микрозаймы

31 oktober 2016

In Ommen komt het midwinterhoornblazen langzaam van de grond

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.244 keer gelezen.

OMMEN – Het zit er weer aan te komen. De midwinterhoorn kan uit de kast. Het blazen op midwinterhoorns is een traditie voor in de wintermaanden.

 Jan Mensink zet met een gloeiende spijker een naam op de midwinterhoorn.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “Midwinterhoornblazen“.

Dit blazen gebeurt vanaf de eerste zondag van Advent (Anbloazen”) tot Driekoningen (“Afbloazen”) op 6 januari. Men blaast meestal als het schemert en op verschillende locaties.

Jan Mensink uit Junne is er al jaren druk mee. Niet zo zeer met het blazen, maar wel met het maken van midwinterhoorns. In zijn werkplaats aan de Beerzerweg is Mensink er bijna dagelijks mee bezig. Wie niet zelf een midwinterhoorn wil of kan maken is bij Mensink aan het goede adres. Ook voor het Streekmuseum in Ommen heeft hij een tweetal midwinterhoorns gemaakt. Ommenaren zijn op kleine schaal begonnen met het midwinterhoornblazen. Zo was Jan aan het Rot vorig jaar te horen met Midwinterhoornblazers uit Hardenberg op de daken van het gemeentehuis en ziekenhuis in Hardenberg. Ook demonstreerde Aan het Rot afgelopen zomer op de Sallandse markt bij het Streekmuseum zijn eigen gemaakte midwinterhoorn.

Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument dat heden ten dage nog wordt gebruikt in Twente, de Veluwe, het zuidoosten van Drenthe, Westerwolde (Groningen), het oosten van Salland, de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland nabij de grens met Nederland. Lees meer »

Reageren »

30 oktober 2016

De Lofstem Ommen stopt na 88 jaar met zingen

Categorie: Harry Woertink.    1.426 keer gelezen.

OMMEN – De gereformeerde gemengde zangvereniging De Lofstem in Ommen is na 88 jaar gestopt. De oorzaak om het koor niet langer te laten voortbestaan is dat meer dan de helft van het koor de leeftijd heeft bereikt van 80 jaar of ouder.

De Lofstem in de Geref  Kerk 1950b.jpgDe Lofstem in de Geref. Kerk in 1950
Foto: archief De Lofstem
Zie voor meer afbeeldingen het album “De Lofstem“.

Bovendien kwamen in het koor legen plekken door overlijden en ernstige ziekten van koorleden. Daar waar De Lofstem op 17 oktober 1928 is begonnen als koor was ook het laatste optreden: de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat in Ommen. Tijdens een ochtenddienst op zondag 30 oktober 2016, geleid door ds. Han Wilmink heeft De Lofstem het publiek hartelijk bedankt. Henk Ophoff zorgde voor de begeleiding op piano en Klaas Schaap stond, net zoals de afgelopen dertien, voor het koor als dirigent. Tijdens de dienst werden foto’s uit vervlogen jaren getoond via een beamer. Als dank voor de medewerking aan tal van (kerk)diensten was er van het kerkbestuur een grote bos bloemen. Deze werd uitgereikt aan het oudste lid van het zangkoor, mevrouw Truus Loman-Korf.

Samen
Vanuit de zangvereniging zijn nog wel pogingen ondernomen om samen te werken met het Hervormd Zangkoor of samensmelting van beide koren. Als het aan De Lofstem had gelegen zouden in 2018 beide koren worden opgeheven om vervolgens een nieuw koor te vormen met twee afdelingen. Een afdeling met mensen met een sterke stem en een afdeling met mensen waarvan de stem minder wordt, maar die nog wel graag willen blijven zingen. Hervormd en Gereformeerd zouden dan samen verder als een nieuw PKN koor. Echter, het Hervormd Zangkoor wilde hier niet aan meewerken. Daarom is met weemoed besloten De Lofstem met ingang van 1 november 2016 op te heffen. Voor het jaar 2018 was gekozen omdat dan de fusie van beide kerken gepland staat. Lees meer »

Reageren »

29 oktober 2016

Bruidsparen jaar gratis lid van de Historische Vereniging Nieuwleusen

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    1.287 keer gelezen.

Claudia de Boer & Jacko van Dijk zijn vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, getrouwd in het gemeentehuis in Nieuwleusen.

 Als cadeau kreeg het bruidspaar Claudia de Boer & Jacko van Dijk een gratis lidmaatschap voor één jaar van de Historische Vereniging.
Foto: Vereniging “Ni’jluusn van vrogger”

Claudia stuurde 4 weken geleden een mailtje naar de website van de historische vereniging met de vraag of hun familie en kennissen een poosje in Museum Palthehof konden verblijven na de huwelijksvoltrekking tijdens het maken van de fotoreportage in het Palthebos.

