18 februari 2016

Stamboom maken eenvoudiger dankzij online BS-gegevens van de HV Hardenberg

Categorie: Hardenberg, Oude gebruiken & tradities.    1.275 keer gelezen.

De werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving heeft sinds kort alle Burgerlijke Stand gegevens op internet staan van de gemeenten Hardenberg en Ommen.

 Stamboom
Afb.: OudOmmen

De werkgroep is in 1997 begonnen met het verzamelen en registreren (in Pro-Gen) van gegevens uit de DTB-boeken en aktes van de Burgerlijke Standen (BS) van Hardenberg, Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg. In de loop van de jaren zijn daar de gegevens van BS Avereest en BS Gramsbergen aan toegevoegd. Van wege de vele genealogische verbanden is in 2015 begonnen met het toevoegen van gegevens uit akten van BS Ommen, BS Ambt Ommen en BS Stad Ommen aan het bestand waarin alle vrijgegeven gegevens uit akten van BS Hardenberg, BS Ambt Hardenberg, BS Stad Hardenberg, BS Avereest en BS Gramsbergen al zijn ingevoerd. Al deze gegevens staan op: https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/.

Deze gegevens worden regelmatig ververst. In de studiezaal van de vereniging zijn bovengenoemde DTB-boeken en aktes van de Burgerlijke Stand allemaal aanwezig, op fiche of als pdf-bestand. Buiten gegevens van bovengenoemde gemeenten zijn van veel omliggende gemeenten (ook uit de Niedergrafschaft Bentheim) veel genealogische gegevens aanwezig, op fiche, op papier en getranscribeerd. Bezoekers zijn welkom in de studie zaal van de werkgroep op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Geadviseerd wordt vooraf even contact op te nemen om teleurstelling te voorkomen als onverhoopt niet de juiste mensen aanwezig zijn. Telefoon 0523-265624; e-mail info@hvhardenberg.nl

Bron: Harry Woertink – 18 februari 2016

1 Reactie »

18 februari 2016

Cultuurhistorische waarden molens in beeld

Categorie: Harry Woertink, Molens.    592 keer gelezen.

OMMEN – In opdracht van de gemeente Ommen is een uniek project gestart die de cultuurhistorische waarden van de Ommer molens in beeld brengen.

 De Besthmenermolen in Ommen wordt van binnen en van buiten in kaart gebracht door een vijftal Windesheimstudenten.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en de albums “Molen de Lelie”, “Besthmenermolen“, “Molen van Waaijman“, “molen De Konijnenbelt” en “molen Den Oordt” / “Den Oordt“.

Een vijftal studenten van de Hogenschool Windesheim die het vakgebied Restauratie volgen, gaan aan de slag om de molens zowel van binnen als van buiten in kaart te brengen. In eerste instantie gaat het om de Besthmenermolen en de Konijnenbeltsmolen.

Studenten
De Windesheimstudenten Isaac de Boer, Stephany Hogeboom, Mike de Jong, Pascal Middenveld en Gijs Voslander krijgen assistentie van de molenaars Jan van der Veek, Simon van Kampen en Luuk Vogelzang. De opdracht is het inmeten van de molens, het as-built modelleren van de molens (3D) en de digitale modellen inrichten voor het waarderingsstelsel van de molens. Verder het onderzoeken van de technische staat van de molens en de herkomst van historische onderdelen. Daarnaast het verwerken van een plan tot restauratie en herbestemming. Tot slot het uitwerken van de plannen naar besteksfase en uitvoeringsgereedfase. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën die toegepast kunnen worden op historische bouwwerken. Het project neemt zo’n 20 weken in beslag.

Landelijk
Landelijk wordt nog gewerkt aan een model om de inventarisatie van de molens in gang te zetten. Deze ontwikkelingen willen de gemeente Ommen en de Stichting Ommer Molens niet langer afwachten. Daarom hebben zij samen het initiatief genomen om de waardebepaling in beeld te krijgen. Het project is onder de aandacht gebracht bij de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed en Hollandsche molen met behulp van Johan Abbink van de Overijsselse molen. Dat heeft tot een definitief projectvoorstel geleid.

