23 september 2015

Collectie voor symbolisch bedrag van gemeente naar museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    476 keer gelezen.

Museum Palthehof in Nieuwleusen heeft voor een symbolisch bedrag van 1 euro een collectie museumvoorwerpen teruggekocht van de gemeente Dalfsen.

 Uit een antieke koopmansportefeuille diepte voorzitter Jakob de Weerd een euro op en overhandigde die aan wethouder Maurits von Martels.
Foto: Museum Palthehof

Die collectie, ongeveer driekwart van de huidige vaste museumopstelling, werd door het museum in 1994 verkregen en is in 1997 verkocht aan de voormalige gemeente Nieuwleusen om de financiering voor de bouw van het museum rond te krijgen. Daarbij ging formeel de eigendom over, maar het museum beheerde al die tijd de collectie alsof het haar eigendom was. In het museum verandert er door deze overdracht dan ook niets.

Omdat de voorwaarden die destijds aan de bruikleen werden gesteld door de vele veranderingen in de museumwereld niet allemaal meer actueel waren, verzocht het museum aan de gemeente om de juridische eigendom terug te krijgen. Het college van B&W van de gemeente Dalfsen ging hiermee in mei akkoord. Vandaag werd de overdracht geformaliseerd door het passeren van de akte bij Vechtstede notarissen. Uit een antieke koopmansportefeuille diepte voorzitter Jakob de Weerd een euro op en overhandigde die aan wethouder Maurits von Martels.
Bron: Museum Palthehof – 23 september 2015

Reageren »

18 september 2015

Mishandelingen kamp Erika hield ook de rechterlijke macht bezig

Categorie: Harry Woertink.    775 keer gelezen.

Oud-rechter van de Rechtbank Arnhem mr. J.Barendsen bezocht deze week het Streekmuseum in Ommen om zich op de hoogte te stellen van de expositie over de Tweede Wereldoorlog.

 Oud-rechter Jan Barendsen overhandigd aan Sir Schokkenbroek (links) zijn boek over rechterlijke macht. Rechts Harry Woertink.
Foto: Natuurlijk Ommen

Met name strafkamp Erika, opgezet door de Duitsers, had zijn interesse. Sir Schokkenbroek en Harry Woertink van het historisch tijdschrift De Darde Klokke ontvingen van de oud-rechter interessante gegevens over de tenuitvoerlegging van straffen in kamp Erika. Ook werd hen ter hand gesteld het boek “De Rechtbank Arnhem en de Duitse bezetting”, waar Barendsen medeauteur van is en waarin een beeld wordt geschetst hoe de rechtbank en de rechtspraak tijdens de Duitse bezetting hebben gefunctioneerd. De Darde Klokke geeft begin 2016 een speciaal nummer uit over kamp Erika.

Berucht
Kamp Erika, bedoeld om het cellentekort elders op te vangen voor de voor economische delicten (zoals bijvoorbeeld het stelen van bonkaarten, illegaal slachten en andere kleine vergrijpen) veroordeelden, is berucht geworden door de wrede behandeling van de gedetineerden door de (Nederlandse) bewakers. Vaak belandden de gedetineerden in het ziekenhuis of overleden zij door mishandeling en ondervoeding. De Amsterdamse officier van Justitie H.A. Wassenbergh voerde de actie tegen Ommen aan. Enkele leden van het Openbaar Ministerie bezochten op 4 februari 1943 het kamp en maakten een onrustbarend rapport op. Eerder hadden officieren van justitie, vermomd als arts, zich in omliggende ziekenhuizen op de hoogte gesteld van de verwondingen die de gevangenen van kamp Erika tijdens hun gevangenschap hadden opgelopen.

