12 maart 2020

Nieuw monument voor Kamp Erika – Officiële onthulling op 6 april

Categorie: Harry Woertink.    1.096 keer gelezen.

OMMEN – Op maandag 6 april vindt op de Besthmenerberg onder de gemeente Ommen de officiële onthulling plaats van een nieuw gedenkmonument voor Kamp Erika.

 Het vervangen van het houten kruis in 2017 van het huidig monument.
Foto: Harry Woertink

Op Kamp Erika werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen vernederd, gemarteld en vermoord. Het is 75 jaar geleden dat dit beruchte gevangenkamp werd gesloten nadat de Duitse bezetter capituleerde.

Initiatiefnemer is het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Volgens het CCO had het bestaande gedenkmonument niet meer de uitstraling en waarde die het werkelijk verdiende. Om de geschiedenis van de Besthmenerberg blijvend te herdenken zijn de Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink ingeschakeld. Zij hebben gekozen voor een vorm van het monument waarbij aan de slachtoffers van Kamp Erika meer recht wordt gedaan. Ook de geschiedenis van de Besthmenerberg is beter zichtbaar gemaakt. Niet alleen wat betreft Kamp Erika maar ook die van de Sterkampen van de theosofische beweging “De Orde van de Ster in het Oosten”. Het herdenkingsmonument kon gerealiseerd worden dankzij financiële bijdragen van onder andere de provincie Overijssel en de gemeente Ommen en de medewerking van Staatsbosbeheer als grondeigenaar.

Informatieve en ceremoniële functie
Het ontwerp van het nieuwe gedenkmonument heeft een informatieve- een ceremoniële functie en bestaat uit vier gelijke betonnen elementen van twee bij twee meter die – gegroepeerd in een X-as – een tijdlijn vormen. In de blokken zijn de jaartallen zichtbaar waarop de Besthmenerberg geschiedenis schreef. Daarbij gaat het om contouren van de houten zwarte barakken die dienst deden als onderkomen van de gevangenen en ook het silhouet van Krishnamurti, de leider van de Sterkampen komen nadrukkelijk naar boven. De vier blokken verbeelden telkens een andere tijd: wit voor de positieve tijd van de Sterkampen; zwart voor Kamp Erika; antraciet voor het eerste jaar na de oorlog (Kamp Erica met een c) en grijs voor de huidige tijd. De laatste steen bevat informatie en is tevens bedoeld als een zitelement. De meest centrale en hoogste steen is die van Kamp Erika. Lees meer »

2 Reacties »

12 maart 2020

Nieuw Monument in de maak voor de Besthmenerberg

Categorie: Harry Woertink.    732 keer gelezen.

Met het storten van beton voor de vier elementen is een stap dichterbij gemaakt voor de afronding van het nieuwe gedenkmonument op de Besthmenerberg.

 Nieuw Monument in de maak voor de Besthmenerberg.
Zie voor meer foto’s het album “Nieuw Monument in de maak”.

Het beton van de vier blokken moet de komende dagen harden in de houten bekisting voordat het op transport gaat naar de plaats van bestemming. De Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink hebben een nieuw monument ontworpen en daarbij de geschiedenis van de Besthmenerberg in beeld gebracht. Zowel de gruwelijke periode 1940-1945 met het gevangenenkamp Erika en ook de periode daarvoor met de Sterkampen.

Het monument bestaat uit vier gelijke betonnen elementen van twee bij twee meter en worden gegroepeerd in een X-as. In de blokken zijn de jaartallen zichtbaar waarop de Besthmenerberg geschiedenis schreef. Daarbij gaat het om contouren van de houten zwarte barakken die dienst deden als onderkomen van de gevangenen en ook het silhouet van Krishnamurti, de leider van de Sterkampen komen nadrukkelijk naar boven.

De vier blokken verbeelden telkens een andere tijd: wit voor de positieve tijd van de Sterkampen; zwart voor Kamp Erika; antraciet voor het eerste jaar na de oorlog (Kamp Erica met een c) en grijs voor de huidige tijd. De laatste steen bevat informatie en is tevens bedoeld als een zitelement. De meest centrale en hoogste steen met 80 centimeter is die van Kamp Erika. De officiële onthulling is op 6 april 2020 gepland, dat is 75 jaar nadat het kamp werd gesloten.

