1816

1816 – Raadsnotulen Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.290 keer gelezen.

 • In 1815 wordt voor de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning uitgegeven:
  • 2 ankers wijn 36 gld. en 8 stuivers
  • tabak, pijpen e.d. 12 gld, en 19 stuivers
  • kaarsen voor verlichting gemeentehuis 6 gld. 3 st. en 8 ct.
 • In 1815 worden 4 trommen gekocht.
 • De burgemeester heeft een salaris van f. 200,— en de secretaris f. 300,—.
 • De pacht van het Erve Schuttert (opbrengst rogge) is f. 70,—, van de Erve den Hofx f. 432,—.
 • Er worden twee koperen platen voor de geregtsdienaren op de koppels der sabels gekocht.
 • De pacht van de tol der brug over de Vegt loopt af per 1-5-1817.
 • De pacht der rogge, welke de ingezetenen van den Ham, voor het passeren der Vechtbrug betalen, loopt met St. Martinij 1816 af en de pacht van het Erve den Hof met St. Petri 1817.
 • Op 7-3-1816 wordt besloten tot openbare verpachting voor 6 jaar.
 • Zetters zijn Jan Willink, herbergier te Ommen, Egbert Habers, landbouwer in de buurtschap Arriën en Hermanus Bolks, landbouwer in de buurtschap Varsen.
 • Stad en Karspel Ommen tellen samen 2.000 ingezetenen.
 • Voor het nemen van maatregelen ter gemoedkoming van de ruimvermogende klasse der ingezetenen bij de plaatshebbende duurte der levensmiddelen wordt een commissie ingesteld bestaande uit:
  • Jan Willink te Ommen,
  • Jan Marsman te Gietem,
  • Hendrik Bosch Jzn. te Ommen,
  • Hendrik Borrink te Vilsteren,
  • Gerrit Kramer Gzn. te Ommen en
  • Egbert Habers te Arriën.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-019

Reageren »

1816

1816 – Patentregister Ommen – aantal zielen: 3310

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    1.131 keer gelezen.