Het leverde het bekendste en meest succesvolle protest op dat de rechterlijke macht tijdens de bezetting heeft laten horen. Onderdeel van het protest door de rechterlijke macht vormde het bekende arrest van het hof Leeuwarden van 25 februari 1943 waarin het ongenoegen over kamp Erika pregnant tot uitdrukking werd gebracht. Lees meer »

Reageren »

15 september 2015

Duizenden belangstellenden voor kasteel Eerde

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates.    593 keer gelezen.

 Kasteel Eerde is zondag bezocht door duizenden belangstellenden. Aanleiding van openstelling was het 300 jarig bestaan van het kasteel op Landgoed Eerde.

Duizenden belangstellenden bij het 300 jarig bestaan van kasteel Eerde.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Kasteel Eerde 300 jaar

De belangstelling zorgde soms voor rijen voor de deuren om het oude kasteel te kunnen bezoeken. Op een grasland tegenover het kasteel aan de Meertjesweg was een speciale parkeerplaats aangelegd.
De Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van het landgoed, vierde 300 jaar Eerde met rondleidingen door het kasteel, uitleg over restauratiewerkzaamheden van schilderijen en filmpresentaties.
Ook in de kasteeltuin waren activiteiten, zoals een groot muziekorkest, terras met hapjes en drankjes en een markt met kunst en ambacht. Ook aan de kleintjes was gedacht met een kinderspeelplein.

Bron: Harry Woertink – 15 september 2015

Reageren »

13 september 2015

Schijnwerper op Lemele tijdens Open Monumentendag 2015

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    543 keer gelezen.

LEMELE – Lemele stond zaterdag 12 september 2015 volop in de schijnwerpers tijdens de open monumentendag.

 Burgemeester Marc-Jan Ahne en Gerrit Warmink hijsen de Open Monumentendagvlag als officiële opening van de dag.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Open Monumentendag 2015

De plaatselijke Ichtuskerk, die haar 150 jaar bestaan was opengesteld evenals de bijzalen van de kerk waar een expositie werd gehouden over doopjurken, terwijl in gebouw De Schakel hedendaagse kunst werd geëxposeerd. Beide exposities vielen goed in de smaak bij het vele publiek. Maar er was nog veel meer te doen. De muziekvereniging Kunst na Arbeid zorgde voor een muzikale noot en gelegenheidskoor De Bargzangers verhoogde sfeer met het zingen van liedjes. De Historische Vereniging uit Ommen was present met een (mode)show van kleding uit de vijftiger en zestiger jaren. Ook werden op het buitenplein oude ambachten gedemonstreerd.

Totaal 275 deelnemers gingen lopend, fietsend of met de auto op pad om de uitgestippelde route af te leggen door de omgeving van Lemele met onderweg bezienswaardigheden, met onder andere de schaapskudde, de Oude Lucashoeve, de schaapskooi, de voormalige Tichelarij en een collectie van “rijdende monumenten” in de vorm van 20 oude Saab auto’s bij elkaar gebracht in een schuur.
Burgemeester Marc-Jan Ahne opende de dag samen met de plaatselijke geschiedschrijver Gerrit Warmink. Zij deden dat met het hijsen van de Open Monumentendagvlag op het pleintje voor de kerk met muzikale begeleiding van Kunst na Arbeid.

Riet Vosjan, voorzitter van de organiserende Stichting Open Monumentendag Ommen, zei na afloop dik tevreden zijn met de publieke belangstelling. Open Monumentendag, altijd op de tweede zaterdag in september, werd dit jaar voor de 29ste georganiseerd, met elk jaar een thema. Dit keer was dat Kunst en Ambacht. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 maakten een dag eerder al kennis met de Open Monumentendag. Zij waren te gast in de Saab expositieruimte van Gerrit Jan Hallink om kennis te maken met monumenten op wielen.

Bron: Harry Woertink – 13 september 2015

Reageren »

13 september 2015

Basisschool Ichtus: vragenpuzzel over 20 monumenten op wielen

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    564 keer gelezen.

