6 oktober 2021

Langs Overijsselse Vecht nog onbedorven natuurschoon

Categorie: Harry Woertink.    259 keer gelezen.

1955. Iedere dinsdagmorgen verandert het rustige stadje Ommen aan de Overijsselse Vecht, dat reeds in 1248 zijn stadsrechten ontving, in een drukke gezellige markt, waar boeren tot ver uit de omgeving heentrekken om de noodzakelijke inkopen te doen.

 De stoomtrein passeert de overweg bij de Wolfskuil / Het Laar, begin jaren 50.
Foto: OudOmmen

Het is dan goed toeven op de kleine pleintjes rond de oude kerk, tenminste wanneer men niet blind is voor de schilderachtige tafereeltjes, waarvan men hier kosteloos kan genieten. Op de veemarkt bieden de boeren om het hardst om in het bezit te komen van een stevige koe of een mooi rosé biggetje, die luid loeiend of schreeuwend hun lot aan de paal of in de grote veewagen afwachten. Af en toe wordt de aantrekkelijkheid van deze wekelijkse markt nog verhoogd door een paardenkeuring aan de oever van de door het stadje stromende Vecht. Eenmaal per jaar is het groot feest, nl. op de tweede dinsdag in juli, wanneer de alom bekende “Ommerbissing”, de drukke jaarmarkt, wordt gehouden.

Gewaardeerd vakantieoord
Aan gasten heeft Ommen ’s zomers geen gebrek, terwijl het ook bij vele kampeerders een gewaardeerd oord is. Padvinders treft men hier bij honderden aan, kamperend op hun prachtige terreinen langs Vecht en Regge. De schoonheid van deze Vecht schijnt echter bij de vakantiegangers volslagen onbekend te zijn. In grote groepen trekken ze naar de bossen ten zuiden van Ommen, maar slechts een enkeling komt op het idee eens langs de Vecht in de richting Dalfsen een wandeling te maken. Vrijwel nergens kan men zo goed kennis maken met het prachtige Overijsselse landschap, dat de wandelaar gedurende de ongeveer drie uur lange wandeling geheel onder z’n bekoring brengt door z’n afwisseling van weilanden, bossen en riviergezichten. Even bulten Ommen komen we door het gemeentelijk landgoed “Het Laar” met z’n oude bomen, waterpartijen en het uit 1200 daterende kasteel “Het Laar”, dat in 1745 tot jachtslot werd verbouwd.

Een wandeling
Een wandeling langs de uitgestrekte en afwisselende padvinderskampeerterreinen wandelt men dan via de asfaltweg, die jammer genoeg op het ogenblik tot grotere verkeersweg wordt omgebouwd, in de richting Vilsteren, in de omgeving waarvan de prachtige bosterreinen van Giethmen en de Hongerige Wolf al een ideale wandelgelegenheid op zichzelf vormen. Willen we echter onze Vechtwandeling vervolgen, dan gaan we even voorbij de brug over de Regge, rechtsaf en zoeken onze weg door de talrijke kleine weggetjes, die daar tussen de verharde weg en de rivier naar Vilsteren leiden. Lees meer »

Reageren »

2 oktober 2021

Raad van Ommen besluit tot behoud Landgoed Het Laar

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates, Landgoederen.    263 keer gelezen.

Wordt Huize Het Laar verkocht of blijft de gemeente eigenaar?

 Huize Het Laar in 2003
Foto: OudOmmen

Deze vraag heeft de gemeenteraad voorgelegd aan de Ommer bevolking, die ook gevraagd is met ideeën voor het monumentale gebouw te komen. De raad van Ommen nam bijna 90 jaar geleden het besluit om landgoed Het Laar, aan te kopen. Eigenaar Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde had het landgoed via een publieke veiling in de verkoop gezet. Destijds voor de toenmalige burgemeester C.E.W. Nering Bögel aanleiding om het landgoed door de gemeente Ommen aan te laten kopen om zo het landgoed als één geheel voor Ommen te behouden. Baron van Pallandt werkte graag aan mee toen hij wist dat de gemeente het goed met Het Laar voor had en niet in handen kwam van speculanten.

