1 november 2015

De fijnste boter en de dikste eieren op Ommer boter- en eiermarkt

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    619 keer gelezen.

Boter, kaas en eieren. Zo maar enkele agrarische producten. Vroeger toen er nog geen melkfabrieken waren maakten de boeren zelf boter en brachten die aan de man of vrouw op de wekelijks markt.

 Ommen, boter- en eiermarkt. ‘De fijnste botter koop ie hier. Ze smelt oe op de lippen. En aj van dikke eiers hold, vroag dan van zwarte kippen’.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Boter- en eiermarkt“.

Ook eieren werden dinsdags op de markt verhandeld. Ommen kreeg in 1903 een speciale boter- en eiermarkt. Deze werd op het Kerkplein gehouden. Het aantal aangevoerde eieren nam vanaf dat moment enorm toe. In dat jaar werden 32.000 stuks eieren op de markt aangevoerd. Een jaar later was dat opgelopen tot 182.000. Weer een jaar later werden 500.000 eieren verhandeld op de Ommer markt. In de eerste jaren was de aanvoer zelfs zo groot dat een overdekte eier- en botermarkt noodzakelijk geacht werd. Die kwam er in 1906. “Boter- en eiermarkt wordt gehouden van 9 tot 11 uur” prijkte als tekst op een bord aan de voorkant van de overkapping. “De fijnste botter koop ie hier. Ze smelt oe op de lippen. En aj van dikke eiers hold, vroag dan van zwarte kippen”, luidde de reclame.

Boter
De aanvoer van boter ging in de eerste jaren van 1900 aanvankelijk heel goed. Zij liep op van 9.200 kg in 1903 tot 100.000 kg in 1911. De boeren verwerkten hun melk zelf tot boter met behulp van een handkarn of een rosmolen. De kwaliteit van deze boter verschilde nogal per boer. De kunst van het boterkarnen werd in de kringen van de kleine boeren niet te best verstaan, oordeelde de Staatscommissie voor de Landbouw in 1912. Het gevolg was dat vooral gedurende de heetste zomermaanden en de koude wintermaanden menig karnsel geheel of gedeeltelijk mislukte. Ook de kwaliteit van de boter bleek middelmatig. Men moest toe naar productie van boter in aparte fabrieksgebouwen. Lees meer »

Reageren »

30 oktober 2015

Monument Erve Volkerink in Beerze wordt opgeknapt

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.411 keer gelezen.

BEERZE – Met de renovatie van Erve Volkerink wordt de Ommer buurtschap Beerze nog mooier. Het Rijksmonument aan de Beerzerweg 27 wordt flink onderhanden genomen.

 Erve Volkerink in de steigers
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Beerzerweg 27 (Erve Volkerink)“.

Daarmee blijft de monumentale boerderij bewaard voor toekomstige generaties. Vanwege het authentieke karakter werd Beerze in 1992 van rijkswege als beschermd dorpsgezicht aangemerkt. Hier staan de gebouwen nog op hun oorspronkelijke plek, ingebed in een oeroud boerenlandschap. Aan de Beerzerweg liggen maar liefst negen monumentale boerderijen op rij. Veel panden dateren nog van vóór 1800. Diverse opstallen bevatten nog wanden met strovlechtwerk.

Rijksmonument
Sinds 12 oktober 2012 mogen Jenne en Ingrid van der Velde zich eigenaar noemen van de oude boerderij en gingen er toen met hun gezin wonen. Er werd een boomgaard aangelegd met oude Hollandse appel- en perenbomen. Verder werden plannen gemaakt hoe de boerderij na een renovatie en restauratie er uit zou kunnen zien. Bepalend daarbij was uiteraard het Rijksmonument. Samen met een architect, een bouwbegeleider, de gemeente Ommen, het Oversticht, de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed en aannemer Dijkhuis uit Hardenberg is drie jaar lang aan deze plannen gewerkt en getekend. Het geheel kreeg uiteindelijk vorm en – nog belangrijker – uitvoering. Wat het bijzonder maakt is dat het project ook als leer-werkervaring is opgezet. De provincie Overijssel onderschrijft het belang van behoud van het culturele erfgoed. Het project Erve Volkerink mocht dan ook een bedrag van 95.134,35 euro subsidie tegemoet zien voor de renovatie. Voorwaarde was wel dat voor tenminste één leerling in de restauratiebouw een werkplek werd gerealiseerd om de toekomst van vakmensen voor restauraties te waarborgen. Op 2 oktober 2015 was het zover dat na drie jaar voorbereiding een officiële start gemaakt kon worden met de bouwwerkzaamheden. Gedeputeerde van de provincie Overijssel Hester Maij onthulde samen met Ingrid van der Velde, RIBO-leerling Jorian en oud-bewoner Henk Schuurman het bouwbord. Lees meer »

1 Reactie »

21 oktober 2015

Kennis gidsen molen Den Oordt op peil

Categorie: Harry Woertink, Molens.    643 keer gelezen.