LEMELE – De groepen 6, 7 en 8 van de basisschool Ichtus in Lemele maakten vooraf aan de Open Monumentendag al kennis met monumenten.

 De expo ruimte vanaf buiten gezien.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Open Monumentendag 2015

De leerlingen waren door de organiserende Open Monumentendag Ommen uitgenodigd voor een bezoekje aan de Saab-expositieruimte in Lemele waar zo’n 20 monumenten op wielen gestald zijn van Gerrit Jan Hallink. Ook de oudheidkundige club ’t Lemels Arfgoed heeft bij Hallink een onderkomen met historische voorwerpen. De leerlingen werden aan het werk gezet met het beantwoorden van tal van vragen over zaken die ze tegen kwamen in de expositie.

Gerrit Jan Hallink wees de kinderen op het belang van verzamelen en wist ook technische vernuftigheden van de oude Saab auto’s uit te leggen, waarvan het oudste exemplaar dateert uit 1953. Volgende week ontvangen de leerlingen de uitslag van hun vragenpuzzel. De activiteiten in het kader van Open Monumentendag Ommen speelden zich zaterdag 12 september ook af in Lemele.

Bron: Harry Woertink – 13 september 2015

Reageren »

13 september 2015

Onthulling monument kamp Eerde

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    692 keer gelezen.

EERDE – Onder grote belangstelling en met Molukse muziek is zaterdagmiddag 12 september 2015 een gedenkmonument onthuld op het voormalig kamp Eerde.

 Vreugdedans van de aanwezige Molukse vrouwen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Onthulling monument kamp Eerde“.

Het monument bestaat uit de voet van een oude vlaggenmast die jarenlang midden in het kamp heeft gestaan. De vlaggenmast stond symbool voor de gedisciplineerde wereld op het kamp. Nu is het een blijvende herinnering aan woelige jaren. De tekst van de staander geeft veel weer: “De herinnering is het enige paradijs waaruit we niet verdreven kunnen worden”.

Van 1951 tot 1961 verbleven de KNIL-militairen op kamp Eerde (op Landgoed Eerde tussen Ommen en Den Ham) omdat ze niet meer veilig waren op de Molukken. Ze werden gezien als landverraders doordat ze samenwerkten met de Nederlanders, de bezetter van de kolonie. In eerste instantie zou het om tijdelijke opvang gaan, maar uiteindelijk hebben de KNIL-militairen met hun gezinnen er 10 jaar gewoond. Natuurmonumenten heeft samen met de Molukse oud-bewoners van Kamp Eerde er voor gezorgd dat op het voormalig kamp een plek van bezinning is gekomen die tevens herinnert aan de periode dat de Molukse militairen die hebben gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) er met hun gezinnen moesten verblijven in de jaren ’50.

In de dertiger jaren is kamp Eerde opgezet als werkkamp. De Duitsers hebben het in de Tweede Oorlog (40-45) in gebruik gehad en als laatste bood het kamp onderdak aan de leerlingen van de Internationale school Eerde. Als oud kampbewoner mocht Johannes Balubun het monument officieel onthullen. Hij deed dat samen met de dames Erin Oudshoorn-van Palland en Irthe André de la Porte-van Pallandt en een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten met het wegtrekken van een wit kleed. Vervolgens werd het monument zichtbaar. Lees meer »

Reageren »

2 september 2015

Unieke museums startpunt Stadswandelingen Historisch Ommen

Categorie: Informatiebronnen, Wandel & fiets-routes.    597 keer gelezen.

IMG_3407(1555)ws.jpgIn de maand september staan er weer stadswandelingen op de agenda van Natuurlijk Ommen. De stadswandelingen worden georganiseerd door Natuurlijk Ommen. De unieke museums die Ommen kent, het Streekmuseum Ommen en het Nationaal Tinnen Figuren Museum werken mee.

