микрозаймы

15 januari 2020

Buurtvisite Arriën, Arrierveld en Ommerkanaal

Categorie: Harry Woertink.    470 keer gelezen.

OMMEN – Het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) organiseert drie avonden voor alle bewoners van de Ommer buurtschappen Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal.

 Boerderij met kookhuisje in Arriën.
Foto: Harry Woertink

De bijeenkomsten zijn op 11, 12 en 13 februari. De historie van de buurtschappen komt uitgebreid aan bod. Er worden collecties getoond die de werkgroepen van het CCO hebben verzameld over de historie van de buurtschappen. Een aantal boerderijen zullen worden uitgelicht. Bovendien hebben ook bewoners bezienswaardigheden voor deze avonden ter leen gegeven. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle inwoners. Ook voor hen die vroeger woonden in- of afkomstig zijn uit Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal, hun kinderen of kennissen. Begonnen wordt met koffie of thee en een beamerpresentatie van foto’s over vroeger en nu. Daarna volgt een presentatie van Luuk Vogelzang over de historie van Arriën. Verder is er een tentoonstelling met mooie panelen met veel informatie in woord en beeld die naast herkenning ook een mooie gelegenheid geven voor ontmoetingen met elkaar en te praten over herinneringen en verhalen uit vroegere tijden.

Stamboom
Geïnteresseerden in familiestambomen van voorouders uit de gemeente Ommen kunnen een uitgeprinte familiestamboom krijgen. De kijk- en luisteravonden over Arriën, Arriërveld en Ommerkanaal zijn op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari om 20.00 uur in het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Opgave vooraf is nodig. Dit kan tot en met dinsdag 4 februari bij Aldien Pasman tel. 0529 – 45 34 46 of e-mail egbert.pasman@hetnet.nl.

Bron: Harry Woertink – 15 januari 2020

Reageren »

11 januari 2020

Ommen herdenkt Joodse oorlogsslachtoffers met stille omgang op 27 januari Holocaust Memorial Day

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    630 keer gelezen.

OMMEN – Met een stille tocht en herdenkingsdienst op maandag 27 januari wordt in Ommen stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust.

 De Joodse familie Vomberg uit Ommen voordat ze zijn omgebracht op 14 mei 1943 in Sobibor.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Joodse families”.

Het is dan 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd van de Duitse bezetting. Deze dag is het de (internationale) Holocaust Memorial Day. Ook in de gemeente Ommen heeft de Holocaust diepe wonden achtergelaten. Een groot deel van de Joodse inwoners is tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en heeft de oorlog niet overleefd. De Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid heeft in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Ommen en diverse andere partijen een programma opgezet om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij de slachtoffers van de Holocaust in het algemeen en de Ommer slachtoffers in het bijzonder.

Voormalige synagoge
Om 19.00 uur start een gezamenlijke lopende stille omgang langs de woningen van de voormalige Joodse inwoners. Startpunt van de tocht is de plek van de voormalige synagoge op de hoek Varsenerpoort/Middenstraat in het centrum van Ommen. Bij de woningen wordt telkens stilgestaan en de namen opgelezen van de voormalige bewoners. De stille tocht eindigt op de Joodse begraafplaats waar Opperrabbijn Binyomin Jacobs een gebed zal uitspreken. Aansluitend aan de stille tocht is er om 20.30 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat 23 in Ommen. Hier zal ook Opperrabbijn Jacobs het woord voeren en verzorgt Kamerkoor Salland een muzikale bijdrage.

Scholen
Ook voor ruim 300 leerlingen van de Ommer basisscholen is er op 27 januari een herdenkingstocht langs de Ommer woonhuizen van Joodse oorlogsslachtoffers. De leerlingen zullen tussen 9.00 uur ’s morgens en 15.00 uur ’s middags in kleine groepen langs de verschillende woningen wandelen. Ter plekke wordt ze dan het verhaal verteld van de betreffende familie. Dit gebeurt door leerlingen van het Vechtdal College. Om de verhalen van de Joodse families te kunnen vertellen heeft de school voor voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar de Joodse inwoners van Ommen. Lees meer »

Reageren »

7 januari 2020

Burgemeester Hans Vroomen staat stil bij 75 jaar vrijheid tijdens Nieuwjaarstoespraak – Doorgeven van vrijheid aan de jeugd is een opdracht aan ons allemaal

Categorie: Harry Woertink.    331 keer gelezen.

OMMEN – De aula van het Vechtdalcollege was dinsdagavond 7 januari de plek waar de Ommer samenleving elkaar het allerbeste toewenste voor 2020.

 Burgemeester Hans Vroomen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Nieuwjaarstoespraak”.

In zijn nieuwjaarstoespraak accentueerde burgemeester Hans Vroomen de kracht van ontmoeting van inwoners op de plek waar jeugd een opleiding krijgt en zich voorbereidt in een toekomst in vrijheid. In een jaar dat het 75 jaar geleden is dat Ommen werd bevrijd, uitvoerig wordt gevierd en de bezetting herdacht. “Vrijheid die we mogen koesteren en vooral doorgeven”, aldus Vroomen. “Niet alleen de vrijheid willen we aan onze jeugd doorgeven, maar ook de waarden die aan deze vrijheid ten grondslag liggen. Ik vraag daar vandaag graag de aandacht voor. Fijn dan ook om dit vrijheidsjaar juist in deze school te mogen beginnen”. Dit jaar – 2020 – wordt gevierd dat Nederland 75 jaar geleden is van de Duitse bezetting.

75 jaar vrijheid
Hans Vroomen: “Ik ben dankbaar, dat een grote groep inwoners – uit alle delen van onze gemeente – het afgelopen jaar is gestart met de voorbereiding van de viering van 75 jaar Vrijheid. De Stichting Ommen 75 jaar vrijheid wil ons een heel jaar lang de betekenis van vrijheid laten zien. Heel bewust koos de stichting om niet alleen de bevrijding in beeld te brengen. Maar ook al de andere gebeurtenissen, die laten zien hoe bijzonder het bevrijdingsjaar 1945 was. Die gebeurtenissen hebben ook vandaag nog betekenis. Dat hele jaar helpt ons ook, als inwoners van Ommen, om de betekenis van dat moment van opluchting “het bevrijd zijn” tot ons te laten doordringen. Maar meer nog dan bevrijd zijn, gaat het dit jaar over de vraag hoe we onze vrijheid gebruiken. Vrijheid is immers niet alleen een opluchting, het is vooral een opdracht! Laten wij met elkaar 2020 dan ook aangrijpen om het gesprek te voeren over de waarden van onze vrije Nederlandse samenleving. Waarden als: gelijkheid van alle inwoners, tolerantie, verantwoordelijkheidsbesef en onze sterke gemeenschapszin.

Samenleving
Eigenlijk gaan deze waarden over twee vragen: hoe houden we elkaar vast? en, hoe kan ieder mens tot zijn recht komen? Het woord samenleving is een samenstelling van twee woorden: samen en leven. Samen is het tegenovergestelde van alleen. We leven niet alleen, maar we leven met elkaar: in onze gemeente, in onze straat of buurtschap, in ons gezin. We moeten het met elkaar rooien. Soms betekent dat een beetje inschikken voor de ander en de ander ruimte geven. Een andere keer betekent samenleven juist het omgekeerde: ruimte, aandacht of zorg krijgen. Het is een kwestie van geven en nemen, zonder het op een weegschaaltje te leggen. Waarbij het “geven” in deze uitdrukking voorafgaat aan het “nemen”. Lees meer »

Reageren »

7 januari 2020

OPOE IN THE WAR – Een komedie over een zwarte bladzijde in onze geschiedenis

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    391 keer gelezen.

Unieke samenwerking tussen de Historische Vereniging Ni’jluusn van Vrogger en de Toneelgroep Oese Volluk.

 Toneelgroep Oese Volluk in actie.
Foto: Ni’jluusn van Vrogger

In de aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding geeft de toneel groep Oese Volluk een eerste gratis voorstelling voor uitsluitend leden van de Historische vereniging. Toneelgroep Oese Volluk gaat terug in de tijd omdat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd. Tijdens het toneelstuk zijn we te gast in het werkplaatsje van Evert Eijkenaar. Dit hoort bij de houtzagerij van Johanna en Evert die wat afgelegen ligt aan de bosrand. Adrianus is een oude schoolkameraad van Evert en is één van zijn grootste klanten. Wanneer de tweede wereld oorlog uitbreekt is de vriendschap voorbij, omdat Adrianus lid is van de NSB. Adrianus blijft hout bij Evert bestellen en zorgt er ook voor dat de Duitsers hout bij hem bestellen. Wanneer Evert dit weigert dreigt NSB-er Martin zijn bedrijf te vorderen. Dat moeten Evert en Johanna voorkomen omdat er drie onderduikers in de kelder, onder het werkplaatsje zijn verstopt. Wanneer onderduiker Mirjam zwanger raakt verzint men een list.

