микрозаймы

14 juni 1952

Gebeurtenis(sen) op 14 juni 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    805 keer gelezen.

 • De Hervormde Schoolvereniging bestaat 5 jaar.
 • Bij voldoende deelname zal het Edithhuis haar douchecel weer voor ’t publiek openstellen. Men kan zich opgeven bij dir. v.d. V.V.V. de heer Opperdijk.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

12 juni 1952

Gebeurtenis(sen) op 12 juni 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    717 keer gelezen.

 • M.i.v. 17-6-1952 is tot dir. van het Postkantoor te Ommen benoemd de heer B van der Werf, sinds 10 jaar afdelingschef bij de P.T.T. te Deventer.
 • Eieraanvoer: 26.000 stuks, prijzen f 14,50 – f 16,50 per honderd.
 • Crescendo wil de vereniging uitbreiden met een tamboercorps.
 • O.V.C. krijgt een kleedkamer nabij het speelterrein in Het Laar.
 • Er wordt een nieuwe busdienst geopend. De route is Ommen – Hellendoorn – Nijverdal – Almelo v.v. Er wordt ook zondags gereden. Ook op de lijn Ommen – Den Ham rijden thans ’s zondags enige bussen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

7 juni 1952

Gebeurtenis(sen) op 7 juni 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    830 keer gelezen.

 • Ruim 1700 Geref. jongeren bezochten detoogdag op pinkstermaandag in Het Laar.
 • Donderdagmiddag werd het kraamcentrum D’vaart–Ommen officieel geopend.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-077 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

17 maart 1952

1952/1957 – Busvervoer

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas, Vervoer.    1.412 keer gelezen.

Op 17 maart 1952 wordt tot en met 31 december 1957 aan de NV Wierdensche Algemeene Transport Onderneming (W.A.T.O.) te Wierden vergunning verleend voor busdiensten op o.a. het traject Hellendoorn-Lemele-Ommen en Ommen-De Ham-Vroomshoop-Vriezenveen-Almelo.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-142 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

24 januari 1952

Gebeurtenis(sen) op 24 januari 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    940 keer gelezen.

 • Mevr. Spoel te Ommen werd benoemd tot lerares nuttige handwerken in het woonoord Laarbrug bij de Keiëzen

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-068 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 januari 1952

Gebeurtenis(sen) op 19 januari 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    2.319 keer gelezen.

Op ruim 87-jarige leeftijd is alhier overleden de heer Zwier Kampman, in leven concierge-bode bij de gemeente. Op 1 april 1899 kwam de overledende in dienst der gemeente, een poos later werd hij benoemd tot brugwachter. Op 1 juni 1920 kreeg hij eervol ontslag als zodanig en werd hij benoemd tot concierge-bode. Op 1 maart 1939 werd hem wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend en ontving hij de zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau. De overledene was een zeer geziene figuur in Ommen en stond bekend om zijn hulpvaardigheid.

Bron: uit het archief van Jan Lucas


Zie ook de afbeelding van Gemeentebode Z. Kampman op de pagina “Gemeentehuis“.

Reageren »

17 januari 1952

Gebeurtenis(sen) op 17 januari 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    791 keer gelezen.

 • De keiëzen van het woonoord Laarbrug organiseerden maandag in toneelzaal “De Zon” een contactavond ter versterking van de vriendschapsbanden met de Ommenaren.
 • Eieraanvoer 20.000 stuks, prijzen f 14,50 – f 15,-.
 • Zondagavond ontstond een zware schoorsteenbrand in de woning van de heer A. Visscher aan de Bouwstraat. Door kordaat ingrijpen van de buren de heer H. Jutten en H. Wesselink werd erger voorkomen. Toen de brandweer arriveerde, was het gevaar geweken. Tijdens de afwezigheid der familie Visscher zou een jongeman de kachel verzorgen. Gehoor gevende aan de opdracht, vulde hij de kachel met turven. Even later ontwikkelde zich een zware rook, doordat er niet genoeg trek in de schoorsteen zat. Bij nader onderzoek bleek deze verstopt te zijn met roet, dat menige minuten later vlam vatte. Hoog sloegen de vlammen uit. Desondanks begaven zich genoemde buren op het dak, met het zand en water wisten zij de vlammen meester te worden. De heer en mevr. Visscher, die inmiddels gewaarschuwd waren, schrokken uiteraard hevig. De waterschade is vrij groot.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-067+068 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

15 januari 1952

Gebeurtenis(sen) op 15 januari 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    806 keer gelezen.

