26 april 2015

Iris Verhoeven: Het vergeten Kamp Erika (1)

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika, Oorlog en Bevrijding.    917 keer gelezen.

 Het gevangenenkamp Erika op de Besthmenerberg was van 1941 – 1945 een plek van ontberingen, pijn, vernedering en heel veel leed.

Het herdenkingsmonument(tje) van het vergeten Kamp Erika.
Foto: Harry Woertink

Erika bestond al vóór de Tweede Wereldoorlog, maar dan als Sterkamp van de theosofische beweging Orde van de Ster van het Oosten met Krishnamurti. In 1940 viel het kamp in Duitse handen.

Enkele maanden terug is de werkgroep Tweede Wereldoorlog van de HKO benaderd door Iris Verhoeven. Een 19 jarige studente journalistiek op de Hogeschool in Utrecht. Als werkgroep is zij van meer informatie voorzien, met name ook over de aanwezigheid van een oude barak in Lemele. Op haar blog “Achter het prikkeldraad” schrijft ze over wat er gebeurde achter het prikkeldraad van de grootste kampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De studente heeft ook geschreven over kamp Erika te Ommen. In aanloop naar 4 mei zullen er een aantal van haar artikelen hier op de site te vinden zijn. Begonnen wordt met haar artikel “Het vergeten kamp Erika”.

Hier begint de zoektocht van Iris.

Bron: Harry Woertink – 26 april 2015

1 Reactie »

25 april 2015

Oorlogsmonumenten in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding, Streekmuseum Ommen.    1.016 keer gelezen.

In Ommen en naaste omgeving zijn verschillende monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 2 mei 2015 wordt een route gefietst met een gids van de HKO langs deze oorlogsmonumenten met als start en eindpunt: Streekmuseum Ommen.

Route: Den Oordt – Julianastraat – Chevalleraustraat – Hamsgoren – Gasthuisstraat – 11 April Plein – Brugstraat – Markt – Stationsweg – Hammerweg – Besthmenerberg – Steile Oever – Kasteel Eerde – Junnerdijk – Beerzerhaar – De Vosseboer – Junnerweg – Stegerdijk – Spijkerweg -Hoogengraven – Arriën – Hardenbergerweg – Den Lagen Oordt – Jan Houtmanstraat – Den Oordt.

“Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen”

1.
 De onthulling van het monument met de namen van oorlogsslachtoffers uit Ommen.
Foto: Hans Beijer

Aan de muur van het gemeentehuis bevindt zich een gebeeldhouwd herdenkingsmonument, ter herinnering aan de strijd voor de vrijheid tegen de onderdrukking in de oorlogsjaren 1940-1945. De maker van het monument is Titus Leeser. Sinds 11 april 2015 worden alle uit de gemeente Ommen omgekomen burgers herdacht met hun namen bij het bestaande oorlogsmonument. Hier staat de tekst: “Ter herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen” Het gaat om 71 namen van omgekomen Ommenaren, inclusief de Joodse bevolking en de Joodse leerlingen van de Internationale Quakerschool Eerde. Ook zij die omgekomen zijn in het voormalig Nederlands Indië en Korea. Lees meer »

1 Reactie »

20 april 2015

Natuurinformatiecentrum Ommen sluit

Categorie: Harry Woertink, Molens.    827 keer gelezen.

OMMEN – Het Natuurinformatiecentrum Ommen (NICO) in de Besthmenermolen aan de Hammerweg gaat sluiten. Oorzaak is het uitblijven van subsidies om van het NICO een Anjerpunt te kunnen maken.

 Het Natuurinformatiecentrum in 2010.
Foto: OudOmmen

Om te kunnen voortbestaan had NICO alle hoop gevestigd op een koper voor de Besthmenertol (voormalig Provinciewerf). Tussen de gemeente en een aspirant-koper is echter geen overeenstemming bereikt over de koopprijs. De koper die belangstelling had was bereid de activiteiten van het NICO te integreren, zodat het NICO als een zelfstandige stichting verder zou kunnen. Op de huidige locatie in de molen zou dan een Vechtdal Belevingscentrum moeten komen, ook wel Anjerpunt genoemd. Omdat de verkoop van de Besthmenertol is afgeketst en zowel de gemeente Ommen als de provincie het ombouwen tot een Anjerpunt niet willen subsidiëren ziet het stichtingsbestuur van het NICO geen toekomstperspectief meer. Daarom gaat de deur van het NICO definitief op slot. Alle geplande activiteiten vanaf 1 mei 2015 zijn inmiddels afgeblazen. Wat er met de leegkomende ruimte in de molen gaat gebeuren is niet bekend.

