1868

1868 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.152 keer gelezen.

 • De tol op de weg Ommen-Hardenberg levert in 1867 op: tol nr. 1 f. 660,285 en tol nr. 2 f. 520,385.
  De tol nr. 1 op de weg Ommen-Goor, 1e sectie, brengt in 1867 f. 272,53″ op.
  Wed. A.H. Veldhuis is tolgaarder op een beloning van f. 109,20.
 • Het kerkhof der Kerkelijke gemeente te Lemele is gereed.
  Op donderdag na 10 mei 1868 vindt de eerste begraving te Lemele plaats (Alferinks vrouw).
 • De R.K. Parochie Den Ham is erkend bij K.B. van 25 januari 1868, no. 58 met toekenning van een rijkssubsidie voor de bouw van een kerk en pastorij en vaststelling van een rijksjaarwedde voor de pastoor.

Reageren »

1867

1867 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    842 keer gelezen.

In de jaren 1867, 1868, 1869 en 1870 worden eveneens [redactie: zie “1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen“] 190 koeweiden en 60 kalverweiden verpacht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

9 april 1866

1866 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    940 keer gelezen.

Op 9 april 1866 wordt voormiddags om 10 uur publiek aan de ingezetenen van Stad-Ommen verpacht 190 koeweiden voor f510,- en 50 kalverweiden voor f585,10. Deze weiden liggen in het Koeveld en de Woeste. Het vee moet vóór de beweiding met een bepaalde letter (door burgemeester en wethouders te bepalen) zijn opgebrand (gemerkt).

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1866

1866 – Ingekomen stukken Ambt-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.365 keer gelezen.

 • Er bestaat te Lemele tengevolge van oprichting der beetwortelsuikerfabriek grote behoefte aan een school.
  In 1866 is het kantoor van de Overijsselse Beetwortel Suiker-Fabriek tijdelijk gevestigd in het Huis “de Gunne” te Heino.

  1866_isao.jpg

  Bij K.B. van 21 juni 1866, no. 60 wordt aan 0.0. van den Berg, direkteur der Overijsselse beetwortelsuikerfabriek te Lemele vergunning verleend tot het maken van een gasinrichting tot verlichting van de fabriek en de daartoe behorende gebouwen.

 • H. Rientjes is pastoor te Vilsteren.
 • H.G. de Wilde, aannemer van publieke werken te Meppel, heeft op 6-6-1866 vergunning gekregen tot het gebruik van een locomotief tot vervoer van zand en grint uit de Lemelerberg naar het Almelose kanaal.
  De publieke weg, lopende door het Lemelerveld aan de voet van de berg dwars over het spoor, welke door deze locomotief elk ogenblik moet worden gepasseerd moet door sluit-of slagbomen worden afgesloten, terwijl een wachter hierbij moet worden geplaatst om bij het passeren van rij- voertuigen of vee de bomen te openen en te sluiten.
 • De tol nr. 1 op de weg Ommen-Hardenberg brengt f. 736,165 en tol nr.2 f. 557,16 op.
  B. Brunink en E.R. van Faassen zijn tolgaarders (1865).
  De tol nr. 1 van de weg Ommen-Goor (1e sectie) brengt in 1865 f.261,685 op.
 • Met de bouw van de onderwijzerswoning te Nieuwebrug is reeds een aanvang gemaakt.
 • De fa. Gebrs. van Hasselt bevaart met zijn schroefstoomboot “Nijver-heid” het Overijsselse Kanaal van Zwolle op Almelo.
  Wanneer het water 5 duim of meer boven het peil staat mag bij 120 el per minuut varen.
  Bij een waterstand van 5 duim boven tot 10 duim beneden het peil per minuut.
  Bij een waterstand van 10-20 duim beneden het peil 95 el per minuut.
  Beneden de hoogte van 20 duim onder het peil 80 el per minuut.
 • Op 21-3-1866 wordt aan 0.0. van den Berg, direkteur der Overijsselse beetwortel-suikerfabriek te Lemele vergunning verleend om een stoomtuig in een wortelmolen te gebruiken.
 • In jan. 1866 worden de balans-priemen der ophaalbrug nr. 7 in de zandweg van Ommen naar Raalte gerepareerd.

Reageren »

1865

1865 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    887 keer gelezen.

Van St. Petrie 1865 – 1871 worden de erven het Oosten, Vrielink, het Strubben en het Kampherbeek voor resp. de volgende bedragen: f110,-, f95,-, f62,- en f48,- verhuurd aan Derk Schuttert, Willem van Lenthe, Jasper Hoes en Harm Paarhuis.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1859

1859 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    984 keer gelezen.

Verpachting landerijen van St. Martini 1859 – 1865.
De westelijke helft van de Kolkstukken is kad bekend sectie B, nr. 664. Ook de oostelijke helft is sectie B, nr. 664.
De westelijke en oostelijke helft der Lange stukken is sectie B, nr. 1232.
Een stuk bouwland in “de Zuid-Strange” ten noorden van de Molen sectie B, nr. 611 (later 1762)
Het Knollenstuk” is kad. bekend sectie B, nr. 606 (later 1765).
De Holsbrink” grenst in het zuiden aan “het Smalle Pad” sectie B, nr. 601 (later 1769) en aan de noord-westzijde aan “de Hofstedenweg“.
De “Hofmeijersweide” is kad. bekend sectie B, nr. 1224.
Verpachting erven van St. Petri 1859 – 1865.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209+210 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

18 augustus 1858

1858 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief.    1.370 keer gelezen.

Op 18 augustus 1858 des namiddags om 1 uur wordt ten huize van Jan Willem Maurik overgegaan tot openbare verpachting voor 6 op een volgende jaren van de erven:
1. “het Oosten“, bewoond door de Wed. J. Schuttert;
2. het erve thans bewoond door Jan Vrielink;
3. het erve het Strubben, bewoond door Hendrik Hendriks;
4. en het erve Kampherbeek, bewoond door Willem Paashuis.
1). Het erve het Oosten bestaat uit het huis bewoond door de wed. J. Schuttert en verdere getuinmesten als een schuurtje en een hooiberg, uit daarbij gelegen bouwland groot ± 3 bunder 90 roeden en grasgrond 50 roeden;
2). Het erve Vrielink bestaat uit het huis bewoond door Jan Vrielink en getuinmesten als schapenschot en hooiberg, uit daarbij gelegen bouwland groot ± 2 bunders, 30 roeden en 30 ellen en grasgrond groot 65 roeden;
3). Het erve het Strubben bestaande uit het huis bewoond door Hendrik Hendriks, uit doorbij gelegen bouwland groot ± 2 bunders, grasgrond groot 15 roeden en 20 ellen en uit ongecultiveerde grond groot 1 bunder, 68 roeden en 70 ellen;
4). Het erve het Kampherbeek bestaande uit het huis bewoond door Willem Paarhuis, uit daarbij gelegen bouwland groot ± 1 bunder en 52 roeden, uit grasgrond groot 24 roeden en uit ongecultiveerde grond groot 86 roeden en 40 ellen.

Het erve het Oosten wordt gehuurd door Derk Schuttert, landbouwer te Stad-Ommen voor f126,- (Berend Schutte, horlogemaker te Stad-Ommen, treedt op als borg)
Het erve Vrielink wordt gehuurd door Willem van Lenthe, boerwerker te Varsen, voor f144,-
Het erve het Strubben wordt gehuurd door Jasper Hoes, landbouwer te Oudleusen, voor f102.-
Het erve het Kampherbeek wordt gehuurd door Jan Hendrik Paashuis voor f51,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-210+211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

2 Reacties »

1858

1858 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief.    976 keer gelezen.

Verpachting landerijen van St. Martini 1858 – 1865.
Een stuk grasland genaamd “de Slotmaat“, sectie B, nr. 202
Een stuk land genaamd “de Molenbree” sectie B, nr. 679
Een stuk land genaamd “het Molenstuk” aan de noordzijde van de molen, sectie B, nr. 622 huurt D.J. Makkinga.
Een stuk land aan de zuidzijde van de molen “het Marsiersstuk” genaamd, sectie B, nr. 683 huurt Derk Holtvoort.
Op ’t Rot is land, kad. bekend sectie B, nrs. 231, 222, 216.
Een stuk land op den Hoogen Esch, sectie B, nr. 562.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

5 augustus 1857

1857 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief.    1.061 keer gelezen.

Op 5 aug. 1857 ’s avonds 7 uur gaan burgemeester en wethouders van Stad-Ommen ten huize van de kastelein Jan Willem Maurik te Stad-Ommen over tot openbare verhuur van percelen land voor de tijd van 6 jaren en wel van 11 November 1857 tot 11 November 1863.
25 juli = St. Jacobi
11 november = Sint Martini
22 februari = St. Petris
Een gedeelte van het Poortenstuk loopt van de groene weg tot aan de grindweg naar de Schurensteeg langs het perceel waarop de fabriek van Francken staat.
Het zuidelijk stuk aan het einde van het Poortenstuk is een gedeelte van de Koele.
De Hofstedenweg ligt onder stad_Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-209 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

24 maart 1856

Middelen van vervoer

Categorie: Archief.    1.553 keer gelezen.

24-3-1856
In de gemeente Stad-Ommen zijn geen kantoren gevestigd van ondernemingen voor diligence.
De enige diligence die door Ommen rijdt gaat van Hardenberg op Zwolle passeert 3 x per week en wel op s-maandags-, woensdags -en vrijdagsmiddags te 12 uur richting Zwolle en om 2 uur richting Hardenberg.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-143 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »