1891

1891 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    213 keer gelezen.

Stad-Ommen
Op 13-6-1891 wordt het jachtrecht verpacht resp. aan W. Hamilton of Silvertonhill voor f 35,- en R.Th. Baron van Pallandt van eerde voor f 46,- voor de periode 1891-1897.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-221 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

27 augustus 1890

1890 – Ingekomen: Aanvraag vergunning voor Uitspanning/Station-koffiehuis

Categorie: Archief, Ingekomen stukken.    1.740 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ambt Ommen geeft met achting te kennen, ondergetekende g,g, optredende namens zijne dochter S.G.A. Gravin van Rechteren van Appeltern dat hij vernomen heeft hoe in de Gemeente voornoemd bij Koninklijk besluit het maximum der te verleenen vergunningen voor een tijdvak van eenige jaren is vastgesteld, beneden het getal door de wet toegestaan in evenredigheid van het aantal inwoners en alzoo tijdelijk is verlaagd;
dat ten dage wanneer voormeld tijdvak zal zijn verstreken voor het geval b. en w. der gemeente de verlaging niet wederom aanvragen, nieuwe vergunningen kunnen worden gegeven, beneden het wettelijke maximum;
dat zijne dochter voornoemd in het bezit eener woning, kadastraal bekend sektie H no. 2920 thans in huur bij den arbeider Kerkdijk, aan den Hellendoornschen grindweg, onder “het Laar” en deze woning zeer nabij de plaats staat waar vermoedelijk het station zal gebouwd worden van den Locaal spoorweg;
dat het dan van belang zal zijn aldaar eene uitspanning te hebben, met het oog op den handel in de gemeente en de levering van koopwaren en beesten op den spoortrein enz. enz.;
dat eene vergunning aldaar verstrekt uit haren aard geen aanleiding geeft tot ongeregelde drinkgelaten, maar meer de natuur krijgt van een station-koffiehuis;
dat hij daarom de eer heeft b. en w. uittenodigen voor het voornoemd gebouw, thans in het bezit zijner dochter de eerste vergunning te verschaffen die na afloop van de verlagingsjaren beschikbaar zal zijn hetwelk dan, naar de eischen der omstandigheid zal worden ingericht en vergroot indien dat noodig mocht blijken.

Hetwelk doende enz.
w.g. v. Rechteren
v. Appeltern.
Het Laar
Ambt Ommen
27 aug. 1890.

voluit: Mr. G.W. Graaf v. Rechteren van Appeltern te Archem,
lid van G.V. van Gelderland.

Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†

Reageren »

26 maart 1889

1889 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    326 keer gelezen.

Stad-Ommen verpachting Koeweide.
Op 26 maart 1889 wordt overgegaan tot openbare verhuur van weiden in de Ommerkoeweide, ten woorden van het Ommerkanaal. De beweiding mag plaatsvinden door koeien, pinken, kalveren en ossen.
De weide is gemeenschappelijk en de tijd van beweiding loopt van 1 mei – 1 november (dag en nacht). Het aantal weiden is vast gesteld op 80 weiden en brengt op f 1060,75
In 1890 is de opbrengst f 609,50
In 1891 is de opbrengst f 846,-
In 1892 is de opbrengst f 1102,50
In 1893 is de opbrengst f 1207,50
In 1894 is de opbrengst ?
In 1895 is de opbrengst f 868,-
In 1896 is de opbrengst f 781,25 (78 weiden)
In 1897 is de opbrengst f 1065,75 (80 weiden)
In 1898 is de opbrengst f 1151,50 (80 weiden)
In 1899 is de opbrengst f 1089,- (80 weiden)
In 1900 is de opbrengst f 876,- (80 weiden)
In 1901 is de opbrengst f 1100,25 (80 weiden)
In 1902 is de opbrengst f 1111,25 (80 weiden)
In 1903 is de opbrengst f 934,- (80 weiden)
In 1904 is de opbrengst f 1104,- (80 weiden)

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-219+220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1887

1887 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    305 keer gelezen.

Van 11-11-1887 – 1893 worden landerijen en grasgrond op de Mars en bij het kanaal openbaar verpacht, opbrengst f 216,75.
Van 11-11-1893 (St. Martini) tot 1899 idem; opbrengst f 188,-
Van 11-11-1899 – 1905 idem; opbrengst f 182,25

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

7 december 1885

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 7 december 1885

Categorie: 1800-1900, Harry Woertink.    387 keer gelezen.

