1919

1919 – Rapport noodzaak Rijkslandbouwwinterschool voor Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.747 keer gelezen.

Bijlage I, RAPPORT.

Om de volgende reden is een Rijkslandbouwwinterschool voor Ommen noodig, zoo niet noodzakelijk.
De landbouw in het algemeen in oogenschouw genomen mag zich in deze streken als vooruitgaande beschouwen.
De Overijsselsche Zandboer, waartoe het meerendeel der hier woonachiige landbouwers behooren, moet evenwel een zwaren strijd om zijn bestaan voeren, voor het meerendeel te wijten aan zijn onkunde in landbouwaangelegenheden en het ondoelmatig bewerken van den grond.
Zeer vele vooraanstaande landbouw specialiteiten voorspellen een slechten tijd voor den landbouw, zoodat de bestaansstrijd nog moeilijker voor de hier woonachtige landbouwers zou worden.
Een van de voornaamste middelen om dezen strijd te vergemakkelijken is het meer profijt trekken van zijn gronden, door toepassing van wisselbouw en het op doelmatige wijze aanwenden der meststoffen, terwijl ook van het vee meer getrokken kan worden als dit op doelmatige wijze wordt verzorgd, gevoederd en opgekweekt.
Verder dient nauwlettend te worden nagegaan de productiviteit der bemesting en voedering, n1. dat er wordt gezorgd niet over den grens te komen met bemesten en voederen, daar dan de laatste zak kunstmest of de laatste kilo lijnkoek meer kost, dan er van terug wordt gekregen. Lees meer »

Reageren »

1918

1918 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Ingekomen stukken.    1.699 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1918.

  • Ing. 1-5-1918 verlaat W.H. Horseling, onderwijzer o.1.s. kom Ommen de school.
  • Jan Willem Nijhuis is nachtwachtlantaarnopsteker en straatreiniger.
  • A. Nieuwland is telefoonkantoorhouder te Lemelerveld.
  • Mr. P.J. Oud te Ommen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoekt toestemming om op zaterdag 15 juni 1918 ’s avonds half acht in het café “Het Zwarte Paard” van Gerrits te Ommen een rede te houden over: “De vrijzinnig-democraten en de stembusstrijd op 3 juli”.
  • De bouw van 4 arbeiderswoningen wordt gegund aan de fa. van Aalderen en Moddejonge te Ommen voor f. 17.066,–.
  • Bij besl. van g.s. Overijssel van 24 december 1918 wordt aan Stad-Ommen toestemming verleend voor de oprichting van een elektrische centrale op het perceel kad. bekend sektie B, nr. 2977.
  • Sieka Strobosch is vroedvrouw te Ommen.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-002

Reageren »

28 augustus 1917

1917 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    493 keer gelezen.

Op 28-8-1917 wordt een stuk bouwland ten westen van het kanaal nabij de Hofstedenweg groot ± 0.05.40 ha, ged. van sektie B, nr. 3307 verhuurd.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-214 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

13 april 1917

1917 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    462 keer gelezen.

Op 13–4–1917 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide, ten noorden van het Ommerkanaal, voor beweiding van 1 mei tot 1 november van het lopende jaar openbaar verpacht. De opbrengst bedraagt f2451,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1915

1915 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    576 keer gelezen.

Van 1 mei 1915 – 1 mei 1918 huurt hij [redactie: zie “1915 – Verpachtingen gemeente-eigendommen] deze woning (nu kad. bek. Gem. St. O., sectie B, nr. 3713) voor f130,- per jaar van de gemeente.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

17 april 1914

1914 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    476 keer gelezen.

Op 17-4-1914: 108 weiden – opbrengst f1534,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1913

1913 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    452 keer gelezen.

Op 15 April 1912 en 31 maart 1913 worden 115 weiden in de Ommerkoeweide ten noorden van het Ommerkanaal, onder Stad-Ommen gelegen, openbaar verhuurd.
Op de gehuurde percelen mogen weiden:
Koeien, pinken, kalveren en ossen.
De tijd van in weiding (dag en nacht) loopt van 2 mei tot 1 november 1913, resp. 1-5-1912 tot 1-11-1912. Indien nodig mag na het verwijderen van het hooi van de eerste snede ook de Woeste worden bereid. Het vee moet voor de in weiding worden gebrandmerkt. Het vee mag door de huurder vervangen worden nadat op- en afbranding heeft plaatsgehad. De algemene opbranding geschiedt vanwege het gemeentebestuur kosteloos. Voor het laten op- en afbranden is 10 cent voor het op- en 10 cent voor het afbranden verschuldigd; te betalen aan de opzichter in casu de koeherder.
Het betreft hier een gemeenschappelijke beweiding.
De opbrengst is in 1912 f 1610,-
De opbrengst is in 1913 f 1631,75
Ook in 1911 (1-5-1911 tot 1-11-1911) 70 weiden totaal met een opbrengst van f 981,75.
In 1910 is de opbrengst van 115 weiden f 1760,50
In 1909 is de opbrengst van 115 weiden f 1862,-
In 1908 is de opbrengst van 115 weiden f 1659,50

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218+219 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 mei 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (3)

Categorie: Archief, Verpachtingen.    454 keer gelezen.

In mei 1912 wordt de woning, waarin eerst Riekelt Wandscheer heeft gewoond, staande aan het Vrijthof te Ommen, kad. bekend gem. St. O. sectie B, nr. 761, voor de tijd van 3 jaren ingaande 1 mei 1912 voor resp. f150,-, f140,- en f130,- per jaar verhuurd aan Johannes Scheltinga, Klerk des Posterijen en Telegrafie.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-215 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1 januari 1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (2)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    666 keer gelezen.

Verhuur 11 zitplaatsen voor de zgn. regeringsbanken in de Hervormde Kerk te Ommen.
Ingaande 1-1-1912 tot 31-12-1917 worden de plaatsen als volgt verhuurd:
De 1e plaats aan Willem Warmelink te Archem f 6,75,-
De 2e plaats aan Albertus Makkinga te Stad-Ommen f 7,-
De 3e plaats aan Pieter Anthony van der Beek te Stad-Ommen f 6,50,-
De 4e plaats aan Fennigje Wandschur te Stad-Ommen f 6,-
De 5e plaats aan Hendrik Mooyers te Stegeren f 5,-
De 6e plaats aan Christina Schutten te Varsen f 6,-
De 7e plaats aan Egbert Egberts te Stad-Ommen f 4,-
De 8e plaats aan Roelof Timmer te Zeesse f 3,50,-
De 9e plaats aan Gerrit Schuurman te Stad-Ommen f 3,-
De 10e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-
De 11e plaats aan Albert Jan van der Vegt te Giethmen f 1,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1912

1912 – Verpachtingen gemeente-eigendommen (1)

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    470 keer gelezen.

Eigendommen Stad-Ommen
“De Holtmaat”, grasland, kad. bekend sectie B, nr. 202, groot 0.60.20 ha (verhuur van 11-11-1906 tot 11-11-1912).
Van de Voormars wordt gesproken ten zuiden en ten noorden van de Varsenerdijk.

Gedeelte van de gedempte Burggraven (in 1911 grasland) sectie B, nr. 3159.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-218 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

Pagina 238 van 251« Eerste...102030...236237238239240...250...Laatste »