18 maart 2021

Wetenswaardigheden uit het archief: Familie Luttekes

Categorie: Wetenswaardigheden.    351 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

 Hendrik Luttekes, bekend als ‘de Smid’.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Hendrik Luttekes”.

Zie voor meer artikelen uit de categorie “Wetenswaardigheden uit het archief”.

Welke wetenswaardigheden zijn er over de familie Luttekes bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

  • 1816 [Map01-013, Patentregister 1816 Ommen. Aantal zielen: 3310]
    14. Albert Jan Luttekes, Brugstraat 29, verver.
  • 1851 [Map09-055, Ingekomen stukken 1851 Stad Ommen]
    F. Luttekes is voerman te Ommen.
  • 1855 [Map09-107, Raadsnotulen Stad-Ommen 1855]
    De heren I. Veldhuis Kramer en H. Luttekes worden benoemd tot brandmeesters bij de zgn. nieuwe brandspuit.
  • Lees meer »

Reageren »

17 maart 2021

Canon van de Ommer: Albert Jan Immink (11)

Categorie: Canon van de Ommer, Harry Woertink.    386 keer gelezen.

Een echte “vergaderboer” die zich ten dienste stelde voor de samenleving, zo kan Albert Jan Immink (1903-1970) uit Lemele omschreven worden. Naast zijn taak als boer vervulde Immink tal van publieke functies.

Albert Jan Immink in de reeks ‘Canon van de Ommer’.
Afbeelding: OudOmmen
Zie ook het album “11. Albert Jan Immink”, de verzamelplek voor alles over Albert Jan Immink.

Hij was een gerespecteerd wethouder van de gemeente Ommen en jarenlang voorzitter van de Overijsselse Chr. Boeren- en Tuinders Bond. Ook op kerkelijk terrein was hij actief. Voor de toenmalige politieke partij Christelijke Historische Unie (CHU) heeft Immink ongeveer vijftien jaar tot 1963 zitting gehad in de provinciale staten van Overijssel en had eveneens zitting in het Landbouwschap. Voor zijn verdiensten bij de boerenbond ontving Immink in 1961 een Koninklijke onderscheiding.

Met de paplepel
Albert Jan Immink was betrokken bij de oprichting van de Oranjecommissie in 1938 en in 1948 bij de oprichting van een VVV in Lemele Het aantal functies was op een gegeven moment zo uitgebreid dat hij in 1959 bedankte om zich als kandidaat voor de verkiezingen van Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Albert Jan komt uit het gezin van Berend Jan Immink en Hendrika Aleida Middeldorp met nog 6 broers en zusters. Politiek is hem van huis uit met de paplepel ingegoten, want vader Berend Jan Immink maakte van 1911 tot 1935 ook deel uit van de gemeenteraad, waarvan 8 jaar als wethouder. Na zijn afscheid neemt zoon Albert Jan Immink het stokje over en wordt in 1939 benoemd tot wethouder, als opvolger voor Jacob van der Boon.

Erve Immink
Tijdens zijn leven was Immink boer op “Erve Immink” aan de Lemelerweg in Lemele, een gemengd bedrijf van 26 hectare. Bij het boerenwerk wordt hij geassisteerd door zijn ongehuwde en inwonende broer Bernard, terwijl zijn vader Berend Jan ook zijn leven slijt op Erve Immink. Op 1 september 1938 trouwde Albert Jan met Jansje te Kiefte (1912-1991) uit Lemelerveld. Uit dit huwelijk werden 3 dochters geboren: Aat, Iet en Anneke.

Op 22 september 1962 raakte de Ommer wethouder betrokken bij een treinbotsing in Vilsteren waar hij één van de treinpassagiers is die op weg zijn naar Zwolle. De trein ontspoorde en vloog in brand. Immink belandt met brandwonden enkele dagen in het ziekenhuis. Alle reizigers overleven de ramp. Niet de man uit Vilsteren die met zijn bromfiets de onbewaakte overweg overstak.

