22 oktober 2013

Kasteel Eerde en de familie van Pallandt

Categorie: Baron van Pallandt.    12.286 keer gelezen.

EERDE – Het fraaie kasteel, met zijn beroemde ‘hangende trap’ (die zonder ondersteuning in een wijde boog begane grond en eerste verdieping verbindt) en fraaie feestzaal met gobelins, is in gebruik als Internationale School.

 De beroemde ‘hangende trap’ in kasteel Eerde.
Foto: OudOmmen

De lokalen van de school zelf zijn sinds kort gesitueerd in de kasteeltuin, waar de school ondergronds gaat. Wat betreft het interieur van het kasteel. Behalve de gobelins is in de grote zaal boven de schouw een portret te zien van Baron Johan Werner van Pallandt, de stichter van het huidige kasteel. Het vloertapijt is een kopie van een vroeger kleed. In de eetkamer van het kasteel een (ingebouwde) zilverkast die zeldzaam is en waarvoor af en toe kunsthistorici het kasteel speciaal met een bezoek vereren. Verder hangt hier een portret van Andries van Pallandt, die in 1803 Zuid-Afrika werd uitgezet na een artikel in ’s Lands drukpers waar hij kritiek uitte over de manier waarop de inheemse bevolking toen behandeld werd. Tussen de ramen hangt een zeldzame spiegel met origineel glas. Het behang van de tegenwoordige directeurskamer bestaat uit gordijnen uit de zaal waarin een gouddraad is verwerkt.

In het souterrain bevindt zich de keuken en de eetgelegenheid van de leerlingen van de school. Boven zijn nog oorspronkelijke kabinetten met elk een open haard. Ook de tussenliggende schoolbibliotheek heeft een open haard. Op zolder bevindt zich het uurwerk van de klok die buiten zichtbaar is in de boog en nog een hand opwindsysteem heeft. Ook is hier een katrolwiel te zien boven een van de ramen. Buiten bij de ingang van het kasteel geven Romeinse cijfers het bouwjaar 1715 aan. De middenpartij is versierd met de wapens van Van Pallandt (de stichter) (zwart met goud-geel) en zijn echtgenote Van Baer (rood met goud-geel). Lees meer »

7 Reacties »

15 oktober 2011

Reunie bewoners voormalig kamp Eerde en kamp Laarbrug

Categorie: Jubilea.    6.259 keer gelezen.

OMMEN/EERDE – In het kader van 60 jaar Molukkers in Zwolle bracht zaterdag 15 oktober 2011 een groep oud Molukkers uit Zwolle een bezoek aan Ommen.

 Foto: Harry Woertink
Van de groep Molukkers die op de reunie aanwezig waren poseren zes oud kamp Eerde bewoners voor de woning en kantoor van de toemalige beheerder, thans Hammerweg 65.
Van links naar rechts: Magreet Balubun/Pechler, Johannes Balubun, Orpa Putnarubun van Hee, Coba Rahanmetang, Francina Ranhanmetang en Evie Rahakbauw/Ubro.
Tweede van links Zwollenaar J.A. Balubun, die het fundament van de vlaggestok wist op te graven.

Het verenigingsgebouw van de Historische Kring Ommen was het startpunt van de reunie met het bekijken van foto’s van vroeger. Vervolgens werd een rondwandeling gemaakt door het Ommer centrum, met uiteraard een bezoekje langs de oude Julianaschool aan de Paarhuisstraat, waar veel jonge Molukkers onderwijs hebben gehad. Bij het bekijken van de oude foto’s en de stadswandeling waren ook oudschoolmeeser Ab Jolink en juf Ruige van de partij. Een bezoek aan kamp Eerde en kamp Laarbrug ontbrak evenmin in het programma. De reunie, waarbij ook enkele schoolvrienden van toen betrokken waren, was geslaagd dag met veel mooie indrukwekkende herinneringen. Voor de voormalige bewoners van kamp Erika zocht Harry Woertink naar de geschiedenis.

Geschiedenis
Kamp Eerde is als Moluks woonoord in gebruik geweest van augustus 1952 tot mei 1961. Het aantal bewoners op 1 december 1952 bedroeg 120, verdeeld over 26 gezinnen en drie alleenstaanden. Op kamp Laarbrug was toen het aantal bewoners 231 (52 gezinnen en 21 alleenstaanden). Het enige wat vandaag de dag nog herinnert aan kamp Eerde, gelegen tussen Ommen en Den Ham, is de beheerderswoning aan de Hammerweg 65. Joop Balubun uit Zwolle, die ook op kamp Eerde heeft gewoond wist nog een brokstuk op te graven op de voormalige appèlplaats waarin zich de stok bevond van de vlag die iedere morgen werd gehesen en ’s avonds weer werd gestreken. De omgeving van het kamp is nu natuurterrein. De vroegere beheerswoning wordt thans bewoond door Willem Roerdink. Lees meer »

3 Reacties »

11 mei 2011

Foto’s van het archeologisch onderzoek bij Kasteel Eerde

Categorie: Archeologie.    2.399 keer gelezen.

De belangrijkste resultaten van de opgravingen: Het oude kasteel Eerde was omringd door vier achterelkaar liggende (ring)grachten die dateren uit de 13e of 14e eeuw. Naast een zeer interessante bewerkte houten pen uit de 13e eeuw (zie de linker foto hieronder) is er veel scherf-materiaal gevonden vanaf de 13e eeuw tot de vorige eeuw.Foto’s: OudOmmen.
Zie voor meer foto’s het album “2011 – Archeologisch onderzoek bij Kasteel Eerde”.

Reageren »

2 mei 2011

Open dag archeologie landgoed Eerde

Categorie: Archeologie.    2.799 keer gelezen.

Hebt u altijd al een kijkje willen nemen bij een archeologische opgraving? Dat kan op woensdagmiddag 11 mei aanstaande op landgoed Eerde in Ommen.

 Foto: OudOmmen
Landgoed Eerde vanuit de lucht in 1956.

Tussen 13.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom bij de opgraving. Archeologen van De Streekproef BV vertellen u wat u kunt zien en beantwoorden uw vragen. Landgoed Eerde is een historisch gezien zeer boeiende plaats. Was het in de 14e eeuw de woonplaats van roofridder Evert van Essen, nu is in het kasteel de Internationale School Eerde gehuisvest en is het landgoed in handen van Natuurmonumenten.

Van de 14e eeuw tot nu heeft het landgoed spraakmakende ontwikkelingen doorgemaakt. Veel hiervan is terug te vinden en te zien. De opgraving is bij Kasteel Eerde, Kasteellaan 1 in Ommen. U wandelt de brug over en gaat links door de poort naar de kasteeltuin waar de opgraving is. Wij adviseren u met de fiets naar landgoed Eerde te komen, komt u toch met de auto dan kunt u parkeren op de parkeerplaats voor de brug naar het kasteel aan de linkerkant.

Bron: Gemeente Ommen – 2 mei 2011
Zie ook filmpje van Ommen Leeft “Alle barakken de lucht in op Landgoed Eerde”: Lees meer »

Reageren »

1 februari 2011

Natuurmonumenten, Provincie en gemeente Ommen investeren samen in landgoed Eerde

Categorie: Landgoederen.    1.612 keer gelezen.

Eerde krijgt de komende vijf jaar een enorme kwaliteilsimpuls-Landgoed en kasteel worden gerenoveerd en gerestaureerd. Land-Eerde (600 ha) heeft een bijzondere status binnen Overijssel en ver daarbuiten.

 Foto: OudOmmen
Landgoed Eerde vanuit de lucht in 1956.

Het kasteel huisvest de enige internationale kostschool van Nederland en ligt in een schitterend parkbos. Nieuw onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het landgoed qua gaafheid en opzet van grote internationale allure is. Dat komt door het gehele ensemble, het unieke, authentieke interieur van het kasteel en het bijzondere lanenstelsel. Het lanenstelsel. dat In de 18e eeuw is aangelegd, is terug te voeren op de ideeën van de Gulden Snede (bekend van het boek De Da Vinci Code). Hei gaat om zeer hoogwaardige tuinkunst. Het landgoed ligt in een omgeving met hoge natuur- en landschapswaarden, die deel uitmaakt van hei Natura 2000 gebied Vecht en Beneden-Regge. De provincie, gemeente Ommen, Natuurmonumenten en de Internationale School Eerde (ISE) willen samen investeren in landgoed Eerde. Natuurmonumenten heeft zowel bij gemeente als bij provincie aangegeven plannen te hebben voor herstel en omwikkeling van kasteel, landgoed en het omringende natuurgebied.

De drie partijen trekken samen 4,7 miljoen uit voor de ontwikkeling van landgoed Eerde (provincie 2 miljoen, gemeente 0,2 miljoen en Natuurmonumenten 2,5 miljoen euro). De 1SE wil daarnaast investeren in een nieuw onderwijsgebouw op het landgoed. Gezamenlijk hebben Natuurmonumenten en ISE de ambitie om Eerde ie laten uitgroeien tot hét kenniscentrum voor bedrijven en universiteiten op het gebied van economie-ecologre. Dit zogeheten Centre of Excellence moet Eerde weer op de internationale kaart zetten. Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen is enthousiast over het voorstel. “Een bijzonder goede wijze van samenwerking, waardoor Eerde niet alleen voor de komende generaties wordt bewaard, maar zelfs versterkt. Met de inzet van velen wordt zo Ommens erfgoed toekomstvast gemaakt. Zo krijgen groen en steen bijzondere betekenis!”