Raad besluit tot aankoop
De Provinciale Overijsselse en Zwolse courant van toen maakte melding van de betreffende raadsvergadering: “Gisteren, 28 juli 1932, kwam de raad van Ommen in spoedeisende vergadering bijeen. Alle leden bleken tegenwoordig te zijn. Na opening der vergadering op de gebruikelijke wijze worden zonder op- of aanmerkingen de notulen der laatst gehouden vergadering vastgesteld. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten over te gaan tot aankoop van het landgoed “Het Laar” met uitzondering van de zate „Koeksenbelt” en „Laarmanshoek”, terwijl de percelen 1, 2, en 3, gelegen tussen de boerderij van de padvinders en de weg door ’t Laar, eveneens buiten de aankoop blijven. De gezamenlijke grootte van de aangekochte gronden bedraagt plm. 54 hectare; de totale prijs f 62.000. Bij de stemming verklaren de heren Wicherson, Rovers en Klomp zich tegen aankoop, terwijl de heer Schuurman zich van stemmen onthoudt. De voorzitter spreekt de wens uit dat de uitkomst zal leren dat de raad heden een wijs besluit nam. Het doet spreker genoegen dat een grote meerderheid het voorstel van B&W hebben ondersteund. En dat de sombere gedachten van hen, die hebben tegengestemd, moge blijken niet juist te zijn geweest. Hij hoopt, dat de bloei van Ommen door dit besluit mag worden bevorderd. Spreker richt een woord van erkentelijkheid aan de Vereeniging het Oversticht, die alles heeft gedaan om deze aankoop te doen gelukken en uit zijn gevoelens van dankbaarheid aan de eigenaar baron van Pallandt voor de buitengewone wijze waarop hij heeft willen medewerken. Een aangeboden begrotingswijziging dienst 1931 wordt goedgekeurd en vastgesteld. Op voorstel van B&W wordt besloten aan H. Zandbergen te Ommen voor den tijd van drie jaren te verhuren de gemeentewoning in de Kruisstraat tegen een som van f 400 per jaar. De voorzitter brengt ter sprake enige maatregelen te nemen bij een eventuele verhuring van het Laar en zegt toe een excursie met de leden te zullen ondernemen op het aangekochte landgoed. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.”, aldus de krant van 29 juli 1932. Lees meer »

Reageren »

25 september 2021

Toekomst Huize Het Laar in handen inwoners

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    353 keer gelezen.

 De gemeenteraad van Ommen is op zoek naar een nieuwe bestemming voor Huize Het Laar. De inwoners van Ommen worden gevraagd over de toekomst van het monumentale pand mee te denken.

Huize Het Laar
Foto: Harry Woertink

Huize Het Laar op het gelijknamige landgoed Het Laar is eigendom van de gemeente Ommen. Het pand wordt verhuurd aan een ondernemer, die er trouwerijen en andere feestjes organiseert. De huurovereenkomst loopt binnenkort ten einde. Er zit hoognodig een forse renovatie aan te komen, waarvan de kosten ongeveer 1 miljoen euro zullen bedragen. En dus staat gemeente Ommen voor een belangrijke keuze: huize Het Laar verkopen aan een persoon of aan een organisatie, die er een mooie bestemming voor weet en ook de renovatiekosten voor zijn rekening wil nemen. Of dat de gemeente zelf de rekening voor de renovatie betaalt. Maar ook dan is de gemeente op zoek naar een goede bestemming.

Selectie
Zowel inwoners als ondernemers mogen hun plannen indienen bij de gemeente Ommen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een selectie maken van de beste plannen. Ideeën kunnen tot 1 november 2021 worden ingeleverd via de website www.ommenaanzet.nl. In december 2021 wordt de uitkomst en eventuele vervolgstappen bekend gemaakt. Uiteindelijk zullen alle inwoners van de gemeente van 12 jaar en ouder mogen stemmen op het plan, dat hun voorkeur heeft.