Het Streekmuseum in Ommen
Foto: OudOmmen

De Historische Kring Ommen is rijk aan historische informatie en verleent eveneens medewerking. Het is interessant om de stadswandeling mee te maken, onder leiding van één van de stadsgidsen. Sjack Postma, Harry Woertink en Jan van der Bent uit Ommen verzorgen de stadswandelingen en weten veel te vertellen over Ommen.

‘Mooiere startlocaties voor stadswandelingen zijn er niet’

Het is geweldig dat Ommen prachtige museums heeft waaronder het Streekmuseum Ommen en het Nationaal Tinnen Figuren Museum. Deze liggen aan de rand van de binnenstad. Mooiere locaties om te starten zijn er niet. Deelnemers van de stadswandeling kunnen eenvoudig aansluitend een bezoek brengen aan één van de museums. In het Streekmuseum Ommen vindt men veel historische informatie over Ommen. In het Nationaal Tinnen Figuren Museum is een collectie van tinnen figuren te zien die men nergens anders in de Benelux vindt. De Historische Stadswandelingen Ommen starten donderdags vanaf het Streekmuseum en zaterdags vanaf het Nationaal Tinnen Figuren Museum. ‘Het is natuurlijk niet alleen voor bezoekers en toeristen van Ommen interessant maar het is ook nog eens leerzaam en leuk voor de eigen inwoners. Een gezin uit Ommen heeft onlangs meegelopen en zij waren na afloop verrast.’ Startdatums in september: vanaf het Streekmuseum Ommen op donderdagen: 3, 10, 17 en 24 september, vanaf het Nationaal Tinnen Figuren Museum op zaterdagen: 5, 12, 19 en 26 september. Aanmelden kan telefonisch: 088-5551480 of vul het aanmeldformulier in.

Bron: Natuurlijk Ommen – 2 september 2015

Reageren »

1 september 2015

Ccoba presenteert: Natuurhistorische stadswandeling Zwolle

Categorie: Bibliotheek Ommen, Ccoba (Cult.comm.bibliotheek).    607 keer gelezen.

Traditiegetrouw opent Ccoba [de culturele commissie bibliotheekactiviteiten in Ommen] het seizoen met een stadswandeling, dit jaar niet ver van huis: we gaan naar onze provinciehoofdstad.

ccoba.JPGTijdens een twee uur durende wandeling op dinsdag 15 september maken we op een bijzondere manier kennis met de geschiedenis van Zwolle. Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden worden besproken aan de hand van de natuur in de stad. Na de wandeling weten we waarom er elzen op de Melkmarkt staan en lindes om de Peperbus. We horen over het ontstaan van Zwolle en het verhaal achter de bekende rode beuk op het Van Nahuijsplein. De tocht voert langs de meest markante Zwolse gebouwen waaronder de Peperbus, de Michaëlskerk en de Sassenpoort. De stadswandeling begint om 11.15 uur bij het Stedelijk Museum aan de Melkmarkt.

Kaarten voor de stadswandeling zijn uitsluitend bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen en tegen contante betaling verkrijgbaar. De inschrijving eindigt op zaterdag 12 september, daarna kan niet meer ingeschreven worden. Deelname kost € 7,00, Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00, reiskosten zijn voor eigen rekening. De openingstijden van de klantenservice zijn: maandag, woensdag en vrijdag 13.00 – 20.00 uur, dinsdag en donderdag 13.00 – 18.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 1 september 2015

Reageren »

28 augustus 2015

De Olde Lucashoeve

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    910 keer gelezen.

Aan de voet van de Lemelerberg ligt “De Olde Lucashoeve”, een wit geschilderd met riet gedekt boerderijtje. Tot aan de vijftiger jaren werd hier aan de Kerkweg 30 in Lemele op kleine schaal geboerd met wat schapen die de heide opzochten van de Lemelerberg.

