1944

1944 – Bezetting

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Oorlog en Bevrijding.    1.403 keer gelezen.

In Ommen is werkzaam een Rijks-Radio-Distributie Centrale; adres Zeesserweg 1 te Ommen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1941

Lager en voortgezet onderwijs op een Overijselsch Kasteel

Categorie: Kastelen & Havezates, OudOmmen.    2.840 keer gelezen.

Dwalen met onbekende bestemming door Overijsel behoort tot de aangenaamste bezigheden. Overal stellen de schoone wegen en paden van deze provincie den eenzamen wandelaar voor verrassingen van onbevroede pracht.

Dit is een school! – Vooraanzicht van het kasteel te Ommen, omgeven door een slotgracht en toegankelijk over een fraaie brug.

Schrijver dezes dwaalde zoo op een morgen bij een zware lucht door de bosschen van Ommen. Een locaaltje brengt er u op ongeveer drie kwartier rijden van Zwolle. Aan het einde van een oprijlaan ligt een groot kasteel, blijkens inlichtingen het eigendom van baron van Pallandt, die de voortreffelijke gedachte heeft gehad, dit groote landgoed, inclusief het kasteel, te verhuren aan een instelling, die daar in de eenzame rust een onderwijsinrichting voor lager en voortgezet onderwijs heeft georganiseerd.

Op school gaan in een kasteel….kan men zich voor de jeugd, die schoolbanken vaak met pijnbanken gelijkstelt, een romantischer sfeer denken dan een kasteel ! Een heusch kasteel met zware ophaalbruggen en diepe grachten, hooge transen en metersdikke wallen. In hun verbeelding zien ze er de middeleeuwsche ridders rondspoken, zwaar bewapend voor tournooien en steekspelen, of in overdadige weelde aan tafel. Lees meer »

1 Reactie »

1941

1941 – Bezetting

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Oorlog en Bevrijding.    1.362 keer gelezen.

Gemeenteveldwachters zijn: H. Letteboer en G. Hoekstra.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

10 mei 1940

1940 – Bezetting

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Oorlog en Bevrijding.    1.466 keer gelezen.

  • 10 mei 1940 trekken troepen van de Duitse weermacht door Ommen.
    In de verlofzaak van H. Schottert te Hoogengraven gebruiken ze een consumptie.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-139 # Vertaling: Bernard Jans

1 Reactie »

13 mei 1939

Brand in hotel Stegeman

Categorie: 1900-2000, Gebeurtenissen, Informatiebronnen.    1.184 keer gelezen.

Bovenverdieping geheel uitgebrand – Zieke tijdig in veiligheid gebracht.

Gisteravond ontdekte een voorbijganger op de brug over de Vecht een lichtschijnsel in het midden van de tweede verdieping van hotel Stegeman. staande aan de Voorbrug 11, te Ommen. Hij vermoedde onraad en waarschuwde de brandweer, die na korten lijd aanwezig was. inmiddels hadden de vlammen zich over de verdieping verspreid en weldra sloegen zij het dak uit. Met vier stralen op de waterleiding tastte de brandweer het vuur aan. Zij werd hierbij krachtdadig geholpen door militairen. Deze slaagden er mede in een gedeelte van den Inboedel naar buiten te dragen. Een inwonende dienstbode, die op de bovenverdieping ziek te bed lag kon tijdig In veiligheid worden gebracht Men heeft den brand kunnen beperken tot de tweede verdieping. Om tien uur kon met de nablussching worden begonnen.

De tweede verdieping is geheel uitgebrand en het dak is verwoest Over de oorzaak van den brand is nog niets bekend. In hotel Stegeman waren verscheidene officieren in pension. Voorts woonden enkele onderwijzers in het hotel. Aangezien ’s Zaterdags te Ommen geen school wordt gehouden, waren zij met verlof. Verschillende van hun eigendommen zijn een prooi der vlammen geworden, zoodat hen bij hun terugkomst nog een onaangename verrassing wacht. Bij het blusschingswerk kreeg een monteur van een radiocentrale een vallende dakpan op het hoofd, waardoor hij een bloedende hoofdwonde opliep. De brand bracht veel publiek op de been, dat echter door de politie op een afstand werd gehouden. De burgemeester van Ommen, de heer C. E. W. Nering Bögel was bij het blusschingswerk aanwezig. Verzekering dekt de schade.

Bron: krantenknipsel Het Vaderland – 13 mei 1939

Reageren »

1939

1939 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    592 keer gelezen.

Gerrit Mansier oefent in het perceel Kerkstraat 3 te Stad-Ommen het beroep uit van Slager.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

26 november 1938

Het landgoed Junne verkocht

Categorie: Informatiebronnen, Landgoederen.    2.185 keer gelezen.

