16 september 2021

Nieuws van de boswachter – Extra stoelen voor NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten

Categorie: Kastelen & Havezates.    307 keer gelezen.

Op 8, 9 en 10 oktober 2021 zijn extra kaarten beschikbaar voor het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten!

 Kabinetje in kasteel Eerde.
Foto: Cor Bouwstra

Dankzij de versoepelde coronamaatregelen vanaf 25 september kunnen we op Kasteel Eerde meer mensen laten genieten van de kamermuziekconcerten. Bestel snel kaarten, want er is veel belangstelling.

Gerestaureerde bel-etage
Kasteel Eerde stond ruim drie jaar in de steigers. De bel-etage van het kasteel is volledig gerestaureerd en biedt dit najaar een bijzonder passend decor voor de concerten tijdens het NMF Kamermuziekfestival. Bezoekers van het Kamermuziekfestival kunnen de fraaie bel-etage op eigen gelegenheid bewonderen.

Kaarten bestellen
Ga naar de site www.natuurmonumenten.nl voor meer informatie over de concerten en het bestellen van kaarten.

Coronabeleid
Ons toegangsbeleid volgt de huidige regels voor evenementen en concerten. Dat betekent dat wij bij aankomst vragen om uw coronatoegangsbewijs. Dat mag een vaccinatiebewijs zijn, een negatieve testuitslag of het bewijs dat u hersteld bent van corona. U kunt daarvoor de mobiele app CoronaCheck gebruiken.

Bron: Olga de Lange – 16 september 2021

Reageren »

15 september 2021

Erkenning voor Molukkers

Categorie: Harry Woertink.    1.052 keer gelezen.

Burgemeester Hans Vroomen van Ommen roept demissionair minister-president Rutte op om bij de landelijke herdenking “70 jaar Molukkers in Nederland” in Rotterdam erkenning uit te spreken voor het leed dat deze oud-militairen en hun gezinnen is aangedaan.

 Onthulling monument kamp Eerde op 12 september 2015. Johannes Balubun bij het zojuist onthuld monument.
Foto: Harry Woertink

In zijn brief refereert de burgemeester aan de wijze waarop de eerste gerepatrieerde KNIL-militairen en hun gezinnen, afkomstig van de Zuid-Molukken, in Nederland is ontvangen. “De wijze waarop zij in Nederland hun weg hebben moeten vinden, heeft velen van hen veel pijn gedaan. Een pijn die ook nu nog wordt gevoeld.

Molukkers in Ommen
Circa 350 Molukkers vonden in Ommen een plek om te wonen en te leven. Onder veelal primitieve omstandigheden werden ze gehuisvest in de woonoorden Laarbrug en Eerde. In Ommen staan twee monumenten die hieraan herinneren. Op het kunstwerk, dat in 2015 in Eerde is onthuld, staat: “De herinnering is het enige paradijs waaruit we niet verdreven kunnen worden.” Vroomen: “In het licht van ervaringen die deze groep bij hun overkomst naar Nederland hebben opgedaan, is dit een veelzeggende tekst. Het zou mooi zijn geweest als zij zich bij hun aankomst en de jaren daarna welkom zouden hebben gevoeld in ons land. Als de herinnering zou hebben bestaan uit een warm welkom in Nederland. Helaas is de realiteit anders.

Bouwen aan een gezamenlijke toekomst
Een recent artikel in het Ommer historisch tijdschrift de “Darde Klokke” staat een citaat van een oud woonoord-bewoner: “We voelden ons warm ontvangen in Ommen. Burgemeester Van Reeuwijk heeft veel voor ons gedaan en zei: jullie zijn ook mijn burgers”. Dit citaat schept verplichtingen vindt Vroomen. “In de voetsporen van mijn ambtsvoorganger, roep ik demissionair minister-president Rutte dan ook op om 7 oktober in Rotterdam erkenning uit te spreken voor leed dat deze oud-militairen en hun gezinnen is aangedaan. Deze erkenning geeft ruimte bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Bron: Harry Woertink – 15 september 2021

1 Reactie »

15 september 2021

Canon van de Ommer – Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde (17)

Categorie: Canon van de Ommer, Harry Woertink.    861 keer gelezen.

Dit is aflevering 17 van de reeks ‘Canon van de Ommer’, waarin Ommer en Ommenaren centraal staan. Het gaat om personen die op een of andere wijze veel hebben betekend voor de Ommer samenleving.

Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde in de reeks ‘Canon van de Ommer’.
Zie ook het album “17. Philip Dirk baron van Pallandt”, de verzamelplek voor alles over Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde.