Het NICO-bestuur betreurt de gang van zaken: “Er is alles aangedaan om het NICO te behouden. Maar zien ook in dat er dan alleen kans van slagen is als er een gezonde financiële basis is”. Vanaf de oprichting in 1996 drijft het NICO op een groep van 40 enthousiaste vrijwilligers. Het centrum is ooit opgezet als een samenwerkingsverband van de gemeente Ommen, Staatsbosbeheer, Het Overijssels Landschap en Natuurmonumenten. Alle vier ondersteunden ook financieel het centrum. Sinds 2012 zijn de drie natuurpartijen gestopt met hun jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro. Voor 2013 en 2014 kon het NICO nog rekenen op incidentele steun van de gemeente. Met name om het NICO tijd en ruimte te geven om voor de toekomst een sluitende begroting te maken. Daarbij moest uitgegaan worden van een zogeheten verdienmodel. Dat zou volgens NICO kunnen met het inrichten van een Anjerpunt: een belevingscentrum voor het Vechtdal. Een uitgewerkt plan en een begroting van de investeringen zijn eind vorig jaar ingediend bij de provincie. De provincie heeft echter het NICO laten weten het subsidieverzoek niet te zullen honoreren: het subsidieplafond van de regeling is inmiddels bereikt en het geld is op. Daarna werden door het NICO de pijlen gericht op de gemeente Ommen voor een investeringsbijdrage. De gemeente heeft laten weten dat vanwege haar eigen huidige financiële positie het niet verantwoord te vinden om de plannen van NICO op te nemen in de kadernota 2016. Voor NICO betekent dat einde verhaal. Lees meer »

1 Reactie »

20 april 2015

Fietstocht langs oorlogsmonumenten zaterdag 2 mei

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding, Wandel & fiets-routes.    671 keer gelezen.

De werkgroep WO 2 van de Historische Kring Ommen houdt op zaterdag 2 mei een fietstocht langs de oorlogsmonumenten in de gemeente Ommen.

De fietstocht met begeleiding start om acht uur in de ochtend bij het Streekmuseum in Ommen. Onderweg worden zowel in de kom van Ommen als in het buitengebied diverse monumenten aan gedaan die herinneren aan de strijd en verzet in de Tweede Wereldoorlog. De route is ongeveer 25 kilometer lang. Aan het eind van de ochtend zijn de fietsers weer terug. Daarna is er gelegenheid om de expositie over de Tweede Wereldoorlog in het Streekmuseum te bekijken. Opgave vooraf is niet nodig.


Dodenherdenking maandag 4 mei Besthmenerberg

De Historische Kring Ommen organiseert in samenwerking met oud-gevangenen van Kamp Erika op maandag 4 mei weer een dodenherdenking bij het herinneringsmonument op de Besthmenerberg aan de Hammerweg in Ommen.

In verband met de plechtigheden bij het gemeentehuis met de 5-jaarlijkse stille tocht door het centrum van Ommen naar de oorlogsgraven aan de Hardenbergerweg dezelfde avond is de herdenking op de Besthmenerberg in tijd iets vooruit geschoven. Zodoende heeft iedereen ook de gelegenheid om de herdenking later op de avond bij het gemeentehuis bij te wonen.
Het programma voor maandag 4 mei 2015 op de Besthmenerberg ziet er als volgt uit: Lees meer »

Reageren »

18 april 2015

Bouw nieuw evenementenvoorziening uitgesteld

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    650 keer gelezen.

OMMEN – De vervanging van de muziektent op de Markt in Ommen laat nog even op zich wachten. De bedoeling was om met Koningsdag het nieuwe evenementenvoorziening in gebruik te nemen.