Bron: Harry Woertink – 18 februari 2016

Reageren »

17 februari 2016

Buurtvisite Junne en Stegeren

Categorie: Historische Kring Ommen.    826 keer gelezen.

De Historische Kring Ommen organiseert een gezellige avond voor alle bewoners van Junne en Stegeren. De werkgroepen hebben uit de collecties materiaal verzameld om het verhaal van Junne
en Stegeren te vertellen en te laten zien.

 1978 – Boerderij ‘De Stolte’ Junnerweg 7.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen de albums ‘Junne‘ en ‘Stegeren‘.

Een aantal boerderijen uit de buurtschappen worden eruit gelicht; de bewoners bleken nog allerlei mooie oude spullen te hebben, die ze voor deze avond te leen geven. De avond is bedoeld voor alle inwoners en vroegere inwoners van de buurtschappen Junne en Stegeren. Na een kop koffie of thee laten we eerst oude foto’s zien uit de buurtschappen, gevolgd door een presentatie over Calsum in Stegeren. Daarna kunt u de tentoonstelling bekijken over de historie van Junne en Stegeren met interessante informatie en oude beelden uit vroeger tijd.

We hopen op een feest van herkenning en ophalen van oude verhalen over de buurtschap. Misschien heeft u of weet u ook wel dingen die interessant zijn voor de HKO om vast te leggen. We houden ons aanbevolen. Natuurlijk hebben we ook oude foto’s waar mensen op staan, die wij niet kennen maar u misschien wel. Dat zouden we graag willen weten. Misschien bent u ook wel geïnteresseerd in uw stamboom. U kunt uw stamboom opvragen en laten afdrukken, dit wel voor zover de voorouders in Ommen woonden.

De HKO houdt de buurtvisite op woensdag 30 maart 2016 in het Streekmuseum, Den Oordt 7, Ommen om 20:00 uur. Inloop en kop koffie/thee vanaf 19:30 uur. In geval van grote opkomst, houden we een 2e avond op donderdag 31 maart 2016. U kunt zich uiterlijk dinsdag 15 maart 2016 voor de avond opgeven bij Aldien Pasman: telefoon 0529–453446 of e-mail egbert.pasman@hetnet.nl.
Hopelijk tot ziens. Historische Kring Ommen.

Bron: Historische Kring Ommen – 17 februari 2016

Reageren »

16 februari 2016

Zuidkant van Ommen: wonen en werken (3)

Categorie: Harry Woertink.    1.118 keer gelezen.

De zuidkant van Ommen onderscheidt zich door de ruimere opzet van de huizen op royale kavels en de aanwezigheid van veel groen van de andere woonwijken van Ommen.

 De Stoomzagerij / Houthandel aan de Hammerweg.
Foto: OudOmmen.nl
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en album “Stoomzagerij en Houthandel“.

Er is een variatie aan bouwstijlen, deels afhankelijk van het tijdstip waarop de woningen werden gebouwd, zoals bungalows, landhuizen en moderne villa’s. Na de aanleg van het spoor in 1903 komt de bouw van woningen op gang. Op bezoek in Ommen is Selina Andrée Wiltens (1882-1965) zo geraakt door het uitzicht op de kronkelende Regge met daarachter de contouren van de Lemeler- en Archemerberg dat ze in 1924 besluit de locatie te kopen om aan de Hammerweg 44 een landhuis met de naam Hoeve Bargsigt te bouwen. Ze trouwde naderhand met de bankier Henri Daniël Pierson. Burgemeester baron Bentinck bouwde in 1906 aan Hammerweg 40 Huize Henan, terwijl Huize Hei en Dennen op nummer 14 er al sinds 1903 staat. M. Steen bouwde in 1908 de woning op nummer 16. Direct over het spoor is het Zwarte Paard hotelhouder H.J. Gerrits die aan de Hammerweg nummers 2 en 4 in 1932 een dubbelwoonhuis laat bouwen en een jaar later eveneens: de nummers 8 en 10. Er tussen, op nummer 6 wordt door dezelfde opdrachtgever in 1933 ook een vrijstaande woning gebouwd. In 1925 bouwde bakker Ronhaar op Hammerweg 12 zijn woonhuis met bakkerij. De marechausseekazerne op de nummers 20 t/m 24 wordt in 1925 gebouwd in opdracht van het Ministerie van Oorlog. Op nummer 28 bouwde in 1927 de onderwijzer Tiemen Hendriks zijn woning en op nummer 30 J. Troost uit Coevorden. Deze woning, de Heuvel genaamd, is van de hand van architect Willem van Straten.