Primeur
Niet voor niets hebben de leden van Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger op donderdag 16 januari de primeur. Het Museum Palthehof heeft haar depot geopend voor Oese Volluk om zo authentiek mogelijk voor de dag te komen, in kleding en gebruiksartikelen tijdens de oorlogsdagen 40/45. De toegang is (uitsluitend) voor de leden gratis. De leden kunnen zich vooraf aanmelden bij Jan Huzen op: 0529-482736 of 06-29113344. Op donderdag 16 januari moet men zich vóór 19:00 uur gemeld hebben aan de zaal van de Ontmoetingskerk. Leden die zich niet aangemeld hebben kunnen na 19.00 zien of er nog plaats is, want er kunnen maximaal 140 mensen in de zaal, met andere woorden: op tijd aanmelden, want vol is vol. Vooraf en tijdens de pauze worden er loten verkocht. Om 20:00 uur neemt Toneelgroep Oese Volluk het publiek in Ni’jluusn mee noar vrogger. Lees meer »

Reageren »

5 januari 2020

Ommen – Saksisch landschap met rijke historie

Categorie: Harry Woertink.    603 keer gelezen.

Van tijd tot was er wel een krant die over Ommen schreef. Hoe het er is, maar ook vaak met een historische blik.

 De Brugstraat in Ommen in 1970.
Foto: OudOmmen

Hieronder een verhaal afkomstig van het Nederlands Dagblad van 50 jaar terug. Waarom steeds meer mensen in Ommen gaan wonen. “Steeds een groter aantal mensen kiest dit stadje voor de rust en natuur en ontvlucht de grote steden om hier rust te vinden”, aldus de krant op 25 april 1970.

Op de grens van Salland en Twente, waar de Overijsselse Vecht door ongerept landschap, bezaaid met bramen, jeneverbessen en wilde rozen kronkelt, kan men ’s zomers duizenden lissen en dotters zien staan in het zonlicht. Het woeste landschap met zijn rijke flora en fauna doet de bezoeker ietwat wonderlijk, maar liefdelijk aan. Wonderlijk, omdat het heuvelachtige „koeland” wordt afgewisseld door grote zandverstuivingen en tientallen oude Vecht-armen en liefelijk door de duizenden heirode sterretjes van de steenanjers tussen het grijs-groene gras en de zwierige takken van de wilde rozen, die overal uit het borstelige gras omhoog springen. Dit oude landschap van Vecht en Regge kan men vinden op het uitgestrekte grondgebied van de gemeente Ambt-Ommen. Dit is het land van de oude zandweggetjes en de witte berkestammen; het land van imposante heidevlakten en talrijke heuvels die men hier „bergen” noemt b.v.: de Lemelerberg, Archemerberg, de Stapelberg en de Besthmenerberg. Wie vanaf de Lemelerberg (het hoogste punt van Overijssel) de boerderijen als kleine blokjes verspreid in het landschap ziet liggen, met in de verte de dorpjes met hun spitse kerktorens omhoog geheven, ondergaat een wonderlijke rust en een gevoel van vrijheid. De Lemelerberg is voor de natuurliefhebber in alle jaargetijden interessant. In het voorjaar, wanneer men vanaf de Lemelerberg meer dan honderd paasvuren als vlammende fakkels kan zien oplichten. In mei, als aan de voet van deze berg, maar meer nog in het nabij gelegen landgoed Eerde, duizenden krentestruiken een witte bloemenwaas tussen de zware, oude boomstammen penselen. In juli, wanneer de schaapherder zijn kudde bij één van de bronnen op deze berg zijn dorst laat lessen en de zachte zomerwind verfrissend over de heuveltoppen blaast. In augustus, wanneer duizenden hectare heide in bloei staan. In de herfst wanneer de bossen hun kleurenspel beginnen, met de vele soorten paddestoelen, die hun kleuren over het mostapijt strooien, of tegen de hellende wanden van de geulen staan, die men hier „ravijnen” noemt. Maar vooral ook in de winter, wanneer de bossen van de Lemelerberg met een dikke sneeuwvacht zijn bedekt, en het landschap een sprookjesachtig aanzien heeft gekregen. Honderden mensen binden dan de ski’s onder, en genieten hier van de wintersport. Het op de berg gelegen hotel is dan ingericht als wintersport-hotel, en tevens zijn er meer dan 250 paar ski’s te huur. De besneeuwde Lemelerberg is dan met recht „Neerlands Zwitserland”.