 1. Idsert Elburg, Brugstraat 5, klein tapper
 2. Hendrik Jan Podde, Brugstraat 6, winkelier in kruidenierswaren, koffie en thee, tabak en ….
 3. Bartus van Munster, Brugstraat 8, broodbakker, klein tapper
 4. Jan Willink, Brugstraat 9, klein tapper
 5. Wolter Willink, idem 9, ….
 6. Willem Toersen, Brugstraat 10, broodbakker winkelier in kruidenierswaren, koffie en thee, tabak
 7. Antonie Johannes Chevallereau, Brugstraat 11, compagnon met Bernardus de Vries, koopman, winkelier in waren en manufacturen van inlandse oorsprong, idem buitenlandse oorsprong, debiet f. 2.000,— f. 3.000,—
 8. Hendrik Jan Zerkhoven, Brugstraat 12, jeneverstoker
 9. wed. Hendriku Dangremond, Brugstraat 14, winkelierster in kruidenierswaren, koffie, thee, tabak en smuf??, …. debiet f.1000,—
 10. Hendrik Kramer, Brugstraat 16, broodbakker
 11. Hendrik Bosch, Brugstraat 17, ….
 12. Pieter van Straten, Brugstraat 20, wever
 13. Evert Antonie Meyerink, Brugstraat 23, schoenmaker
 14. Albert Jan Luttekes, Brugstraat 29, verver
 15. Maria Grootenhuis, Brugstraat 30, klein tappersche
 16. Antonie Hermannus Visscher, Brugstraat 31, grutter, ….
 17. Aaltje Kensink, Brugstraat 33, winkelierster in kruidenierswaren, koffie en thee, tabak en snuif zout en zeep; debiet f. 1.000,—
 18. Hendrik Varsen, Brugstraat 34, olieslager, ….
 19. Jan Weenink, Brugstraat 34, huisschilder
 20. Jannes Siero, Brugstraat 35, schilder en glazenmaker, winkelier in kruidenierswaren, koffie enz. ; debiet f. 1.000,—
 21. Hannes Makkinga, in den Agterhoek 36, koopman, ….
 22. Hendrikus Kristianus Kerver, Agterhoek 41, smid
 23. Gerrit Hekhuis, Agterhoek 44, klein tapper
 24. Janius Spanjaard, Agterhoek 48, kuiper
 25. Coenraad van Hoek, Agterhoek 49, wever
 26. Jan Marsman, Agterhoek 51, koopman
 27. Harmen Jacobs, Agterhoek 61, vleeshouwer
 28. Albert Willem van Muneter, Agterhoek 65, schoenmaker, winkelier in kruidenierswaren enz.; debiet f. 1vOOO,—
 29. Bernaudus de Vries, compagnon met Johannes Chewallereau, Kruisstraat 64, koopman
 30. Albert van den Brink, Kruisstraat 65, klein tapper, winkelier in koffie, thee, tabak en snuif; debiet f. 1.000,—
 31. Hendrik Bosch Lzn., Kruisstraat 66, schoenmaker
 32. Jan Velthuis Mansier, Kruisstr. 67, tapper
 33. Jan Hellendoorn, Bermstr. 69, timmerman
 34. Frans Scheffer, Bermstr. 70, huisschilder
 35. Wolter Koers, Bermstr. 72, binnenwever
 36. Willem Soger, Bermstr. 76, knoopmaker, klein tapper
 37. Derk Willem Tooren, Bermstr. 78, winkelier in kruidenierswaren, koffie , thee, enz ….; debiet f. 1.000,—
 38. Gerrit Timmerman, Rotbrink 83, timmerman
 39. Hermannus Bisschop, aan de Haar 84, tapper en herbergier
 40. Jacob Wittenberg, Witharen 85, klein tapper
 41. Willem van Zee, Bermstr. 96, smid
 42. Hendrik Bosch jr., idem 99, ….
 43. Jan Gerritsen, Bermstr. 102, knoopmaker
 44. Geesje Mes, Bermstr. 105, winkelierster in kruidenierswaren enz.
 45. van der Kleim??, Bermstr. 106, veearts
 46. Gerrit Kramer Gzn., Bermstr. 108, Kleermaker
 47. Diktus Tooren??, Vrijthof 109, kleermaker, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee enz.
 48. Egbert van Elburg, Vrijthof 115, molenaar
 49. Harmen van Elburg, Vrijthof 115, schoenmaker
 50. Willem Rotman, Vrijthof 117, ….
 51. Wessel Jan Hoek, Vrijthof 120, knoopmaker
 52. Gerrit van Elburg, Vrijthof 121, schoenmaker, koopman
 53. Evert Antoni van Elburg, Vrijthof 122, ….
 54. Jan Dangremond, Kruisstr. 123, kuiper, klein tapper
 55. Slias de Vries, Brugstraat 124, broodbakker, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee, tabak, snuif, zout en zeep; debiet beneden f. 1.000,—
 56. Jan Kramer, Brugstraat 125, koopman
 57. Berend Schutte, Brugstraat 126, horlogemaker
 58. Albert van Dalfsen, Brugstraat 126, kleermaker
 59. Harmen Bosch, Kerkhof 127, koopman, klein tapper
 60. Gerrit Kramer Rzn., Kruisstraat 129, ….
 61. Willem Bovenrijk??, Kerkhof 131, kleermaker
 62. Arend? van Gelder, Kerkhof 132, rund- en kalverslager
 63. Roelof Brinkhuis, Kerkhof 133, timmerman
 64. Gerrit Cortée, Kerkhof 134, binnenwever
 65. Gerrit Oldeman, Kerkhof 135, koopman, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee, tabak en snuif, zout en zeep; debiet f. 1.000,-
 66. J. Amama Chevallereau, Brugstraat 139, notaris
 67. Mayer de Haas, Brugstraat 143, vleeshouwer, koopman
 68. Hendrik Veenhoven, Brugstraat 145, schoolhouder ??
 69. Albert van Munster, Brugstraat 147, broodbakker, winkelier in kruidenierswaren enz.; debiet f. 1.000,—
 70. Idserd? Oldeman, Brugstraat 148, schoenmaker
 71. Petrus Pransiscus Helwich in camp. Firma Helwich en Smit, Brugstraat 150, koopman
 72. Helwich Johannes, camp. Helwich en Smit, Brugstraat 150, koopman
 73. Hendrik Jan Smit, camp. firma Helwich en Smit, Brugstraat 150, koopman
 74. Hendrik Boddendijk, Brugstraat 151, medi…. doctor….
 75. Wed. J. Stijgh, Brugstraat 152, logementhoudster, tapper
 76. Peter van Munster, Brugstraat 153, tapper
 77. Harmen Oldeman, Brugstraat 156, koopman, klein tapper
 78. Hendrik Turistman, Archem, klein tapper
 79. Gerrit Jan Reimink, Archem, ….
 80. Jan Kamphuis, Archem, stalhouder
 81. Willem Overmars, Arriën, tapper
 82. Jan Oldeman, Beerse 1, klein tapper
 83. Hendrik Ramerman, Beerse, schoolhouder ??
 84. Lamb. Schuilenberg, Bestmen, koorenmolenaar
 85. Roelof Veldhuis, Bestmen 18, klein tapper, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee enz.
 86. Arend Kamphuis, Eerde, timmerman
 87. Willem Warmink, Giethmen, hengstenhouder
 88. Albert Warmink, Giethmen, schoolhouder??
 89. Lefert Timmerman, Giethmen, timmerman
 90. Bartus Stolte, Junne, timmerman
 91. Wichert Schurink, Lemele, hengstenhouder
 92. …. Tichelhof, Lemele, schoolhouder??
 93. Hendrik Bodehuis, Lemele 21, koorenmolenaar
 94. Hermanus Vinke, Stegeren, schoolhouder??
 95. Willem Potgraver, Stegeren 1, tapper
 96. Berend Naber, Varsen, tapper
 97. Hendrik Timmerman, Varsen, timmerman
 98. Gerrit Timmerman, Vilsteren, timmerman
 99. Jan Kolthof, Vilsteren, klein tapper, winkelier enz.
 100. Derk Olthuis, Zeese, timmerman
 101. Jan Unjes, Zeese 7, winkelier in grof aardewerk naar een belastbaar debiet van beneden f. 1.000,—, inl. kramer met een pak.
 102. Jannen van Straten, Zeese 8, winkelier in kruidenierswaren, koffie, thee enz.
 103. Lambert Mes, Zeese 10, smid
 104. Hendrik Middendorp, Zeese 16, klein tapper, winkelier in kruidenierswaren, koffie enz. debiet beneden f. 1.000,—
 105. Jan Kok, Zeese 18, tapper
 106. Jan Nevels, Zeese 19, broodbakker, winkelier in kruidenierswaren, koffie enz. debiet beneden f. 1.000,—
 107. Gerrit van Beerse, Zeese 20, winkelier in kruidenierswaren enz. debiet beneden f. 1.000,—
 108. Wed. Konijnenbeld, Zeese 24, olieslagersche met een molen door wind in werking gebracht.
 109. Paul Siero, Zeese 25, schilder en glazenmaker, winkelier in kruidenierswaren enz.
 110. Hannes Willem Stork, Avereest, koorenmolenaar
 111. Johannes van den Bosch, Avereest, broodbakker
 112. Willem Veldman, Avereest, klein tapper
 113. Klaas Haveman, Avereest, ….
 114. Mense Jalkes Kruizinga, aan de Vaart, tapper en herbergier, veenbaas, winkelier in kruidenierswaren, tabak en snuif, zout en zeep, debiet f. 2.000,—
 115. Jan Pouls, aan de Vaart, klein tapper, winkelier enz. debiet f. 1.000,—
 116. Piet Geerts, aan de Vaart, klein tapper
 117. Hendrik Tikeman, aan de Vaart, klein tapper
 118. Geert Hollander, aan de Vaart, veenbaas
 119. Jonan Boxen, aan de Vaart, veenbaas
 120. Hendrikus Drent, aan de Vaart, veenbaas
 121. Reinier Kuitert, aan de Vaart, veenbaas
 122. Harmen de Lange, aan de Vaart, veenbaas
 123. Gerrit Lost, aan de Vaart, veenbaas
 124. Geert Smit, aan de Vaart, veenbaas
 125. Berend Reuvers, aan de Vaart, veenbaas