Op nummer 32 dateert de woning uit 1928 van L. Schotkamp uit Dedemsvaart als opdrachtgever. Douairière Falkenburg liet in 1922 een woning op nummer 36 bouwen. Aan de overkant op Hammerweg 5 liet garagehouder G.J. Spaai in 1935 een woning bouwen onder architectuur van genoemde Willem van Straten. A. van Eerten geeft opdracht in 1927 voor de bouw van een dubbelwoonhuis aan de Hammerweg nummer 9 en 11, ontworpen door architect R. Eggengoor van de Nieuwebrug. In 1923 worden woningen gebouwd voor Chr. de Graaf op nummer 13 en voor pensionhouder H. Zwart op nummer 15, bekend als Boschlust en in 1922 verrijst op nummer 17 de woning voor notarisklerk B.H.G. Lubbers. Lees meer »

Reageren »

13 februari 2016

Geschiedenis van de 170-jarige molen De Lelie (2)

Categorie: Harry Woertink, Molens.    817 keer gelezen.

In 1844 verleende de Minister van Financiën toestemming aan mevrouw Johanna van Loo, weduwe van Jan Veldhuis Mansier, om een koren- en pelmolen te stad Ommen op te mogen richten.

 Molen De Lelie in 1975. Rechts op de voorgrond is nog zichtbaar het gebouwtje van de noodslachting.
Foto: OudOmmen.nl
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel.

Eerder in dat jaar, op 3 februari 1844, moest de weduwe afscheid nemen van zijn geliefde echtgenoot Jan Velthuis Mansier die op 55-jarig leeftijd overleed. Hij was logementhouder van het bekende Zwarte Paard in het centrum van Ommen. De zoon Jan Mansier is het die op grond van zijn eigen familie de molen laat bouwen. In 1846 is de molen gereed. In een gevelsteen van de molen wordt de naam van de bouwer en het bouwjaar vermeld.

Ongeluk
De jonge molenaar is nog onervaren. Dat nekt hem in de zomer van 1846. De molen draait nog proef. Mansier wil de wieken stoppen doormiddel van de vang, maar die weigert dienst. Het gevolg is dat hij een tik van de molenwiek krijgt en hetzelfde moment over de stelling wordt geslagen en naar beneden stort. Hij overleeft de val wonderwel, maar zijn toestand is bezorgd. De krant maakt op 24 juni 1846 melding over dit voorval: “OMMEN, 24 junij. Op den middag van den 22sten dezer, had alhier een ongeluk plaats, dat niet alleen de betrekkingen van het slagtoffer in de diepste neerslagtigheid doen verkeeren, maar ook de algemeene belangstelling, omtrent den afloop van hetzelve, bezig houdt. De jeugdige molenaar Jan Mansier, den gang, van den door zijne moeder, voor hem gebouwden koorn- en pelmolen, beproefd hebbende, en vervolgens weer willende afzeilen, had het ongeluk, dat hij, bij het niet voldoende werken van den zogenaamde vang, door een der wieken, die hij wilde tegenhouden, terug gedrongen werd, het evenwigt verloor, en over de borstwering der zwikstelling, van eene hoogte van circa 25 voeten, naar beneden stortte. Bewusteloos werd hij bij zijne diep bedroefde moeder te huis gebragt, alwaar hij zich nog in eenen toestand bevindt, die, hoewel niet hopeloos, echter zeer veel bezorgdheid baart.” De geschiedenis leert dat Mansier ondanks dit ongeluk de werkzaamheden weer kan hervatten. In 1855 krijgt hij de grond en de molen op naam. Lees meer »

Reageren »

7 februari 2016

Molen De Lelie viert 170 jaar bestaan – Cultureel erfgoed van ondergang gered

Categorie: Harry Woertink, Molens.    1.164 keer gelezen.