  Afb’n: Harry Woertink
Links: Nieuwe muziekkoepel Ommen krijgt moderne vorm (impressie gemeente Ommen).
Rechts: De locatie van de evenementenvoorziening op het Marktplein in Ommen.

De bouwkosten vallen echter veel hoger uit dan de gemeente Ommen heeft begroot. Daarom wordt de bouw uitgesteld. Of het overdekte podium op tijd beschikbaar is bij de festiviteiten van de Ommer Bissingh in juli en augustus is nog onduidelijk. Het Bissinghbestuur heeft bij de gemeente er op aangedrongen de evenementenvoorziening op tijd klaar te hebben.

De beoogde multifunctionele voorziening bestaat uit een podium met overkapping, dat gebruikt kan worden door onder andere muzikanten en bezoekers van het centrum als zitplek. Het plan ontworpen door de gemeente Ommen samen met het ‘Comité ter behoud van de muziekkoepel in Ommen’, krijgt een markante dakvorm van zink die wordt gedragen door één kolom, waardoor zoveel mogelijk ruimte op het podium benut kan worden. Tevens zorgt dit ervoor dat het dak lijkt te zweven en er maximaal zicht onder en langs de koepel is. Het podium heeft een hoogte van circa tachtig centimeter en indien gewenst kunnen de achterzijde en de zijkanten dichtgezet worden met winddoeken. Tevens wordt een stukje historie verwerkt. Bij de sloop van de oude muziektent is de karakteristieke zinken piek bewaard gebleven en deze krijgt een plek in de nieuwe evenementenvoorziening. De piek wordt samen met beeldmateriaal van de historische Ommer muziektent opgenomen in een nis onder een glasplaat in het podium. Lees meer »

Reageren »

17 april 2015

Koningsdag wordt in Ommen weer groots gevierd

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    783 keer gelezen.

OMMEN – De verjaardag van Koning Willem Alexander wordt in Ommen weer groots gevierd. De festiviteiten spelen zich niet alleen af op maandag 27 april de eigenlijke Koningsdag, maar al eerder. Op vrijdag 24 april zijn er optochten voor de kinderen en is er een Oranjepopconcert op zaterdag 25 april.

 Een fragment van de optocht in 2014.
Foto: OudOmmen

De traditionele optocht op Koningsdag is altijd een grote trekker met duizenden belangstellenden langs de kant van de weg en begeleid door vier muziekkorpsen uit de gemeente Ommen. De deelnemende praalwagens dingen mee om verschillende prijzen. Vooral de scholen spannen zich altijd enorm in om de ereprijs. Vorig jaar werd deze prijs in de wacht gesleept door de Sint Bernardusschool. Koningsdag wordt om acht uur ’s morgens geopend met het luiden van de klokken van alle kerken. Om tien uur volgt een zangaubade aan de Lodderholt bij het wooncentrum Het Hoefijzer. Na de grote optocht, die om half twee van start gaat, wordt het feestprogramma voortgezet op het feestterrein aan de Koesteeg. Het uitgebreid programma biedt activiteiten voor jong en oud. ’s Avonds is het feestterrein het decor van een grootse taptoe met drie topkorpsen. Koningsdag 2015 wordt afgesloten met vuurwerk.

De Oranjekoorts begint eigenlijk al eerder in Ommen. De bewoners zijn al bezig met het versieren van straten en doen mee aan een competitie voor de mooist versierde straat van Ommen. Vorig jaar gewonnen door de Korenbloemstraat. Op 23 april is er een “Prins- en prinsesverkiezing” voor de kinderen tot 7 jaar. De winnaars rijden bij de kinderoptochten vooraan in een Tuk-Tuk op vrijdag 24 april tijdens de gebruikelijke lampionnenoptocht en versierde fietsen en karren. De lampionnenoptocht is bedoeld voor de kleinsten als ze net voor de invallende duisternis de straten opsieren met hun brandende lichtjes. Voor de grotere kinderen is er de versierde fietsen en karrenoptocht. Beide optochten eindigen op de Markt waar ook de prijsuitreiking wordt gehouden. Voor alle deelnemers van beide groepen zijn prijzen te winnen. Zaterdag 25 april wordt als jaarlijkse opwarmertje voor de Koningsdag al weer de dertiende editie gehouden van Oranjepop met optredens van de bands: Tricklebolt en King of the World. Lees meer »

Reageren »

14 april 2015

Veel positieve reacties op organisatie Ommen 70 jaar bevrijd

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    574 keer gelezen.

