микрозаймы

6 januari 1999

Met de HKO terug in de tijd: Drie generaties Van Aalderen

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.394 keer gelezen.

Julianastraat anno 1960. Op de plek aan de zuidkant van de ABN-Amrobank stond deze woning waar drie generaties lang de familie Van Aalderen woonden.

Foto HKO
Julianastraat anno 1960. Het tweede huis van links is dat van Roelof van Aalderen.

Dit huis werd omstreeks 1915 gebouwd door aannemer Roelof van Aalderen. Daarvoor woonde hij bij zijn vader, de timmerman Herman van Aalderen in de Kruisstraat in het pand waar later vader en zoon Makkinga hun bakkerij hadden en nu Ten Brinke Ommen van brood voorziet. De zoon van Roelof van Aalderen, ook een Herman en aannemer, woonde in dit huis tot aan de doorbraak van het Vrijthof naar de Julianastraat in 1960.

Tuin
Voordat Van Aalderen zijn huis hier bouwde, behoorde de grond tot de tuin van bakker Wicherson. Daarnaast lag weer de tuin van de familie Van der Vegte. De tuinen hadden uiticht op de Lodderholt, een mooi stukje natuur waar de mensen graag een wandeling maakten. Lees meer »

1 Reactie »

5 december 1998

Speurtocht naar megalieten

Categorie: Archeologie.    128 keer gelezen.

Auteur Jan Jonker uit Ommen:’Mensen weten meer van stenenrijen in Bretagne dan van hunebedden’

File0021.jpg Foto: Frank Uijlenbroek
Auteur Jan Jonker bij een hunebed in Havelte. ‘Het zijn de oudste cultuurmonumenten’.

Door Wim van Lenthe – ‘Het zijn de oudste cultuurmonumenten, ouder dan piramiden in Egypte. Maar als ik iemand ernaar vraag, dan weten ze er niets van. De mensen weten meer van de stenenrijen in Bretagne – want daar zijn ze geweest – dan van onze eigen hunebedden.’

Jan Jonker (83) uit Ommen heeft een boek over hunebedden geschreven. De titel ‘Het hunebed doorgrond’ zegt alles over de inspanning die hij daarvoor heeft geleverd.
Lees meer »

Reageren »

7 oktober 1998

Met de HKO terug in de tijd: Werk in uitvoering

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.249 keer gelezen.

Werk in uitvoering op de Markt en Julianastraat anno 1970. Om het verkeer vlotter te laten doorstromen werd bijna dertig jaar geleden de Markt opgeofferd voor de doortrekking van Rijksweg 34.

Foto HKO

De weg is altijd een belangrijke, maar gevaarlijke verkeersader gebleven. Vandaar ook dat er nu plannen in de maak zijn voor een omleiding aan de noordkant van Ommen. Met de naam Vechtstraat liep eerder de weg tussen de Vecht en het toenmalige gemeentehuis. Door de nieuwe weg aan de andere kant van het gemeentehuis te leggen kwam het gemeentehuis als het ware op een eiland te liggen. De Vechtbrug die eeuwenlang in het verlengde van de Brugstraat had gelegen, werd honderd meter in oostelijke richting verplaatst.

Voor de sloop stonden vanaf de brug tot de Burggraven aan de oostkant achtereenvolgens de woning en winkel van horlogemaker van der Kolk, de woning en vroegere bakkerij van Stevens, winkel en woning van schoenmaker Van Kesteren, winkel en werkplaats van de loodgieters Dijks en Steen, woning en winkel dames Corte en woning en bloemenzaak van Schuurman. Aan de Julianstraat de woning van Veurink. Alles viel uiteindelijk onder de slopershamer. Rechts de werkplaats van Dijks en Steen, nu HEMA. Lees meer »

Reageren »

16 september 1998

Met de HKO terug in de tijd: Vrachtrijder Kroone

Categorie: Algemeen.    3.407 keer gelezen.

OMMEN – Het huis op de hoek Middenstraat/Karnemelkstraat van Herman Adriaan Kroone op het moment dat het wordt afgebroken in 1920. Tegenwoordig staat er een nieuw pand, eigendom van Dick van Eerten.

Foto HKO
Op de ladder tegen het huis staat eigenaar Abraham van Eerten en op het dak metselaar Freek Schuurman van de Schurink-straat met een knecht. In opdracht van Van Eerten brak Schuurman dit pand af om het elders weer als schuur op te bouwen. Rechts van de woning is nog net iets zichtbaar van de ‘blokkenbouw’ van het pand van boekhandel Van Eerten.