OMMEN – Molen De Lelie aan het Molenpad 7 in Ommen viert dit jaar (2016) haar 170-jarig bestaan. Het is dankzij Hendrik Oldeman, een telg uit een oud Ommer molenaarsfamilie, dat deze windmolen is gered van de ondergang.

 Een moment van de officiële overdracht van het gedenkbord voor molen De Lelie op 14 april 1984. V.l.n.r.: Bakker Ten Brinke, Lex Hollak, Dieks Makkinga, Jennie Weelink-Woertink, Gerrit Jan Jaspers (wethouder), Wiechert Stegeman, Gerrit van der Kolk, Tiene Pepping-Smit, Carel Knoppers (burgemeester), Martend Makkinga, molenaar Anton Wolters, Gerard Oldeman, Margchien Oldeman-Schoemaker, Jennie de Lange-Steen, Bats Makkinga, Jo Kampman-Warmelink en Jan Keizer.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en album “Molen de Lelie”.

Ruim 45 jaar geleden was er grote belangstelling vanuit Amerika om molen De Lelie aan te kopen en in Holland-Michigan weer op te bouwen. De molen was toen weliswaar in sterk verval geraakt zonder wieken, maar het binnenwerk was nog wel aanwezig. Als eigenaar van de molen heeft Hendrik Oldeman de molen voor de toekomst weten te behouden door De Lelie aan de gemeente te verkopen. Wel onder strikte voorwaarde dat de gemeente verplicht werd om de molen te restaureren en weer draai- en maalvaardig te maken. Dat Oldeman vijfduizend gulden op de koop moest laten vallen had hij er graag voor over. Zo kon voor Ommen cultureel erfgoed behouden blijven.

Lange geschiedenis
De Lelie heeft een lange geschiedenis achter de rug. In 1846 werd de molen door een zekere Jan Mansier gebouwd. Hij is een zoon van de toenmalige herbergier van Het Zwarte Paard in Ommen. Het zat de molenaar niet mee in zijn leven. Op 20 juni 1849 trouwde hij met een dochter van de plaatselijke geneesheer, te weten met Johanna Geertruida Lindenhovius. Als zij kort na dit huwelijk overlijdt hertrouwd Jan Mansier op 3 november 1852 met Alberta Christina van Raalte, weduwe van geneesheer Hendrik Jan van Dijk uit Amsterdam. Zijn tweede vrouw is een zuster van predikant Ds. Albertus Christiaan van Raalte, die in 1846 naar Amerika emigreerde en daar de staat Michigan heeft gesticht. Helaas bleek de molen geen winstgevende investering. De zaken gingen slecht en in 1859 moest Mansier op één dag twee hypotheken op zijn molen nemen. De hele familie sprong bij met giften en leningen om de zaak in stand te houden, maar het mocht niet baten. Lees meer »

Reageren »

6 februari 2016

Zuidkant van Ommen: station en koffiehuizen (2)

Categorie: Harry Woertink.    1.011 keer gelezen.

Ommen moet tot 1903 wachten als het met de stoomtrein vanuit Zwolle bereikbaar wordt. De eerste trein is nog niet in Ommen gearriveerd of ondernemend Ommen ziet al handel.

 1903. Het station te Ommen bij de openstelling van de spoorlijn naar Zwolle. De trein werd getrokken door een stoomlocomotief.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel.