OMMEN – In het Streekmuseum in Ommen is de cursus Molengids van start gegaan. Molen Den Oordt maakt onderdeel uit van het museum en die wil graag de kennis van de rondleiders op peil houden.

 Een bezoek aan de molens zelf ontbreekt evenmin in de opleiding, op de eerste cursusdag was dat de ‘eigen’ molen Den Oordt.
Foto: Harry Woertink

Speciaal voor het museum hebben de molenaars Simon van Kampen en Luuk Vogelzang de cursus Molengids ontwikkeld. Beide molenaars maken deel uit van de Stichting Ommer Molens. De stichting stimuleert het molenbehoud en vindt het belangrijk dat molens op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van de samenleving worden gebracht. “Dit kan de molenaar niet alleen. Iedere molen heeft baat bij een groep enthousiaste vrijwilligers, die activiteiten rondom de molen organiseren en bezoekers veilig kunnen rondleiden”, aldus molenaar Luuk Vogelzang van de stichting Ommer Molens.

Met ongeveer tien deelnemers maakte de cursus een goede start. De opleiders-molenaars hebben de Molengidscursus zelf ontwikkeld met daarin veel aandacht over de geschiedenis van de molen. Ook de veiligheid op de molen wordt behandeld en hoe een groep op de molen rondgeleid moet worden. Daarnaast alles over de techniek van de molens. Hoe werkt een molen, wat gebeurt er op de steenzolder, hoe werkt het wieksysteem en waar voor dient het kruirad, het vangtouwen of wipstok. Een bezoek aan de molens zelf ontbreekt evenmin in de opleiding. Op de eerste cursusdag was dat de “eigen” molen Den Oordt.

De cursisten waren onder de indruk van het reilen en zeilen van de oude monumentale molens die tegenwoordig een aantrekkelijke toeristische attractie zijn geworden. De cursus bestaat uit een aantal verschillende woensdagmorgens. De Molengidsen besluiten de cursus met het in ontvangst nemen van een certificaat. Voor meer informatie over deze cursus: Streekmuseum Ommen, telefoon 0529-453487. Lees meer »

Reageren »

20 oktober 2015

De Stekkenkamp werkt aan toekomst landgoed

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    1.307 keer gelezen.

Landgoed de Stekkenkamp kent geen adellijke bewoners en bezit ook geen kasteel. Toch gaat de geschiedenis van het bijna 100 hectare grote landgoed aan de Beerzerweg in de Ommer buurtschap Zeesse ver terug.

 De Stekkenkamp, Beerzerweg 5.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s bij dit artikel of het album: “Landgoed De Stekkenkamp“.

Het begint in 1748. Toen werd de authentieke boerenhoeve aan de Beerzerweg 5 gebouwd. De hoeve stond in de oude Marke Zeesse, bekend als de Erve Ramelman, later Ramerman. De boerderij De Stekkenkamp met bijbehorende grond behoorde tot de bezittingen van baron Philip Dirk van Pallandt van Eerde, die het in 1913 heeft geërfd van zijn oom Rudolf Theodorus van Pallandt van Eerde. De naam de Stekkenkamp dankt het landgoed aan de eikels die er op de hoge es werden gezaaid. Baron van Pallandt liet dan later op diverse plekken van zijn landgoed Eerde deze jonge eiken als stekken planten. Zo is de naam “De Stekkenkamp” ontstaan.

In 1916 komt vanuit Zuid-Holland Jacob van der Boon op de Stekkenkamp als pachter wonen. Na vier jaar onderbreking, als de Stekkenkamp tussen 1928 en 1932 bewoond wordt door de familie G. van Mullem, vertrekt Van der Boon in 1938 uit de Stekkenkamp. In hetzelfde jaar koopt Hendrik Jan Lemmers, bakker aan het Vrijthof te Ommen, de Stekkenkamp voor zijn enige zoon Herman. Deze wilde geen bakker maar boer worden. Herman Lemmers trouwde met Bertha Eggengoor. Ze gaan van start met een gemengd boerenbedrijf en tevens een kampeerterrein en overnachtingsmogelijkheid. Vooral in het begin kwamen er veel padvinders en jeugdgroepen. Naast de boerderij met koeien, varkens en kippen, bouwland en het kampeerterrein hield hij zich in de wintermaanden bezig met bosbouw. In de jaren vijftig werden de varkens weggedaan. De camping werd steeds drukker. Er werden toiletgebouwen gebouwd, de hooiberg werd winkel en het achterhuis kantine. De faciliteiten voor de camping werden uitgebreid. Er kwam een kantoor, een nieuwe kantine en een woning voor de kantinebeheerder, een nieuwe winkel, een woning voor de beheerder, een speeltuin met kinderzwembad, een derde toiletgebouw en een groot parkeerterrein.