Meer over de geschiedenis van landgoed Het Laar, zie artikel: Laarbos mooier dan ooit te voren

Bron: Harry Woertink – 25 september 2021

Reageren »

23 september 2021

Vilsterse molen in de steigers

Categorie: Harry Woertink, Molens.    272 keer gelezen.

De Vilsterse molen staat op dit moment in de steigers. Een molenmaker is op een hoogte van twaalf meter bezig met het vernieuwen van de stellingplanken rondom de molen.

Vilsterse molen in de steigers
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Vilsterse molen

Bovendien wordt de stelling met veertig centimeter verbreed. Voor het bedienen van de wieken was de ruimte op de stelling (omloop) eigenlijk te krap dat met name moeilijkheden opleverde met het opzeilen. Ook het hekwerk rondom de stelling wordt hoger en daardoor veiliger. De nieuwe stellingplanken zijn voorzien van een antislip laag. Het gevlucht van de molen (de diameter van het wiekenkruis) komt op 24 meter. De totale hoogte komt daarmee op 26 meter.

Beschermd dorpsgezicht Vilsteren
De achtkantige stellingmolen uit 1858 staat midden in het dorp Vilsteren en is onlosmakelijk verbonden met het beschermd dorpsgezicht. De molen is eigendom van Landgoed Vilsteren. Voor het behoud en maalvaardig maken van de molen is de Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen actief. De stichting stelt zich tevens tot doel om financiële middelen aan te boren voor onderhoud en daarmee de instandhouding van deze historische molen. De molenstichting kon financieel een bijdrage leveren in de restauratiekosten evenals Landgoed Vilsteren en andere subsidiebronnen.
Bron: Harry Woertink – 23 september 2021

Reageren »

16 september 2021

Nieuws van de boswachter – Extra stoelen voor NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten

Categorie: Kastelen & Havezates.    215 keer gelezen.

Op 8, 9 en 10 oktober 2021 zijn extra kaarten beschikbaar voor het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten!

 Kabinetje in kasteel Eerde.
Foto: Cor Bouwstra

Dankzij de versoepelde coronamaatregelen vanaf 25 september kunnen we op Kasteel Eerde meer mensen laten genieten van de kamermuziekconcerten. Bestel snel kaarten, want er is veel belangstelling.

Gerestaureerde bel-etage
Kasteel Eerde stond ruim drie jaar in de steigers. De bel-etage van het kasteel is volledig gerestaureerd en biedt dit najaar een bijzonder passend decor voor de concerten tijdens het NMF Kamermuziekfestival. Bezoekers van het Kamermuziekfestival kunnen de fraaie bel-etage op eigen gelegenheid bewonderen.

Kaarten bestellen
Ga naar de site www.natuurmonumenten.nl voor meer informatie over de concerten en het bestellen van kaarten.

Coronabeleid
Ons toegangsbeleid volgt de huidige regels voor evenementen en concerten. Dat betekent dat wij bij aankomst vragen om uw coronatoegangsbewijs. Dat mag een vaccinatiebewijs zijn, een negatieve testuitslag of het bewijs dat u hersteld bent van corona. U kunt daarvoor de mobiele app CoronaCheck gebruiken.

Bron: Olga de Lange – 16 september 2021

Reageren »

15 september 2021

Erkenning voor Molukkers

Categorie: Harry Woertink.    798 keer gelezen.

Burgemeester Hans Vroomen van Ommen roept demissionair minister-president Rutte op om bij de landelijke herdenking “70 jaar Molukkers in Nederland” in Rotterdam erkenning uit te spreken voor het leed dat deze oud-militairen en hun gezinnen is aangedaan.

 Onthulling monument kamp Eerde op 12 september 2015. Johannes Balubun bij het zojuist onthuld monument.
Foto: Harry Woertink

In zijn brief refereert de burgemeester aan de wijze waarop de eerste gerepatrieerde KNIL-militairen en hun gezinnen, afkomstig van de Zuid-Molukken, in Nederland is ontvangen. “De wijze waarop zij in Nederland hun weg hebben moeten vinden, heeft velen van hen veel pijn gedaan. Een pijn die ook nu nog wordt gevoeld.