Imminkhoeve
Op 3 maart 1970 overlijdt Immink. Hij is dan 66 jaar. “Erve Immink” die ruim drie en een halve eeuw het trotse bezit van de Imminks was geweest wordt verkocht. In maart 1972 komt de stichting Vakantiecentrum voor Gehandicapten tot stand en in december van dat jaar koopt deze stichting de “Erve Immink”, bestaande uit een boerderij met woongedeelte, twee stallen, een veldschuur, een schaapskooi en 3,6 hectaren grond. Uit respect voor de laatste bewoners krijgt het de naam “Imminkhoeve”, een vakantieoord voor mensen met een beperking.

Ter ere van Immink, die de belangen van het dorp Lemele met veel inzet vertegenwoordigde, is in Lemele een straat naar hem genoemd: de wethouder Imminkstraat.

Bron: Harry Woertink – 17 maart 2021

Reageren »

9 maart 2021

Gemeenteraad ziet hospice in de Piet Hein wel zitten

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    444 keer gelezen.

OMMEN – De gemeenteraad van Ommen ziet de vestiging van een hospice in het pand Piet Hein aan de Zeesserweg 5 in Ommen wel zitten, maar wil zich daarover niet uitspreken.

 Het pand Piet Hein aan de Zeesserweg 5 in 1937, in gebruik als kraamcentrum.
Afb.: OudOmmen

We gaan dan op de stoel zitten van het bestuur van de Baron Mulertstichting”, motiveerde CDA’er Marinus Dunnewind.

Aanleiding was een motie van de oppositie waarin de gemeenteraad gevraagd werd het pand te bestemmen voor een hospice. De motie was ingegeven door het voornemen van de Baron Mulertstichting om het pand in de verkoop te zetten. Het CDA deed het verzoek aan het stichtingsbestuur te wachten met de verkoop tot uitsluitsel is verkregen over de haalbaarheid van een hospice. LPO en de Christen Unie sloten zich daarbij aan. Vooral ook omdat wethouder Bart Jaspers Faijer aan had gegeven de gevoelens van de raad te benadrukken, maar dat het aan de Baron Mulertstichting is.

Doelstelling
Volgens de coalitie past een hospice bij uitstek in de doelstelling die de baron destijds voor ogen had, maar moet een andere route gekozen worden. “De gemeente heeft meer eigen panden van de hand gedaan met achteraf spijt, laat ons dat niet weer overkomen”, pleitte PvdA’er Hilbert Moerman.

De Baron Mulertstichting werd in 1933 in het leven geroepen door het overlijden van Frederik Eliza Baron Mulert. De baron was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen en maakte de gemeente Ommen eigenaar van het landhuis “Piet Hein” met het doel het landhuis “Piet Hein” te exploiteren als inrichting voor verpleging van zieken.

Zie ook: Baron Mulertstichting houdt statuten tegen het licht

Bron: Harry Woertink – 9 maart 2021

Reageren »

3 maart 2021

Tom Waes kan niet om Ommen heen

Categorie: Harry Woertink.    421 keer gelezen.

OMMEN – De actie vanuit Ommen om het groene hart van Overijssel in het favoriete televisieprogramma Reizen Waes van de Belgische programmamaker Tom Waes te krijgen heeft meerdere reacties opgeleverd.

 Kasteel Eerde hoofdkwartier van de Sterkampen in Ommen.
Foto: OudOmmen

De gemeente Ommen ontbreekt nog in het rijtje. Initiatiefneemster Annie Ekkelenkamp kreeg meerdere reacties van personen en instanties. “Waes Reizen kan niet om Ommen heen”, aldus Annie. Ze doet dan ook een nieuwe oproep aan iedereen om te reageren. Wie ook van mening is dat Ommen zich in de kijker moet zetten kan mailen aan tips@reizenwaes.be. De Stichting Lampyris – die het gedachtengoed van Krishnamurti-in-Ommen in ere houdt – reageerde als volgt:

“Geachte heer T. Waes, Beste Tom,

Naar aanleiding van de correspondentie tussen u en Annie Ekkelenkamp, waarin zij voorstelde om Ommen en met name de aanwezigheid van Krishnamurti in Ommen, in uw programma’s op te nemen, het volgende. Als Stichting Lampyris houden we ons al zo’n 20 jaar bezig om op een verantwoorde wijze Krishnamurti en de Sterkampen de juiste plaats in de geschiedenis te geven. Dit niet alleen in Ommen, maar ook in de (inter)nationale geschiedenis van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Annie Ekkelenkamp heeft al enigszins aangegeven welke impact de Sterkampen hadden in Ommen. Daarbij kan ook nog vermeld worden dat honderden journalisten uit de gehele wereld naar Ommen kwamen om daar verslag te doen van deze bijeenkomsten. De toespraken van Krishnamurti werden life uitgezonden over de hele wereld. Beroemdheden zoals de dirigent Leopold Stokowski (New York Philharmonic Symphonic Orchestra) kwamen naar Ommen om met Krishnamurti te spreken. Het Sterkamp zelf werd aangelegd door het architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt, de ontwerpers van de Van Nelle fabriek in Overschie (bij Rotterdam), die tot het Werelderfgoed behoort. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Wandelgids
Als Stichting hebben we deze geschiedenis vorm gegeven in onze Wandelgids Krishnamurti in Ommen. Wandelen langs vergeten paden, die inmiddels een tweede druk heeft beleefd. Op verzoek sturen we u graag een exemplaar. Daarnaast verlenen we onze medewerking aan allerlei programma’s door diverse media. Dit mede vanwege onze ervaring in presentaties en ons beeld- en geluidsarchief dat we graag ter beschikking stellen aan de media en voor wetenschappelijk onderzoek. Enkele jaren geleden hebben we een documentaire laten maken, die nog eens het unieke karakter van deze gebeurtenissen onderstreept. U kunt deze inzien op https://www.youtube.com/watch?v=PV8VHVxP8oE&t=68s. Ook onze site www.krishnamurti-in-ommen.nl geeft veel informatie. Er zou nog veel meer te vertellen zijn, maar we hopen u hierbij nieuwsgierig gemaakt te hebben naar deze bijzondere gebeurtenissen, en zijn uiteraard in alle opzichten bereid om medewerking te verlenen aan een eventuele uitzending.
Vriendelijk groetend, namens de Stichting Lampyris, Siem van Eeten”.

Bron: Harry Woertink – 3 maart 2021

Reageren »

2 maart 2021

De Darde Klokke duikt met jongste uitgave in de geschiedenis van de Gereformeerde kerk Ommen

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    400 keer gelezen.

OMMEN – In de nieuwste uitgave van het historisch tijdschrift De Darde Klokke (198) verhalen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (198).

Verder komt de rijke geschiedenis van de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat uitgebreid aan bod. Na de oprichting van de kerk werd op 11 december 1835 de eerste kerkdienst gehouden op een boerendeel.

Aangrijpend verhaal
In het jongste nummer verder een aangrijpend verhaal over Kurt Alfred Warschauer, een Joodse jongen uit Duitsland, die terecht kwam op de Quakerschool in Eerde, opgericht door het Genootschap der Vrienden, beter bekend onder de naam Quakers. In 1939 opende de Quakers op Eerde ook een landbouwschool. Toen eind maart 1943 door de Duitse bezetter bekend werd gemaakt dat Nederland Jodenvrij zou worden, besloot Kurt onder te duiken. Hij vond onderdak in Lemelerveld bij dominee Bram Vogelaar en zijn vrouw Tan, die actief waren binnen de illegaliteit. Ook Kurt raakte betrokken bij het verzetswerk. Gedurende de oorlog nam de gereformeerde pastorie aan de Kerkstraat in Lemelerveld meer en meer een centrale plaats in binnen het verzet in de omgeving. Vogelaar had contact met onder meer verzetsman Jan Seigers uit Ommen en collega dominee Slomp uit Heemse, die beter bekend was als Frits de Zwerver.

Jan Houtman
Op 17 november 1944 ging het verschrikkelijk mis. Op die dag werd de Ommer verzetsman Jan Houtman aangehouden bij een controle. Hij werd meegenomen naar een boerderij in Hoonhorst en toen hij daar probeerde te vluchtten werd hij doodgeschoten. Diezelfde nacht volgde er een inval in de Gereformeerde kerk in Lemelerveld. Hierbij werden wapens gevonden die verborgen zaten tussen de zolder en het dak. Gelukkig wist de dominee Vogelaar en ook Kurt te ontkomen. Na de oorlog meldde Kurt zich als vrijwilliger bij het oorlogsvrijwilligersbataljon en werd in dienst van Nederland naar Indië gestuurd om daar ‘orde en vrede’ te brengen. Na zijn verblijf in Nederlands-Indië werd Kurt Warschauer in juni 1947 genaturaliseerd tot Nederlander. Lees meer »

Reageren »

27 februari 2021

Zwolle – Ommen een schrik voor automobilisten – Glijbaan in Varsen

Categorie: Harry Woertink.    518 keer gelezen.