Een rijke historie
Zowel het stadje Ommen zélf, als de buurtschappen, gelegen in Ambt-Ommen hebben een rijke historie. Reeds vóór het jaar 1000 woonden er mensen op de plaats, waar tegenwoordig Ommen ligt. Ommen heette toen nog „Omheim” en later „Umme”. Op 25 augustus van het jaar 1248, besloot bisschop Otto III Ommen stadsrechten te schenken, waardoor het stadje dezelfde rechten kreeg als b.v. Deventer, Kampen en Zwolle. Ook werd Ommen nu van muren en poorten voorzien. Ommen is steeds het middelpunt geweest van veel krijgsrumoer. Op 9 mei 1330 viel een troepenmacht Ommen binnen, staken alle huizen in brand en vernielden de vesten en muren.
Lees meer »

Reageren »

27 december 2019

“De Darde Klokke” zichtbaar gemaakt op OudOmmen.nl

Categorie: Harry Woertink, OudOmmen.    495 keer gelezen.

OMMEN – Op de website OudOmmen.nl is vanaf nu ook het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke te zien en te lezen.

Het allereerste proefexemplaar van De Darde Klokke begin 1954.
Zie voor een overzicht (of de inhoud) van alle uitgaven van De Darde Klokke het album “Tijdschrift De Darde Klokke”.

Het gaat om alle 228 nummers van de sinds 1954 uitgegeven kwartaaluitgave over de geschiedenis van Ommen en omgeving. Via de zoekmachine op de website zijn alle gevraagde onderwerpen pijlsnel terug te vinden. Alleen de vier laatste nummers verschijnen telkens later omdat die alleen voorbehouden zijn aan de abonnees van De Darde Klokke.

Voor iedereen toegankelijk
De afgelopen maanden is veel werk verzet met het digitaliseren en publiceren van de originele exemplaren op de beeldbank. “We willen met OudOmmen.nl graag interessante geschiedenis voor iedereen toegankelijk maken. Dat ligt in de lijn met de doelstelling van onze stichting”, aldus Tjeerd de Leeuw van de Stichting OudOmmen.nl. “De Darde Klokke levert met hun tijdschrift een belangrijke bijdrage aan de historie van Ommen. Met de vele artikelen en afbeeldingen die al op de website te zien zijn zorgt de nieuwste toevoeging voor een uitgebreid naslagwerk. Interessante aanvullingen zijn ook met name de artikelen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Vooral ook interessant omdat 2020 in het teken staat van 75 jaar bevrijding”.

Eerste nummer
Het eerste (proef-)nummer van het tijdschrift “De Darde Klokke” verscheen in januari 1954 en werd aangekondigd in het dialect: “’t Maondblad uut egeven deur de Gemienschop van Oll ‘0mmer, verschient veurlopig zes keer in ’t jaor.” Gevolgd door: “Leed’n van de Gemienschop kriegt dit blaaggien veur niks. Belangstellenden könt veur ’n daalder in ’t jaor, in beparkte maote, op anvraoge ’n abonnement krieg’n. Advertenties wordt niet op ‘e nummen. De inhold van dit blaaggien wordt uutslutend deur de samenstellers bepaold. Beroep is niet meugelijk. An schrieverijje met aandere kraanten wördt niet mee e daon.” In het eerste nummer ook een uitgebreide beschrijving van (samengevat) “Begunsel”: “Wi’j geleuft daw dat begunsel niet better kunt umschrieven dan met het woord “Gemienschopszin”. Ons Ommer volk ef altied een stark ontwikkeld gevuul veur de gemienschappelijke verantwoordelijkheid van de mensen veur mekare ehad.” en doel: “Ommen te dien’n. Ommen veuruut te brengen. Ons doel is Ommen !”. Het laatste nummer van de eerste serie werd uitgegeven in oktober 1962 en afgesloten met het artikel “’n Boerenbrullefte” eindigend met “(’t volgend maol wieder)”.

Lees meer »

Reageren »

22 december 2019

Het zorgeloze leven van Albert Goutbeek in Junne

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink.    496 keer gelezen.