Bron: Harry Woertink – 12 maart 2020

Reageren »

10 maart 2020

Ommen op weg naar de bevrijding (3) – 75 jaar vrijheid

Categorie: Harry Woertink.    1.105 keer gelezen.

Het is voorjaar 1945. Vanuit het zuiden komen onder andere Engelse, Canadese en Amerikaanse soldaten Nederland binnen om ons land te bevrijden.

De Canadese troepen trekken via de Voorbrug over de Vechtbrug Ommen binnen.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Bevrijding”.

Het Duitse leger geeft zich niet zo maar over. Over hoe de bevrijding van Ommen 75 jaar geleden verliep.

Ommen bevrijd
Op 11 april 1945 is het nog vroeg in de morgen als een hevige knal heel Ommen wakker schrikt. Grote stofwolken stijgen op boven de Vechtbrug. De Duitsers laten de brug in de lucht vliegen, maar gelukkig ontploft een deel van de bommen niet. Door de luchtdruk raken planken voor dichtgetimmerde ramen van de huizen los zodat weer naar buiten gekeken kan worden. In de verte wegrennende Duitsers, eerst over de Varsenerdijk en als er vanaf de Koeksebelt wordt geschoten langs de sloot in de richting van Varsen. De vluchtende Duitse soldaten laten ook de duiker in het Ommerkanaal aan de Hardenbergerweg opblazen. Maar dan tegen acht uur ’s morgens komen onze bevrijders “The Black Watch” Ommen binnen over de half kapotte Vechtbrug. Ommen is bevrijd!

Nederlandse vlag
Bij het stadhuis staan vele Ommenaren om de colonne aan soldaten te ontvangen. De Nederlandse vlag gaat uit op het zwaar beschadigde stadhuis. De Ommer straten lopen vol met blije inwoners. Nu voor het eerst gaan angst meer voor de grijsgrauwe Duitsers. Het zijn onze bevrijders, de Canadezen die door de verschillende straten trekken. Het duurt niet lang of ook de tanks staan opgesteld bij de Vechtbrug. De vernielde brug wordt snel gerepareerd. De eerste Canadezen die de brug over komen houden geen pauze op deze woensdagmorgen. Ze controleren of er nog Duitsers zijn achtergebleven. Jeeps en kleine rupsvoertuigen komen in een onafzienbare rij Ommen binnen rijden. Het marktplein staat weldra vol.

Glasscherven en kapotte dakpannen werden bijeen geveegd. Mannen met armbanden met de letters BS (Binnenlandse Strijdkrachten) beginnen wat orde te scheppen. Bewaakt door de Canadezen komen Duitse krijgsgevangen terug over de Varsenerdijk. Verslagen mannen, schimmen van het eertijds zo fiere Duitse leger. Op de Markt is tussen de Canadezen en de Ommenaren een levendige ruilhandel ontstaan. Lees meer »

Reageren »

8 maart 2020

Fietsmuseum Ommen met unieke collectie oorlogsmateriaal – opening 11 april 2020

Categorie: Harry Woertink.    1.738 keer gelezen.

OMMEN – Het Fietsmuseum Ommen komt met een unieke expositie over het thema “75 jaar Vrijheid”. Naast de tentoonstelling van de bestaande collectie van historische rijwielen is een verzameling ondergebracht van de broers Johan en Gerard Overweg.

 Johan en Gerard Overweg met unieke expositie oorlogsmateriaal in Fietsmuseum Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Expositie ’75 jaar Vrijheid’”.

Oude fietsen van uit en vóór de oorlog. In gebruik bij iedereen, of bij soldaten uit Nederland en na de bevrijding bij Engelsen en Canadezen. Het gaat om een particuliere verzameling oorlogsmateriaal die niet eerder op deze wijze is bijeengebracht. Ook materialen, voorwerpen en (archeologische)vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Verder originele militaire kleding waar de bekende blauwe overall van iemand van de Binnenlandse Strijdkrachten niet ontbreekt. De thema-expositie die op 11 april opent geeft de bezoeker een goed beeld van de periode 1940-1945.

