1772 – 1814) op deze plek herbouwd. Net als in de Zaanstreek deed de molen tot 1860 dienst als olie- en pelmolen. Het ambachtelijk molenaarsvak is tot 1914 door de familie Konijnenbelt op de molen aan de Zwolseweg uitgeoefend. Vandaar ook dat deze familienaam gekoppeld is aan de molen.Toen Hendrik Konijenbelt in 1814 stierf zette zijn weduwe, Susanna Keizer het bedrijf voort. Later geholpen door haar 14-jarige zoon Lambert Jan. Zij kreeg in 1820 toestemming op “hare mole staande in Ommen voor de brugge” koren te malen. In het zelfde jaar werd het maalwerk aangebracht. De weduwe bleef eigenaresse van de molen en zoon Lambert Jan kwam in 1820 bij haar in dienst. Lees meer »

1 Reactie »

28 september 2015

Ccoba presenteert: De IJssellinie met Wim Timmerman

Categorie: Bibliotheek Ommen, Oorlog en Bevrijding.    1.069 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 13 oktober in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat een avond over de IJssellinie.

ccoba.JPGDe Koude Oorlog lijkt al lang geleden en weinig herinnert nog aan die tijd. Toch is er langs de IJssel nog een markant bouwwerk bewaard gebleven: De IJssellinie. Een stichting heeft nu het beheer over deze bunkers en probeert de geschiedenis levend te houden. Aan de hand van film, beeld en gesproken woord vertelt Wim Timmerman over het ontstaan, de politieke omstandigheden, de Bescherming Bevolking [BB] en de Cubacrisis. Met behulp van tekeningen, films en foto’s wordt een beeld geschetst van de werking van de IJssellinie, niet alleen bij Olst maar ook in Arnhem en Nijmegen. Recente maar bijna vergeten geschiedenis van een koud tijdperk.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website (www.bibliotheekommen.nl) van de Bibliotheek.
Bibliotheek Ommen – 28 september 2015

Reageren »

25 september 2015

Tijdreis over 200 jaar topografie: Hoe zag Ommen er 200 jaar geleden uit?

Categorie: Harry Woertink, Kaarten & Atlassen.    1.199 keer gelezen.

Het Kadaster heeft 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland online gezet.

 Via de website www.topotijdreis.nl is te zien hoe de woonplaatsen in Nederland in de loop der jaren zijn veranderd.

Situaties van vroeger zijn terug te zien tot 1815. Als we ons alleen op Ommen richten is bijvoorbeeld heel goed te zien hoe in het noorden de “internationale” Hessenweg heeft gelopen richting Duitsland met daaraan gelegen de herbergen Arendshorst, Oude Haar, Nieuwe Haar en de Hongerige Wolf. Ook het verloop van de rivier de Vecht zoals deze kronkelde tussen het Duitse Eggenrode en Hasselt van voor 1900 en nà de kanalisatie is goed te onderscheiden.

De website is in het leven geroepen ter ere van de 200ste verjaardag van het Topografisch Bureau. Koning Willem I stelde deze dienst in op 18 februari 1815. Sinds 2004 is het bureau onderdeel van het Kadaster. Het Topografisch Bureau houdt ‘officieel en onafgebroken’ bij hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Zo zijn inpoldering en verstedelijking goed te volgen.

Kadaster
Vanaf 1811 tot 1832 is alle grond in Nederland opgemeten en werden de eigendomsgegevens daarop geregistreerd. Deze activiteit was gebaseerd op de Franse regelgeving die toen in Nederland van kracht was. In 1832 is deze omvangrijke taak voor geheel Nederland voltooid en werd en Kadaster ingevoerd. Tegenwoordig is de totale kadastrale registratie digitaal, zowel de invoer van overdrachten van vastgoed via het notariaat als ook de informatieverstrekking door het Kadaster zelf. Tot dat vastgoed behoren niet alleen onroerende zaken – gebouwen en grond – maar ook schepen en luchtvaartuigen. Hoofdtaak is het verzamelen, registeren, bijhouden en geven van informatie over vastgoed in Nederland.

Bron: Harry Woertink – 25 september 2015

Reageren »

23 september 2015

Rentmeesterswoning Eerde in rook opgegaan, nieuwbouw achterwege gebleven

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink, Landgoederen.    1.487 keer gelezen.

Aan de zuidkant van de Hammerweg op Landgoed Eerde heeft jaren lang een rentmeesterswoning gestaan, ook wel Boswachtershuis genoemd.

 Deel van prentbriefkaart met daarop de rentmeesterswoning van Eerde, circa 1930.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Rentmeesterswoning Eerde“.

De ruime woning met serre werd gebouwd in 1830 door de kasteelheer van Eerde, Baron van Pallandt. Oorspronkelijk bood de woning onderdak aan de rentmeester(s) van Landgoed Eerde. Door een brand in 1972 werd de woning geheel verwoest. De uitgebrande woning is helaas nimmer weer opgebouwd. De locatie waar de rentmeesterswoning heeft gestaan (tussen de Baron van Pallandtlaan en de Kasteellaan) is nog altijd goed herkenbaar.