Philip Dirk (Philip) baron van Pallandt (1889-1979) stamde uit een voorname, gefortuneerde, adellijke Haagse familie. Het geslacht Van Pallandt is wijdvertakt en oud; de stamreeks begint in de veertiende eeuw. In zijn jeugd woonde hij met zijn ouders en jongere zuster Connie een deel van het jaar op de ‘buitenplaats’ Duinrell in Wassenaar. In de wintermaanden woonde de familie Van Pallandt in Den Haag aan de Korte Vijverberg 6. Na vanaf 1912 al enkele malen op de uitgestrekte landgoederen in Eerde te hebben verbleven van de achterneef van zijn vader Dirk, te weten Rudolf Theodorus van Pallandt van Eerde (1868-1913) blijkt dat laatstgenoemde door zijn overlijden Philip tot universeel erfgenaam heeft benoemd.

Landgoed Eerde
Op zijn 23ste werd Philip eigenaar van landgoed Eerde bestaande uit circa 1700 hectare en het gelijknamige kasteel vol zilver, antieke meubels en wandtapijten. De complete erfenis was nog veel groter en bestond vooral uit onroerende goederen als bos, heide, vennen en zandverstuivingen, maar liefst 23 boerderijen, landgoedbuitenplaats Het Laar in Ommen, een boswachters-, tuimans- en jachthuis en een ijs- en grafkelder.

Vanaf het begin stond bij van Pallandt vast om zijn geërfd landgoed een andere bestemming te geven. De padvindersbeweging schonk Philip alle mogelijke gastvrijheid op zijn landgoed. Op Eerde kwamen kampeerterreinen en een trainingscentrum voor Scouting Nederland, genaamd Gilwelll Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg en kreeg ook de beweging onder de Nederlandsche jongeren bekend als de Practische Idealisten Associatie de uitnodiging haar jaarlijkse kampen op zijn bezittingen op te slaan.

Krishnamurti
In 1920 ontmoet Philip Dirk baron van Pallandt in Londen de charismatische Indiër Jiddu Krishnamurti. Het was een spirituele liefde op het eerste gezicht. Vier jaar na de eerste ontmoeting met Krishnamuri geeft Philip al zijn bezittingen in Ommen weg aan de ‘Eerder Stichting’ met Krishnamuri als voorzitter. Kasteel Eerde wordt het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging. Vanaf dan worden ook op de Besthmenerberg jaarlijks zogenaamde sterkampen gehouden. De wereldleraar van de Orde van de ster in het Oosten heeft duizenden volgelingen die vanuit de hele wereld naar Ommen afreizen om hem te horen spreken. Alleen de verschijning van Krishnamurti was voldoende om menigten tot stilte te brengen in afwachting van de wijze woorden die hij zou gaan spreken. Dankzij Philip stond Ommen in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw dan ook volop in de belangstelling. De contacten van Philip met de Theosofische Vereniging leidde tot de oprichting van een Pythagorasschool in Huize Henan aan de Hammerweg en een gedeelte in Huize Het Laar.

Edith-Hof
De Orde van de Ster deed ook andere dingen. Daarbij werd samengewerkt met de Edith-stichting, genoemd naar Van Pallandt’s moeder. De stichting richtte zich op projecten voor de bevolking in Ommen. Als eerste was dat de oprichting van een kleuterschool de Edithschool aan de Koesteeg. Met de bouw van tien rietgedekte woningen aan het Edith-Hof, toen bestemd voor gezinnen met lage inkomens zorgde Van Pallandt voor de eerste sociale woningbouw in Ommen.

In 1928 treedt Philip in het huwelijk met Willie Voorwijk. Ze krijgen twee dochters. Voor zijn gezin bouwt Philip een modernistisch landhuis op Eerde, de Eerder Esch. Als Krishnamurti in 1929 breekt met de Theosofische Vereniging is Philip bereid om zijn vroegere landgoed terug te nemen en weet het landgoed als een geheel te behouden. Hij vergoedde de verbouwingen die op het kasteel waren doorgevoerd. Al snel had Van Pallandt een nieuwe bestemming voor het kasteel. Hij verhuurde het kasteel aan het Internationaal Genootschap der Vrienden, de Quakers.

Lees meer »

Reageren »

11 september 2021

Enorme belangstelling Open Monumentendag in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    649 keer gelezen.

OMMEN – Ondanks dat was gekozen voor een verkleinde vorm was de Open Monumentendag in Ommen een groot succes. Het mooie weer bracht bijna 200 fietsers in beweging.

Het in klederdracht gestoken gezelschap en middeleeuwse muziek zorgen voor een nostalgische sfeertje op de Open Monumentendag in Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Open Monumentendag 2021”.

Die genoten van een mooie fietstocht door de omgeving van Varsen en Oudleusen. Onderweg kon een bezoek gebracht worden aan het landbouwmuseum op landgoed Den Woeste Heide en erve Vechtdal in de buurtschap Varsen.

