микрозаймы

25 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 25 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.189 keer gelezen.

 • Opening nieuwe chr.lagere landbouwschool op 30-11-1950 door C.E.W. Nering Bögel, burgermeester van Ommen.
 • De eierprijzen zijn met 3,5 ct gedaald Aanvoer 18.000 stuks f17,- tot f18,50 per 100.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-035 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

18 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 18 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.181 keer gelezen.

 • De Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Ommen vierde woensdagavond haar 2e lustrum (10 jarig bestaan)
 • School met de bijbel bestaat 100 jaar.
  Op 9-12-1950 a.s. is het 100 jaar geleden dat in Ommen de School met de bijbel werd opgericht, de eerste in de 4 noordelijke provincies. Bijna 7 jaren van strijd gingen aan deze oprichting vooraf. Het eerste verzoekschrift aan de gemeenteraad dateert van 1844 en was ondertekend door ds.A.C. Van Raalte, E. ten Toren, E. Ravenhorst, Jan Bosch, B. Hoek en B. Konijnenbeld, leden van de Geref. Kerkeraad. Tot 1908 werd de school door het kerkbestuur beheerd, daarna werd een schoolvereniging gesticht. De eerste school was zeer bescheiden en stond op het kerkplein. Met ongeveer 70 leerlingen werd begonnen o.l.v. de heer T. van Malsem. In 1890 kwam er een leerkracht bij en werd de lokaliteit te klein. In 1902 werd de huidige school aan het Bouweind in gebruik genomen. Met 220 leerlingenen en 6 leerkrachten (de 7e wordt binnenkort benoemd) is zij uitgegroeid tot de grootste school van Ommen. Men heeft wederom met een ruimte tekort te kampen, er moeten minstens twee lokalen bijgebouwd worden. Het tegenwoordige schoolhoofd E. Timmerman is dit jaar 35 jaar aan de school verbonden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Mapx14-034/035 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

16 november 1950

Populaire Ommenaar “De Krake” viert zijn 90e verjaardag

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen, OudOmmen.    1.558 keer gelezen.

Zaterdag 18-11-1950 hoopt Jan Krake, beter bekend als “De Krake” zijn 90e verkaardag te vieren.

map14-034-1.jpg

Deze krasse oude baas behoort tot de weinige populaire figuren die Ommen nog rijk is.
Tot voor kort beheerde hij nog een schoenmakerij.
Deze bekendheid heeft hij te danken aan zijn functie van koetsier op de diligence van Ommen naar Zwolle v.v.
Op de bok van deze gezellige koets heeft hij de mooiste jaren van zijn leven gesleten, zoals hij zelf verklaart.
In 1903 werd de diligence voorgoed op stal gezet.
Hij woonde in een huisje in de Bouwstraat.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-034

Reageren »

16 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 16 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.142 keer gelezen.

 • Zaterdag 18-11-1950 hoopt Jan Krake, beter bekend als “De Krake” zijn 90e verjaardag te vieren. Deze krasse oude baas behoort tot de weinige populaire figuren die Ommen nog rijk is. Tot voor kort beheerde hij nog een schoenmakerij. Deze bekendheid heeft hij te danken aan zijn functie van koetsier op de diligence van Ommen naar Zwolle v.v. Op de bok van deze gezellige koets heeft hij de mooiste jaren van zijn leven gesleten, zoals hij zelf verklaart. In 1903 werd de diligence voor goed op stal gezet. Hij woonde in een huisje in de Bouwstraat.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.236 keer gelezen.

 • Wanneer de raad akkoord gaat met het voorstel van b. en w. om de vermakelijksbelasting te verhogen tot 20% is het niet uitgesloten dat de filmvoorstellingen in januari worden hervat.
 • De heer G.H.M. van Doorn heeft een speciaal lied gedicht op de bedreigde molen aan de Julianastraat.
  Dit lied zal in het O.V.C. Cabaret op 22 en 23 november voor het eerst gezongen worden.
  Daarna komt het in de verkoop. De opbrengst is bestemd voor de molenrestauratie.
 • Schoenhandel van Kesteren bestaat 70 jaar.
 • Vrijdagavond werd een Afd. Nat. Reserve te Lemelerveld opgericht.
 • Bij de vele moeilijkheden waarmede de voetbalvereniging Ommen te kampen heeft is nog een nieuwe gekomen. Van de K.N.V.B. is bericht ontvangen dat indien niet voor begin augustus 1951 een kleedgelegenheid ter beschikking is, die aan de gestelde eisen voldoet, deelname aan de competitie 1951-’52 uitgesloten is. Beschermheer der vereniging Ph. D. Baron van Pallandt stelt hierop het benodigde hout gratis beschikbaar. Contanten moeten evenwel eveneens op tafel komen. Men wil trachten door uitgifte van een renteloze obligatielening de financiële moeilijkheden op te lossen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-033/034 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

11 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 11 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.277 keer gelezen.