Molukkers in Ommen
Circa 350 Molukkers vonden in Ommen een plek om te wonen en te leven. Onder veelal primitieve omstandigheden werden ze gehuisvest in de woonoorden Laarbrug en Eerde. In Ommen staan twee monumenten die hieraan herinneren. Op het kunstwerk, dat in 2015 in Eerde is onthuld, staat: “De herinnering is het enige paradijs waaruit we niet verdreven kunnen worden.” Vroomen: “In het licht van ervaringen die deze groep bij hun overkomst naar Nederland hebben opgedaan, is dit een veelzeggende tekst. Het zou mooi zijn geweest als zij zich bij hun aankomst en de jaren daarna welkom zouden hebben gevoeld in ons land. Als de herinnering zou hebben bestaan uit een warm welkom in Nederland. Helaas is de realiteit anders.

Bouwen aan een gezamenlijke toekomst
Een recent artikel in het Ommer historisch tijdschrift de “Darde Klokke” staat een citaat van een oud woonoord-bewoner: “We voelden ons warm ontvangen in Ommen. Burgemeester Van Reeuwijk heeft veel voor ons gedaan en zei: jullie zijn ook mijn burgers”. Dit citaat schept verplichtingen vindt Vroomen. “In de voetsporen van mijn ambtsvoorganger, roep ik demissionair minister-president Rutte dan ook op om 7 oktober in Rotterdam erkenning uit te spreken voor leed dat deze oud-militairen en hun gezinnen is aangedaan. Deze erkenning geeft ruimte bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Bron: Harry Woertink – 15 september 2021

1 Reactie »

15 september 2021

Canon van de Ommer – Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (17)

Categorie: Canon van de Ommer, Harry Woertink.    594 keer gelezen.

Dit is aflevering 17 van de reeks ‘Canon van de Ommer’, waarin Ommer en Ommenaren centraal staan. Het gaat om personen die op een of andere wijze veel hebben betekend voor de Ommer samenleving.

Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde in de reeks ‘Canon van de Ommer’.
Zie ook het album “17. Philip Dirk baron van Pallandt”, de verzamelplek voor alles over Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde.

Philip Dirk (Philip) baron van Pallandt (1889-1979) stamde uit een voorname, gefortuneerde, adellijke Haagse familie. Het geslacht Van Pallandt is wijdvertakt en oud; de stamreeks begint in de veertiende eeuw. In zijn jeugd woonde hij met zijn ouders en jongere zuster Connie een deel van het jaar op de ‘buitenplaats’ Duinrell in Wassenaar. In de wintermaanden woonde de familie Van Pallandt in Den Haag aan de Korte Vijverberg 6. Na vanaf 1912 al enkele malen op de uitgestrekte landgoederen in Eerde te hebben verbleven van de achterneef van zijn vader Dirk, te weten Rudolf Theodorus van Pallandt van Eerde (1868-1913) blijkt dat laatstgenoemde door zijn overlijden Philip tot universeel erfgenaam heeft benoemd.

Landgoed Eerde
Op zijn 23ste werd Philip eigenaar van landgoed Eerde bestaande uit circa 1700 hectare en het gelijknamige kasteel vol zilver, antieke meubels en wandtapijten. De complete erfenis was nog veel groter en bestond vooral uit onroerende goederen als bos, heide, vennen en zandverstuivingen, maar liefst 23 boerderijen, landgoedbuitenplaats Het Laar in Ommen, een boswachters-, tuimans- en jachthuis en een ijs- en grafkelder.

Vanaf het begin stond bij van Pallandt vast om zijn geërfd landgoed een andere bestemming te geven. De padvindersbeweging schonk Philip alle mogelijke gastvrijheid op zijn landgoed. Op Eerde kwamen kampeerterreinen en een trainingscentrum voor Scouting Nederland, genaamd Gilwelll Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg en kreeg ook de beweging onder de Nederlandsche jongeren bekend als de Practische Idealisten Associatie de uitnodiging haar jaarlijkse kampen op zijn bezittingen op te slaan.