Vanaf 1900 is de woning bewoond geweest door rentmeester Jan Frens en zijn gezin. Na eerst boswachter te zijn geweest in Uddel kwam hij in dienst bij het Landgoed Eerde. Van de vijf kinderen zijn er vier in Eerde geboren. Na zijn pensionering is hij blijven wonen in de rentmeesterswoning. Omdat het huis erg groot was werd in de vijftiger en zestiger jaren de woning dubbel bewoond. Zo kon aan onder andere de families ter Horst en Piet Lub onderdak worden verschaft. Woningnood in de kom van Ommen werd bij de familie Lub tussen 1950 en 1957 dan ook opgelost met het bewonen van het linker gedeelte van de ruime woning. Op 17 augustus 1952 werd hier hun eerste zoon Dirk geboren. Na het overlijden van Frens in 1961 werd de woning bewoond door Willem van Aalderen. Dit tot aan de brand in 1972 toen ook de gehele inboedel in rook opging en Van Aalderen en zijn gezin elders onderdak moesten zoeken. Lees meer »

3 Reacties »

23 september 2015

Collectie voor symbolisch bedrag van gemeente naar museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    792 keer gelezen.

Museum Palthehof in Nieuwleusen heeft voor een symbolisch bedrag van 1 euro een collectie museumvoorwerpen teruggekocht van de gemeente Dalfsen.

 Uit een antieke koopmansportefeuille diepte voorzitter Jakob de Weerd een euro op en overhandigde die aan wethouder Maurits von Martels.
Foto: Museum Palthehof

Die collectie, ongeveer driekwart van de huidige vaste museumopstelling, werd door het museum in 1994 verkregen en is in 1997 verkocht aan de voormalige gemeente Nieuwleusen om de financiering voor de bouw van het museum rond te krijgen. Daarbij ging formeel de eigendom over, maar het museum beheerde al die tijd de collectie alsof het haar eigendom was. In het museum verandert er door deze overdracht dan ook niets.

Omdat de voorwaarden die destijds aan de bruikleen werden gesteld door de vele veranderingen in de museumwereld niet allemaal meer actueel waren, verzocht het museum aan de gemeente om de juridische eigendom terug te krijgen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen ging hiermee in mei akkoord. Vandaag werd de overdracht geformaliseerd door het passeren van de akte bij Vechtstede notarissen. Uit een antieke koopmansportefeuille diepte voorzitter Jakob de Weerd een euro op en overhandigde die aan wethouder Maurits von Martels.
Bron: Museum Palthehof – 23 september 2015

Reageren »

18 september 2015

Mishandelingen kamp Erika hield ook de rechterlijke macht bezig

Categorie: Harry Woertink.    1.390 keer gelezen.

Oud-rechter van de Rechtbank Arnhem mr. J.Barendsen bezocht deze week het Streekmuseum in Ommen om zich op de hoogte te stellen van de expositie over de Tweede Wereldoorlog.

 Oud-rechter Jan Barendsen overhandigd aan Sir Schokkenbroek (links) zijn boek over rechterlijke macht. Rechts Harry Woertink.
Foto: Natuurlijk Ommen

Met name strafkamp Erika, opgezet door de Duitsers, had zijn interesse. Sir Schokkenbroek en Harry Woertink van het historisch tijdschrift De Darde Klokke ontvingen van de oud-rechter interessante gegevens over de tenuitvoerlegging van straffen in kamp Erika. Ook werd hen ter hand gesteld het boek “De Rechtbank Arnhem en de Duitse bezetting”, waar Barendsen medeauteur van is en waarin een beeld wordt geschetst hoe de rechtbank en de rechtspraak tijdens de Duitse bezetting hebben gefunctioneerd. De Darde Klokke geeft begin 2016 een speciaal nummer uit over kamp Erika.

Berucht
Kamp Erika, bedoeld om het cellentekort elders op te vangen voor de voor economische delicten (zoals bijvoorbeeld het stelen van bonkaarten, illegaal slachten en andere kleine vergrijpen) veroordeelden, is berucht geworden door de wrede behandeling van de gedetineerden door de (Nederlandse) bewakers. Vaak belandden de gedetineerden in het ziekenhuis of overleden zij door mishandeling en ondervoeding. De Amsterdamse officier van Justitie H.A. Wassenbergh voerde de actie tegen Ommen aan. Enkele leden van het Openbaar Ministerie bezochten op 4 februari 1943 het kamp en maakten een onrustbarend rapport op. Eerder hadden officieren van justitie, vermomd als arts, zich in omliggende ziekenhuizen op de hoogte gesteld van de verwondingen die de gevangenen van kamp Erika tijdens hun gevangenschap hadden opgelopen.

Het leverde het bekendste en meest succesvolle protest op dat de rechterlijke macht tijdens de bezetting heeft laten horen. Onderdeel van het protest door de rechterlijke macht vormde het bekende arrest van het hof Leeuwarden van 25 februari 1943 waarin het ongenoegen over kamp Erika pregnant tot uitdrukking werd gebracht. Lees meer »

Reageren »

15 september 2015

Duizenden belangstellenden voor kasteel Eerde

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates.    965 keer gelezen.