 • Behoud molen Julianastraat.
  Ruim een jaar geleden vestigden wij reeds de aandacht op de fraaie molen aan de julianastraat, die op het punt stond te verdwijnen. De bovenkap verkeerde namelijk in dermate slechte toestand dat, om instorten te verkomen, de wieken verwijderd moesten worden. De herstelkosten zijn zo hoog, dat de molenaar deze onmogelijk bekostigen kan. Bovendien heeft deze er weinig belang bij omdat er inmiddels een electrische maalderij aangebracht werd. De burgemeester van Ommen, C.E.W. Nering Bögel, riep de hulp in van verschillende daarvoor in aanmerking komende instanties en instaleerde tevens een klein comité uit de burgerij. De zaak staat thans zo dat er ongeveer f 2000,- aan de benodigde som ontbreekt. Dit bedrag nu zal door de burgerij opgebracht moeten worden. Ja, eigenlijk nog iets meer, want dan kan er een onderhoudsfonds gesticht worden. Hier ligt dus een taak voor genoemd comité om zo spoedig mogelijk deze zaak ter hand te nemen.
 • Woensdagmorgen ontstond brand in de schoenmakerij van H. Makkinga in de Gasthuisstraat en brandde geheel uit.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 9 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gemeentegebouwen.    1.295 keer gelezen.

 • De afd. Ommen van Steun Wettig Gezag belegde in Witharen een vergadering om ook daar tot oprichting van een afdeling te geraken.
 • Eiermarkt: Aanvoer 20.000 stuks. Prijzen f 19,-tot f 20,- per 100 stuks.
 • Maandag j.l. werd door de raad van Ommen een excursie gemaakt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-032/033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 4 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.163 keer gelezen.

 • Op het bijkantoor Ommen van het Gem. Arbeidsbureau stonden op 1-11-1950 128 [49] personen w.o. 8 vrouwen ingeschreven.
  Hiervan werkten in de D.U.W. 45, werkzoekenden 5, werkl. met steun 23, werkl. zonder steun 55.
  Nu de oogstwerkzaamheden ten einde lopen, is het aantal werklozen in de afgelopen maand belangrijk gestegen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-032 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 november 1950

Gebeurtenis(sen) op 2 november 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.190 keer gelezen.

 • Eiermarkt. Aanvoer: 15.000 stuks. Prijzen f 20,- f 21,- per 100 stuks.
  Op initiatief van b. en w. van Ommen werd een comité van Actie in het leven geroepen voor steun aan Ambon.
  Een gehouden collecte bracht f 562,85 op.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-032 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 31 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.160 keer gelezen.

 • De Ver. tot stichting en instandhouding van een vergarderlokaal te Witharen is overgegaan tot aanbesteding van een Chr. Jeugdgebouw, dat plaats zal bieden aan 200 personen. Met de bouw gaat een lang gekoesterde wens van de bewoners te Witharen in vervulling. Het gebouw zal ook voor kerkdiensten gebruikt kunnen worden.
 • Het gemeentebestuur van Ommen heeft zijn medewerking toegezegd aan de Stichting Interlocale Woningruilcentrale, waarbij het overgrote deel der Ned. Gemeenten is aangesloten. Het ruilen van woningen zal hierdoor in hoge mate vereenvoudigd worden.
 • Door kuiperij A. Vos is onderhands aangekocht een perceel huizen met grond aan de Hardenbergerweg van de heer Wetering. Hier zal een nieuwe loods gebouwd worden t.b.v. de kuiperij.
 • De heer F.J. Brinkman, dierenarts te Ommen wordt benoemd tot hoofd van de vleeskeuringskring Ommen onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als hoofd vleeskeuringsdienst Ommen en als keuringsarts belast met toezicht op de vee- en paardenmarkt.
 • De timmerfabriek “De Oude IJssel” huurt grond aan de haven ter grootte van 30 are. Zij had gevraagd om verkoop door de gemeente, maar de raad wil eerst de verdere ontwikkeling van het bedrijf afwachten.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-031/032 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »