микрозаймы

27 januari 2020

Holocaust Memorial Day Ommen – ‘Verhalen die niet vergeten mogen worden’

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    513 keer gelezen.

OMMEN – De Holocaust Memory Day is maandag 27 januari 2020 in Ommen op indrukwekkende wijze herdacht.

 Tussen 9.00 en 15.00 uur liepen in groepjes ruim 300 basisschoolleerlingen door Ommen bij een achttal locaties.
Foto: Harry Woertink
Zie voor een impressie van deze dag het album “Holocaust Memorial Day 2020”.

Overdag hielden leerlingen van het Vechtdal College (voortgezet onderwijs) een presentatie voor leerlingen van verschillende basisscholen in Ommen. ’s Avonds was er een stille tocht, die werd afgesloten met een herdenkingsdienst in de Gereformeerde kerk. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. De Holocaust Memory Day in Ommen was een initiatief van de stichting ‘Ommen 75 jaar vrijheid’.

Basisscholen
Tussen 9.00 en 15.00 uur liepen in groepjes ruim 300 basisschoolleerlingen door Ommen om bij een achttal locaties ter plekke het verhaal van de betreffende familie te horen die in concentratiekampen werden vermoord. Ook de verhalen van de familie De Haas uit de Brugstraat, de enige Ommer joodse familie die de oorlog heeft overleefd, werden verteld.

Vechtdal College
Leerlingen van het Vechtdal College hadden zich vooraf verdiept in de achtergrond om het verhaal van de Joodse inwoners te kunnen vertellen. Onder leiding van hun docent hadden de leerlingen de geschiedenis van Joodse bevolking in Ommen grondig uitgediept om er vervolgens een presentatie van te kunnen maken. Daarbij ging het onder andere om wie ze waren en wat ze hier gedaan hebben tijdens hun leven en hoe het uiteindelijk met ze is afgelopen.

Heftig
Voor de leerlingen van het basisonderwijs waren de verhalen heftig. Aan de reacties te zien kwamen die verhalen ook wel binnen. Daarom dat na afloop van de ronde de leerlingen terug in De Kern aan de Bouwstraat onder het genot van een beker warme chocolademelk nog even bleven napraten met hun begeleiders. Burgemeester Hans Vroomen was eveneens een van de deelnemers aan de vertelronde. De organiserende stichting ‘Ommen 75 jaar vrijheid’ ziet met tevredenheid terug op de dag waarbij de kinderen het verhaal van de Holocaust overbrachten op anderen kinderen zodat ze niet vergeten worden.

Bron: Harry Woertink – 27 januari 2020

Reageren »

25 januari 2020

Holocaust Memory Day – gedicht Evalien de Levie (1932-1942)

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    463 keer gelezen.

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust.

 Evalien de Levie
Zie voor meer afbeeldingen van Joodse families in Ommen het album “Joodse families”.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genocides. Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Rondom deze dag worden in Nederland door vele organisaties activiteiten georganiseerd.

Auschwitz
Auschwitz is een van de meest beruchte concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting zijn hier anderhalf miljoen mensen vermoord, daarvan waren 1,1 miljoen Joden. Vanuit Nederland werden meer dan 60.000 Joden, 245 Sinti en Roma, enkele tientallen verzetsstrijders en Jehova getuigen naar Auschwitz gedeporteerd. Minder dan 900 van deze mensen overleefden Auschwitz-Birkenau. Op 3 oktober 1942 begon de deportatie ook voor de 27 Ommer Joodse stadgenoten. Die dag werden er eveneens 96 Joodse mannen uit werkkamp Arriën op de trein gezet. Lees meer »

Reageren »

18 januari 2020

Rondwandeling met gids door Ommerschans

Categorie: Ommerschans, Vereniging De Ommerschans.    518 keer gelezen.

Ook dit jaar organiseert vereniging de Ommerschans elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van de maand december) een rondwandeling door het gebied de Ommerschans.

 ‘Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel, van de achter zijde’.
Afbeelding: OudOmmen

De eerste wandeling van dit jaar is op zondagmiddag 26 januari. In een anderhalf uur durende wandeling praat de gids je bij over de geschiedenis van het unieke gebied. Met verhalen over het zwaard van Ommerschans (te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Maar ook wordt veel aandacht besteed aan de ruim 700 hectare grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans. Je hoort verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. De gids vertelt ook over de geschiedenis van CTP Veldzicht in Balkbrug die zijn oorsprong vindt in de kolonie Ommerschans.

De start van de rondwandeling is om 14.00 uur bij de Veldzichthoeve, Balkerweg 80 Ommerschans, waar een expositie is te zien over de geschiedenis van de Ommerschans. De kosten voor de rondwandeling zijn zes euro per persoon, dit is inclusief koffie/thee. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren kan bij het kanon naast de schanswal. Er is geen gelegenheid om te pinnen. Kom je met een grote groep? Dan kunnen we in overleg ook rondleidingen afspreken op een ander moment.

Bron: Vereniging de Ommerschans – 19 januari 2020

Reageren »

15 januari 2020

Ommen 75 jaar vrijheid op zoek naar 75- en 11 jarigen voor Vrijheidstour op 11 april

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    491 keer gelezen.

OMMEN – Voor Ommen is 11 april de Bevrijdingsdag.

 De bevrijding van Ommen op 11 april 1945.
Zie voor meer foto’s het album “Bevrijding”.

De Black Watch van de XII Manitoba Dragoons, onderdeel van het Canadese leger, bevrijdde Ommen 75 jaar geleden in de vroege ochtend van de Duitse bezetter. De Nederlandse driekleur kon na vijf jaar oorlog weer voor het eerst uitgestoken worden.

Ommen laat 11 april niet ongemerkt voorbij gaan. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de organisatie van het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Op 11 april om 06.00 uur luiden alle kerkklokken in Ommen en loopt heel Ommen uit om zich te verzamelen op het Kerkplein, voor deze dag omgedoopt tot het Plein van de Vrede. Ook wordt hier het Vuur van de Vrede ontstoken en zijn er de hele dag activiteiten om de bevrijding van Ommen te vieren.

Bevrijdingstour
De stichting Ommen 75 jaar vrijheid, verantwoordelijk voor het gedenken, herdenken en vieren doet een oproep aan de inwoners van Ommen. Voor het maken van een zogeheten “Vrijheidstour” worden mensen gezocht die in april van dit jaar 75 jaar zijn of worden. Ook wordt gezocht naar jongeren die in april dit jaar 11 jaar zijn of worden. Zij zijn samen ‘s morgens eregasten op het Bevrijdingsfeest. De 75-jarigen zijn passagiers in oude legervoertuigen die ’s morgens vertrekt vanaf de Manitoba-rotonde naar het Plein van de Vrede. Voordat ze hier aankomen worden ze op de Vechtbrug feestelijk welkom geheten door de 11-jarige Ommenaren die vanaf deze plek ook meerijden. De bevolking van Ommen is dan ook massaal uitgelopen om de “Bevrijders” hartelijk te ontvangen. De stoet vervolgt de route verder naar het centrum. Bij dit alles zal uiteraard muziek niet ontbreken. Ommenaren zullen 11 april zoveel als mogelijk in kleding van 75 jaar geleden de straat op gaan.

Aanmelden
De Stichting Ommen 75 jaar vrijheid vraagt om iedereen die in april van dit jaar 75 jaar of 11 jaar wordt zich voor 10 maart 2020 te melden met opgave van naam, geboortedatum adres en telefoonnummer. Ook is de organisatie op zoek naar oude legervoertuigen die op 11 april mee willen rijden in de Vrijheidstour. Aanmeldingen via het e-mailadres: hennyenhenkkampman@hotmail.com. Meer informatie over Ommen 75 jaar vrijheid: www.ommen75jaarvrijheid.nl.

Bron: Harry Woertink – 15 januari 2020

Reageren »

15 januari 2020

Buurtvisite Arriën, Arrierveld en Ommerkanaal

Categorie: Harry Woertink.    503 keer gelezen.

OMMEN – Het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) organiseert drie avonden voor alle bewoners van de Ommer buurtschappen Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal.

