1814

Verhandelingen burgemeester Ommen 1814-1818

Categorie: Archief Jan Lucas, Brieven.    2.304 keer gelezen.

Hand. burg. Ommen 1814-1818 blz. 80
Ommen 30 mei 1814 brief 62.

Aan de heer gouverneur der provincie.

En mijn berigt omtrent het gehouden gedrag der troupes uit Delfzijl voorlopig meldende dat door weigerachtigheden van sommige mijner ingezetenen tot het doen van de hun gerequireerd zijnde wagenvrachten voor gezegde troupes, disorders waren ontstaan, hebbe ik nu de eer uwe speciaal omtrent dit point nader te berigten, dat ik volgens opgave der commanderende officieren benodigd was 25 wagens, ieder à 2 paarden en 44 voorspanpaarden onder welke laatste begrepen waren 32 voor de artillerie en de rest voor de wagens der officieren. Ik bestelde uit mijn gemeente 61 wagens à 2 paarden en verzocht de scholtus van den Ham mij met 6 wagens à 4 paarden te voorzien, welke laatste echter maar met 2 en 3 paarden kwamen en des morgens enige wagens van dit getal mankeerden, voor eerst daar onwilligheid van sommige boeren en ten anderen daar dat er troupes op de buurtschappen in kwartieren zijnde van de daar mij gerequireerde wagens, hadden opgehouden om tot hunne eigen dienst te gebruiken, hierdoor en dat des morgens doordat er troupes meer wagens namen als door hem gevraagd waren kwamen bij slot 26 paarden te kort, als voor nog 5 wagens tol transport van patroonkisten en 16 paarden voor de kannonnenen caissons, tot welk laatste in plaats van de gevraagde 32 paarden bij slotte bleek dat 38 hadden moeten zijn. Lees meer »

Reageren »

1 november 1809

Lijst der kinderen die op 1 nov 1809 verpligt zijn te school te gaan

Categorie: Algemeen, Genealogie, Scholen.    4.975 keer gelezen.

Lijst der kinderen, zich bevindende in de stad en juridietie van Ommen welke van 8 tot 12 jaren oud zijn op 1 november 1809 en alzoo volgens de wet verpligt zijn om ter school te komen.

Lees meer »

1 Reactie »

1499

1499 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.828 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Privilegie ook omtrent de brug. Nr.176,151,152.

2 Reacties »

1495

1495 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.271 keer gelezen.

 • Een dootslager gericht en op een rad gelegt buiten Ommen. Nr.67.
 • Privilegie om de brug te Ommen te leggen. Nr.107,156, 175.
 • De eerste brug over de Vecht te Ommen gelegd,

Reageren »

1494

1494 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.238 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Rente gegeven in St.Anthonijs altaar. Nr. 168.

Reageren »

1492

1492 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.435 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • De Brug gelegt volgens contract. Nr.58.

Reageren »

1477

1477 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.487 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Ontslag uit de Dienstbaarheid van G.B.Brouwer en vrouw. Nr. 140.

Reageren »

1471

1471 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.197 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Eso-i stuk lands geschonken aan de vicarij St.Anthony. Nr.157.

Reageren »

1465

1465 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.385 keer gelezen.

 • Priyilegie aan Steden van den Clooster gegeven op den Hagen buiten de Muur. Nr.111.
 • Het Spiker op de Höfte gebouwd der S. van den Klooster.

Reageren »

1462

1462 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Gebeurtenissen.    1.111 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

 • Aan de Schoenaker eene plaats aangewezen voor haar kuipen. Mr.65.

Reageren »

Pagina 262 van 265« Eerste...102030...260261262263264...Laatste »