Het landgoed Junne te Beerzo bij Ommen, eigendom van M. R. baron Bentinck tot Buckhorst, is thans verkocht aan de N.V. Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering Amstleven.

Reeds is er in de nabijheid van het landgoed een werkkamp gebouwd. Thans zullen er groote ontginningswerken in werkverschaffing beginnen.

Bron: Krantenknipsel “Het Vaderland” – 26 november 1938

Reageren »

1937

1937 – Medische zorg

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Medische zorg.    1.242 keer gelezen.

Dr. G. Pos woont in 1937 aan de Zwolseweg.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-138 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

20 februari 1932

Pogingen tot oprichting van een spoorlijn Ommen-Hoogeveen in de jaren 1905-1932

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†, Vervoer.    2.185 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Op 21 juli 1905 ontvangen van b. en w. van Stad Ommen een uitnodiging van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Avereest om op 29 juli 1905 ter bespreking van de concessie-aanvraag van de spoorweg van Ommen-Hoogeveen en het daarvoor benodigde waarborgkapitaal. In de vergadering van het comité voor de oprichting van een Overijsselsch-Drentsche Lokaal Spoorweg Maatschappij Ommen-Hoogeveen te Dedemsvaart wordt een voorlopige lijst opgemaakt van de aan de verschillende autoriteiten te vragen deelname in het aandelenkapitaalder op te richten spoorwegmaatschappij tot een totaal bedrag van ƒ 500.000,—.

Van de gemeente Ambt Ommen wordt een deelname verwacht tot een bedrag groot ƒ 5.000,—. Ambt Ommen stelt als voorwaarde dat de in nabijheid van het zgn. Schaterbrugje d.i. aan de grintweg tussen Ommen en de buurtschap Arriën een halte of stopplaats wordt aangebracht. Ook Stad Ommen wordt verzocht in het aandelenkapitaal deel te nemen.

De aan te leggen lokaalspoorweg van Ommen over Dedemsvaart naar Hoogeveen zal aansluiting vinden aan de Noordoosterlokaalspoor-weg van Zwolle naar Coevorden en de Lokaalspoorweg Deventer-0mmen. De ontworpen spoorweg zal de afstand van Groningen naar Deventer verkorten en verder gelegen plaatsen met + 13 km. en de afstand naar Twente met ruim 35 km.

De aanlegkosten worden in 1911 begroot op globaal ƒ 1.032.000,—. Verwacht wordt een renteloos voorschot van het rijk tot 1/3 van de totale aanlegkosten. Ook de provincies Drente en Overijssel en gemeenten zal om deelneming worden gevraagd. De voorwaarde omtrent een halte nabij het Schaterbrugje wordt door het comité niet aanvaard.

Op 29 april 1914 vindt een bespreking plaats tussen g.s. en Stad Ommen.

Op 5 juni 1920 wordt een verslag uitgebracht betreffende de stand van zaken. De minister van verkeer heeft nog geen beslissing genomen .

In 1921 wordt de raad van Ambt-en Stad- Ommen verzocht de deelname in het maatschappelijk kapitaal te brengen op f 10.000,— in verband met de stijging der kosten.

De raad van Stad Ommen neemt op 9 juni 1921, en de raad van Ambt Ommen neemt op 10 juni 1921 het besluit om het aandeel in het aandelenkapitaal te brengen op ƒ 10.000,— onder mededeling van Ambt Ommen dat wanneer te Arriërveld een station komt een belangrijk hogere deelname in de kasten zal worden overwogen.

Bij schrijven van 21 november 1931 wordt nogmaals door de colleges van b. en w. van Avereest, Hoogeveen, Zuidwolde, Ommen en het bestuur van de K.v.K. en F. voor Noordelijk 0verijssel aan de min. van Waterstaat verzocht een onderzoek naar de mogelijkheid voor een treinverbinding tussen Ommen en Hoogeveen in te stellen.

Bij schrijven van 20 febr. 1932 deelt de min. van Waterstaat mede dat een lokaalspoorweg tussen Ommen en Hoogeveen niet rendabel wordt geacht en derhalve niet aan de totstandkoming van deze lijn zal meewerken.

Reageren »

1 november 1930

Dr. C. J. Warnsinck voor 40 jaren arts

Categorie: 1900-2000, Diversen, Jubilea.    1.014 keer gelezen.

Dr. C. J. Warnsinck – 1 November herdenkt collega WARNSINCK, arts te Ommen, het feit, dat hij voor 40 jaren arts werd.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde – 1 november 1930
Note redactie: zie ook foto BR0026 in het Fotoarchief Gemeente Ommen

Reageren »

Pagina 248 van 263« Eerste...102030...246247248249250...260...Laatste »