14 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    781 keer gelezen.

 • Eiermarkt aanvoer: 15.000 stuks.
  Prijzen f 16,- – f 17,- per 100 stuks.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

13 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 13 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    779 keer gelezen.

 • Op 13-9-1950 zal in het V.V.V. openluchttheater de classicale zendingsdag der Ned.Herv. Kerk worden gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 9 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    647 keer gelezen.

 • Onder grote belangstelling werd woensdag te Vilsteren de afdeling lager-onderwijs van de Internationale Quakerschool geopend.
  Dir.: De heer Hermans.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 augustus 1950

Gebeurtenis(sen) op 31 augustus 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    835 keer gelezen.

 • Aanvoer eiermarkt: 10.000 stuks.
  Prijzen f 17,75 – f 18,25 per 100 stuks.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

11 mei 1950

Gebeurtenis(sen) op 11 mei 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    803 keer gelezen.

 • De Muziekver. Cresendo heeft het initiatief genomen een film over Ommen te laten maken De opnamen zullen plaats vinden op 3 juni aanstaande.
 • Wat gebeurd er met huize Henan? De eigenaar, de heer M.G. van Raalte heeft wegens vertrek naar het buitenland het beheer van het vakantieoord Huize Henan overgedragen aan het N.V.V. Gezien het grote aantal aanvragen dat reeds voor deze zomer binnen kwam, zal deze organisatie het gebouw in ieder geval tot september laten exploiteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 mei 1950

Gebeurtenis(sen) op 4 mei 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    886 keer gelezen.

 • Met ingang van 1 mei werd tot groepscommandant der rijkspolitie te Ommen benoemd opperwachtmeester C. Veldman uit Goor.
 • Ook dit jaar zal er in Ommen op 4 mei een “stille tocht” worden gehouden. Vertrek 7.45 s avonds vanaf de Markt. Tijden de tocht zullen de klokken van de kerken luiden. Ruim 200 personen nemen er aan deel.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

27 april 1950

Gebeurtenis(sen) op 27 april 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    734 keer gelezen.

 • Ds.J.C .Koolschijn hoopt op zondag 21 mei zijn intrede te doen als predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Ommen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

25 april 1950

Gebeurtenis(sen) op 25 april 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    788 keer gelezen.

 • Zondagmiddag deed Ds.F.H. Vonk uit Veenwouden zijn intrede als Geref. predikant te Ommen, in de vakature ontstaan door het vertrek (8 maanden geleden) van Ds.J.F. Colenbrander.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

22 april 1950

Gebeurtenis(sen) op 22 april 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    748 keer gelezen.

 • De Internationale Quakerschool te Eerde mag zich de laatste jaren toenemende belangstelling verheugen. Aan de aanvragen voor opname van leerlingen, kon wegens plaatsgebrek geen gevolg worden gegeven. Daarom werd naar een oplossing gezocht, die men, naar mij vernomen, thans gevonden heeft.
  De afdeling Lager Onderwijs zal namelijk worden ondergebracht in het fraaie gebouw van wijlen Mr. Pathuis Cremers te Vilsteren, een idyllisch plekje, dat in vele opzichten niet voor Eerde hoeft onder te doen.
 • In de vergadering van de raad van donderdag j.l. vinden vaak heftige debatten plaats en heerst er een bewogen sfeer. Uitvoerig hebben b. en w. hun beleid inzake de geoorloofde woningpolitiek verdedigd. Voor deze gelegenheid moest de perstribune worden uitgebreid; ook de publieke tribune was bevolkt.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-016 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 februari 1950

Gebeurtenis(sen) op 23 februari 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    1.146 keer gelezen.

 • In juli 1949 werd door de plaatselijke muziek- en zangverenigingen tot de gemeenteraad het verzoek gericht om over te gaan tot de bouw van een vaste tent in de kom. Het verzoek ging vergezeld van een geldbedrag groot f 3150,- dat door de burgerij voor dit doel is geofferd. B en W stellen de raad voor f 3500,- op de begroting te plaatsen en tot bouw over te gaan, omdat zij een dergelijke tent van culturele betekenis achten. Als plaats had men zich gedacht het terrein terzijde van het belastingkantoor.
 • Een soortgelijk verzoek werd gedaan door de muziekver. “De Broederband” te Beerzerveld. Deze vereniging is voornemens een houten tent te bouwen, die tevens dienst kan doen als repetitie lokaal. Zij vraagt het benodigde hout hiervoor beschikbaar te stellen, terwijl de leden de tent zullen opbouwen. B en W adviseert geen subsidie in natura te verstrekken maar f 1000,- beschikbaar te stellen voor dit doel.
 • Maandagavond werd een Vara-afdeling opgericht; men start met 43 leden.
 • Eierhandel: Aanvoer 20.000 stuks. Prijzen f 12,50 – f 13,15 per 100.

Reageren »

Pagina 224 van 241« Eerste...102030...222223224225226...230240...Laatste »