 • De Gem. Zangver. Excelior viert 13 en 14 februari a.s. haar 25 jarig bestaan.
 • Er bestaat gelegenheid tot het volgen van vervolgonderwijs.
 • De aanbesteding voor de bouw van een groen voederdrogerij op een terrein aan de Haven te Ommen
  – Perceel I (bouwwerk) laagste inschrijver: A. Hofsink te Heemse f 40.620,-
  – Perceel II (schilderwerk) laagste inschrijver: J. Deen, Balkbrug f 1023,50
  – Archtectenbur. J. Drent te Dedemsvaart.
  De aanbesteding vond dinsdag plaats in hotel Stegeman.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-067 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

10 januari 1952

Gebeurtenis(sen) op 10 januari 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    743 keer gelezen.

 • Eier aanvoer: 18.000 stuks, prijzen f 14,50 – f 15,50, eieren jonge kippen: f 13,- – f 13,50 per 100 kg. Deze plotselinge sterke prijsdaling was voor de boeren wel een teleurstelling. Deze daling schijnt het gevolg te zijn van de sterk toenemende aanvoer. Van bevoegde zijde deelde men ons mede, dat deze hoge eierprijzen niet te handhaven waren, de omzet daalde van week tot week.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-067 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 januari 1952

Gebeurtenis(sen) op 5 januari 1952

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen, Gemienschop van 0ll Ommer.    830 keer gelezen.

 • De onlangs opgerichte gemeenschap van “Oll ‘Ommer” heeft op oudejaarsavond voor een interessante verassing gezorgd. Deze vereniging ijvert namelijk o.m. voor het herstellen van oude gebruiken. Zo had men nu de klepperman weer tot leven geroepen, die met de leden der vereniging door Ommen’s straten trok. Na het klepperen klonk de bij de oud Ommer zo bekende roep “Hallef twalef heit de klok, de klok heit hallef twalef”. Om klokslag 12 uur arriveerde de stoet, waarvan de deelnemers grotendeels op klompen liepen, bij de Ned. Herv. Kerk. Door het koper-ensemble van “Crescendo” werd van de toren ten gehore gebracht “Uren, dagen, maanden, jaren” en “Bede voor het vaderland”. Na dit plechtige ogenblik sprak de klepperman (de heer G.J. Paarhuis) zijn op dicht gezette heilwens uit.
  Aanvankelijk liet het zich aanzien dat de koraal muziek op de toren geen doorgang zou vinden. De man die dagelijks het torenuurwerk opwindt had de ladder weggenomen en verborgen, die toegang tot het hoogste gedeelte geeft. Na lang zoeken werd dit onmisbare attribuut gevonden op de zolder van de kerk aan het andere einde van de toren. Nog juist op tijd kon het gezelschap de torenspits bereiken. Deze daad van De Bone wekte vanzelfsprekend grote ergernis op bij de Ommer bevolking. Naar wij nader vernemen zal hij van zijn functie ontheven worden. De man die dagelijks het uurwerk opwindt, de heer W. Seinen, blijkt bij nader onderzoek geen enkele schuld te treffen. Hij bergt namelijk elke dag na het verrichten van zijn werk deze ladder weg om te voorkomen, dat onbevoegden zich toegang tot de toren verschaffen. Voorts was hij onkundig gelaten van het feit dat ’s avonds de toren gebruikt zou worden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-066+067 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »