микрозаймы

12 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 12 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.094 keer gelezen.

 • De nieuwe Chr. Landbouwhuishoudschool zal worden gebouwd aan de Zeesserweg en niet in de Koesteeg zoals aanvankelijk in de bedoeling lag.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

30 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 30 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.330 keer gelezen.

 • Dank zij de activiteit van de directie van hotel de Zon wordt in ommen sinds jaren door de fa. Miedema wekelijks een film voorstelling gegeven, in de afgelopen zomer zelfs tweemaal per week.
  Dit laatste special voor de toeristen.
  Lovend was de exploitatie in de regel niet, enkele uitzonderingen daargelaten.
  Sinds de vermakelijkheidsbelasting verhoogd is, wordt er met een tekort gewerkt.
  Dit de reden, waarom de fa Miedema heeft besloten met ingang van 1-10-1950 de voorstelling te staken.
  Dit besluit werd uiteraard na rijpe overwegingen genomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 28 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.304 keer gelezen.

 • Van het bestuur v.d. stichting tot exploitatie van een Chr. Landbouwhuishoudschool is bij de raad een verzoek in gekomen tot medewerking tot medewerking voor de bouw, inrichting en exploitatie van genoemde school.
 • De Zuidlaardermarkt wordt voortaan niet meer op de derde maar op de vierde dinsdag in oktober gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028/029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 26 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.375 keer gelezen.

 • Donderdagavond werd er in Geref. Kerk te Ommen een propaganda-bijeenkomst gehouden voor de oprichting van een Prot.Ziekenhuis te Zwolle.
 • Door het Ned. Padvinders Gilde werd aan de koesteeg een schuurtje aangekocht dat men wil inrichten voor kabouterhuis.
 • Naast de bestaande 2-jarige landbouwcursus zal nu ook een aanvang worden gemaakt met een 3-jarige cursus, eveneens o.l.v. de heer W Andela te Ommen. Hieruit blijkt wel dat er een grote behoefte bestaat aan een landbouwschool. Er worden pogingen in het werk gesteld om tot oprichting hiervan te geraken.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 23 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.227 keer gelezen.

 • De vader en moeder van het Hervormd Oude Mannen en Vrouwen huis te Ommen zijn in gelijke functie benoemd bij het rusthuis te Steenwijk.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 19 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.136 keer gelezen.

 • De vecht is weer dermate verontreinigd, dat de vissen bewusteloos boven water komen.
  Deze vergiftiging van het water wordt veroorzaakt door de afvalproducten van de Aardappelmeelfabrieken.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.318 keer gelezen.

 • Eiermarkt aanvoer: 15.000 stuks.
  Prijzen f 16,- – f 17,- per 100 stuks.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 13 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.237 keer gelezen.

 • Op 13-9-1950 zal in het V.V.V. openluchttheater de classicale zendingsdag der Ned.Herv. Kerk worden gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 9 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.181 keer gelezen.

 • Onder grote belangstelling werd woensdag te Vilsteren de afdeling lager-onderwijs van de Internationale Quakerschool geopend.
  Dir.: De heer Hermans.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 augustus 1950

Gebeurtenis(sen) op 31 augustus 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.400 keer gelezen.

 • Aanvoer eiermarkt: 10.000 stuks.
  Prijzen f 17,75 – f 18,25 per 100 stuks.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »