12 mei 1951

Gebeurtenis(sen) op 12 mei 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    589 keer gelezen.

 • Eiermarkt: Aanvoer 28.000 stuks. Prijzen f 10,50 tot f 11,- per 100 stuks.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-050 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

8 mei 1951

Gebeurtenis(sen) op 8 mei 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    53 keer gelezen.

 • Opening van de eerste t.b.c.-vrije veemarkt door wethouder A.J. Immink.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-041

Reageren »

30 april 1951

Gebeurtenis(sen) op 30 april 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    557 keer gelezen.

 • De nieuwe muziektent werd op 30 April officieel in gebruik genomen, met medewerking van de plaatselijke muziek- en zangverenigingen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-041+050 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

21 april 1951

Gebeurtenis(sen) op 21 april 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    572 keer gelezen.

 • Op een te Ommen belegde vergadering van de Ver. van Neringdoenden werd naar voren gebracht, dat het gemeentebestuur overweegt een zaterdagavondmarkt in het leven te roepen. Met algemene stemmen werd besloten aan het gemeentebestuur te verzoeken hiertoe niet over te gaan, omdat hieruit o.m. zal voortvloeien dat ook de winkels op zaterdagavond weer langer open moeten blijven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-050 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

19 april 1951

Gebeurtenis(sen) op 19 april 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    494 keer gelezen.

 • Er wordt een openbare aanbesteding gehouden voor de o.l.s. Dalmsholte te Ommen.
  Laagste inschrijver P. Luttikhof te Ommen f 13.500,- (begroot was f 13 000,-)
  Loodgieterswerk: G. J. Pannekoek f 1575,- (begr. f 1800.-)
  Schilderwerk: A. Flim, Marienberg f 1936,- (begr. f 1600,- )
  Alsmede voor de bouw van een garage aan de haven,
  Bouw: A. Bloemendal f 11.577,- (begr. f 11.800,-)
  Elektra: Takman en Steen f 364,- (begr. 300,-)
  Schilderwerk: A. Flim, Marienberg f 580,- (begr. f 450,-)
 • De voetbalver. Ommen (O-V-C.) herdacht op 19 April haar 30-jarig bestaan.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-049 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

12 april 1951

Gebeurtenis(sen) op 12 april 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    627 keer gelezen.

 • De heer B.H.G. Lubbers, proc. houder aan de Incassobank te Ommen werd benoemd tot direkteur.
 • Rijwielhandel R. v. der Heide aan de Schuurinkstraat bestond 25 jaar

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-049 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

10 april 1951

Gebeurtenis(sen) op 10 april 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    567 keer gelezen.

 • Donderdagavond werd in hotel Stegeman op initiatief van de stichting voor Chr. Landbouwhuishoudonderwijs te Ommen een vergadering belegd, met het doel deze stichting in een schoolvereniging om te zetten.
 • Op verzoek van de gemeenteraad wordt dinsdag 10-4-1951 des morgens 11 uur aan de Vecht een demonstratie met brandblusapparaten door twee fabrikanten gegeven.
 • 8 mei wordt de eerste T.B.C. vrije markt te Ommen gehouden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-049 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

5 april 1951

Landgoed Eerde wordt Natuurreservaat

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    78 keer gelezen.

Baron Ph. D. van Pallandt te Ommen nam dezer dagen het belangrijke besluit, om het zogenaamde Eerder Achterbroek, groot 300 ha, te verkopen aan de Ned. Ver. tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Dit besluit is daarom zo belangrijk, omdat hierdoor een fraai stuk natuurschoon met wisselend landschap en prachtige stukken hei, voor Ommen behouden blijft. Het totale grondbezit van de heer Van Pallandt bedroeg aanvankelijk 1750 ha, waarvan in de loop der jaren verkocht werd 800 ha aan Staatsbosbeheer (w.o. De Besthemerberg), 651 ha aan de gemeente Ommen (Het Laar) en 45 ha aan de Ver. de Nederlandse Padvinders. Het gedeelte dat de heer Van Pallandt zelf behoudt is hoofdzakelijk gelegen ten Zuiden van de provinciale weg tussen de Hoge Oever (Witte palen) en Groene Jagersbrug en beslaat een oppervlakte van ongeveer 300 ha.

Bij het verkopen van de gronden werd steeds de restrictie gemaakt, dat de gronden niet in cultuur gebracht mochten worden. Ook op het Eerder Achterbroek ligt een servituut. Over dit stuk grond schrijft de deskundige dr. Westhoff’ o.m.: „De aesthetische en wetenschappelijke betekenis van het gebied, wordt nagenoeg geheel bepaald door het cultuurlandschap met zijn houtwallen. Er zijn nog maar weinig complexen in Nederland met een dergelijke omvang, waar de oorspronkelijke ligging en vorm van kampen en wallen zo goed gehandhaafd is gebleven.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-048

Reageren »

5 april 1951

Gebeurtenis(sen) op 5 april 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    597 keer gelezen.

 • Ds. W. Verwoerd, Geref. Pred. (ondersk. art. 31] te Ommen heeft het beroep naar Treebeek (L) bedankt.
 • Binnenkort kan een t.b.c vrije markt voor rundvee in Ommen tegemoet gezien worden.
 • Paasmarkt
  Aangevoerd werden 533 biggen, 151 lopers, 28 varkens, 53 koeien, 1 graskalf, 161 nuchtere kalveren, 52 paarden. Eier aanvoer: 27.000 stuks. Prijzen zijn nog verder gedaald n.l. f 10.50 – f 11.50 per 100 stuks. Er heerste een gedrukte stemming. Volgens deskundigen werken de pluimveehouders thans met verlies. Wil men nog enige winst boeken dan zal de prijs minstens f 15,- per honderd moeten bedragen.
 • Op 19 april 1951 bestaat de voetbal ver. Ommen 30 jaar
 • Maandag j.l. werd het nieuwe bankgebouw van de Incasso-bank N.V. aan de julianastraat officieel in gebruik genomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-046+049 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

31 maart 1951

Gebeurtenis(sen) op 31 maart 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    535 keer gelezen.

 • De fabrieksgebouwen en terreinen van de voormalige timmerfabriek “De Oude IJssel” wordt in huur overgedragen aan kuiperij A. Vos. Over een eventuele aankoop wordt nog onderhandeld.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-046 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

Pagina 215 van 238« Eerste...102030...213214215216217...220230...Laatste »