6 oktober 1951

Gebeurtenis(sen) op 6 oktober 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    617 keer gelezen.

 • Een bedrogen koopman.
  Een bekend gezegde luidt: “Eén vrouw is honderd mannen te slim af”. Dit moge dan misschien overdreven zijn, maar in het volgende voorval bleek de vrouw inderdaad slimmer. Dezer dagen stapte een klompenkoopman met een paar buitengewoon opvallende klompen aan de voeten een boerderij te Ommen binnen om de baas te spreken. Deze was echter niet thuis. De blik van de boerin werd getrokken door de fraaie klompen die de man aan had en vroeg of ze te koop waren. De koopman antwoordde ontkennend. Tegen even passen zou hij toch geen bezwaar hebben, vroeg ze schalks. Neen, inderdaad niet. Even later had de vrouw het verleidelijke schoeisel aan de voeten. Precies haar maat. Vraag eens wat, nodigde ze de koopman uit, terwijl ze hem een geurige kop koffie in schonk. Deze weigerde echter pertinent. Wat een kerel vervolgde ze nu op een heel andere toon, die durft niet eens te vragen. Dat liet de koopman niet op zich zitten en hij noemde en hoog bedrag overtuigd zijnde hiermee van de zaak af te zijn. Maar dat ging anders. Dan zijn ze verkocht, antwoordde de slimme vrouw en deponeerde de bedongen som op tafel. Wat de bezoeker ook probeerde om de vrouw tot andere gedachten te brengen deze was niet te vermurwen. Zo bleef er voor de man niets anders over dan om op kousevoeten huiswaarts te keren, zich vast voornemend zich de volgende maal niet meer door een vrouw bij de neus te laten nemen.
 • Eigen woning thans in ieders bereik.
  Ieder die in staat is maandelijks f 12,- of f 14,- te sparen kan binnen afzienbare tijd over een eigen woning gaan beschikken. Onlangs heeft de gemeente Ommen zich bij de bouwkas (Noord Ned. Gemeenten) aangesloten, zodat ook de Ommenaren van deze gelegenheid gebruik kunnen maken. Het gebrek aan arbeiders- en middenstandswoningen was de direkte aanleiding tot oprichting van deze instelling. Thans zijn er reeds 4000 spaarders en 1300 woningen sedert de oprichting in 1947 gebouwd. In het eerste jaar van aansluiting genieten de Ommenaren het voordeel dat zij door storting van 20% van het benodigde bedrag reeds binnen zeer korte tijd kunnen bouwen. Dit is evenwel een uitzondering. De bedoeling is dat er gespaard wordt en dan gaat er meestal 7 tot 8 jaar overheen alvorens men tot bouwen kan overgaan. Het is intussen niet zo, dat men middels deze bouwkas zo maar vlot kan bouwen. Deze heeft evenzo met de bestaande bouwstop en andere moeilijkheden te kampen, maar toch is deze nog veiliger en solider. Denkt men bijv. voor de bouw van zijn woning f 6000,- nodig te hebben dan moet men f 12,- per maand sparen. Men ontvangt over het spaargeld rente tegen een percentage gelijk aan de Rijkspostspaarbank. Na een wachttijd doorlopen te hebben kan men in aanmerking komen voor ’n uitkering, mits men minstens 20% dus f 1200,- gestort heeft. Deze lening kan in 30 jaar worden afgelost tegen een rente van 5%. Het komt hier op neer dat men maandelijks evenveel betaalt als thans aan huur.
 • De heer C.W. Wagtendonk wordt tot secretaris benoemd.
 • Behalve in hotel “De Lemerberg” werd ook bij fa. Dijks en Steen de eerste televisie–uitzending prima ontvangen. Bij beide toestellen was de belangstelling zeer groot.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-055-057 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 oktober 1951

Gebeurtenis(sen) op 4 oktober 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    562 keer gelezen.

 • Ds. Homburg heeft het beroep van predikant Geref. Kerk te Ommen aangenomen. Hij werd op 24-8-1902 geboren is gehuwd en heeft 6 kinderen. In 1946 werd hij predikant, standplaats Nieuwendam. Voordien was hij werkzaam in het bedrijfsleven. Sedert juli was hij predikant te Urk.
 • Eieraanvoer: 16.000 stuks. Prijzen f 17.75 – f 18.15 per 100 stuks. Jonge kippeneieren: f 13,- – f 13,50 per honderd. Kiloprijs f 2,80.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-055 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

2 oktober 1951

Gebeurtenis(sen) op 2 oktober 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    621 keer gelezen.