Vechtzomp
Het startpunt was molen De Lelie waar op het pleintje voor de molen een gezellige sfeer was en ook van alles te doen. Van middeleeuwse muziek van het duo “Ontfanck Gheselle” op eigen gemaakte instrumenten, oude ambachten met de openstelling van de Scheepstimmerwerf waar gebouwd wordt aan de Ommer Vechtzomp. Ook hier was het een drukte van belang.

Oude koetsen
Molenaar Anton Wolters draaide niet alleen de molen maar had ook zijn oude koetsen tentoongesteld. Bovendien maakte Wolters met zijn antieke groentekar een rondje door het centrum van Ommen. Voor een nostalgisch sfeertje zorgde ook de fietsgroep van het Ommer Rijwielmuseum die op historische rijwielen en in antieke kleding meededen aan de bijna 25 kilometer lange fietstocht. Gerda Wermink van de organiserende Stichting Open Monumentendag Ommen en molenaar Anton Wolters hesen aan de start van de fietstocht de Open Monumentendagvlag als officiële openingshandeling.

Lees meer »

Reageren »

10 september 2021

Scholieren Bernardusschool maken kennis met molen De Lelie – Klassendag OMD

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    470 keer gelezen.

OMMEN – Met de bedoeling de jeugd actief te betrekken bij het monumentale erfgoed in hun omgeving werd vrijdag 10 september voorafgaand aan de Open Monumentendag een zogeheten Klassendag voor scholieren van de basisschool Sint Bernardus gehouden.

 Molenaar Anton Wolters wijst de scholieren op belang van een monument.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Klassendag OMD 2021

Op molen De Lelie en de Scheepstimmerwerkplaats van de Vechtzomp werd aandacht besteed aan dit jaarlijks evenement.

Monument
Groep 8 van de Sint Bernardusschool werd rondgeleid door molenaar Anton Wolters. Die wees de leerlingen op het belang van de molen als monument. De reacties van de kinderen waren enthousiast en vuurden tal van vragen af op de molenaar. Zo kwamen ze erachter dat de korenmolen meer dan mooi is. Een molen is functioneel en maalt meel voor de bakker. De molenaar is ook een soort weerman, ervaarden de leerlingen. De molenaar legde uit hoe hij kan zien of er wind is en of er regen onderweg is. Vooral als er onweer op komst is moet de molenaar tijdig maatregelen nemen om de molenwieken stil te zetten. Wolters vertelde dat de Vechtzomp begin 2023 gaat varen op de Vecht als een toeristische attractie.

Quiz
Na afloop werden de leerlingen getrakteerd op een ijsje en kon in het museum van de molen een quiz gemaakt worden, waar de uitslag later op school bekend gemaakt wordt. Het bestuur van de Open Monumentendag in Ommen is blij met de medewerking van zowel de school als die van de molenaar. “Op deze wijze leren kinderen de waarde en het belang van cultureel erfgoed, het oude molenaarsambacht en over het bezochte monument”, aldus de het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Ommen.

Bron: Harry Woertink – 10 september 2021

Reageren »

3 september 2021

Mooie fietsroute op Open Monumentendag in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    469 keer gelezen.

OMMEN – De fietsroute die uitgezet is ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zaterdag 11 september komt langs verschillende mooie plekjes in de omgeving van Ommen.

 Het erf van Landgoed Den Woesten Heide in Varsen.
Foto: Harry Woertink

De start van de 24 kilometer lange route is tussen 13 en 16 uur bij molen De Lelie en de scheepstimmerwerf van de Vechtzomp aan het Molenpad. De deelnemers komen onder anderen op Landgoed Den Woesten Heide in Varsen. Het oude boerderijtje hier is afgebroken voor de bouw van een nieuwe woonboerderij. De benaming “Landgoed Den Woesten Heide” kreeg het eind 2016 toen de nieuwe boerderij door de familie Van der Heide kon worden bewoond. Om bezoekers rond te leiden is de deel van de boerderij ingericht als ontvangstruimte. Ook is een kleinschalig landbouwmuseum op het landgoed gevestigd.

De fietsroute gaat ook over het fietspad langs de oude Hessenweg. Deze behoort tot de oudste wegen in Oost-Nederland en waren van groot belang. Alle Hessenwegen liepen op ruime afstand langs de dorpen en steden. Een belangrijke reden hiervoor was dat de Hessenwagens een veel bredere spoorbreedte hadden dan de gangbare wagens en karren in Nederland. Verder is een pauzestop ingelast in Varsen bij Erve Vechtdal Koesafari op de plek waar ooit een schipperslogement gevestigd was. Voor de terugweg kunnen de deelnemers kiezen om van het nieuwe pontje over de Vecht gebruik te maken.