Kroone werd door de gemeente aangesteld als vrachtrijder, juist na de opening in 1903 van de spoorwegverbinding tussen Ommen en Zwolle. Hij bezorgde de met het spoor aangevoerde goederen bij winkeliers en particulieren. Vrachrijder Kroone deed zijn werk met een handkar, soms met behulp van een trekhond. zijn zoon Jan Kroone volgde hem op en voerde de bestel- en afhaal-dienst uit met paard en wagen.

Bats Makkinga uit Ommen weet nog hoe Jan Kroone eens door paardenhandelaren werd bedrogen: ‘Kroone zijn paard ging dood. Goede raad was duur, dus dinsdags naar de paardenmarkt om een nieuwe hit te kopen. Kroone wou een zwarte en makke kidde. Maar helaas er waren die dag geen zwarte paarden op de markt. Lees meer »

Reageren »

22 april 1998

Met de HKO terug in de tijd: Het oude stadhuis

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.452 keer gelezen.

OMMEN – Het Vrijthof in Ommen anno 1957 met het oude stadhuis. Dit raadhuis werd gebouwd in 1753 op de fundamenten van het aldaar in 1531 gebouwde stadhuis.

Foto Historische Kring Ommen
Het Vrijthof in Ommen anno 1957 met het oude stadhuis

In maart 1828 werd bij de brug een nieuw stadhuis gebouwd, omdat het huidige niet langer geschikt werd geacht en ook te klein was om tegelijk te dienen tot het houden van Kantongerecht en tot de bijeenkomsten van de raad. De gemeenteraad besloot in 1829 het oude raadhuis publiek te verkopen. De hoogste bieder was de timmerman Jannis Grootenhuis te Ommen met 925 gulden. Hij kon echter dit bedrag niet opbrengen, dus ging de koop niet door.

Het pand werd nu ingericht als woonhuis en verhuurd aan G. Poel. Bij raadsbesluit van 26 november 1836 kreeg het de bestemming van woning van de hoofdonderwijzer. Als zodanig heeft het gefungeerd dot 1908. Toen werd besloten het oude postkantoor in de Kruisstraat voor dat doel te bestemmen. Het hoofd der school C. Ennes ging verhuizen en oude stadhuis werd verhuurd als particulier woonhuis totdat het in 1957 werd afgebroken.

Bron: Ommer Nieuws – 22 april 1998


Aanvulling webredactie OudOmmen.nl: Zie ook de pagina: “Gemeentehuis

Reageren »

18 maart 1998

Koningin bezoekt Ommen

Categorie: Algemeen.    6.159 keer gelezen.

OMMEN – Ommen beleeft dinsdag 24 maart Koninginnedag.
Hare Majesteit de Koningin Beatrix doet die dag de Vechtstad aan in het kader van haar werkbezoek aan de provincie. Koningin Beatrix is van tien over twee tot tien voor drie ’s middags te gast in Ommen waar ze een bezoekje zal brengen aan het Streekmuseum.

Tolhuis21-.jpg

In het Streekmuseum, gevestigd in het tolhuis de molen aan Den Oord is hard gewerkt om alles pico bello te laten uitzien.
Ter gelegenheid van de viering van Ommen 750 jaar stadsrechten heeft het streekmuseum iedere maand thema-exposities.
In maart staan Scouting en de Orde van de Ster van het Oosten met Krishnamurti in de schijnwerpers.
Lees meer »

1 Reactie »

14 januari 1998

Met de HKO terug in de tijd: De stoomzuivelfabriek

Categorie: Algemeen.    2.876 keer gelezen.

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ anno 1919 aan de Hammerweg in Ommen. In 1897 begon J.G. Kramer een boterfabriek in een voor die tijd fraaie houten fabrieksgebouw.

 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ anno 1919 aan de Hammerweg in Ommen.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Hammerweg 25 (Zuivelfabriek)”.

Naast deze stoomzuivelfabriek waren er nog twee handkrachtfabriekjes in Ommen. Achter de Hervormde kerk was de fabriek van Pieter van der Beek en aan het Ommerkanaal die van Arend Winters. In de fabriek van Kramer werkten behalve de eigenaar zelf, een machinist, een melkontvanger en een botermaker. De botermaker was Albert Gort. Na het overlijden van J.G. Kramer in 1909 werd de fabriek beheerd door zijn broer P. Kramer. In hetzelfde jaar verkocht Kramer de fabriek aan A. Lubberink te Staphorst. Aangemoedigd door de oprichting van andere coöperatieve fabrieken in den lande, kwamen de boeren met het plan in Ommen een coöperatieve fabriek op te richten. De boeren namen in 1910 de fabriek en inventaris voor ƒ 8300,- over van Lubberink. En zo begon dan de coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ met 241 leden. Tot directeur werd benoemd H. Kruissink. De jaren van de Eerste Wereldoorlog gingen zonder veel moeilijkheden voor de fabriek voorbij. Lees meer »

Reageren »

1 januari 1998

"De Ommer Magies"

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.816 keer gelezen.