Op 28 oktober kan het weer al best herfstachtig zijn, het Palthebos is dan in prachtige kleuren getooid, maar trouwfoto’s met koukleumende mensen zijn niet echt leuk. Voor de historische vereniging een leuke gelegenheid om de bruiloftsgasten van Claudia & Jacko kennis te laten maken met ons museum.

Als cadeau hebben Claudia & Jacko een gratis lidmaatschap voor één jaar van de Historische Vereniging gekregen. En we hebben besloten om alle bruidsparen die vanaf nu gaan trouwen in het ‘Olde Gemientehuus’ in Nieuwleusen een zelfde lidmaatschap aan te bieden!

Bron: Ni’jluusn van vrogger – 29 oktober 2016

Reageren »

27 oktober 2016

Ccoba presenteert: ‘De Winterkraaien’ van Aar van de Werfhorst

Categorie: Bibliotheek Ommen, Ccoba (Cult.comm.bibliotheek).    1.243 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 8 november in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat een avond over ‘De Winterkraaien’ van Aar van der Werfhorst.

ccoba.JPGHet was november eind 19e eeuw toen zeven mannen met zware stobben turf om de hals verdronken in de donkere vaart bij Beerzerveld. Veenknechten wiens levens waren verbonden met de aarde tussen Sibculo en de Lemelerberg. Aar van de Werfhorst (1907-1994) hoorde het waargebeurde verhaal van zijn grootmoeder en schreef er een roman over. Oud streektaalconsulent en docent Gerrit Kraa heeft zich in het werk van van der Werfhorst verdiept, heeft hem zelf gekend en gaat in deze lezing in op het werk van de schrijver en zijn betekenis voor de streek.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 27 oktober 2016

Reageren »

18 oktober 2016

De bijzondere, onbekende geschiedenis van Veenhuizen tot leven gewekt

Categorie: Informatiebronnen, Monumenten, Ommerschans.    999 keer gelezen.

De kinderkolonie – ‘Tot een werkzaam leven opgeleid’: De wezenopvang in Veenhuizen (1824-1859), Wil Schackmann.

 Het boek De kinderkolonie – ‘Tot een werkzaam leven opgeleid’: De wezenopvang in Veenhuizen (1824-1859), Wil Schackmann.
Afb.: Wil Schackmann

In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders. Er wonen er uiteindelijk in totaal zo’n 8600; steeds met z’n tachtigen op zalen van elk 4,7 bij 30 meter.

Het ‘landbouwend weeshuis’ is een initiatief van Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid. Met veldwerk en fabrieksarbeid zullen de kinderen hun onderhoud en onderwijs bekostigen. Een waterdicht plan – althans, in theorie. De werkelijkheid pakt anders uit: gemeenten zijn er niet happig op hun wezen naar Veenhuizen te sturen; armoede, ziekte en sterfte grijpen om zich heen en de kosten rijzen de pan uit. In 1859 wordt het kindergesticht overgenomen door het rijk en uiteindelijk omgevormd tot de beruchte strafinrichting.

In De kinderkolonie beschrijft Wil Schackmann de wezen, hun opzieners en de bestuurders. Op basis van uitgebreid onderzoek in het rijke Kolonie-archief wekt hij deze bijzondere geschiedenis tot leven.

Wil Schackmann (1951) publiceerde drie romans, was co-auteur bij de tv-serie Medisch Centrum West en won in 2000 de ANV-Visser Neerlandiaprijs voor het scenario van het toneelstuk Het leven sta je steeds weer van te kijken. In 2006 verscheen De proefkolonie, het veelgeprezen boek over Frederiksoord dat negen keer werd herdrukt. In 2013 verscheen De bedelaarskolonie over het bedelaarsgesticht Ommerschans. Voor meer informatie over het boek http://www.atlascontact.nl/boek/de-kinderkolonie/.

Bron: Wil Schackmann – 18 oktober 2016

Reageren »

16 oktober 2016

Kerkklokken luiden in Ommen niet alleen op zondag

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.500 keer gelezen.

Dagelijks is het te horen. Het geluid van de klok van de Hervormde kerk in Ommen. Van maandag tot en zaterdag om 12.00 uur en ’s avonds om 21.00 uur.

 Het klokkenhuis met de twee bronzen luidklokken aan de Brugstraat.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel.

Verder op zondag bij de aanvang van de kerkdienst en ook bij begrafenissen. Dan luiden er zelfs twee kerkklokken. Soms ook als iemand is overleden. Het ‘verluiden’ gebeurt tegenwoordig om 13.00 uur en alleen op verzoek van de familie. Vroeger werd er verluid om 11.00 uur voor iemand die overleden was uit de stad en om 13.00 uur voor wie in het buitengebied woonde. Het dagelijks klokgelui om 21.00 uur dateert uit de periode dat de stadspoorten werden gesloten. Omdat men dan nog een bord pap at voordat de bedstee werd opgezocht, wordt dit klokluiden ook wel de pap- of breiklok genoemd.