 Boerderij met kookhuisje in Arriën.
Foto: Harry Woertink

De bijeenkomsten zijn op 11, 12 en 13 februari. De historie van de buurtschappen komt uitgebreid aan bod. Er worden collecties getoond die de werkgroepen van het CCO hebben verzameld over de historie van de buurtschappen. Een aantal boerderijen zullen worden uitgelicht. Bovendien hebben ook bewoners bezienswaardigheden voor deze avonden ter leen gegeven. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle inwoners. Ook voor hen die vroeger woonden in- of afkomstig zijn uit Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal, hun kinderen of kennissen. Begonnen wordt met koffie of thee en een beamerpresentatie van foto’s over vroeger en nu. Daarna volgt een presentatie van Luuk Vogelzang over de historie van Arriën. Verder is er een tentoonstelling met mooie panelen met veel informatie in woord en beeld die naast herkenning ook een mooie gelegenheid geven voor ontmoetingen met elkaar en te praten over herinneringen en verhalen uit vroegere tijden.

Stamboom
Geïnteresseerden in familiestambomen van voorouders uit de gemeente Ommen kunnen een uitgeprinte familiestamboom krijgen. De kijk- en luisteravonden over Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal zijn op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari om 20.00 uur in het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Opgave vooraf is nodig. Dit kan tot en met dinsdag 4 februari bij Aldien Pasman tel. 0529 – 45 34 46 of e-mail egbert.pasman@hetnet.nl.

Bron: Harry Woertink – 15 januari 2020

Reageren »

11 januari 2020

Ommen herdenkt Joodse oorlogsslachtoffers met stille omgang op 27 januari Holocaust Memorial Day

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    675 keer gelezen.

OMMEN – Met een stille tocht en herdenkingsdienst op maandag 27 januari wordt in Ommen stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust.

 De Joodse familie Vomberg uit Ommen voordat ze zijn omgebracht op 14 mei 1943 in Sobibor.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Joodse families”.

Het is dan 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd van de Duitse bezetting. Deze dag is het de (internationale) Holocaust Memorial Day. Ook in de gemeente Ommen heeft de Holocaust diepe wonden achtergelaten. Een groot deel van de Joodse inwoners is tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en heeft de oorlog niet overleefd. De Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Ommen en diverse andere partijen een programma opgezet om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij de slachtoffers van de Holocaust in het algemeen en de Ommer slachtoffers in het bijzonder.

Voormalige synagoge
Om 19.00 uur start een gezamenlijke lopende stille omgang langs de woningen van de voormalige Joodse inwoners. Startpunt van de tocht is de plek van de voormalige synagoge op de hoek Varsenerpoort/Middenstraat in het centrum van Ommen. Bij de woningen wordt telkens stilgestaan en de namen opgelezen van de voormalige bewoners. De stille tocht eindigt op de Joodse begraafplaats waar Opperrabbijn Binyomin Jacobs een gebed zal uitspreken. Aansluitend aan de stille tocht is er om 20.30 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat 23 in Ommen. Hier zal ook Opperrabbijn Jacobs het woord voeren en verzorgt Kamerkoor Salland een muzikale bijdrage.

Scholen
Ook voor ruim 300 leerlingen van de Ommer basisscholen is er op 27 januari een herdenkingstocht langs de Ommer woonhuizen van Joodse oorlogsslachtoffers. De leerlingen zullen tussen 9.00 uur ’s morgens en 15.00 uur ’s middags in kleine groepen langs de verschillende woningen wandelen. Ter plekke wordt ze dan het verhaal verteld van de betreffende familie. Dit gebeurt door leerlingen van het Vechtdal College. Om de verhalen van de Joodse families te kunnen vertellen heeft de school voor voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar de Joodse inwoners van Ommen. Lees meer »

Reageren »

7 januari 2020

Burgemeester Hans Vroomen staat stil bij 75 jaar vrijheid tijdens Nieuwjaarstoespraak – Doorgeven van vrijheid aan de jeugd is een opdracht aan ons allemaal

Categorie: Harry Woertink.    358 keer gelezen.

OMMEN – De aula van het Vechtdalcollege was dinsdagavond 7 januari de plek waar de Ommer samenleving elkaar het allerbeste toewenste voor 2020.

 Burgemeester Hans Vroomen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Nieuwjaarstoespraak”.