Tot begin jaren negentig bleef de camping veel gasten trekken. Toen eiste de gemeente dat er op het terrein riolering aangelegd moest worden. Vanwege de afstand tot de openbare weg waren de kosten voor aanleg dusdanig hoog dat dit voor de camping niet rendabel was. Mede door het gebrek aan opvolging en de leeftijd van de oude Lemmers werd de kampeervergunning na 55 jaar ingeleverd en was het einde camping. Lees meer »

Reageren »

19 oktober 2015

Ooit was de Overijsselse Vecht de belangrijkste transportader tussen Zwolle, Nordhorn en Twente

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    738 keer gelezen.

Ze lijkt een kalme rivier. Onverstoorbaar stroomt ze verder, door de omgeving die ze zelf heeft gevormd. De manier waarop ze zich door het landschap kronkelde, weerspiegelde haar grilligheid.


Links en midden: Plaatjes van de Vecht met zicht op Ommen, Herfst 2015
Rechts: Bank van Bentheimer zandsteen in Zeesse, Herfst 2015
Foto’s: Harry Woertink

In droge tijden was de Vecht nauwelijks bevaarbaar. Maar in natte perioden maakte ze zich letterlijk breed. Haar regelmatig overstroomde oevers bleken vruchtbare weiden. In 1908 werd de Vecht gekanaliseerd, maar nog kan ze uitgroeien tot een brede watermassa. Lees meer »

Reageren »

17 oktober 2015

Theevisites in museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    474 keer gelezen.

Voor het komende winterseizoen heeft museum Palthehof in Nieuwleusen weer een aantal theevisites gepland.

voorkantpalthehofb6.jpgUit materiaal dat het museum van diverse personen heeft mogen lenen om te digitaliseren is een nieuwe film van ongeveer anderhalf uur samengesteld. De titel van de film is “Nieuwleusen, stukjes uit de geschiedenis”. Te zien zijn onder andere het bezoek van koningin Beatrix aan Nieuwleusen, uitstapjes van bejaarden naar Ruinen, Emmeloord en Giethoorn rond 1960, het neerhalen van hoogspanningsmasten, een parade van de verschillende sportverenigingen over de Burg. Backxlaan, de optocht ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding in 1970 en diverse kleinere items.

Voor de theevisites van zondag 6 december en zondag 20 december 2015 zijn nog plaatsen beschikbaar. Kaartjes kunnen uitsluitend in voorverkoop nog tot en met 31 oktober a.s. voor € 7,50 per stuk tijdens de openingsuren op woensdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur worden gekocht in museum Palthehof. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met het kopen van kaartjes. Voorkom teleurstelling want op is ook echt op!!

Bron: Museum Palthehof – 17 oktober 2015

Reageren »

16 oktober 2015

Beleefdag De Ommerschans – Zaterdag 31 oktober van 13 tot 16 uur

Categorie: Harry Woertink, Ommerschans.    681 keer gelezen.

 OMMERSCHANS – Op Ommerschans tussen Witharen en Balkbrug wordt zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 16 uur een “Beleefdag” gehouden.

Het water oversteken via de ‘stepping stones’, hier nog in aanleg.
Foto: OudOmmen

Bezoekers kunnen de rijke geschiedenis van de voormalige schans mee beleven aan de hand van verhalen, dans en muziek. Ook kan er gewandeld worden over de nieuw aangelegde wandelroute, het ravelijn en de hoge aarden wal. Of het water oversteken via de stepping stones.

De verhalen over de Ommerschans worden gespeeld door diverse theatergroepen. Er kan mee gegraven worden met de archeologen naar de fundamenten van de Ommerschans en gevonden schatten kunnen bewonderd worden. Voor wie dat allemaal niet genoeg is kan meestrijden als een ridder en meedoen aan de Ommerschans lasergamecompetitie.

Smederij Hiemstra in de Ommerschans staat deze dag open en ook Atelier Het Ravelijn en Stal de Tuinhoeve. Het kampvuur brandt en de bezoekers kunnen genieten van de lekkernijen. Startpunt voor de Beleefdag is de boerderij Veldzichthoeve van de Veldzichtkliniek aan de Balkerweg 80 in de Ommerschans. De toegang is gratis.

