1907

1907-1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    481 keer gelezen.

Sectie B. nr. 1765 groot 0.43.05 ha is in 1907 het zuidelijk gedachte van het “Knollenstuk”.
De Noordelijke helft van dit Knollenstuk loopt door tot aan de Hofsteden weg.
Het oostelijke gedeelte der Zuidelijke helft van de Holsbrink tot aan het Smallepad is kad. bekend sectie B, nr. 1769 groot 0.50.05 ha.
De noordelijke helft van de Holsbrink vanaf het Smallepad tot aan de Hofstedenweg is kad. bekend sectie B, nr. 1769 (Stad-Ommen).
De Hofmeijers weide is kad. bekend sectie B, nr. 3156 en grenst aan de Kamphuisweide.
Een stuk land genaamd de Molenbree (1913-1916) is sectie B, nr. 679.
Een stuk land het Molenstuk genaamd aan de noordzijde der oude molenplaats, sectie B, nr. 1755.
De Breestrange, sectie B, nr. 524.
De Scherpe Strange, sectie B, nr. 518.
Het Mansiersstuk, sectie B, nr. 1820.
Op ’t Rot, sectie B, nrs. 231, 222 en 216.
De Hooge Esch, sectie B, nr. 562.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215+216 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1907

1907 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    375 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1907.

 • Tegen het huis van de Erven Gerrits, aan het Bouweind, wijk A 312A zal een brievenbus worden geplaatst.
 • Ingaande 19-11-1907 wordt het Post- en Telegraafkantoor te Ommen mede voor de Rijkstelefoondienst opengesteld.
 • Tol 1 en 2 op de weg Ommen-Hardenberg (verpacht) levert in 1906 resp. op f. 328,70 en f. 218,—.
 • Wegwerkers B. de Lange en A.J. van den Berg.
 • A. de Haas, slager te Ommen voert wekelijks 400 kg. rund- en schapenvet in uit België, afkomstig van Gebrs. Smilde te Brussel, Zuid 107, Hertstraat en de “Samenwerkende Maatschappij der Belgische Beenhouwers” te Mechelen.
 • Hendrikus van der Veen is nachtpolitie te Ommen.
 • Binnen niet te lange tijd zal een verhoogde los- en laadplaats op het station te Ommen gemaakt worden.
 • Op dinsdag 10-9-1907 vindt de aanbesteding plaats van het maken van een vaste overdekking der boter- en eiermarkt.
 • R. Brinkhuis is de laagste inschrijver voor f. 559,80. Borgen zijn P.A. van der Beek en W. Terra.
 • Klaas Stoel is lantaarnopsteker te Ommerschans.
 • G.J. Lubbers, gemeenteveldwachter, beschikt over een rijwiel en krijgt een onderhoudstoelage hiervoor van f. 10,—.
 • Bij de Staatsspoorwegen zijn t.b.v. leerlingen, die onderwijsinrichtingen in naburige gemeenten bezoeken zgn. scholierkaarten ingevoerd, in de leeftijdsgroep van 10-23 jaar.
 • De prijs van een scholierkaart voor het trajekt Vilsteren-Ommen bedraagt f. 3,— per maand (3e klasse).
 • De raad van Stad-Ommen gaat een lening aan groot f. 5.000,— als deelneming in het aandelenkapitaal van de Overijsselse Lokaal spoorweg Deventer-Raalte-Ommen.
 • Tol 1 op de weg Ommen-Dalfsen (1e sektie) levert in 1906 op f. 656,115.
 • Tol 1 op de weg Ommen-Goor (1e sektie) levert in 1906 op f. 473,30.
 • De Voorbrug is bestraat met veldkeien.
 • Tot hoofd der o.l.s. te Lemele, ingaande 1-8-1907, wordt benoemd C.A. Huese.
 • Op het perceel kad. bekend Stad-Ommen, sektie B, nr. 3330, groot 4 are 40 ca, staat de Chr. Geref. Gemeente te Stad-Ommen.
 • Per schip worden op 18 april 1907 vanuit Hasselt 140 m2 Quenartslag naar Ommen vervoerd, afkomstig van de fa. J. Weener Azn.
 • C.J. Warnsinck is arts en S. Ekkel-Ruiter vroedvrouw.
 • J.F. de Jong, benoemd tot adj. dir. Rijksopvoedingsgesticht te Avereest bewoond de Hoevewoning no. 5.
 • D. Groenendal is kastelein in het Volkskoffiehuis te Ommen.
 • Op dinsdagavond 9 april 1907 treedt P.H. Lambers uit Amsterdam op met voordrachten.
 • H. van der Veen moet de stadspompen loshouden.
 • A. de Haas voert wekelijks 800 kg. rund- en schapenvet in vanuit België (Gebrs. Smilde te Brussel).
 • 32 jongens en 30 meisjes bezoeken de school te Ommerschans. Hoofd D. Bruijn.
 • O.l.s. Lemelerveld, hoofd J.H. Starink: 47 jongens, 63 meisjes.
 • O.l.s. Hoogengraven, hoofd A.Koldeweij: 34 jongens, 15 meisjes.
 • O.l.s. Lemele, hoofd H.L. Immink : 75 leerlingen.
 • O.l.s. Beerzerveld, J. de Jonge Pzn. : 40 jongens, 32 meisjes. Aanwezig zijn 38 jongens en 26 meisjes.
 • O.l.s. Stad-Ommen, C. Ennes: 111 jongens, 90 meisjes (6 jaar en ouder).
 • Ingaande 1-3-1907 treedt onderwijzer aan de o.l.s. te Stad-Ommen in dienst.
 • Ingaande 1-4-1907 treedt H. Vissinga in dienst als onderwijzer o.l.s. Ommen-Stad, in de vakature J.H. van Dale.
 • G. Woertink en W.G. Dunnewind zijn marktmeesters.
 • G. Klomp heeft een smederij in het pand wijk A nr. 69.
 • Mej. Aafke Doornbos wordt ingaande 1-1-1907 benoemd tot onderwijzeres aan de o.l.s. Ommerschans wegens vertrek van mej. A. Meijer Drees.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map02-045+46