Krishnamurti
In 1920 ontmoet Philip Dirk baron van Pallandt in Londen de charismatische Indiër Jiddu Krishnamurti. Het was een spirituele liefde op het eerste gezicht. Vier jaar na de eerste ontmoeting met Krishnamuri geeft Philip al zijn bezittingen in Ommen weg aan de ‘Eerder Stichting’ met Krishnamuri als voorzitter. Kasteel Eerde wordt het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging. Vanaf dan worden ook op de Besthmenerberg jaarlijks zogenaamde sterkampen gehouden. De wereldleraar van de Orde van de ster in het Oosten heeft duizenden volgelingen die vanuit de hele wereld naar Ommen afreizen om hem te horen spreken. Alleen de verschijning van Krishnamurti was voldoende om menigten tot stilte te brengen in afwachting van de wijze woorden die hij zou gaan spreken. Dankzij Philip stond Ommen in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw dan ook volop in de belangstelling. De contacten van Philip met de Theosofische Vereniging leidde tot de oprichting van een Pythagorasschool in Huize Henan aan de Hammerweg en een gedeelte in Huize Het Laar.

Edith-Hof
De Orde van de Ster deed ook andere dingen. Daarbij werd samengewerkt met de Edith-stichting, genoemd naar Van Pallandt’s moeder. De stichting richtte zich op projecten voor de bevolking in Ommen. Als eerste was dat de oprichting van een kleuterschool de Edithschool aan de Koesteeg. Met de bouw van tien rietgedekte woningen aan het Edith-Hof, toen bestemd voor gezinnen met lage inkomens zorgde Van Pallandt voor de eerste sociale woningbouw in Ommen.

In 1928 treedt Philip in het huwelijk met Willie Voorwijk. Ze krijgen twee dochters. Voor zijn gezin bouwt Philip een modernistisch landhuis op Eerde, de Eerder Esch. Als Krishnamurti in 1929 breekt met de Theosofische Vereniging is Philip bereid om zijn vroegere landgoed terug te nemen en weet het landgoed als een geheel te behouden. Hij vergoedde de verbouwingen die op het kasteel waren doorgevoerd. Al snel had Van Pallandt een nieuwe bestemming voor het kasteel. Hij verhuurde het kasteel aan het Internationaal Genootschap der Vrienden, de Quakers.

Lees meer »

Reageren »

11 september 2021

Enorme belangstelling Open Monumentendag in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    406 keer gelezen.

OMMEN – Ondanks dat was gekozen voor een verkleinde vorm was de Open Monumentendag in Ommen een groot succes. Het mooie weer bracht bijna 200 fietsers in beweging.

Het in klederdracht gestoken gezelschap en middeleeuwse muziek zorgen voor een nostalgische sfeertje op de Open Monumentendag in Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Open Monumentendag 2021”.

Die genoten van een mooie fietstocht door de omgeving van Varsen en Oudleusen. Onderweg kon een bezoek gebracht worden aan het landbouwmuseum op landgoed Den Woeste Heide en erve Vechtdal in de buurtschap Varsen.

Vechtzomp
Het startpunt was molen De Lelie waar op het pleintje voor de molen een gezellige sfeer was en ook van alles te doen. Van middeleeuwse muziek van het duo “Ontfanck Gheselle” op eigen gemaakte instrumenten, oude ambachten met de openstelling van de Scheepstimmerwerf waar gebouwd wordt aan de Ommer Vechtzomp. Ook hier was het een drukte van belang.

Oude koetsen
Molenaar Anton Wolters draaide niet alleen de molen maar had ook zijn oude koetsen tentoongesteld. Bovendien maakte Wolters met zijn antieke groentekar een rondje door het centrum van Ommen. Voor een nostalgisch sfeertje zorgde ook de fietsgroep van het Ommer Rijwielmuseum die op historische rijwielen en in antieke kleding meededen aan de bijna 25 kilometer lange fietstocht. Gerda Wermink van de organiserende Stichting Open Monumentendag Ommen en molenaar Anton Wolters hesen aan de start van de fietstocht de Open Monumentendagvlag als officiële openingshandeling.