 Kasteel Eerde is zondag bezocht door duizenden belangstellenden. Aanleiding van openstelling was het 300 jarig bestaan van het kasteel op Landgoed Eerde.

Duizenden belangstellenden bij het 300 jarig bestaan van kasteel Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Kasteel Eerde 300 jaar

De belangstelling zorgde soms voor rijen voor de deuren om het oude kasteel te kunnen bezoeken. Op een grasland tegenover het kasteel aan de Meertjesweg was een speciale parkeerplaats aangelegd.
De Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van het landgoed, vierde 300 jaar Eerde met rondleidingen door het kasteel, uitleg over restauratiewerkzaamheden van schilderijen en filmpresentaties.
Ook in de kasteeltuin waren activiteiten, zoals een groot muziekorkest, terras met hapjes en drankjes en een markt met kunst en ambacht. Ook aan de kleintjes was gedacht met een kinderspeelplein.

Bron: Harry Woertink – 15 september 2015

Reageren »

13 september 2015

Schijnwerper op Lemele tijdens Open Monumentendag 2015

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    871 keer gelezen.

LEMELE – Lemele stond zaterdag 12 september 2015 volop in de schijnwerpers tijdens de open monumentendag.

 Burgemeester Marc-Jan Ahne en Gerrit Warmink hijsen de Open Monumentendagvlag als officiële opening van de dag.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Open Monumentendag 2015

De plaatselijke Ichtuskerk, die haar 150 jaar bestaan was opengesteld evenals de bijzalen van de kerk waar een expositie werd gehouden over doopjurken, terwijl in gebouw De Schakel hedendaagse kunst werd geëxposeerd. Beide exposities vielen goed in de smaak bij het vele publiek. Maar er was nog veel meer te doen. De muziekvereniging Kunst na Arbeid zorgde voor een muzikale noot en gelegenheidskoor De Bargzangers verhoogde sfeer met het zingen van liedjes. De Historische Vereniging uit Ommen was present met een (mode)show van kleding uit de vijftiger en zestiger jaren. Ook werden op het buitenplein oude ambachten gedemonstreerd.

Totaal 275 deelnemers gingen lopend, fietsend of met de auto op pad om de uitgestippelde route af te leggen door de omgeving van Lemele met onderweg bezienswaardigheden, met onder andere de schaapskudde, de Oude Lucashoeve, de schaapskooi, de voormalige Tichelarij en een collectie van “rijdende monumenten” in de vorm van 20 oude Saab auto’s bij elkaar gebracht in een schuur.
Burgemeester Marc-Jan Ahne opende de dag samen met de plaatselijke geschiedschrijver Gerrit Warmink. Zij deden dat met het hijsen van de Open Monumentendagvlag op het pleintje voor de kerk met muzikale begeleiding van Kunst na Arbeid.

Riet Vosjan, voorzitter van de organiserende Stichting Open Monumentendag Ommen, zei na afloop dik tevreden zijn met de publieke belangstelling. Open Monumentendag, altijd op de tweede zaterdag in september, werd dit jaar voor de 29ste georganiseerd, met elk jaar een thema. Dit keer was dat Kunst en Ambacht. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 maakten een dag eerder al kennis met de Open Monumentendag. Zij waren te gast in de Saab expositieruimte van Gerrit Jan Hallink om kennis te maken met monumenten op wielen.

Bron: Harry Woertink – 13 september 2015

Reageren »

13 september 2015

Basisschool Ichtus: vragenpuzzel over 20 monumenten op wielen

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    921 keer gelezen.

LEMELE – De groepen 6, 7 en 8 van de basisschool Ichtus in Lemele maakten vooraf aan de Open Monumentendag al kennis met monumenten.

 De expo ruimte vanaf buiten gezien.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Open Monumentendag 2015

De leerlingen waren door de organiserende Open Monumentendag Ommen uitgenodigd voor een bezoekje aan de Saab-expositieruimte in Lemele waar zo’n 20 monumenten op wielen gestald zijn van Gerrit Jan Hallink. Ook de oudheidkundige club ’t Lemels Arfgoed heeft bij Hallink een onderkomen met historische voorwerpen. De leerlingen werden aan het werk gezet met het beantwoorden van tal van vragen over zaken die ze tegen kwamen in de expositie.

Gerrit Jan Hallink wees de kinderen op het belang van verzamelen en wist ook technische vernuftigheden van de oude Saab auto’s uit te leggen, waarvan het oudste exemplaar dateert uit 1953. Volgende week ontvangen de leerlingen de uitslag van hun vragenpuzzel. De activiteiten in het kader van Open Monumentendag Ommen speelden zich zaterdag 12 september ook af in Lemele.

Bron: Harry Woertink – 13 september 2015

Reageren »

Pagina 50 van 254« Eerste...102030...4849505152...607080...Laatste »