De St. Nikolaas markt alhier was druk bezocht; er was veel vee aangebragt, dat tot verhoogde prijzen werd verkocht, ook was op de daarmede gelijk invallende weekmarkt veel boter en granen aangevoerd. Door de hooge prijzen welke voor die producten in den regel worden betaald is de aanvoer steeds toenemende en laat het zich aanzien dat door de daarstalling der, verschillende kunstwegen die het transport voor den aanvoer vergemakkelijken , die weekmarkt aan Ommen bloei en welvaart zal schenken, en alzoo met de gewone, jaarmarkt zal bijdragen tot derzelver voortdurende bestaan , hetwelk door de gebrekkige scheepvaart in den zomer door de afsnijding van het water der rivier de Vecht, ten behoeve van de daarstelling van het Overijsselsche kanaal zoo zeer was bedreigd.

Bron: Harry Woertink – 6 december 2015

Reageren »

1885

1885 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    290 keer gelezen.

Stad-Ommen
Op 4-7-1885 wordt het jachtrecht voor 6 jaar (1-9-1885 tot 31-8-1891) verpacht in twee percelen:
a. De Woeste-koeweide nabij de Ommerschans groot 160 ha aan Arend van der Veen, koperslager te Stad Ommen voor f 37,-
b. Het Ommerbosch groot ± 160 ha aan Gerhardus Schuttert zonder beroep, te Stad-Ommen voor f 42,-

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1883

1883 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    320 keer gelezen.

In 1883 worden nog 64 weiden verpacht, opbrengst f378,25.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-212 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1882

1882 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief Jan Lucas, Verpachtingen.    291 keer gelezen.

Van 11-11-1882 – 11-11-1888 worden Stads landerijen verpacht opbrengst f 180,25.
Van 11-11-1888 – 11-11-1894 idem, opbrengst f 183,-
Van 11-11-1894 – 11-11-1900 idem, opbrengst f 155,75
Van 11-11-1900 – 11-11-1906 idem, opbrengst f 136,75
Van 11-11-1883 – 11-11-1889 idem, opbrengst f 428,75
Van 11-11-1889 – 11-11-1895 idem, opbrengst f 428,25
Van 11-11-1895 – 11-11-1901 idem, opbrengst f 393,-
Van 11-11-1901 – 11-11-1907 idem, opbrengst f 390,75

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-220 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

10 augustus 1881

1881 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    334 keer gelezen.

Op 10 augustus 1881 des namiddags om 6 uur wordt ten huize van Antonius Assendorp overgegaan tot openbare verpachting van 16 percelen grond van 11-11-1881 tot 11-11-1887. De totale opbrengst is f180,75.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-211 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

1880

1880 – Verpachtingen gemeente-eigendommen

Categorie: Archief, Verpachtingen.    310 keer gelezen.

Verpachting koeweiden in het koeveld Stad-Ommen.
De weiden in het koeveld, ten noorden van het oude kanaal, worden in 1880 aan de meest biedende verhuurd. De gehuurde weiden kunnen door koeien en kalveren, alsmede oskalveren, die niet gewisseld hebben, worden beweid. De tijd van inweiding loopt van 1 mei tot 1 november van ’s morgens 7 uur tot zonsondergang. Het vee dat vóór en na dien tijd zich in de weide bevindt zal worden geschut. Het vee hetwelk er ’s morgens vóór of ’s avonds na dat de koeherder er is in de weide mocht zijn zal aldaar door of vanwege den bezitter of opbinder worden gehoed. Voordat het vee de weide in mag moet het vóóraf met het door burgemeester en wethouders bepaalde merk zijn opgebrand. Het totaal aantal weiden bedraagt 135. De prijs bedraagt f6.25 per weide (koe, kalf of oskalf).

Hendrik Wilhelm Bodewitz is brigadier majoor titulair der rijksveldwacht.

Gerrit Schurink heeft 10 weiden.
Koop Nijhuis heeft eveneens 10 weiden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map03-217 # Vertaling: Lenka Barteczkova

Reageren »

Pagina 228 van 238« Eerste...102030...226227228229230...Laatste »