Stil staan bij 70 jaar bevrijding in Ommen heeft een stroom van positieve reacties opgeleverd aan het adres van de organisatoren. Die zijn blij met deze grote bijval vanuit de samenleving. Zo reageerden de dames Riet Vosjan en Annie Makkinga met een gezamenlijke mail aan de besturen van de gemeente Ommen, de Gemienschop van Oll Ommer, de HKO, het Streekmuseum en het Ommer Mannenkoor:

 De onthulling van het monument met de namen van oorlogsslachtoffers uit Ommen.
Foto: Hans Beijer


“Geacht bestuur,
Ondergetekenden willen u hartelijk danken voor de wijze waarop wij in Ommen op zaterdag 11 april jl. op een goede, mooie en waardige wijze hebben mogen gedenken dat wij 70 jaar geleden in Ommen zijn bevrijd.

Een kort overzicht van deze dag.
De dag begon ‘s morgens om 06.00 uur bij de Hervormde kerk en het klokkenhuis met een gedicht geschreven en uitgesproken- in het dialect – door de voorzitter van de “Gemienschop van Oll Ommer “ de heer G. Steen en een toespraak van onze burgemeester de heer M.J. Ahne. Onder het klokluiden gingen alle aanwezigen naar de het oude gemeentehuis en de Vecht om op de plek te staan waar de Canadezen onze stad binnenkwamen. Terug bij de kerk zongen wij één couplet van “Het Wilhelmus” en daarna werden wij gastvrij ontvangen in “De Herberg” met een kop koffie en broodje. Lees meer »

Reageren »

12 april 2015

Verhalen en muziek over de Tweede Wereldoorlog

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    608 keer gelezen.

OMMEN – Verhalen en muziek over de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de ingrediënten van verhalenverteller Loek Boer uit Ommen en het Amsterdamse duo NIHZ (Niet In Het Zwart) op vrijdag 1 mei in theater Carrousel in Ommen, aanvang 20.15 uur.

 Loek Boer (links) met het duo NIHZ.
Foto: Harry Woertink

Met als titel “De buit bedroeg ruim 46 miljoen” wordt een waargebeurd verhaal verteld over de grootouders van Duo NIHZ-lid Bobby Rootveld. Zijn grootouders zaten in het verzet en deden actief mee met de grootste bankroof uit de Vaderlandse geschiedenis. Het tweede verhaal ‘De Pianist en de Kelner’ is fictief en gaat over een Zigeunerpianist. Na afloop van een concert wordt hij bediend door een ober met een Duits accent. Hij kijkt de ober in de ogen en staat oog in oog met de kampbeul die hem zoveel leed heeft aangedaan in het concentratiekamp. Twee bijzondere verhalen en Joodse muziek worden tot een mooi geheel gesmeed juist nu Nederland viert dat het 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting.

Loek Boer is een meesterlijke verhalenverteller. “Mensen leven in en van verhalen. We kunnen niet zonder. Veel verhalen dreigen echter te verdwijnen. Het is de kracht van de verhalenverteller om zijn luisteraars mee te nemen naar een andere wereld en zo een brug te slaan tussen daar en toen en hier en nu”, aldus Boer. Duo NIHZ, bestaande uit Bobby Rootveld (gitaar, percussie) en Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) heeft in verschillende stijlen van Joodse muziek gezocht naar muziek en klanken die Duo NIHZ erg aanspreken en daar een programma van gemaakt. Door het onderduik- en verzetsverleden van de grootouders van Bobby Rootveld is Joodse muziek spelen zeer aangrijpend voor dit duo. Daardoor wordt de muziek ook met veel passie en emotie gebracht.
Duo NIHZ laat met luchtige Joodse muziek horen dat een Joods programma niet altijd een zware invalshoek hoeft te hebben.

Bron: Harry Woertink – 12 april 2015

Reageren »

12 april 2015

Nieuwe fietsroute tussen Ommen en Nieuwleusen met thema Tweede Wereldoorlog

Categorie: Dalfsen, Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    524 keer gelezen.