Om je per auto te verplaatsen was vroeger niet altijd een pretje. De wegen waren vaak belabberd. Vaak zandwegen soms verhard met hoogovenslakken.

 Situatie wegennet rond Ommen in 1938. Goed is te zien hoe de weg Zwolle-Ommen de buurtschap Varsen doorkruist.
Afbeelding: Topografische Dienst Emmen

Ook de weg van Zwolle naar Ommen was niet best. De slechte toestand van de weg was voor de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant in 1938 aanleiding om zelf eens op pad te gaan om naar de oorzaken te zoeken. Geen prettige bezigheid, zo blijkt. De Ommer burgemeester Nering Bögel weet de oorzaak van de ellende aan de krant te vertellen. Vanuit Zwolle naar Ommen had je de mogelijkheid te kiezen voor de zuidkant van de Vecht via Vilteren. Een andere mogelijkheid was via de oude Hessenweg. De oude Hessenweg liep tot aan Varsen om vervolgens via een scherpe bocht af te buigen over de Varsenerweg waar het verkeer zich in deze buurtschap met grote bochten tussen de boerderijen moest doorwringen.

1938
“Al verschillende malen hebben we in ons blad geklaagd over de slechte toestand, waarin in het noordwesten, het westen en het centrum van Overijssel, verschillende provinciale wegen verkeren. Uit eigen ervaring, de beste leermeesteres immers, schreven erover, en we hadden gehoopt met de weg Zwolle—Kampen de laatste van de wegen van de droeve figuur in het centrum van de belangstelling te hebben geplaatst. Maar sindsdien trokken we er weer op uit en de ervaringen, die we daarbij opdeden, stelden alle vroegere in de schaduw. Iemand had ons gezegd: „Je moet de weg Zwolle-Ommen eens gaan berijden met een auto, dan zul je eens wat beleven. We hebben het gedaan met een kleine motor, maar de indruk is er niet minder groot om geweest! Het eerste gedeelte van de weg waren er geen moeilijkheden. Het wegdek was wel één ribbel al ribbel, doch daar zijn we aan gewend. Volmaaktheid op wegengebied vindt men in Overijssel nu eenmaal slechts in Twente. Lees meer »

Reageren »

23 februari 2021

Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (5)

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    533 keer gelezen.

Het Historisch Museum in Ommen wordt vernieuwd. Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” opent het Historisch Museum dit jaar de deuren van het nieuwe museum. In de aanloop naar de ingebruikname een reeks artikelen over de historie; dit is deel 5.

 Koninklijk bezoek in 1998 met v.l.n.r.: Jan Mulder, Ted Aarents, Harry Woertink, Henk Soer en koningin Beatrix.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s de albums (en subalbums) “Molen Den Oordt / Streekmuseum” en “2021/01 – Inrichting nieuwbouw”.

Levend museum
Na de uitbreiding in 1986 is het leuk in het museum, voor zowel bezoekers als voor de vrijwilligers. Aan beiden is geen gebrek. Na het afscheid van Gerard Kelderman treedt in 1996 Henk Soer aan als beheerder. Soer weet samen met de vrijwilligers het museum op te krikken tot een levend museum. Een museum waar de bezoeker op prettige wijze kennis kan maken met de historie van Ommen en omgeving. Met de vele aansprekende nevenactiviteiten stijgen ook de bezoekersaantallen. Behalve de eigen collectie zijn er regelmatig wisselexposities, boek- en antiektaxaties, films en bevrijdingstentoonstellingen. Ook is er de start van de jaarlijkse Open Monumentendag en worden jaarlijks populaire bustochten georganiseerd. Verder worden in de vakanties de Sallandse zomermarkten gehouden en de jaarlijkse bloemententoonstellingen samen met Groei en Bloei en de Bijenvereniging.