Zo tussen 1948 en 1956 was de groep “De Ommer Magies” een fanatiek stel zanglustige jongedames. Het koortje kwam regelmatig bij elkaar in het oude lokaal naast de gereformeerde kerk, waar nu de kosterswoning staat.

Deze foto werd als ansichtkaart verkocht, om wat extra inkomsten voor de clubkas te vergaren. De zanggroep ging in 1956 ter ziele, omdat veel “Magies” gingen trouwen en verhuisden naar andere plaatsen. De noodzakelijke ledenaanwas bleef achterwege. Alle “Ommer Magies” staan op deze foto vereend:
bovenste rij v.l.n.r.:
Riek Timmerman, Lammie Renting, Dina Timmerman;
middelste rij v.l.n.r:
Willemien Uulders, Henny Seinen, Henny Schonewille, Diny Kramer, Marie Timmerman, Nies Kikkert, Annie v.d. Linde, Neel Kikkert, Fenny Lammerink;
onderste rij v.l.n.r.:
Janny Renting, Mien Lammerink, Bertha Seinen, Roelie Wittenberg

Bron: Programmaboekje “Ommen 750 jaar”

Reageren »

1 januari 1998

De Rooms-Katholieke Kerk

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    3.556 keer gelezen.

Op 2 maart 1860 werd de Sint Brigittaparochie te Ommen opgericht. Het eerste kerkgebouw was afkomstig van Schokland. Door de overstromingen daar dreigde de kerk in het water te verdwijnen.


Op de foto ziet u de oude kerk, de nieuwe in aanbouw en de pastorie

De aartsbisschop schonk het kerkgebouw aan de parochie te Ommen en op 15 september 1861 werd de herbouwde kerk in gebruik genomen. In 1938 besloot het kerkbestuur een nieuwe kerk te bouwen. De oude werd te klein en de nieuw te bouwen kerk zou 240 zitplaatsen krijgen. Op 26 juni 1939 werd de kerk ingewijd door mgr. J.de Jong.

Het oude kerkje werd na de Duitse inval zo gauw mogelijk afgebroken om inkwartiering te voorkomen. Van de stenen bouwde de familie Geerts aan de Hessenweg West een kippenhok. De kippen deden daarin, zo werd gezegd, hun plicht beter dan ooit tevoren. De klokken werden tijdens de oorlog door de Duitsers weggehaald. In 1960 werden drie nieuwe klokken aangebracht. De grootste heet Brigitta, de tweede Simon, genoemd naar de bouwpastoor S .de Bruin, de derde Margaretha, genoemd naar de moeder van pastoor A. van Rhijn, de oprichter van het klokkenfonds. Samen vormen ze de begintonen van het Te Deum.

Bron: Programmaboekje “Ommen 750 jaar”

Reageren »

3 december 1997

Met de HKO terug in de tijd: De Markt anno 1958

Categorie: Algemeen.    2.488 keer gelezen.

OMMEN – De Markt in Ommen anno 1958. De jaren zestig en zeventig hebben de Markt niet onberoerd gelaten. Wat het meest opvalt, is de afwezigheid van rijen geparkeerd blik.

1958_markt-b.jpg
Foto HKO
Meest prominente wijziging van de markt is de verdwijning van het Kantongerecht.

Er staan een paar fietsen en een Solex voor het Kantongerecht, links op de foto en op het marktplein een aanhangwagentje van Centra met de tekst: ‘Koopt bij den Centra kruidenier’ en de bus van busonder-neming WATO. Meest prominente wijziging van de Markt is de verdwijning van het Kantongerecht. Het uit 1882 daterend gebouw werd in 1970 gesloopt in verband met de verkeersweg.

De slopershamer ontkwam ook de rest van de Markt niet. Het uit 1859 daterend pand, gebouwd door burgemeester A.C. Bouwmeester, vanaf 1900 eigendom van notaris A.G. Bloem en later van zijn zoon G.J.A. Bloem, ging tien jaar geleden tegen de vlakte en is nu een bloemenwinkel. Bij het notarishuis behoorde ook een prachtige tuin dat nu als parkeerplaats is ingericht (Elf aprilplein). In het eerste pand in westelijke richting was een café gevestigd van Jan Stegeman. Vanaf 1860 tot de afbraak in 1978 werd het pand vrijwel bewoond door biertappers, bierhandelaren en caféhouders. Lees meer »

Reageren »