 • N.V. Centro ontbonden.
  Op de in Ommen gehouden aandeelhouders vergadering van de N.V. Autobusmij Centraal Overijssel (Centro) is besloten over te gaan tot liquidatie. Dit besluit werd genomen omdat de commissie vergunningen personen vervoer de aanvraag der Centro voor het instellen van autobusdiensten heeft afgewezen, zodat verder voortbestaan van de N.V. geen enkel nut meer heeft. Zoals bekend waren de aandeelhouders van deze N.V. een aantal gemeenten in Centraal Overijssel, zoals Ommen, Hardenberg, Nieuwleusen, Den Ham, Dalfsen, enz. President Commissaris was de burgemeester van Ommen de heer C.E.W. Nering Bogel. De bedoeling was in deze streek busdiensten te gaan exploiteren, omdat de verbindingen tijdens de oprichting nogal te wensen lieten. In de loop van de jaren is hierin en belangrijke verbetering gekomen, zodat genoemde Commisie het nut van deze exploitatie niet inzag. Uiteraard werden er natuurlijk door de bestaande busondernemingen ernstige bezwaren naar voren gebracht. Met deze liquidatie is een einde gekomen aan een langdurige strijd die tot geen resultaat geleid heeft.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-054+055 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

29 september 1951

Gebeurtenis(sen) op 29 september 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    611 keer gelezen.

 • Gaat kuiperij Vos uit Ommen weg? Het gebouw Geersal, dat al bijna een jaar leeg staat, is aangekocht door de Coöp. Ver. van Kruidenteelt “Angelica” en krijgt dus eindelijk weer een bestemming. In het begin dit jaar meldde de kuiperij en kistenfabriek A. Vos zich voor gegadigde, omdat deze firma haar kistenfabriek in dit gebouw wilde onderbrengen. Het gemeentebestuur deelde echter mede, bezig te zijn met het aantrekken van een belangrijke industrie, zodat deze aankoop niet doorging. Begrijpelijk voelde de heer Vos en met hem vele anderen, zich door de motivering van dit besluit gegriefd. De leden der industriecommissie vonden dit besluit eveneens vreemd, omdat juist alle mogelijke moeite gedaan wordt industrie aan te trekken. Het bedrijf van de heer Vos heeft zich de laatste jaren zo uitgebreid dat de aankoop van dit gebouw alleszins gerechtvaardigd was. Aangezien verdere uitbreiding thans onmogelijk is, ook al omdat de heer Vos onlangs een stuk grond van zijn terreinen aan de gemeente moest afstaan, overweegt de heer Vos plannen zijn bedrijf naar Heino over te plaatsen, waar hem bereids alle medewerking werd toegezegd. Wanneer dit plan doorgang vindt, zal dit ongetwijfeld een verlies voor Ommen betekenen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-054 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

27 september 1951

Gebeurtenis(sen) op 27 september 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    654 keer gelezen.

 • Ds. P. Homburg, predikant te Urk (Geref. Kerk) heeft het beroep naar Ommen in de vacature ds. K. J. Schaafsma, aangenomen.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-054 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

23 augustus 1951

Gebeurtenis(sen) op 23 augustus 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    573 keer gelezen.

 • De Gebr. van Elburg herdachten het feit dat zij 40 jaren het depot van een oliemaatschappij verzorgen.
 • De abonnees op de radio-centrale Ommen zullen binnenkort 4 stations kunnen beluisteren.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

18 augustus 1951

Gebeurtenis(sen) op 18 augustus 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    667 keer gelezen.

 • De kruidenteelt valt tegen, deels door te natte en koude grond, deels door te late aanvoer van het plant materiaal.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

9 augustus 1951

Gebeurtenis(sen) op 9 augustus 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    597 keer gelezen.

 • Eieraanvoer: 14.000 stuks f 15.50 – f 16.50 per 100.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

4 augustus 1951

Gebeurtenis(sen) op 4 augustus 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    593 keer gelezen.

 • De gemeentebestuur overweegt plannen voor de bouw van een modern stadhuis.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

26 juli 1951

Gebeurtenis(sen) op 26 juli 1951

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    594 keer gelezen.

 • De aansluiting van G.V.O, bij het K.N.G.V. dreigt een schuring te veroorzaken tussen het bestuur van G.V.O. en de Geref. Kerkeraad.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-053 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

Pagina 215 van 240« Eerste...102030...213214215216217...220230240...Laatste »