Klokkenhuis
Het klokkenhuis met de twee bronzen luidklokken aan de Brugstraat is eigendom van de burgerlijke gemeente Ommen. Deze eigendom komt voort uit de Franse Tijd (1795-1813). Kerktorens of gebouwen met luidklokken kwamen toe aan burgerlijke gemeenten. Bij geval van nood konden deze ingezet worden. De bouw van de kerktoren is overigens van latere tijd. Toren en de kerk zelf zijn eigendom van de Hervormde Gemeente. De toren dateert uit 1860. In 1871 werd de toren door bliksem getroffen en toen zijn de vier-zijtorentjes lager gemaakt. De toren is evenals de kerk in 1968/1969 totaal gerestaureerd in de huidige toestand. Daardoor werden de baksteen, de ijzeroerblokken en de hier en daar verwerkte Bentheimer steen en tufsteen weer zichtbaar. Het torenuurwerk is ook eigendom van de gemeente Ommen. Een vroeger torenuurwerk uit de kerk daterend uit ongeveer 1700 is te bezichtigen in het Ommer Streekmuseum.

Klokluiden
Vroeger trokken de Ommenaren zelf aan de touwen die met de luidklokken verbonden waren. Maar met de komst op 28 oktober 1985 van een mechanisch luidsysteem is het nu een kwestie van het omzetten van een schakelaar. Johannes Willem (Hans) Visscher was jarenlang klokkenluider in dienst van de gemeente Ommen, een baantje die hij van zijn vader had overgenomen. Lees meer »

Reageren »

15 oktober 2016

Extra filmavond Streekmuseum Ommen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    938 keer gelezen.

 OMMEN – In verband met de grote belangstelling heeft het Streekmuseum in Ommen een extra filmavond ingelast voor donderdag 3 november.

Snapshot uit film van 1962: Trein Bartels bij bakker Makkinga.
Afb.: OudOmmen

Er worden dan zwart-wit films vertoond die destijds gemaakt zijn van het dagelijks leven in Ommen en opgenomen in 1950 en in 1962.

De filmavond begint om 20.00 uur en is onderdeel van de thema-avonden die het museum organiseert. De entree is vier euro persoon inclusief koffie in de pauze.

Reserveringen via email: info@museum-ommen.nl of telefonisch: 0529-453487.

Bron: Harry Woertink – 15 oktober 2016

Reageren »

10 oktober 2016

Lezing: Dagelijks leven in bedelaarsgesticht Ommerschans

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Ommerschans.    1.346 keer gelezen.

De Vereniging Ommerschans organiseert, samen met de Reestkerk, op donderdag 10 november een lezing over de geschiedenis van de Ommerschans.

 In het boek De bedelaarskolonie beschrijft Wil Schackmann hoe het bedelaarsgesticht tot stand kwam, wat voor mensen daar kwamen en hoe die werden behandeld.
Afb.: Vereniging de Ommerschans

Tijdens deze avond is Wil Schackmann, auteur van het boek De Bedelaarskolonie, aanwezig om te vertellen over het dagelijks leven in het bedelaarsgesticht. Er werd gelachten, gehuild en er werden kinderen geboren. Helmuth Rijnhart laat zien hoe men kan onderzoeken of men afstammeling is van een van deze paupers. Zij zullen dit op een boeiende en interactieve wijze aan ons presenteren. De lezing begint om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) en vindt plaats in de Reestkerk in Oud Avereest.

Stukje bij beetje wordt de geschiedenis van de kolonie Ommerschans (1819-1859) ontrafeld. Er is steeds meer duidelijk welke mensen er geleefd hebben en hoe ze daar leefden. Dat inzicht delen met belangstellenden is de bedoeling van de Vereniging de Ommerschans.

In het boek De bedelaarskolonie beschrijft Wil Schackmann hoe het bedelaarsgesticht tot stand kwam, wat voor mensen daar kwamen en hoe die werden behandeld. Doorspekt met vermakelijke anekdotes over het dagelijkse leven in het etablissement, komt men er achter waar de warme maaltijd uit bestond, welk werk de bedelaars verrichtten en hoe ze werden gestraft voor overtredingen van het tuchtreglement. De verrassende conclusie van het boek is dat 60% van de ‘bedelaars’ een lichamelijke of geestelijke beperking had en daarom schreef het Historisch Nieuwsblad: ‘Wie op zoek wil naar de oorsprong van de Nederlandse verzorgingsstaat moet deze studie van Wil Schackmann lezen.’ Het boek is deze avond te koop voor 15 euro en kan gesigneerd worden.