Albert Goutbeek (1869-1933) was van 1916 tot 1932 samen met zijn gezin pachter van de boerderij “Cappenberg” in Junne.

 Albert Goutbeek uit Junne keert terug van de markt.
Foto: OudOmmen
Gerelateerde albums: “Nieuwe Hammerweg 1 – boerderij ‘Cappenberg’” en “Albert Goutbeek”.

Toen eigendom van de schatrijke Johan Heinrich Wilhelm Lüps, die op het huis “Biljoen” in Rheden resideerde. De van oorsprong Duitse Lüps kon zijn landgoed uitbreiden dankzij de aankoop van de heer W.G. Metelerkamp Cappenberg, een arts uit Edam. De boerderij was toen bekend onder de naam Erven Pouwels of Timermans. Met ingang van 22 februari 1916 wordt vervolgens de boerderij door Lüps verpacht aan Albert Goutbeek uit Oldebroek, die hier zijn geluk verder gaat beproeven.

Boerenwerk
Albert was van huis uit boerenarbeider en Nederlands Hervormd. Hij was gehuwd met een streng Gereformeerde boerendochter, Jantje Gerridina Zielhuis (1868-1936) . Daar de vijf oudste kinderen van Goutbeek de deur uit waren of werk hadden, kreeg zijn steeds bezorgde en hardwerkende vrouw de kans om ook wat aan het reilen en zeilen van de boerderij te doen. Albert zelf voelde niet veel voor het boerenwerk. Liever ging hij op pad. Mensen ontmoeten en streken en grappen uithalen. Maar soms was het vechten tegen de bierkaai met Albert. Hij was zorgeloos, vrolijk en gemakkelijk. Soms uit plagerij werkte alles tegen. In de hooitijd als er regen was wist Albert altijd op tijd het hooi binnen te halen met paard en wagen. Het paard liet zich echter niet zo gemakkelijk vangen door haar baas. Met moeite had zijn vrouw het toch geklaard, maar dan liet Albert het weer los in het land en dat terwijl elk uur belangrijk was om het hooi droog binnen te krijgen.

Roggebroden
De wekelijkse markt in Ommen werd te voet bezocht om roggebroden te halen en andere boodschappen. Met zijn platte pet op het hoofd en een kromme Duitse pijp in de mond was hij altijd in zijn sas. Hij bezocht in de loop der jaren heel wat boeldagen in de omgeving om toch iets te kunnen kopen voor weinig geld. Goutbeek had zo zijn eigenaardigheden. Zo kon hij op de markt zijn pijp stoppen en dan zijn lege luciferdoosje tevoorschijn halen en dan een vuurtje vragen van een ander. Dit stak hij dan per vergissing in zijn eigen zak, waar hij natuurlijk door de goede gever dan opmerkzaam werd gemaakt. Hij verontschuldigde zich en gaf bewust het lege doosje terug. “Dat heb ik weer mooi verdiend”, dacht hij dan. Lees meer »

Reageren »

19 december 2019

Fijne feestdagen

Categorie: OudOmmen.    453 keer gelezen.

 Wij wensen iedereen:

Hele fijne

feestdagen

en een gelukkig 2020

Bestuur en medewerkers Stichting OudOmmen.nl

Reageren »

17 december 2019

Den Oordt na zagen en malen Oudheidkamer Ommen

Categorie: Harry Woertink, Molens, Streekmuseum Ommen.    639 keer gelezen.

Zaagloods onder molen wordt Oudheidkamer. Zeskanter in Ommen zal niet meer draaien. De stichting Oudheidkamer Ommen krijgt binnenkort de beschikking over een permanente expositieruimte en daarmee tevens de gelegenheid haar verzameling streekherinneringen aan vroeger tijd den volke te tonen.

 Opening van de Oudheidkamer in de molen Den Oordt.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Molen Den Oordt / Streekmuseum”.

Onder de molen Den Oordt is namelijk een zaagloods in aanbouw, die na voltooiing door de stichting in gebruik genomen zal worden”, aldus kondigt de plaatselijke krant op 3 augustus 1963 de komst van de Oudheidkamer Ommen aan. De krant van toen vervolgt verder: “De zeskantige houtzaagmolen Den Oordt, die in 1824 als tweede-handse molen in Ommen werd geplaatst, werd in 1955 door het gemeentebestuur aangekocht. Het bouwwerk verkeerde op dat ogenblik in zeer vervallen staat, waardoor restauratie noodzakelijk werd. Deze werkzaamheden, die uitsluitend betrekking hadden op de molen, konden begin 1962 worden afgesloten”.