Bron: Harry Woertink – 16 oktober 2015

Reageren »

16 oktober 2015

De Darde Klokke op zoek naar verhalen over de oorlog WO 2

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    732 keer gelezen.

OMMEN – Het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke is op zoek naar personen die hun herinneringen over de Tweede Wereldoorlog willen vertellen.

 Een foto van de familie Sonneberg, gemaakt op 19 januari 1943 in de bakkerswinkel aan de Brugstraat in Ommen.
Foto: OudOmmen

Het gaat met name om plaatselijke belevenissen tijdens de periode 1940-1945. Ook over het gevangenkamp Erika wordt gezocht naar meer informatie. In het voorjaar van 2016 besteedt De Darde Klokke extra aandacht aan kamp Erika. Daarbij gaat het om de slachtoffers zowel in Ommen als in omliggende ziekenhuizen en van het kamp in Heerte in Duitsland te gedenken.

Herinneringen vastleggen voor het nageslacht.
Wat betreft de oorlogsgeschiedenis gaat het om de gemeente Ommen, inclusief de buurtschappen en ook dat gedeelte van Lemelerveld, dat nu tot de gemeente Dalfsen behoort. De op te tekenen verhalen zijn in eerste instantie niet bedoeld voor publicaties, maar om als herinneringen vast te leggen voor het nageslacht.

Wie familieleden kent die meer kunnen vertellen over de oorlogsperiode wordt gevraagd zich te melden. Er wordt dan een afspraak gemaakt over wat met deze informatie gedaan wordt. “Het is ons gebleken dat we hier enige haast mee dienen te maken. Steeds meer interessante informatie verdwijnt omdat het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt steeds kleiner wordt”, aldus de redactie van De Darde Klokke. Informatie, foto’s, interviews en namen van mensen die over de oorlogsperiode kunnen vertellen zijn van harte welkom op: 3eklokke@hccnet.nl.

Bron: Harry Woertink – 16 oktober 2015

1 Reactie »

14 oktober 2015

Eric Schutte houdt voor de HKO lezing over architectuur in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    620 keer gelezen.

OMMEN – De Historische Kring Ommen (HKO) organiseert op woensdag 25 november een lezing over architectuur in Ommen en omgeving.

logohko.GIFDe lezing wordt gegeven door beeldend kunstenaar Eric Schutte uit Ommen. Schutte is een bekend kunstenaar en ook een getalenteerd kunstschilder en houdt regelmatig exposities.

Vooraf aan de lezing houdt de HKO een algemene ledenvergadering met de gebruikelijke agendapunten. Ook staat de voorgenomen samenwerking en fusie met het Streekmuseum op de agenda. Oorspronkelijk was de lezing en vergadering gepland op 4 november, maar wordt dus verschoven naar 25 november. De lezing en ledenvergadering wordt gehouden in het Hervormd Centrum aan de Prinses Julianastraat 8 in Ommen en begint om 20.00 uur.

Bron: Harry Woertink – 14 oktober 2015

Reageren »

13 oktober 2015

Oude huisjes nieuw opgeknapt

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    641 keer gelezen.

De pandjes Hamsgoren 1 en Bouwstraat 24 in Ommen zijn weer in oude luister hersteld.

  Links: Hamsgoren 1 weer als nieuw.
Rechts: De voormalige schoenenwinkel nu alleen in gebruik als woning.
Foto’s: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s de albums: “Hamsgoren 1” en “Bouwstraat 24

De woning Hamsgoren 1 van oorspronkelijk de families Steen met als laatste bewoonster Jennigje de Lange-Steen is onlangs gereed gekomen en kan weer jaren mee. Bewoner is David Martens.

De voormalige schoenwinkel en woning Bouwstraat 24 van eerder schoenmaker Vosjan is helemaal opnieuw opgebouwd wordt ook al weer een poosje bewoond. Het heeft als bouwval sinds 1999 leeggestaan. Het is van winkel-woonhuis gewijzigd naar alleen woning. De huidige bewoner is Janneke Boeve. In het witte eeuwenoud pandje is ooit de Rabobank begonnen met kassier Frederik Vosjan. In 1950 begint de zoon van de kassier, Johan Frederik Vosjan, er een schoenenzaak en blijft er wonen tot het eind van de vorige eeuw.

Het komt helaas zelden voor dat oude panden in het centrum van Ommen weer nieuw opgeknapt worden. Jongste voorbeeld is het winkelpandje van Van Eerten aan de Kruisstraat. In de zestiger en zeventiger jaren is er in Ommen veel afgebroken.

Bron: Harry Woertink – 13 oktober 2015

Reageren »

Pagina 30 van 224« Eerste...1020...2829303132...405060...Laatste »