Lees meer »

Reageren »

10 september 2021

Scholieren Bernardusschool maken kennis met molen De Lelie – Klassendag OMD

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    214 keer gelezen.

OMMEN – Met de bedoeling de jeugd actief te betrekken bij het monumentale erfgoed in hun omgeving werd vrijdag 10 september voorafgaand aan de Open Monumentendag een zogeheten Klassendag voor scholieren van de basisschool Sint Bernardus gehouden.

 Molenaar Anton Wolters wijst de scholieren op belang van een monument.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Klassendag OMD 2021

Op molen De Lelie en de Scheepstimmerwerkplaats van de Vechtzomp werd aandacht besteed aan dit jaarlijks evenement.

Monument
Groep 8 van de Sint Bernardusschool werd rondgeleid door molenaar Anton Wolters. Die wees de leerlingen op het belang van de molen als monument. De reacties van de kinderen waren enthousiast en vuurden tal van vragen af op de molenaar. Zo kwamen ze erachter dat de korenmolen meer dan mooi is. Een molen is functioneel en maalt meel voor de bakker. De molenaar is ook een soort weerman, ervaarden de leerlingen. De molenaar legde uit hoe hij kan zien of er wind is en of er regen onderweg is. Vooral als er onweer op komst is moet de molenaar tijdig maatregelen nemen om de molenwieken stil te zetten. Wolters vertelde dat de Vechtzomp begin 2023 gaat varen op de Vecht als een toeristische attractie.

Quiz
Na afloop werden de leerlingen getrakteerd op een ijsje en kon in het museum van de molen een quiz gemaakt worden, waar de uitslag later op school bekend gemaakt wordt. Het bestuur van de Open Monumentendag in Ommen is blij met de medewerking van zowel de school als die van de molenaar. “Op deze wijze leren kinderen de waarde en het belang van cultureel erfgoed, het oude molenaarsambacht en over het bezochte monument”, aldus de het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Ommen.

Bron: Harry Woertink – 10 september 2021

Reageren »

3 september 2021

Mooie fietsroute op Open Monumentendag in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    350 keer gelezen.

OMMEN – De fietsroute die uitgezet is ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zaterdag 11 september komt langs verschillende mooie plekjes in de omgeving van Ommen.

 Het erf van Landgoed Den Woesten Heide in Varsen.
Foto: Harry Woertink

De start van de 24 kilometer lange route is tussen 13 en 16 uur bij molen De Lelie en de scheepstimmerwerf van de Vechtzomp aan het Molenpad. De deelnemers komen onder anderen op Landgoed Den Woesten Heide in Varsen. Het oude boerderijtje hier is afgebroken voor de bouw van een nieuwe woonboerderij. De benaming “Landgoed Den Woesten Heide” kreeg het eind 2016 toen de nieuwe boerderij door de familie Van der Heide kon worden bewoond. Om bezoekers rond te leiden is de deel van de boerderij ingericht als ontvangstruimte. Ook is een kleinschalig landbouwmuseum op het landgoed gevestigd.

De fietsroute gaat ook over het fietspad langs de oude Hessenweg. Deze behoort tot de oudste wegen in Oost-Nederland en waren van groot belang. Alle Hessenwegen liepen op ruime afstand langs de dorpen en steden. Een belangrijke reden hiervoor was dat de Hessenwagens een veel bredere spoorbreedte hadden dan de gangbare wagens en karren in Nederland. Verder is een pauzestop ingelast in Varsen bij Erve Vechtdal Koesafari op de plek waar ooit een schipperslogement gevestigd was. Voor de terugweg kunnen de deelnemers kiezen om van het nieuwe pontje over de Vecht gebruik te maken.

Omdat de organiserende stichting Open Monumentendag Ommen 35 jaar bestaat is deelname aan de fietsroute gratis. Bovendien kunnen de deelnemers meedoen aan een quiz waar een koesafari als prijs te winnen is.

Bron: Harry Woertink – 3 september 2021

Reageren »