Amerika
Met foto’s, materialen, schilderij en een maquette wordt een bijzondere verhaal van de 23-jarige Lonnie Oscar Holloway uitgebeeld. Deze Amerikaanse militair is vanuit een Duits machinegeweer in 1944 omgekomen in de Belgische Ardennen. In 2011 vinden de broers Overweg in een oude mortierput een armband die de gesneuvelde militair toe behoort. Via internet achterhalen ze de familie in Texas en zorgen er voor dat de armband weer in Amerika terecht komt. Uiteindelijk leidt het vinden van de sporen uit 1944 niet alleen tot het verzamelen van allerlei oorlogsmateriaal, maar ook tot het schrijven van een inspirerend boek over het leven van een gesneuvelde Amerikaanse militair. Het contact met de familie in Amerika is er nog steeds.

Fietsen inleveren
In de expositie verder stukken over de invordering van fietsen. Er stond een financiële vergoeding tegenover, maar Joodse inwoners moesten hun fietsen inleveren zonder vergoeding en eerst eventuele reparaties uitvoeren voor eigen kosten. Er zijn archeologische vondsten te zien afkomstig van de Duitsers, maar ook van de geallieerden. Uit de omgeving van het Ommer NS-station komen zwaardere patronen die bij de beschietingen van het spoor werden gebruikt, waaronder ook 20mm hulzen afkomstig van jachtvliegtuigen. Lees meer »

1 Reactie »

4 maart 2020

Programma Oranjefeest Ommen is rond – 24, 25 en 27 april, 5 mei

Categorie: Harry Woertink.    701 keer gelezen.

OMMEN – Het Oranjefeest zal in Ommen niet ongemerkt voorbij gaan als het aan het Oranjebestuur ligt. Achter de schermen is het Oranjebestuur hard bezig om het feestprogramma in elkaar te zetten.

 Het Oranjebestuur in vergadering zet de laatste puntjes op i van het feestprogramma.
Foto: Harry Woertink

De grote lijnen van het attractieve programma is woensdagavond gepresenteerd in de zaal van Tante Pos tijdens een algemene ledenvergadering. De leden konden zich heel goed vinden in het programma voor 2020. Er waren dan ook complimenten voor het bestuur voor het vele verzette werk. Heel blij is het Oranjebestuur met de aanvulling van een nieuw bestuurslid in de persoon van Michel Hogenkamp.

In de ledenvergadering werd nog even teruggeblikt op de activiteiten van vorig jaar. Toen werd het 60-jarig bestaan van de vereniging uitbundig gevierd. Niet alleen met de gebruikelijke feestactiviteiten zoals onder andere de aubade, diverse optochten, muziek en zang en Oranjemarkt maar ook konden de 2399 leden genieten van gratis heerlijke soezen. Verder was er in 2019 een ontbijtje voor 60-jarigen en werd samen met de 40-jarige Ommer Bissingh een 200 meter lange tompouce gemaakt (en gegeten). Bovendien werd er financieel ook goed geboerd, zo kon penningmeester Anneke Ruitenberg melden.

Koningsdag
Op Koningsdag, maandag 27 april start het omvangrijke programma met een aubade bij het ouderencentrum Oldenhaghen. Nieuw is dat de kinderen van de basisscholen dit keer niet op vrachtwagens komen, maar met unieke gele Amerikaanse schoolbussen. Ze worden hiervoor van school gehaald en naar Oldenhaghen gebracht. ’s Middags is weer de gebruikelijke historische optocht waar ook met name scholen en buurtverenigingen aan mee doen. Volgens Alice van den Nieuwboer belooft het weer een mooie optocht te worden. Ze maakte dat op na een rondgang langs de wagenbouwers van de scholen. Lees meer »

Reageren »

3 maart 2020

Ommen op weg naar de bevrijding (2) – 75 jaar vrijheid

Categorie: Harry Woertink.    1.195 keer gelezen.

Het is voorjaar 1945. Vanuit het zuiden komen onder andere Engelse, Canadese en Amerikaanse soldaten Nederland binnen om ons land te bevrijden. Het Duitse leger geeft zich niet zo maar over. Over hoe de bevrijding van Ommen 75 jaar geleden verliep. Deel 2.

Canadese soldaten op weg naar de bevrijding.
Zie voor meer afbeeldingen van de bevrijding het album “Bevrijding”.