Immers, de treinreizigers moeten gevoed en gelaafd worden. En waar kan dat beter dan in een café. Mr. G.W. graaf van Rechteren van Appeltern uit Archem richt zich op 27 augustus 1890 tot het gemeentebestuur van Ommen met het verzoek zijn dochter S.G.A. gravin van Rechteren van Appeltern een vergunning te verlenen voor een stations-koffiehuis in de omgeving van het dan nog te bouwen station van de lokale spoorweg. De dochter is in het bezit van de woning, kadastraal bekend sectie H nummer 2920, in huur bij de arbeider Kerkdijk, aan de Hellendoornschen grindweg, onder “Het Laar”. Als argumenten worden aangevoerd: “1. dat het dan van belang zal zijn aldaar eene uitspanning te hebben, met het oog op den handel in de gemeente en de levering van koopwaren en beesten op den spoortrein; 2. dat eene vergunning aldaar verstrekt uit haren aard geen aanleiding geeft tot ongeregelde drinkgelaten, maar meer de natuur krijgt van een station-koffiehuis; 3. dat hij daarom de eer heeft b. en w. uit te nodigen voor het voornoemd gebouw, thans in het bezit zijner dochter de eerste vergunning te verschaffen die na afloop van de verlagingsjaren beschikbaar zal zijn hetwelk dan, naar de eischen der omstandigheid zal worden ingericht en vergroot indien dat noodig mocht blijken.

Vervolgens blijft het stil. Tot 1903; dan verrijzen er drie stations-koffiehuizen in de omgeving van het station. Aan de noordkant van het spoor is het Steven Kuijt die een stations-koffiehuis begint. Er naast vestigt zich het stations-koffiehuis van G.J. van Aalderen. En aan de zuidkant van het spoor begint in 1903 H. Guichelaar eveneens een stations-koffiehuis. In 1923 neemt de uit Dedemsvaart afkomstige Regnerus Ignatius (Reinier) Paping het café van Guichelaar over. Het is van korte duur want expansiedrift doet Paping verhuizen naar de noordkant van het spoor, waar hij in 1925 café van Van Aalderen overneemt en verder gaat onder eigen naam. Het is de start van het huidige hotel-restaurant Paping aan de Stationsweg. Lees meer »

Reageren »

2 februari 2016

Thema-avonden Streekmuseum Ommen: 1 maart, 11 april, 23 mei en 30 mei

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    638 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen houdt een viertal interessante thema-avonden. De eerste is op dinsdag 1 maart met een presentatie over Landgoed Eerde en de Besthmenerberg.

 De ijskelder van de Ommerschans in 2015.
Foto: OudOmmen

Op maandag 11 april staat Kamp Erika centraal en op maandag 23 mei de ijskelders in de gemeente Ommen. De thema-avonden worden afgesloten op maandag 30 mei met het thema de Ommerschans. De avonden beginnen om 20.00 uur. De entree is vier euro persoon inclusief koffie in de pauze.

Landgoed Eerde en de baronnen van Pallandt van Eerde kennen een rijke historie die lang niet bij iedereen bekend is. Ook de geschiedenis van de Besthmenerberg en wat zich in de loop der jaren er heeft afgespeeld met onder andere Krishnamurti worden op 1 maart, de eerste thema- avond belicht.

Op 11 april – de Bevrijdingsdag van Ommen – gaat het over kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Kamp Erika werd op 22 juni 1942 in gebruik genomen als justitieel strafkamp om de overvolle gevangenissen te ontlasten. Mede door de afgelegen ligging van het kamp konden de bewakers ongehinderd hun gang gaan met het beestachtig mishandelen van de gevangenen. In 1943 werd Erika een opvoedingskamp en in het laatste jaar van de oorlog weer een strafkamp. Na de oorlog deed het kamp dienst als interneringskamp tot het op 31 december 1946 werd gesloten.

Maandag 23 mei zijn de vier unieke ijskelders in de gemeente Ommen aan de beurt. Een fenomeen die geworden is van cultuur naar natuur. De betekenis van de nominatie Unesco Werelderfgoed voor de Ommerschans en haar geschiedenis van dit oorspronkelijke bastion zijn onderwerp op maandag 30 mei.

Om een thema-avond te bezoeken is opgave vooraf nodig. Reserveringen via email: info@museum-ommen of telefonisch: 0529-453487.

