26 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 26 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    664 keer gelezen.

 • Markt Ommen: Aanvoer 440 biggen, 67 lopers, 29 zeugen, 62 koeien, 10 graskalveren, 10 nuchtere kalveren, 18 schapen, 37 paarden, 3 veulens. Totaal 676 stuks.
  De totale aanvoer bleef ver beneden verwachting het geen zijn oorzaak vindt in de lage prijzen, die de biggen opbrengen. Wij noteerden zelfs een prijs van f 15.-. In deze sector neemt men kennelijk een afwachtende houding aan in de hoop op een stijging. Erg vlot was de handel dan ook niet. Prijzen: Biggen f 17,50 tot f 32,50, lopers f 30,- tot f 65-, drachtige zeugen f 150,- tot f 250,-.
  Rundveehandel stabiel met vaste prijzen. Vette koeien f 650,- tot f 850,-, guste koeien f 450,- tot f 650,-; nuchtere kalveren f 35.- tot f 45,-, graskalveren f 150,- tot f 300,-.
  Wolveehandel rustig met prijzen gelijk aan vorige week. Evenals op andere markten wordt de paarden aanvoer steeds geringer. De handel was hier vrij stug; prijzen liepen nog al sterk uiteen.
  Enters f 500,- tot f 550,-, vol-jarige paarden f 700,- tot f 900,-. Zoals we reeds veronderstelden verkeerden alle handelaren en de bezoekers in de mening dat het thans de zuidlaarder markt was. Ook op de “lapjes” markt was het buitengewoon druk.
 • Eierhandel. Aanvoer 12.000 stuks f 17,50 – f 20,- per 100 stuks.
 • De Kon. Erk. Modeschool afd. Ommen en Lemerveld, lerares mej. A. Helmig, houdt een tentoonstelling op 26, 27 en 28 oktober 1950.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-031 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

24 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 24 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    757 keer gelezen.

 • Te ommen wordt een vergadering gehouden tot oprichting van een Christelijke kleuterschool. Op de huidige Hervormde Bewaarschool zitten ook vele Gereformeerde kinderen, terwijl de lokaliteit ten enenmale ongeschikt is. Daarom wordt het raadzaam geacht een nieuwe schoolvereniging op bredere basis op te richten. In het bestuur zullen 4 Hervormden en 4 Gereformeerden. Van deze laatsten moet er een Geref. Art. 31 zijn.
 • Afscheid E.H.Timmerman en A. Warnaar als onderwijzend personeel verbonden aan Dr. A.C. van Raalteschool.
  E.H. Timmerman solliciteerde in 1914 naar de functie van volontair aan de Geref. School te Ommen. De vergoeding bedroeg f400,- (200,- was in die dagen normaal). De school was betrekkelijk nieuw en bevatte 4 lokalen. Hoofd was de heer C .Munneke en leerkrachten waren Fennema en mej. De Boer. In 1916 werd Timmerman benoemd tot 4e leerkracht en in 1922 volgde hij de heer Munneke op als hoofd. De heer Warmoes was 30 jaar aan de school verbonden. De heer Fennema 20 jaar.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029/030 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    731 keer gelezen.

 • De Hervormde Bewaarschool bestaat 25 jaar.
 • De telefoonabonnees te Ommen kunnen vanaf maandag 16 oktober a.s. tot des avonds 10 uur van de telefoon gebruik maken inplaats van tot 9 uur.
  In afwachting van de automatisering een belangrijke vooruitgang.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

12 oktober 1950

Gebeurtenis(sen) op 12 oktober 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    654 keer gelezen.

 • De nieuwe Chr. Landbouwhuishoudschool zal worden gebouwd aan de Zeesserweg en niet in de Koesteeg zoals aanvankelijk in de bedoeling lag.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

30 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 30 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    783 keer gelezen.

 • Dank zij de activiteit van de directie van hotel de Zon wordt in ommen sinds jaren door de fa. Miedema wekelijks een film voorstelling gegeven, in de afgelopen zomer zelfs tweemaal per week.
  Dit laatste special voor de toeristen.
  Lovend was de exploitatie in de regel niet, enkele uitzonderingen daargelaten.
  Sinds de vermakelijkheidsbelasting verhoogd is, wordt er met een tekort gewerkt.
  Dit de reden, waarom de fa Miedema heeft besloten met ingang van 1-10-1950 de voorstelling te staken.
  Dit besluit werd uiteraard na rijpe overwegingen genomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

28 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 28 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    745 keer gelezen.

 • Van het bestuur v.d. stichting tot exploitatie van een Chr. Landbouwhuishoudschool is bij de raad een verzoek in gekomen tot medewerking tot medewerking voor de bouw, inrichting en exploitatie van genoemde school.
 • De Zuidlaardermarkt wordt voortaan niet meer op de derde maar op de vierde dinsdag in oktober gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028/029 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 26 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    856 keer gelezen.

 • Donderdagavond werd er in Geref. Kerk te Ommen een propaganda-bijeenkomst gehouden voor de oprichting van een Prot.Ziekenhuis te Zwolle.
 • Door het Ned. Padvinders Gilde werd aan de koesteeg een schuurtje aangekocht dat men wil inrichten voor kabouterhuis.
 • Naast de bestaande 2-jarige landbouwcursus zal nu ook een aanvang worden gemaakt met een 3-jarige cursus, eveneens o.l.v. de heer W Andela te Ommen. Hieruit blijkt wel dat er een grote behoefte bestaat aan een landbouwschool. Er worden pogingen in het werk gesteld om tot oprichting hiervan te geraken.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 23 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    718 keer gelezen.

 • De vader en moeder van het Hervormd Oude Mannen en Vrouwen huis te Ommen zijn in gelijke functie benoemd bij het rusthuis te Steenwijk.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 19 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    652 keer gelezen.

 • De vecht is weer dermate verontreinigd, dat de vissen bewusteloos boven water komen.
  Deze vergiftiging van het water wordt veroorzaakt door de afvalproducten van de Aardappelmeelfabrieken.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

14 september 1950

Gebeurtenis(sen) op 14 september 1950

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    771 keer gelezen.

 • Eiermarkt aanvoer: 15.000 stuks.
  Prijzen f 16,- – f 17,- per 100 stuks.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-028 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

Pagina 222 van 240« Eerste...102030...220221222223224...230240...Laatste »