Bron: Vechtdal Centraal – 1 februari 2011

Reageren »

28 oktober 2010

Landgoed Eerde, nu en straks

Categorie: Baron van Pallandt.    2.494 keer gelezen.

OMMEN – Natuurmonumenten is hard aan het werk om landgoed Eerde te herstellen.

 Afbeelding: OudOmmen
Kasteel Eerde omstreeks 1625

Adjunct regiodirecteur Jos Bisschops vertelt op 4 november om 20.00 uur over verleden, heden en toekomst van het landgoed. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in café-restaurant Zalencentrum Harwig, Ommerweg 1, Den Ham. U kunt zich tot 3 november aanmelden bij dhr. Spijker, email: gh.spijker@home.nl of telefonisch (06) 29 58 08 33.

Een rijk verleden…
Het huidige kasteel Eerde met zijn beide bouwhuizen dateert uit 1715 en is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van Eerde, Johan Werner baron van Pallandt. Het kasteel met bijgebouwen, waterpartijen en parkbos is een lust voor het oog. Het landgoed telt zo’n 20 monumentale gebouwen en biedt plaats aan honderden dieren en planten. Het is het gaafste kleinschalige Nederlandse kampenlandschap. Wie ronddwaalt tussen de akkers en boerderijen ervaart de rust van een ver verleden. Natuurmonumenten is trots op het landgoed.

Herstel van grandeur
Natuurmonumenten zorgt sinds 1949 dagelijks voor het cultuurhistorisch natuurlandschap van Eerde. Dat is echter niet hetzelfde als het herstel van de oorspronkelijke grandeur van het landgoed. De kasteelfundamenten zijn ernstig aangetast, het parkbos en houtwallen hebben onderhoud nodig. Vandaar dat Natuurmonumenten een herstel- en ontwikkelplan voor de komende tien jaar heeft ontwikkeld. Met hulp van de Nationale Postcode Loterij en mede dankzij Provincie Overijssel en de Europese Unie, vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling kan Natuurmonumenten investeren in herstel van landgoed Eerde.

Bron: Ommer Nieuws – 28 oktober 2010

2 Reacties »

25 augustus 2010

Restauratie kasteel Eerde

Categorie: Gebouwen.    1.967 keer gelezen.

OMMEN – Rondom het statige kasteel Eerde bij Ommen wordt de komende vijf maanden hard gewerkt. Eigenaar Natuurmonumenten restaureert er de zogenaamde natte muren.

 Foto: Natuumonumenten

Dat zijn de kasteel- en tuinmuren onder het water in de slot- en buitengracht. Voordat het werk van start kan, moet het waterpeil in de grachten omlaag en krijgen de aanwezige karpers tijdelijk een nieuw onderkomen. Dankzij een rijkssubsidie van de Federatie Instandhouding Monumenten kan Natuurmonumenten aan de slag om het 18de eeuwse Rijksmonument voor toekomstige generaties te behouden. Deze restauratiewerkzaamheden vallen buiten de reguliere onderhoudswerkzaamheden die elk jaar worden uitgevoerd.

Voegen en vissen
De restauratie bestaat uit het plaatselijk opnieuw voegen van muurdelen en het herstel van zwakke delen. Om aan de betreffende muurdelen te kunnen werken wordt het waterpeil in de twee grachten verlaagd. De slotgracht is de gracht direct rondom het kasteel en de buitengracht ligt buitenom de tuinmuur. In de grachten leven veel karpers. Het verlagen van het waterpeil kan nadelige gevolgen voor hen hebben. Daarom zijn deze vissen gevangen en naar het deel van de buitengracht verhuisd waar het waterpeil met een pomp hoger wordt gehouden. Na de restauratie gaan ze weer terug naar hun oude vertrouwde plek.

Regulier onderhoud
Natuurmonumenten, sinds 1982 eigenaar van kasteel Eerde en het omringende parkbos, hanteert een meerjarenplan voor het onderhoud van het kasteel en de directe omgeving. Ieder jaar worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan bepaalde onderdelen van het kasteel, de beide bouwhuizen, de bruggen, de muren en het voorplein. Zo komt alles eens in de tien jaar aan de beurt. Maar af en toe is een forse ingreep zoals deze nodig om het kasteel in goede conditie te houden. Lees meer »

Reageren »

19 november 2009

"Meest gewaardeerde kunstenaar" van Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen bekend gemaakt

Categorie: Algemeen.    2.053 keer gelezen.