Bron: Harry Woertink – 2 februari 2016

Reageren »

31 januari 2016

Zuidkant van Ommen: Hei en dennen (1)

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    1.442 keer gelezen.

Hei en dennen en verder niks. Zo ongeveer kan het gebied omschreven worden aan de zuidkant van Ommen in de periode tot 1900.

 1905. Burgemeester jhr J.L. van Nahuijs (rechts) en in het midden zijn echtgenote H.J. van Nahuijs-Ampt voor villa Hei en Dennen aan de grindweg naar Hellendoorn in Besthmen; tegenwoordig Hammerweg 14, Ommen.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en album “Hei en Dennen”.

Toen ook werd de omgeving voorbij Landgoed Het Laar aangeduid als Besthmen. Van bebouwing was nog weinig sprake. Die kwam pas opgang toen de spoorlijn werd geopend. De eerste grote villa die er verrees kreeg de toepasselijk naam “Hei en Dennen”. Vanaf de brug in Ommen lag een grindweg, met de naam grindweg naar Hellendoorn. Eerder ging het om de weg naar Raalte, een zandweg die via de Nieuwebrug over de Regge liep en onderlangs de Archemerberg naar Raalte. Na de komst van het spoorstation kreeg het eerste gedeelte van de weg de naam Stationsweg en de weg over het spoor Hammerweg.

Spoorlijn
Het is een hele gebeurtenis als Ommen bereikbaar wordt met de trein. Op 15 januari 1903 wordt het baanvak Zwolle – Ommen geopend en op 1 februari 1905 Ommen – Mariënberg. Als station en spoorlijn zijn geopend door de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij maakt een verslaggever een ritje met de stoomlocomotief: “Vlug gaat hij niet, die locaaltrein, doch voor den reiziger als geknipt om van uit zijn coupé het landschap kalmpjes te kunnen opnemen. De malsche weiden om Zwolle worden afgewisseld door uitgestrekte bosschen, waar ge den houthakker aan den arbeid ziet of hem toeknikt, terwijl hij van zijn dagwerk even opkijkt naar den voorbijrollenden trein. Plotseling verandert dan weer het landschap en stort de trein u uit het donker woud in een open zandvlakte waar de wind het mulle zand van tijd tot tijd doet verstuiven. Dan weer nadert ge de Vecht, aan wier boorden op een smalle maar vruchtbare kleilaag goede weilanden worden aangetroffen, gewoonlijk met boomen beplant of omzoomd. De talrijke hazen zijn hier aan den trein reeds gewoon. De langooren, die op of aan den spoorweg zitten, huppelen wel eenige meters het land in, doch laten dan kalm den trein voorbijglijden. Lees meer »

2 Reacties »

29 januari 2016

Ccoba presenteert: Vier broers, één liefde: natuurfoto’s door de Gebroeders Reitsma

Categorie: Bibliotheek Ommen, Ccoba (Cult.comm.bibliotheek).    655 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 9 februari in de Bibliotheek aan de Chevalleraustraat een avond met de gebroeders Reitsma uit Zwolle.

 Foto: Bibliotheek Ommen

De liefde voor de natuur kregen ze van huis uit mee, met vader, moeder en de negen kinderen het veld in om kievitseieren te zoeken of een lange zomervakantie in de natuur. Zo leerden ze al die vogels en vlinders kennen die ze nu zo prachtig op de gevoelige plaat vastleggen. Vanuit hun woonplaats Zwolle fotograferen Jan-Pieter, Douwe, Anne en Gerrit Reitsma vaak in Dalfsen en Ommen maar ze zijn ook veel te vinden in het Park de Hoge Veluwe waar ze in 2014 in het informatiecentrum exposeerden. In het programma ‘Man bijt hond’ kregen we al een voorproefje, bij Ccoba kunnen we live genieten van de prachtige foto’s en verhalen van deze unieke broers.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 29 januari 2016

Reageren »

Pagina 30 van 238« Eerste...1020...2829303132...405060...Laatste »