Oudheidkamer
De Oudheidkamer ging in 1952 van start in een pand aan de Kruisstraat. Sinds 1963 is de Oudheidkamer gevestigd in molen Den Oordt. In 1969 werd de expositieruimte uitgebreid met de bouw van een voormalig Tolhuis. Ook in 1988 volgde een uitbreiding. Toen werd aan de noordkant van de zaagloods een nieuw gebouw gerealiseerd. Vanaf toen ook ging de “Oudheidkamer” verder als “Streekmuseum”.

Kolk
Met de restauratie van molen Den Oordt ging een lang gekoesterde wens in vervulling voor Ommen maar was het complex overigens nog niet geheel in oude luister hersteld. Naast de houtzaagmolen lag namelijk in het verleden een waterkolk — als opslagplaats voor boomstammen — terwijl onder de molen een langgerekte zaagloods stond, waarin de stammen op een heen en weer glijdende slede tot planken werden verzaagd. De kolk werd gedempt, de zaagloods gesloopt. Het lag evenwel van het begin af in de bedoeling van het Ommer gemeentebestuur de gerestaureerde molen opnieuw met een zaagloods te completeren. De kolk zou daarentegen niet terugkeren. Het bleek niet mogelijk te zijn de restauratie van de molen en de bouw van de zaagloods gelijktijdig uit te voeren. Lees meer »

Reageren »

7 december 2019

Lilla Stugan een kleine blokhut aan de Steile Oever

Categorie: Harry Woertink.    603 keer gelezen.

“Lilla Stugan” op z’n Zweeds of in het Nederlands: “Klein huisje”. Dat is de naam van het kunstnijverheidswinkeltje dat tussen 1960 en 1962 aan de Steile Oever heeft gestaan.

Miniatuur van de Lilla Stugan.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Lilla Stugan Kunstnijverheid”.

Vanaf 1963 is de kunstnijverheid nog een poosje gevestigd geweest in het Diorama-gebouwtje aan de Koesteeg in Ommen, dat later dienst deed als repetitieruimte voor muziekvereniging Crescendo. In een krant van juni 1964 is onder de rubriek toeristische trips te lezen: “In zuidelijke richting over de Vechtbrug rechtsaf, komt men bij de nieuwe zogeheten Zweedse Hut in de Koesteeg. Een diorama, „Lilla- Stugan” genaamd, met Zweedse kunstnijverheid en niet te vergeten koffie met smörrebröd.

Blokhutje
Lilla Stugan was een blokhutje, staande tussen het huisje met de naam “Weversnest” toen bewoond door mevrouw A.H.E.S. (Adrie) Knappert en het huisje “De Falga” halverwege de Steile Oever. Om het blokhutje te kunnen bereiken moest je door een poortje. Er werd kunstnijverheid gemaakt en verkocht zoals een bijzettafeltje, divers houtsnijwerk waaronder een uitgezaagde bonte specht (met een haakje voor sleutels) en een tegeltje van de blokhut. Het inspireerde destijds Piet Meijer uit Den Ham om een miniatuur van het blokhutje na te bouwen met behulp van kleine houtjes. Na familiebezoekjes in Ommen ging hij wel eens langs het blokhutje om te kijken hoe het er uitzag. Het miniatuur blokhutje is nu in het bezit van de dochter in Lemele.

De Falga
Wie waren de bewoners van De Falga? Bekend is wel dat mejuffrouw P.A. van Es, eerder woonachtig in Indië, na haar scheiding in Ommen is komen wonen in het houten huisje “De Falga”. Hier hield zij ook Angorapoezen. Bij mevrouw Van Es was nog een dame inwonend. Zij ging over de kunstnijverheid. Maar wie was zij? We ontvangen graag meer informatie. Over haar naam maar ook over de naamgeving van het huis Falga dat in de loop der jaren aanzienlijk is uitgebreid. Aan de kant van de weg staat daar een scheepsanker rechtop.

Meer informatie over de kunstenares, over “Lilla Stugan Kunstnijverheid” of over de naam “De Falga” is zeer welkom; mail naar: info@OudOmmen.nl.

Bron: Harry Woertink – 7 december 2019

Reageren »