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-012/013/014/015/016

Reageren »

1815

1815 – Ingekomen stukken

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.733 keer gelezen.

Ommen telt

 • 3050 zielen.
 • 439 woonhuizen (w.o. buitenplaatsen).
 • De voornaamste buitenplaatsen zijn: Eerde, Archem, Vilsteren, het Laar en Arendshorst.
 • Er zijn twee gereformeerde kerken één in Ommen en één te Avereest, zijnde een buurtschap van de gemeente Ommen 2 ½ uur van de hoofdplaats gelegen en één R.C. kerk in de buurtschap Vilsteren gelegen op 1 uur van Ommen.
 • 126 grote boeren, of wel die een complete boerderij hebben.
 • 91 kleine boeren.
 • 50 keuters.
 • 70 arbeiders en ambagtslieden.
 • 102 kooplieden, ambtenaren en buitenplaatsen.
 • De gemeente beschikt over een stal waar zonodig 25 paarden kunnen worden gestald.
 • Ook is er een locaal dat is ingericht voor het opsluiten van enige arrestanten.

Vanuit Ommen varen visa versa naar Zwolle 3 markt- of vragtschuiten.
Een van Ommen, een van de buurtschap Beerze en een van Gietem varende wekelijks des donderdags af en retourneren des zaterdags, ladende gewoonlijk des zomers 2 ½ lasten en des winters 5 lasten, zijnde Platboomde vaartuigen of zompen voerende een vierkant sprietzijl. Lees meer »

Reageren »

1814

Nr. 48. Verhandelingen burgemeester Ommen 1814-18

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.518 keer gelezen.