Museum Palthehof in Nieuwleusen en het Streekmuseum in Ommen hebben samen een fietsroute uitgezet tussen beide musea.

voorkantpalthehofb-fiets2.JPGOnderweg worden thema’s of bijzondere plekken aangedaan die in het teken staan van de VIJF DONKERE JAREN 1940-1945. Bovendien staan beide museum tot 1 oktober in het teken van de Tweede Wereldoorlog met uniek (oorlogs)materiaal. De fietstocht gaat door een mooie en gevarieerde omgeving tussen Nieuwleusen en Ommen met de Rollecate, De Meele, Den Hulst, Oudleusen, Varsen en Vilsteren. De routekaart met de beschrijving van de bezienswaardigheden is verkrijgbaar tijdens de openingsuren van de musea. De fietstocht is zowel te starten in Nieuwleusen als in Ommen. De lengte van de route is ongeveer 55 km.

Museum Palthehof is gevestigd aan het Westeinde 3 in Nieuwleusen, telefoon 0529-485255. Openingstijden expositie: woensdag t/m zaterdag van 13.30 -17.00 uur. Groepen ook na afspraak buiten de normale openingstijden. Voor afspraken: info@palthehof.nl.

Streekmuseum Ommen is gevestigd in molen Den Oordt, De Oordt 7 in Ommen, telefoon 0529-453487. Openingstijden expositie: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 -17.00 uur; zaterdag van 13.00-16.30 uur. Groepen ook na afspraak buiten de normale openingstijden. Voor afspraken: info@museum-ommen.nl.

Bron: Harry Woertink – 12 april 2015

Reageren »

11 april 2015

Bevrijding van Ommen waardig gevierd

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    698 keer gelezen.

OMMEN – Dat het 70 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter is in Ommen op waardige wijze gevierd.

 Vroege vogels bij het klokluiden op 11 april om 6 uur ’s morgens.
Foto: Harry Woertink

Alle activiteiten werden druk bezocht zoals de speciale tentoonstelling in het Streekmuseum en ook de onthulling van een nieuw oorlogsmonument bestond grote belangstelling. Op de lezing in de bibliotheek was veel publiek en ook op het bevrijdingsconcert van het Ommer Mannenkoor in de Gereformeerde kerk. Op maandag 13 april krijgen de activiteiten rondom de bevrijding van Ommen een vervolg met een filmdocumentaire over de oorlog in Overijssel. Voor deze laatste activiteit bestaat zoveel belangstelling dat de organisatie op zoek moet naar een grotere filmzaal in de Carrousel.

Vrijdag 10 april werd in het Streekmuseum de thematentoonstelling “Ommen 70 jaar bevrijd” geopend. De tentoonstelling bevat veel indrukwekkend en uniek (oorlogs)materiaal uit de periode 1940-1945, voornamelijk afkomstig uit Ommen zelf. Wethouder Ko Scheele verrichtte onder grote belangstelling de officiële opening. Hij werd voor deze gelegenheid naar het museum vervoerd met een oude open legerjeep. Een passende greep van de organisatie die bovendien heel goed uitpakte dankzij de ideale weersomstandigheden. Voordat Scheele het openingslint mocht doorknippen werd radio contact gelegd met een meer dan 70 jaar oude radiozender afkomstig uit een Canadese verkenningsvoertuig in bezit van Ommenaar Jan Vos. Uit de ontvangen (telegraaf)berichten, waar ook een rol voor de wethouder was weggelegd, bleek dat niets in de weg stond om de opening van de tentoonstelling te laten plaatsvinden. Als voorzitter van het Streekmuseum memoreerde Willem Bemboom dat Ommen in de oorlog een roerige tijd heeft meegemaakt met onder andere de Jodenvervolging en Kamp Erika. De goede samenwerking met de HKO werd onderstreept die een groot aandeel had bij de inrichting van de tentoonstelling. Het Streekmuseum werd ook zaterdag druk bezocht. Er waren die dag oude legervoertuigen gestationeerd als ‘rijdend museum’. Lees meer »

Reageren »

Pagina 30 van 215« Eerste...1020...2829303132...405060...Laatste »