Helmuth Rijnhart verzamelt gegevens over de bewoners en publiceert deze op internet. Hij heeft in kaart gebracht wie de eerste bewoners waren van de grote hoeves op het terrein rond de eigenlijke schans. Veel tegenwoordige inwoners van het gebied blijken familie-banden te hebben met deze ‘hoevenaars’. De eerste paar duizend bedelaars staan al op www.bonmama.nl en ook daar zitten er bij die in Avereest en omgeving een groot nageslacht hebben nagelaten. Lees meer »

Reageren »

9 oktober 2016

Vertoning oude films over Ommen in Streekmuseum

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.206 keer gelezen.

 OMMEN – In het Streekmuseum in Ommen worden donderdagavond 20 oktober historische filmbeelden vertoond.

Snapshot uit film van 1962: Trein Bartels bij bakker Makkinga.
Afb.: OudOmmen

Het gaat om zwart-wit films die destijds gemaakt zijn van het dagelijks leven in Ommen en opgenomen in 1950 en in 1962. Ook worden oude filmbeelden gedraaid van enkele bijzondere evenementen. De filmavond begint om 20.00 uur en is onderdeel van de thema-avonden die het museum organiseert.

Op 7 maart 2017 gaat het over de geschiedenis van Landgoed Eerde en op 11 april 2017 over de Joodse bevolking in Ommen. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden is tijdige opgave gewenst. De entree is vier euro persoon inclusief koffie in de pauze. Reserveringen via email: info@museum-ommen.nl of telefonisch: 0529-453487.

Bron: Harry Woertink – 9 oktober 2016

Reageren »

6 oktober 2016

Geschiedenis Joods Ommen (3)

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.698 keer gelezen.

In de eerste helft van de achttiende eeuw vestigden zich de eerste Joden in Ommen. Vanaf ongeveer 1813 werden er sabbatsvieringen gehouden.

 In de Synagoge werd in 1935 het huwelijk voltrokken tussen Betje de Levie en H. van Bergen.
Foto: Fotoarchief Gemeente Ommen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Synagoge – Jodenkerkje“.

Hiervoor was een huissynagoge ingericht in het woonhuis van Meijer Mozes de Haas. Het aantal Joodse inwoners groeide doordat verschillende Joden zich in Ommen vestigden en omstreeks 1830 kon men in Ommen spreken van een ‘minjan’. Het betekende erkenning voor Ommen als Joodse Gemeente. Jarenlang werden de sabbatvieringen bij de Joodse mensen thuis gehouden. Bij een volkstelling in 1840 blijkt dat er totaal 35 Joden in Ommen wonen, verdeeld over 7 gezinnen. Daarvan zijn 12 mannelijke personen boven de 12 jaar. Bij twee gezinnen is het beroep van de man vleeshouwer (slager). De overige gezinshoofden zijn werkzaam in de handel, met uitzondering van Mozes Polak. Hij is dan godsdienstonderwijzer.

Synagoge
Naarmate het aantal Joodse inwoners toenam, groeide ook de behoefte naar een synagoge. In 1848 werd om die reden alvast een stuk grond aangekocht op de hoek van de Varsenerpoort en de Middenstraat. De bouw liet echter nog op zich wachten. In de jaren daarna werden de bouwplannen wel verder ontwikkeld en kreeg het plan steeds meer gestalte. Hoewel er nog geen sjoel was volgde in 1853 de constituering van de Joodse gemeente in Ommen. In dat jaar werd Ommen erkend als ‘Bijkerk’ van de te Zwolle gevestigde Hoofdsynagoge. Kort daarop, het aantal Joodse inwoners was inmiddels gestegen tot boven de vijftig, werd door de plaatselijke aannemer Roelof Brinkhuis begonnen met de bouw van een sjoel (synagoge) en tevens een gebouw dat kon worden gebruikt voor activiteiten van de Joodse Gemeente. In 1855 was het zover. Boven de ingang van de synagoge was een gevelsteen geplaatst met de tekst in het Hebreeuws: van rechts naar links: ‘Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis God en dit is de poort des hemels.

Heilige ark
Hoewel de synagoge (Sjoel) niet groot was, had het alles wat een sjoel behoorde te hebben. Op de op het oostengelegen muur stond de heilige ark. In het Hebreeuws de ‘aron ha-kodesj’ genoemd. In deze kast werden de Thora-rollen bewaard. De kast was afgeschermd met een blauw kleed, het parochet. De plek van de heilige ark tegen de oostmuur was niet zomaar gekozen. Het oosten was immers richting Jeruzalem, de stad waar eens de grote tempel had gestaan. Voor de heilige ark stond de ‘amoed’, de lessenaar waar de voorganger. Ook was er een ‘almenner’, ook wel ‘almemmer’ of ‘bisma’ genoemd. Lees meer »

3 Reacties »