Reageren »

1907

1907 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    550 keer gelezen.

In 1907 worden verpacht 95 weiden voor f1465,- nadat het hooi van de eerste snede is verwijderd mogen de pachters ook gebruik maken van de Woeste.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

17 februari 1906

Gebeurtenis(sen) op 17 februari 1906

Categorie: 1200-1300, Archief Jan Lucas.    413 keer gelezen.

Op 17-2-1906 is:
– Jan Krake koetsier
– Frederik Vosjan notarisklerk
– Antonie Gerrit Bloem notaris
– Berend Hoek waarnemend burgemeester en wethouder.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-224 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1906

1906 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    491 keer gelezen.

In 1906 worden 90 weiden voor f1508,75 verpacht (1 mei tot 1 november). Het betreft hier één gemeenschappelijke weide. Van gemeentewege wordt toezicht gehouden. Er is één gemeenschappelijke toegang tot de weide. Al het in de weide lopende vee is gemerkt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1905

1905 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    514 keer gelezen.

In 1905 worden 90 weiden verpacht voor f1197,-.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-213 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1904

1904 – Branden

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, Branden.    1.101 keer gelezen.

In dit jaar vonden bos-en heidebranden plaats onder de buurtschappen Vilsteren en Lemelerveld.
Op 7 juni 1904 vindt een heidebrand plaats te Lemelerveld. A. ter Bruggen is dan rijksveldwachter te Dalmsholte.
Op maandag 30 mei 1904 ontstaat er te Lemelerveld s-morgens om ± 8 uur een grote heide-brand, welke leidt tot het afbranden van ± 50 ha. heide.
In Stad-Ommen was deze brand nog waar te nemen aan de sterk rood gekleurde lucht.
De brigadier des rijkswacht G. Visser en gemeenteveldwachter M. Steen gaan daarom op stap om ter plaatse poolshoogte te nemen.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Venen

Categorie: 1900-2000, Archief, Archief Jan Lucas.    1.092 keer gelezen.

In het voorjaar van 1904 werkten zo’n 1600 veenarbeiders in het Beerzerveld.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-137 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1904

1904 – Spoorwegen

Categorie: 1900-2000, Archief Jan Lucas, Spoorwegen.    1.186 keer gelezen.

Er wordt gewerkt aan de aanleg van de Noord-Ooster-Lokaal-Spoorweg (N.O.L.S.) Mariënberg tot Coevorden.

Bron: Archief van Jan Lucas – map3-144 # Vertaling: Bernard Jans

Reageren »

1903

1903 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    539 keer gelezen.

In de Jaren 1903 t/m 1911 verkoopt de gemeente mest.
In het jaar 1903 brengt deze op:
– Op 23 maart f25,15
– Op 16 juli f17,-
– Op 10 nov. f21,05,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

Pagina 243 van 254« Eerste...102030...241242243244245...250...Laatste »