 De Olde Lucashoeve in 2015.
Foto: Harry Woertink

Tegenwoordig is het een mooi natuurkampeerterrein waar de vakantieganger rust en ruimte vindt. Motto van gastheer Harm Hardonk is ook: “Te gast bij moeder natuur”. De familie Hardonk, afkomstig uit het westen kreeg het boerderijtje in 1950 te koop aangeboden. Eerder mocht burgemeester Nering Bögel zich eigenaar noemen evenals Willem Hesselink. De eerste eigenaar was de familie Warmink en vanaf 1880 de familie Stobbelaar. Op de voorgevel pronkt het jaartal 1881 als vermoedelijke datum van verbouw. De boerderij was eerder ook bekend als Erve Warmink en later Erve Stobbelaar. Toen Hardonk 65 jaar geleden eigenaar werd is de boerderij helemaal verbouwd met als architect de bekende Jan Jans uit Almelo. Bijna alles werd gesloopt. Alleen de fundering en de waterput zijn blijven staan. Een oude schaapskooi afkomstig uit de verdeling van de Marke in 1850 en die op de Lemelerberg heeft gestaan is bij het boerderijtje geplaatst.

Lucas
Hardonk was behalve schilder ook goedgelovig. Bij het bedenken van een naam voor de hoeve werd er al snel een link gelegd naar evangelist en de apostel uit de bijbel: Lucas. Bovendien was Lucas patroonheilige van de schilders, dus werd het “De Olde Lucashoeve”. Eerst werden op zomerdag pensiongasten gehouden. Ook deed de deel van de boerderij dienst als een soort centrum voor kunstenaars met tentoonstellingen. Een bijzonder verwijsbord uit die tijd geeft dat ook aan. Toen in de zestiger jaren het kamperen in zwang kwam werd de overstap gemaakt naar camping. De camping heeft nog dienst gedaan als ANWB bondscamping, waar de kampeerder een ANWB kampeerdiploma in de wacht kon slepen. Gastheer Harm Hardonk heeft in de loop der jaren door aankoop van gronden het kampeerterrein weten uit te breiden en tevens van alle gemakken voorzien.

Bron: Harry Woertink – 28 augustus 2015

Zie ook het album “De Olde Lucashoeve

4 Reacties »

28 augustus 2015

Zondagmiddagwandeling Ommerschans

Categorie: Monumenten, Ommerschans.    782 keer gelezen.

 Op zondagmiddag 6 september a.s. organiseert vereniging de Ommerschans onder begeleiding van gidsen een rondwandeling door het gebied de Ommerschans.

De begraafplaats van de Ommerschans in september 2012.
Foto: OudOmmen

In het noorden van de gemeente Ommen, twee kilometer ten zuiden van het dorp Balkbrug ligt het voormalig militaire vestingwerk de Ommerschans. De gidsen vertellen u graag over de bewogen geschiedenis. Eerst als verdedigingsschans en tijdens de negentiende eeuw als straf-en bedelaarskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Een uniek landschap. In het hart van de Ommerschans heeft de natuur meer dan 100 jaar haar werk gedaan. De lanenstructuur uit de bedelaarstijd is nog goed zichtbaar.

De fundamenten van de gebouwen uit die tijd zijn overwoekerd met klimop en bodembedekkers. De bossen en de gracht doorbreken het open landschap en creëren stille, mysterieuze plekjes, waar je de verhalen voelt. Reeën, vogels en vleermuizen voelen zich er thuis. Net als veel verschillende bomen en planten. De Ommerschans is niet voor niets ook een beschermd gebied.

De start van de rondwandeling is bij de historische boerderij van de familie Hiemstra, Balkerweg 72 te Ommerschans, aanvang 14.30 uur. De rondwandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Opgave is niet nodig, meer informatie kunt u vinden op de website www.deommerschans.nl, via de mail info@deommerschans.nl of telefonisch op nummer 06-13629524.

Bron: Vereniging de Ommerschans – 28 augustus 2015

Reageren »

Pagina 30 van 221« Eerste...1020...2829303132...405060...Laatste »