In zijn nieuwjaarstoespraak accentueerde burgemeester Hans Vroomen de kracht van ontmoeting van inwoners op de plek waar jeugd een opleiding krijgt en zich voorbereidt in een toekomst in vrijheid. In een jaar dat het 75 jaar geleden is dat Ommen werd bevrijd, uitvoerig wordt gevierd en de bezetting herdacht. “Vrijheid die we mogen koesteren en vooral doorgeven”, aldus Vroomen. “Niet alleen de vrijheid willen we aan onze jeugd doorgeven, maar ook de waarden die aan deze vrijheid ten grondslag liggen. Ik vraag daar vandaag graag de aandacht voor. Fijn dan ook om dit vrijheidsjaar juist in deze school te mogen beginnen”. Dit jaar – 2020 – wordt gevierd dat Nederland 75 jaar geleden is van de Duitse bezetting.

75 jaar vrijheid
Hans Vroomen: “Ik ben dankbaar, dat een grote groep inwoners – uit alle delen van onze gemeente – het afgelopen jaar is gestart met de voorbereiding van de viering van 75 jaar Vrijheid. De Stichting Ommen 75 jaar vrijheid wil ons een heel jaar lang de betekenis van vrijheid laten zien. Heel bewust koos de stichting om niet alleen de bevrijding in beeld te brengen. Maar ook al de andere gebeurtenissen, die laten zien hoe bijzonder het bevrijdingsjaar 1945 was. Die gebeurtenissen hebben ook vandaag nog betekenis. Dat hele jaar helpt ons ook, als inwoners van Ommen, om de betekenis van dat moment van opluchting “het bevrijd zijn” tot ons te laten doordringen. Maar meer nog dan bevrijd zijn, gaat het dit jaar over de vraag hoe we onze vrijheid gebruiken. Vrijheid is immers niet alleen een opluchting, het is vooral een opdracht! Laten wij met elkaar 2020 dan ook aangrijpen om het gesprek te voeren over de waarden van onze vrije Nederlandse samenleving. Waarden als: gelijkheid van alle inwoners, tolerantie, verantwoordelijkheidsbesef en onze sterke gemeenschapszin.

Samenleving
Eigenlijk gaan deze waarden over twee vragen: hoe houden we elkaar vast? en, hoe kan ieder mens tot zijn recht komen? Het woord samenleving is een samenstelling van twee woorden: samen en leven. Samen is het tegenovergestelde van alleen. We leven niet alleen, maar we leven met elkaar: in onze gemeente, in onze straat of buurtschap, in ons gezin. We moeten het met elkaar rooien. Soms betekent dat een beetje inschikken voor de ander en de ander ruimte geven. Een andere keer betekent samenleven juist het omgekeerde: ruimte, aandacht of zorg krijgen. Het is een kwestie van geven en nemen, zonder het op een weegschaaltje te leggen. Waarbij het “geven” in deze uitdrukking voorafgaat aan het “nemen”. Lees meer »

Reageren »

7 januari 2020

OPOE IN THE WAR – Een komedie over een zwarte bladzijde in onze geschiedenis

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    423 keer gelezen.

Unieke samenwerking tussen de Historische Vereniging Ni’jluusn van Vrogger en de Toneelgroep Oese Volluk.

 Toneelgroep Oese Volluk in actie.
Foto: Ni’jluusn van Vrogger

In de aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding geeft de toneel groep Oese Volluk een eerste gratis voorstelling voor uitsluitend leden van de Historische vereniging. Toneelgroep Oese Volluk gaat terug in de tijd omdat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd. Tijdens het toneelstuk zijn we te gast in het werkplaatsje van Evert Eijkenaar. Dit hoort bij de houtzagerij van Johanna en Evert die wat afgelegen ligt aan de bosrand. Adrianus is een oude schoolkameraad van Evert en is één van zijn grootste klanten. Wanneer de tweede wereld oorlog uitbreekt is de vriendschap voorbij, omdat Adrianus lid is van de NSB. Adrianus blijft hout bij Evert bestellen en zorgt er ook voor dat de Duitsers hout bij hem bestellen. Wanneer Evert dit weigert dreigt NSB-er Martin zijn bedrijf te vorderen. Dat moeten Evert en Johanna voorkomen omdat er drie onderduikers in de kelder, onder het werkplaatsje zijn verstopt. Wanneer onderduiker Mirjam zwanger raakt verzint men een list.

Primeur
Niet voor niets hebben de leden van Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger op donderdag 16 januari de primeur. Het Museum Palthehof heeft haar depot geopend voor Oese Volluk om zo authentiek mogelijk voor de dag te komen, in kleding en gebruiksartikelen tijdens de oorlogsdagen 40/45. De toegang is (uitsluitend) voor de leden gratis. De leden kunnen zich vooraf aanmelden bij Jan Huzen op: 0529-482736 of 06-29113344. Op donderdag 16 januari moet men zich vóór 19:00 uur gemeld hebben aan de zaal van de Ontmoetingskerk. Leden die zich niet aangemeld hebben kunnen na 19.00 zien of er nog plaats is, want er kunnen maximaal 140 mensen in de zaal, met andere woorden: op tijd aanmelden, want vol is vol. Vooraf en tijdens de pauze worden er loten verkocht. Om 20:00 uur neemt Toneelgroep Oese Volluk het publiek in Ni’jluusn mee noar vrogger. Lees meer »

Reageren »

5 januari 2020

Ommen – Saksisch landschap met rijke historie

Categorie: Harry Woertink.    639 keer gelezen.

Van tijd tot was er wel een krant die over Ommen schreef. Hoe het er is, maar ook vaak met een historische blik.

 De Brugstraat in Ommen in 1970.
Foto: OudOmmen

Hieronder een verhaal afkomstig van het Nederlands Dagblad van 50 jaar terug. Waarom steeds meer mensen in Ommen gaan wonen. “Steeds een groter aantal mensen kiest dit stadje voor de rust en natuur en ontvlucht de grote steden om hier rust te vinden”, aldus de krant op 25 april 1970.

Op de grens van Salland en Twente, waar de Overijsselse Vecht door ongerept landschap, bezaaid met bramen, jeneverbessen en wilde rozen kronkelt, kan men ’s zomers duizenden lissen en dotters zien staan in het zonlicht. Het woeste landschap met zijn rijke flora en fauna doet de bezoeker ietwat wonderlijk, maar liefdelijk aan. Wonderlijk, omdat het heuvelachtige „koeland” wordt afgewisseld door grote zandverstuivingen en tientallen oude Vecht-armen en liefelijk door de duizenden heirode sterretjes van de steenanjers tussen het grijs-groene gras en de zwierige takken van de wilde rozen, die overal uit het borstelige gras omhoog springen. Dit oude landschap van Vecht en Regge kan men vinden op het uitgestrekte grondgebied van de gemeente Ambt-Ommen. Dit is het land van de oude zandweggetjes en de witte berkestammen; het land van imposante heidevlakten en talrijke heuvels die men hier „bergen” noemt b.v.: de Lemelerberg, Archemerberg, de Stapelberg en de Besthmenerberg. Wie vanaf de Lemelerberg (het hoogste punt van Overijssel) de boerderijen als kleine blokjes verspreid in het landschap ziet liggen, met in de verte de dorpjes met hun spitse kerktorens omhoog geheven, ondergaat een wonderlijke rust en een gevoel van vrijheid. De Lemelerberg is voor de natuurliefhebber in alle jaargetijden interessant. In het voorjaar, wanneer men vanaf de Lemelerberg meer dan honderd paasvuren als vlammende fakkels kan zien oplichten. In mei, als aan de voet van deze berg, maar meer nog in het nabij gelegen landgoed Eerde, duizenden krentestruiken een witte bloemenwaas tussen de zware, oude boomstammen penselen. In juli, wanneer de schaapherder zijn kudde bij één van de bronnen op deze berg zijn dorst laat lessen en de zachte zomerwind verfrissend over de heuveltoppen blaast. In augustus, wanneer duizenden hectare heide in bloei staan. In de herfst wanneer de bossen hun kleurenspel beginnen, met de vele soorten paddestoelen, die hun kleuren over het mostapijt strooien, of tegen de hellende wanden van de geulen staan, die men hier „ravijnen” noemt. Maar vooral ook in de winter, wanneer de bossen van de Lemelerberg met een dikke sneeuwvacht zijn bedekt, en het landschap een sprookjesachtig aanzien heeft gekregen. Honderden mensen binden dan de ski’s onder, en genieten hier van de wintersport. Het op de berg gelegen hotel is dan ingericht als wintersport-hotel, en tevens zijn er meer dan 250 paar ski’s te huur. De besneeuwde Lemelerberg is dan met recht „Neerlands Zwitserland”.

Een rijke historie
Zowel het stadje Ommen zélf, als de buurtschappen, gelegen in Ambt-Ommen hebben een rijke historie. Reeds vóór het jaar 1000 woonden er mensen op de plaats, waar tegenwoordig Ommen ligt. Ommen heette toen nog „Omheim” en later „Umme”. Op 25 augustus van het jaar 1248, besloot bisschop Otto III Ommen stadsrechten te schenken, waardoor het stadje dezelfde rechten kreeg als b.v. Deventer, Kampen en Zwolle. Ook werd Ommen nu van muren en poorten voorzien. Ommen is steeds het middelpunt geweest van veel krijgsrumoer. Op 9 mei 1330 viel een troepenmacht Ommen binnen, staken alle huizen in brand en vernielden de vesten en muren.
Lees meer »

Reageren »

27 december 2019

“De Darde Klokke” zichtbaar gemaakt op OudOmmen.nl

Categorie: Harry Woertink, OudOmmen.    527 keer gelezen.

OMMEN – Op de website OudOmmen.nl is vanaf nu ook het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke te zien en te lezen.

Het allereerste proefexemplaar van De Darde Klokke begin 1954.
Zie voor een overzicht (of de inhoud) van alle uitgaven van De Darde Klokke het album “Tijdschrift De Darde Klokke”.

Het gaat om alle 228 nummers van de sinds 1954 uitgegeven kwartaaluitgave over de geschiedenis van Ommen en omgeving. Via de zoekmachine op de website zijn alle gevraagde onderwerpen pijlsnel terug te vinden. Alleen de vier laatste nummers verschijnen telkens later omdat die alleen voorbehouden zijn aan de abonnees van De Darde Klokke.

Voor iedereen toegankelijk
De afgelopen maanden is veel werk verzet met het digitaliseren en publiceren van de originele exemplaren op de beeldbank. “We willen met OudOmmen.nl graag interessante geschiedenis voor iedereen toegankelijk maken. Dat ligt in de lijn met de doelstelling van onze stichting”, aldus Tjeerd de Leeuw van de Stichting OudOmmen.nl. “De Darde Klokke levert met hun tijdschrift een belangrijke bijdrage aan de historie van Ommen. Met de vele artikelen en afbeeldingen die al op de website te zien zijn zorgt de nieuwste toevoeging voor een uitgebreid naslagwerk. Interessante aanvullingen zijn ook met name de artikelen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Vooral ook interessant omdat 2020 in het teken staat van 75 jaar bevrijding”.

Eerste nummer
Het eerste (proef-)nummer van het tijdschrift “De Darde Klokke” verscheen in januari 1954 en werd aangekondigd in het dialect: “’t Maondblad uut egeven deur de Gemienschop van Oll ‘0mmer, verschient veurlopig zes keer in ’t jaor.” Gevolgd door: “Leed’n van de Gemienschop kriegt dit blaaggien veur niks. Belangstellenden könt veur ’n daalder in ’t jaor, in beparkte maote, op anvraoge ’n abonnement krieg’n. Advertenties wordt niet op ‘e nummen. De inhold van dit blaaggien wordt uutslutend deur de samenstellers bepaold. Beroep is niet meugelijk. An schrieverijje met aandere kraanten wördt niet mee e daon.” In het eerste nummer ook een uitgebreide beschrijving van (samengevat) “Begunsel”: “Wi’j geleuft daw dat begunsel niet better kunt umschrieven dan met het woord “Gemienschopszin”. Ons Ommer volk ef altied een stark ontwikkeld gevuul veur de gemienschappelijke verantwoordelijkheid van de mensen veur mekare ehad.” en doel: “Ommen te dien’n. Ommen veuruut te brengen. Ons doel is Ommen !”. Het laatste nummer van de eerste serie werd uitgegeven in oktober 1962 en afgesloten met het artikel “’n Boerenbrullefte” eindigend met “(’t volgend maol wieder)”.

Lees meer »

Reageren »