Ommen den 29 april 1814 des avonds acht uren.

Ontvangen per courier te paard een brief van den Heere I. van Foreest tot Heemse mededelende dat het fransche garnizoen van Coevorden een onverwagte uitval deze morgen hadde gedaan op de posten aan de Scheer en Steenwijksmoer met vier stukken kanon, dat de post aan de Scheer was overvallen en de commandeerende officieren de heeren capitein Stein en luit. R. van Langen benevens enige manschappen waren gevangen genomen de twee stukken kanon bediend wordende door de artilleristen van Zwoll. waren genomen. -dat de franschen waren doorgedrongen alles plunderden en verbranden in geheel Holthone-. verzoekden dadelijk sécourt ? uit deze gemeente ten einde voor te komen dat de franschen niet verder doordrongen.
Waarom wij dadelijk den Trommel voerden en de gewapende magt uit Ommen hebben laten in de wapens komen welke dan ook dadelijk compareerden en vrijwilligers gevraagd zijnde gaven zich de navolgende persoonen vrijwillig aan.
J.P.J. de Quay, I. Amama Chevallerau, H.J. Smit, W.L. Thoorn, I.Th. Wasten?,
welke zich stelden onder commando van den heere Josephus Petrus Johannes de Quay, griffier van het vredegerigt des cantons Ommen en gepensioeneerd luitenant. Lees meer »

Reageren »

1814

1814 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    2.389 keer gelezen.

 • Op 26-2-1814 zijn 56 onderofficieren en 657 korporaals en gemeenen bij inwoners van Ommen ingekwartierd.
 • Op 16-3-1814 zijn 28 onderofficieren en 238 korporaals en gemeenen bij inwoners van Ommen ingekwartierd.
 • Op 18-8-1814 is J.P.J. de Quaij griffier bij het Vrederegt van het kanton Ommen.

Bron: Archief Jan Lucas – Map001-001

Reageren »

1814

Verhandelingen burgemeester Ommen 1814-1818

Categorie: Archief Jan Lucas.    2.656 keer gelezen.

Hand. burg. Ommen 1814-1818 blz. 80
Ommen 30 mei 1814 brief 62.

Aan de heer gouverneur der provincie.

En mijn berigt omtrent het gehouden gedrag der troupes uit Delfzijl voorlopig meldende dat door weigerachtigheden van sommige mijner ingezetenen tot het doen van de hun gerequireerd zijnde wagenvrachten voor gezegde troupes, disorders waren ontstaan, hebbe ik nu de eer uwe speciaal omtrent dit point nader te berigten, dat ik volgens opgave der commanderende officieren benodigd was 25 wagens, ieder à 2 paarden en 44 voorspanpaarden onder welke laatste begrepen waren 32 voor de artillerie en de rest voor de wagens der officieren. Ik bestelde uit mijn gemeente 61 wagens à 2 paarden en verzocht de scholtus van den Ham mij met 6 wagens à 4 paarden te voorzien, welke laatste echter maar met 2 en 3 paarden kwamen en des morgens enige wagens van dit getal mankeerden, voor eerst daar onwilligheid van sommige boeren en ten anderen daar dat er troupes op de buurtschappen in kwartieren zijnde van de daar mij gerequireerde wagens, hadden opgehouden om tot hunne eigen dienst te gebruiken, hierdoor en dat des morgens doordat er troupes meer wagens namen als door hem gevraagd waren kwamen bij slot 26 paarden te kort, als voor nog 5 wagens tol transport van patroonkisten en 16 paarden voor de kannonnenen caissons, tot welk laatste in plaats van de gevraagde 32 paarden bij slotte bleek dat 38 hadden moeten zijn. Lees meer »

Reageren »

1 november 1809

Lijst der kinderen die op 1 nov 1809 verpligt zijn te school te gaan

Categorie: Algemeen.    5.383 keer gelezen.

Lijst der kinderen, zich bevindende in de stad en juridietie van Ommen welke van 8 tot 12 jaren oud zijn op 1 november 1809 en alzoo volgens de wet verpligt zijn om ter school te komen.

Lees meer »

1 Reactie »

1499

1499 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    6.738 keer gelezen.

 • Privilegie ook omtrent de brug. Nr.176,151,152.

2 Reacties »

1495

1495 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    1.769 keer gelezen.

 • Een dootslager gericht en op een rad gelegt buiten Ommen. Nr.67.
 • Privilegie om de brug te Ommen te leggen. Nr.107,156, 175.
 • De eerste brug over de Vecht te Ommen gelegd,

Reageren »

1494

1494 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    1.628 keer gelezen.

 • Rente gegeven in St.Anthonijs altaar. Nr. 168.

Reageren »