Kamp Erika
De opmars van de geallieerden is ook de gewapende bewakers van het gevangenenkamp Erika op de Besthmenerberg in Ommen niet ontgaan. Twente is al bevrijd en soldaten van het Canadese leger rukken verder op. In de nacht van 4 op 5 april wordt op kamp Erika groot alarm geslagen. Er zijn berichten dat de geallieerden op korte afstand zijn genaderd. “Alles inpakken en klaarmaken voor de afmars” klinkt het vanaf de appelplaats waar de gevangenen plotsklaps bij elkaar zijn geroepen. De groep krijgt te horen dat Westerbork hun nieuwe bestemming wordt, maar wel lopend. In colonne gaat het kort daarna in alle vroegte richting Balkbrug. Zij die nog even achterom kijken zien een vuurgloed boven het kamp uitstijgen. Het blijkt dat een munitieopslag in de buurt van het kamp is opgeblazen. Iedereen is bang onderweg. Nu ontsnappen betekent zondermeer de kogel van een van de gewapende bewakers. Als vliegtuigen over de groep scheren wordt gebruik gemaakt van dekkingsgaten langs de weg. In Hoogeveen wordt de nacht van 5 en 6 april doorgebracht in een door de Duitser leeggeroofd winkelpand. Op 6 april komt de colonne druppelsgewijze aan in het arbeidskamp de Pieterberg bij Westerbork (niet te verwarren met het noordelijker gelegen Kamp Westerbork). Het is bijna avond als de laatste gevangenen komen binnenstrompelen. In de barakken slapen de gevangenen op stro. Zaterdag 7 april is het een dag van niks doen. Op zondag 8 april wordt rondom het kamp heftig geschoten. Een bevrijdingspoging van Westerbork mislukt. Vervolgens is het wachten tot 10 april. Die dag slaan alle bewakers en Duitse soldaten op de vlucht als bekend is dat de geallieerden niet ver weg zijn. Er komen pantserauto’s en tanks bemand met Poole soldaten het kampterrein oprijden. Voor de gevangenen is het duidelijk dat dit betekent dat er een einde is gekomen aan vijf verschrikkelijke jaren. “Vrij!” “Vrij!” “Wij zijn weer vrij!” schreeuwen ze het uit van blijdschap. Op 12 april 1945 wordt ook Kamp Westerbork bevrijd door Canadese militairen.

Wanorde
Terug naar de bevrijding van Ommen. Waar bevinden zich de Duitse soldaten en met hoeveel zijn ze nog, is de vraag die de geallieerden zich stellen. Uit verkenningen is op te maken dat het Duitse leger de nadagen van de oorlog in wanorde verkeert. Manschappen krijgen tegenstrijdige bevelen, slaan op de vlucht of deserteren zelfs. Telkens wanneer situaties onhoudbaar zijn, vlucht men verder naar het noorden en eenheden vallen ook steeds verder uiteen. Er worden steeds maatregelen bedacht om de opmars van de Canadezen te kunnen stuiten. Zo worden bommen of granaten onder bruggen gelegd en wegen gedwarsboomd.

Lees meer »

Reageren »

2 maart 2020

Streekmuseum Ommen tijdelijk naar de Brugstraat met thema ‘Ommen 75 jaar vrijheid’

Categorie: Harry Woertink.    1.125 keer gelezen.

Het Streekmuseum in Ommen wordt vernieuwd. In verband daarmee is het museum gedurende 2020 tijdelijk gehuisvest in een winkelpand aan de Brugstraat 34 in het hartje van de Vechtstad op de hoek Brugstraat/Kruisstraat.

 Poster expositie “75 jaar Vrijheid Ommen”.
Afbeelding: Harry Woertink

Behalve het streekmuseum is in dezelfde Brugstraat ook het historisch rijwielmuseum gevestigd. Beide musea zijn onderdeel van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) en haken in op het themajaar ‘75 jaar vrijheid’. Het streekmuseum laat een grote collectie zien die met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ook worden films vertoond over de oorlogsjaren. Het rijwielmuseum geeft de bezoekers een goed beeld van de ontwikkelingen van de fietsen door de jaren heen met ook aandacht voor de oorlogsjaren. Verder worden tal van fietsverzamelobjecten tentoongesteld evenals historische kleding afkomstig van het CCO. Beide musea zijn geopend vanaf 11 april 2020, de dag waarop Ommen de bevrijding viert. De openingstijden van het Streekmuseum zijn: dinsdag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur.