Koninklijk bezoek
Hoogtepunt in het bestaan van het museum was het museumbezoek door Koningin Beatrix op 24 maart 1998. Bij haar aankomst in Ommen mocht Ellenoor van der Veen uit Lemele op haar (negende) verjaardag een bosje groene rozen aan de Koningin aanbieden. De mensen stonden rijen dik opgesteld om maar geen glimp te missen van het koninklijk bezoek aan Ommen. Het leek op een heuse Koninginnedag. Eerst bracht Beatrix een bezoekje aan het Tolhuis. Streekmuseum-voorzitter Jan Lucas had de eer had om de Koningin samen met een stralende burgemeester Bernard Kobes rond te leiden. Toen twee in Sallandse klederdracht gestoken poppen gepasseerd waren kwam Beatrix voor een eeuwenoud weefgetouw te staan waar Guusje Muller aan het weven was. “O, u bent echt!” lachte de Koningin Guusje toe. De Koningin bleek grote belangstelling te hebben voor het museum die voor haar komst nog even extra was opgepoetst. Na de rondleiding bood burgemeester Kobes een gouden Ommer vijfje aan die ter gelegenheid van Ommen 750 jaar zijn uitgegeven. “Een heel mooi museum”, luidde het compliment van de Koningin na afloop. Lees meer »

Reageren »

19 februari 2021

Baron Mulertstichting houdt statuten tegen het licht

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.168 keer gelezen.

OMMEN – De Baron Mulertstichting gaat haar pand aan de Zeesserweg 5 verkopen. Ook gaat de stichting meer afstand nemen van de gemeente.

 Huize Piet Hein aan de Zeesserweg 5 in Ommen in 1918.
Afbeelding: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen en informatie de albums “Huize Piet Hein” en “F.E. Baron Mulertstichting”.

De Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project uit het sociaal domein, de gezondheidszorg of sport en cultuur.

Baron Mulert
De stichting werd in het leven geroepen door oud zeeofficier Frederik Eliza Baron Mulert, geboren op 9 december 1858. Deze heeft carrière gemaakt bij de Koninklijke Marine. De H.M. Torpedoboot ‘Piet Hein’ was de laatste boot waarop hij gediend heeft als commanderend officier. Hij heeft zijn huis aan de Zeesserweg vernoemd naar de ‘Piet Hein’. De baron was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Door zijn overlijden op 26 februari 1933 werd de gemeente Ommen eigenaresse van het landhuis “Piet Hein”. De ‘F.E. Baron Mulert Stichting’ werd in het leven geroepen met als doel het landhuis “Piet Hein” te exploiteren als inrichting voor verpleging van zieken. Inmiddels is die doelstelling gewijzigd in het bevorderen van welzijn van mensen en wordt het landhuis verhuurd als kantoor. Wel worden jaarlijks uitkeringen gedaan.

Verkoop
Aanleiding van de verkoop is dat de stichting de bestaande situatie onlangs geëvalueerd heeft. Hieruit zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen. De samenstelling van het bestuur past minder goed bij deze tijd. Een grotere afstand tussen de stichting en het college van burgemeester en wethouders ligt heden ten dage meer voor de hand. Hiervoor zal een voorstel voorbereid worden om de statuten te wijzigen. De gemeente Ommen behoudt wél een controlerende taak, maar deelname aan het bestuur door vertegenwoordigers van de gemeente is niet meer vanzelfsprekend. Het toekennen van subsidies moet zo objectief mogelijk worden. Ook gaat het bestuur onderzoeken of het mogelijk is dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de baron te blijven: meer gericht op zorg en minder op andere maatschappelijke activiteiten. Het huis aan de Zeesserweg wordt niet langer gebruikt zoals Baron Mulert dit oorspronkelijk had bedoeld. De stichting vindt dat het pand daarmee een onevenwichtige belasting is op het vermogen van Baron Mulert en dat het derhalve verkocht kan worden. Het geld dat uit de verkoop vrijkomt kan worden toegevoegd aan het vermogen van de stichting. In de komende tijd moeten de plannen meer vorm krijgen en worden deze besproken. Eind van dit jaar zal het stichtingsbestuur zich in een nieuwe vorm presenteren.

Zie voor meer informatie over de familie Mulert: Mulert historisch nauw verbonden met Ommen

Bron: Harry Woertink – 19 februari 2021

1 Reactie »

18 februari 2021

Nieuwbouw Historisch Museum Ommen in eindfase

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    366 keer gelezen.

 OMMEN – Nog even en dan is het Historisch Museum Ommen gereed. Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan de binnen afwerking.

Met het aanbrengen van een sluis voorzien van ramen is een aansluiting gemaakt tussen het museum en het tolhuis.
Foto: Historisch Museum Ommen
Zie voor meer foto’s de albums (en subalbums) “Molen Den Oordt / Streekmuseum” en “2021/01 – Inrichting nieuwbouw”.

De betonvloer is gestort en zodra deze goed is gehard zal de pvc-vloer gelegd worden. Een moeilijk staaltje in de bouw was de aansluiting tussen de nieuwbouw en het bestaande tolhuis. Met het aanbrengen van een sluis voorzien van ramen is die klus ook geklaard.

Behalve de nieuwbouw is ook het tolhuis aangepakt. Het aanwezige asbest onder het dakbeschot is verwijderd en van isolatiemateriaal voorzien. Dit voorjaar krijgt het voorterrein een opknapbeurt. Het Streekmuseum en de historische vereniging CCO komen straks onder één dak bij molen Den Oord. In het nieuwe historische centrum komt tevens een toeristisch informatie punt (TIP).

Bron: Harry Woertink – 18 februari 2021

Reageren »

13 februari 2021

Oproep aan Reizen Waes voor tv-opname in Ommen, het mooie Hanzestadje aan de Vecht

Categorie: Harry Woertink.    645 keer gelezen.

OMMEN – Als het aan Annie Ekkelenkamp uit Ommen ligt wordt Ommen binnenkort onderwerp in het favoriete televisieprogramma Reizen Waes. De Belgische programmamaker Tom Waes deed onlangs een oproep voor tips.

 Kasteel Eerde was destijds het hoofdkwartier van Krishnamurti.
Foto: OudOmmen

Volgens Annie Ekkelenkamp moet er voor Ommen ook plek zijn in het programma. Ze is al jaren fan van het reisprogramma, dat eerst op de Belgische tv werd uitgezonden en nu ook op de Nederlandse tv (NPO3). “Tom Waes gaat op avontuur met tips van kijkers in de hand. Ook plekken in Nederland staan op zijn programma. Reizen Waes heeft een grote toegevoegde waarde omdat de onderwerpen vanuit een andere, steeds verassende optiek worden gecomponeerd. Geweldig en ontluikend!”, aldus een enthousiaste Ekkelenkamp, die Tom Waes twee “unieke” tips heeft gegeven over, zoals ze het zelf omschrijft, “het mooie Overijsselse Hanzestadje aan de Vecht, met hele mooie historische kenmerken”.

Ommen op de kaart
De eerste tip gaat over Krishnamurti die Ommen op de kaart zette met zijn duizenden aanhangers uit de hele wereld: “In 1926 kwam Jiddu Krishnamurti naar Ommen met Kasteel Eerde van wijlen baron Philip Dirk van Pallandt om zijn wereldcentrum “Orde van de Ster in het Oosten” te stichten, het belangrijkste spirituele centra ter Wereld. Het mooie Ommen stond in een klap op de kaart van Nederland met het nieuws van deze Oosterse wijsgeer: er kwamen duizenden mensen uit wel 50 verschillende landen naar het natuurrijke landgoed Eerde. Zelfs treinen uit o.a Bazel, Wenen, Berlijn enz, enz, stopten op het kleine stationnetje in Ommen. Later schonk baron van Pallandt zijn achttiende-eeuwse stamslot met inbegrip van 1700 hectare bos cadeau aan Krishnamurti. Jaren later gaf Jiddu Krishnamurti het terug: hij wilde geen aardse bezittingen. Krishnamurti had het altijd over Broederschap. Kasteel Eerde leent zich uitstekend voor mooie opnames. Ik hoop dat onze aimabele burgemeester Hans Vroomen U dan een rondleiding wil geven of misschien de kleindochter van baron van Pallandt of anders onze geliefde oud-burgemeester Bernard Kobes”, aldus Annie Ekkelenkamp in de e-mail die ze naar Waes in Antwerpen heeft gestuurd. Lees meer »

Reageren »