Donderdag 26 november houdt -kunst om dalfsen- haar jaarlijkse deelnemersvergadering.

kunst-om-dalfsen200.jpgOp de agenda staan o.a. een evaluatie van de activiteiten in 2009, een voorstel voor het programma 2010 en de stand van zaken t.a.v.”het kunstpunt” (oude postkantoor).

Tevens zal de winnaar van de verkiezing “meest gewaardeerde kunstenaar” van kunst te kijk in Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen, bekend worden gemaakt. In 2010 vieren we ons eerste lustrum en daar willen we in het meiweekend extra aandacht aan besteden. Suggesties zijn van harte welkom.

We zijn dit keer te gast bij Arte Novanta aan de Goldkampstraat 17 te Dalfsen. Voor diegenen die deze mooie galerie nog niet hebben bezocht een goede gelegenheid om kennis te maken. Carla Bohnert zal u informeren over de Galerie en Alfons Kamphuis over het werk met glas en hout dat hij samen met zijn broer Titus doet.

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.

Bron: Kunst om Dalfsen – 19 november 2009

Reageren »

15 oktober 2009

Henk Soer neemt na ruim 12,5 jaar afscheid als museumbeheerder

Categorie: Jubilea.    2.199 keer gelezen.

Ommen – Wie streekmuseum Ommen zegt, denkt al snel aan Henk Soer. Als beheerder is het museum zijn geesteskindje geworden en kan het maar moeilijk loslaten. Toch is het deze week zover dat de 64-jarige Soer door zijn naderende pensionering afscheid neemt als museumbeheerder om na ruim 12,5 jaar de sleutel aan de nieuwe beheerder Anjo de Jager te overhandigen.

Soer-en-streekmuseum-009b(1000)ws.jpgFoto: Harry Woertink
De gaande en komende man, Henk Soer (l) en Anjo de Jager (r)

“Vanaf het eerste moment heb ik geprobeerd van het museum geen stoffig geheel te maken, maar een levend museum. Een museum waar de bezoeker op prettige wijze kennis kan maken met de historie van Ommen en omgeving. Met veel nevenactiviteiten stegen ook de bezoekersaantallen. Vooral bekend zijn onze Sallandse zomermarkten en de thema-exposities”, zo blikt Soer terug.

Ook kan Soer terug kijken op vele aansprekende evenementen die door het museum werden georganiseerd. Vooral de grote bloemententoonstellingen samen met Groei en Bloei en de Bijenvereniging waren hoogtepunten. Daarnaast denkt Soer ook met volle tevredenheid terug aan het museumbezoek door Koningin Beatrix in 1998.

“Het is gewoon heel belangrijk dat Ommen als toeristische gemeente de historie aan de toeristen maar ook aan de eigen bevolking kan laten zien. Vooral ook als slechtweer accommodatie is dit museum een must voor Ommen. Wel vind ik het jammer dat de gemeente dat niet laat blijken in hun opstelling richting het streekmuseum”, aldus Soer, wijzend op de uitbreidingsplannen die onlangs op de lange baan zijn geschoven.    Lees meer »

Reageren »

17 april 2009

Ommen staat op 30 april een gevarieerde en uitbundige Koninginnedag te wachten

Categorie: Jubilea.    3.265 keer gelezen.

OMMEN – Harry Woertink – Ommen staat op 30 april weer een gevarieerde en uitbundige Koninginnedag te wachten. Een feest voor jong en oud. Er is een uitgebreid programma opgesteld in het kader van het 50-jarig jubileum van de Oranjevereniging.

08043001-bw-.jpgFoto: OudOmmen
Een fragment van de optocht in 2008

Daarom ook zal de optocht dit jaar nog grootser zijn dan andere jaren. De taptoe belooft een spektakel te worden met veel muzikale kwaliteit vooral ook omdat in dit jubileumjaar het gelukt is de Show en Marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden naar Ommen te halen als huidige wereldkampioen. Als vanouds worden de Oranjefestiviteiten afgesloten met een groots vuurwerk. De Oranjekoorts begint eigenlijk al eerder in Ommen. De bewoners zijn bezig met het versieren van straten en doen mee aan een competitie voor de mooist versierde straat van Ommen.

De optocht is de smaakmaker van alles met altijd duizenden belangstellenden langs de kant van de weg en begeleid door vier muziekkorpsen uit de gemeente Ommen en het Brabants Fietsharmonisch Orkest. De deelnemende praalwagens dingen mee om verschillende prijzen. Vooral de scholen spannen zich altijd enorm in om de ereprijs. Vorig jaar werd deze prijs in de wacht gesleept door de Guido de Bresschool. Lees meer »

Reageren »