Stadswandeling
In de maanden juni tot en met augustus organiseert het CCO stadswandelingen. Het is dan mogelijk om op donderdagmorgen 11.00 uur met een gids een stadswandeling te maken door de historische binnenstad van Ommen. Ontdek de rijke geschiedenis van Ommen aan de hand van een circa 1,5 uur durende stadswandeling. Minimale deelname: 6 personen. Kosten hiervoor zijn €2,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. In overleg is het ook mogelijk om op andere tijden of dagen een stadswandeling met gids te maken. Deelname uitsluitend na aanmelding via het Streekmuseum, telefoon 0529-453487 of info@museum-ommen.nl.

Bron: Harry Woertink – 2 maart 2020

Reageren »

27 februari 2020

Ommen op weg naar de bevrijding (1) – 75 jaar vrijheid

Categorie: Harry Woertink.    1.859 keer gelezen.

Het is voorjaar 1945. Vanuit het zuiden komen onder andere Engelse, Canadese en Amerikaanse soldaten Nederland binnen om ons land te bevrijden. Het Duitse leger geeft zich niet zo maar over. Over hoe de bevrijding van Ommen 75 jaar geleden verliep.

 6 april 1945, Bevrijding van Eerde. Op de foto, gemaakt in Eerde, een Scout Car (Lynx) van het Canadese leger met daarop mensen uit Eerde die laten merken dat ze blij zijn met de komst van de bevrijders. Derde van links net achter de loop William Hammer, een neergekomen Amerikaanse vlieger die 7 maanden ondergedoken heeft gezeten bij de familie Van Pallandt. Aangezien de geallieerden nog in opmars waren stond Hammer vanaf dat moment weer onder de krijgstucht en deed mee aan de verdere bevrijding van Nederland. Verder op de Lynx de dames Erin van Pallandt en Irthe van Pallandt. Geheel rechts met hoed is baron van Pallandt zichtbaar.

Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen van de bevrijding het album “Bevrijding”.

Soldaten van het Canadese leger bevrijden op 5 april 1945 Vriezenveen en op 6 april volgt Den Ham. Op 6 april 1945 is het ook feest in Eerde als pantservoertuigen van het Canadese regiment XII Manitoba Dragoons rond half twaalf kasteel Eerde bereiken. Baron Ph. D. van Pallandt, zijn familie en tal van mensen uit de omgeving zijn er snel bij. De baron belt met de burgemeester van Ommen om te vertellen dat Eerde bevrijd is. De burgemeester vertelt hem dat er een grote groep Duitse soldaten is aangekomen in Ommen, al dan niet op doortocht. Met dat bericht fietst de baron naar Den Ham om dit door te geven aan de Canadese bevrijders aldaar. De Canadezen vervolgen hun opmars richting Ommen.

Brug over de Regge opgeblazen
Tegen 2 uur ’s middags komen de Canadese soldaten aan in de omgeving van de Besthmenertol. Ze voeren hier verkenningen uit in de bossen. Onderweg zien ze Duitse infanteristen en brandende voertuigen. Het komt tot een gevecht met de Duitsers en om 15.55 uur vliegt de brug over de Regge bij Nieuwebrug in de lucht. Om 16.04 uur wordt vuur van kleine wapens gemeld uit de omgeving van Zeesse. Een observatiepost van de Duitsers wordt ingenomen. De bewoners van het Edith-hof hadden al enkel dagen eerder van de Duitsers bevel gekregen hun huizen te ontruimen. De Duitsers nemen bezit van deze woningen en nemen de loopgraven in.

Lees meer »

Reageren »

26 februari 2020

Historische lezing door Bart Nauta – Verzet in Nederlands-Indië

Categorie: Bibliotheek Ommen.    958 keer gelezen.

 Een onbekend maar fascinerend verhaal uit onze geschiedenis: het verzet tegen de Japanse bezetters in het Nederlands-Indië van de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdag 10 maart geeft historicus Bart Nauta een lezing bij Ccoba in de Bibliotheek in Ommen.

De door de inwoners van de gemeente Ommen geschonken cantine-wagen in gebruik bij het Regiment Jagers in Ned. Indië.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Nederlands-Indië”.

In 1945 was Nederland net bevrijd van de bezetting door Duitsland. De oorlog eindigde definitief met de capitulatie van Japan en kort daarna begon de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De militaire acties van Nederland daarin eisten alle aandacht op. Wat zich daarvoor, in de Tweede Wereldoorlog, had afgespeeld in Nederlands-Indië raakte snel in de vergetelheid.  

Historicus Bart Nauta geeft een overzicht van de geschiedenis van verzet en collaboratie in voormalig Nederlands-Indië. Hij neemt ons mee naar de bezetting van de Nederlandse kolonie door Japan in de Tweede Wereldoorlog en bespreekt met name het verzet tegen de Japanse bezetter. Wat ging eraan vooraf, wat gebeurde er precies, wie waren erbij betrokken? En welke plek heeft dit stukje onderbelichte geschiedenis in de loop van alles wat erop volgde?

Dinsdag 10 maart 2020, 20.00 uur, Bibliotheek, Ommen. De lezing is op de bovenverdieping, bereikbaar met de lift.

  • Toegangsprijs: € 7,- bibliotheekleden € 5,- vrienden van Ccoba € 3,-.
  • Kaarten zijn verkrijgbaar in de Bibliotheek (tijdens bemande openingsuren, weekdagen na 14.00 uur en zaterdag na 10.00 uur) en ter plekke voor aanvang van de voorstelling.
  • De lezing wordt georganiseerd door Ccoba, de culturele commissie van de Bibliotheek in Ommen.

Bron: Bibliotheek Ommen – 26 februari 2020

Reageren »

19 februari 2020

Droppingsveld Stegeren dankzij steun en zwijgzaamheid bevolking

Categorie: Harry Woertink.    1.047 keer gelezen.

OMMEN – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van vijf jaar bezetting. Het verzet had een groot aandeel in de bevrijding.

 V.l.n.r.: Albert van der Vegt (Darde Klokke), Jan Kremer, Karel Hekman en Frits Welink (Stichting Ommen 75 jaar vrijheid) bij de gedenksteen van afwerpterrein Stegeren.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Afwerpterrein Stegeren 1944-45”.

Via droppings met vliegtuigen vanuit Engeland werden onder andere in de buurtschap Stegeren wapens gedropt voor de verzetsgroepen. Vanaf 1944 kwamen hier parachutes naar beneden met daaraan gevulde containers. “Evert” was de naam van het droppingsveld. Dit was ook de schuilnaam van de commandant van het verzet in Salland, Evert Lancker, die het eind van de oorlog zelf niet meer mee zou mogen maken. Het afwerpterrein Stegeren had in de illegaliteit een bekende naam. Hoewel vlak onder de rook van het beruchte kamp Erika, konden de droppings telkens tot een goed einde gebracht worden.

Ondergrondse hol
De boerderij ’n Oeverdinck in Stegeren deed zo’n beetje dienst als centrum van de verzetsgroep Salland. Deze verzetsgroep vond eerst onderdak in de boerderij. Toen dit te link werd verschool men zich in de nabije bossen, de zogeheten “Loobelten”. Een goed gecamoufleerd hol diende als schuilplaats van de verzetsgroep. Dit verblijf in het bos was zo goed verborgen, dat er al eens een Duitse soldaat over gelopen is zonder het te merken. Wanneer de Duitsers razzia hielden, op zoek naar de onderduikers, brachten kinderen briefjes met waarschuwingen in de buurt rond. Wanneer de Duitsers arriveerden, was iedereen verdwenen. Bij verschillende families in Stegeren werden geregeld onderduikers verborgen. Zelfs vond een Engelse piloot er onderdak na een noodlanding boven Stegeren.

Horen, zien en zwijgen
De veiligheid in en rond het afwerpterrein had voorts grotendeels te maken met de hulpvaardigheid van de toenmalige bewoners van het buurtschap Stegeren en met name door hun zwijgzaamheid. Nu, 75 jaar later, zoeken we de Loobelten met het droppingsveld in Stegeren weer op en wijzen Karel Hekman en Jan Kremer, respectievelijk oud bewoner en bewoner van Stegeren de plekken aan waar de verzetsgroep Salland zich schuil hield. Een moment waarop beide heren de Tweede Wereldoorlog in herinnering roepen; een herinnering zo zeggen beiden die ze nooit vergeten. “De oorlog was een angstige tijd. Ik was nog jong, toch waren we ons er van bewust dat we moesten oppassen. Lees meer »

Reageren »