Omdat de organiserende stichting Open Monumentendag Ommen 35 jaar bestaat is deelname aan de fietsroute gratis. Bovendien kunnen de deelnemers meedoen aan een quiz waar een koesafari als prijs te winnen is.

Bron: Harry Woertink – 3 september 2021

Reageren »

2 september 2021

Yad Vashem postuum uitgereikt aan studentenstel Frits Iordens-Anna Maclaine Pont voor redden levens Joodse medeburgers

Categorie: Harry Woertink.    489 keer gelezen.

EERDE/OMMEN – Aan Frits (Frits) Herbert Iordens (1919-1943) en Anna Maclaine Pont (1916-1969) is donderdag 2 september 2021 postuum de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt.

 Uitreiking van de Yad Vashem onderscheiding met v.l.n.r. burgemeester Hans Vroomen, neef Frits Iordens, nicht Anne Maclain Pont en de ambassadeur van Israel Naor Gilon.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Frits Herbert Iordens”.

Dit voor de hulp die beiden hebben geboden om Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te houden tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). De uitreiking vond plaats op kasteel Eerde in Ommen in aanwezigheid van familieleden van beide verzetshelden. Namens het gemeentebestuur van Ommen was burgemeester Hans Vroomen vertegenwoordigd. De onderscheiding, certificaat met medaille werd uitgereikt door mr. Naor Gilon, ambassadeur van Israël aan twee nabestaanden én naamgenoten, neef Frits Iordens uit Amsterdam en nicht Anne Maclaine Pont uit Wijchen.

Ceremonie
Tijdens de ceremonie onder leiding van Jeanet Tillema van de gemeente Ommen werden in kasteel Eerde toespraken gehouden door de heer R. Moscou (vrijwilliger voor Yad Vashem), dr. B.J. Flim (historicus en schrijver van het boek ‘Onder de klok; georganiseerde hulp aan Joodse kinderen’), mevrouw drs. M. van der Starre (vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht) en burgemeester mr. drs. J.M. Vroomen van de gemeente Ommen. Namens de familie bedankten de nicht Pauline Nordbeck-Iordens iedereen die had meegeholpen aan het organiseren van de bijeenkomst. Het programma werd afgewisseld met muziek en gedichten

Rechtvaardigen onder de Volkeren
De Yad Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ komt toe aan hen die met gevaar voor eigen leven in de Tweede Wereldoorlog het leven van Joodse medeburgers hebben gered. Op een monument in Jeruzalem worden slachtoffers van de Holocaust en helpers van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog geëerd. De verzetsdaden van Iordens en Maclain Pont werden aan de vergetelheid ontrukt door de verhalen op de website OudOmmen.nl. Voor de destijds waarnemend burgemeester Bas Verkerk aanleiding om een initiatief voor een onderscheiding op te starten. Deze werd in werking gezet en met succes afgerond door burgemeester Hans Vroomen. Lees meer »

Reageren »

2 september 2021

Yad Vashem onderscheiding voor Frits Iordens en Anna Maclaine Pont – Wie waren zij?

Categorie: Harry Woertink.    601 keer gelezen.

Voor hun inzet voor hulp aan Joden ten tijde van de Holocaust is aan Frits Iordens en Anna Maclaine Pont door Israel de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt.

Behalve een medaille en oorkonde worden hun namen in Jeruzalem in een muur gebeiteld, in een park gewiechtvaardige onder de Volkeren”. Wie waren Frits Iordens en Anna Maclaine Pont?

 Frits Iordens en Anna Maclaine Pont.
Foto: Hetty Stomps

Frits Herbert Iordens (1919-1944)
Frits Herbert (Frits) Iordens (ook wel geschreven als Jordens) werd geboren op 12 juni 1919 in Arnhem. In 1938 begon hij als student aan de Universiteit Utrecht. In de Tweede Wereldoorlog zette hij zich onder meer in voor de hulp aan Joodse kinderen. Daarvoor was op 14 juli 1942 het Utrechts Kindercomité in het leven geroepen. Dat werkte vanuit Utrecht en heeft verschillende Joodse kinderen kunnen laten onderduiken. Frits was een belangrijk lid van het Kindercomité. Zijn onderduikadressen bevonden zich vooral in de omgeving van Arnhem, zijn geboorteplaats. Ook had hij adressen in en rond Utrecht.

Administratie studenten uit handen van de Duitsers
In 1942 eisten de machthebbers de namenregisters van alle studenten op van de Universiteit Utrecht. Deze registers dreigden gebruikt te worden voor tewerkstellingen in Duitsland en daarop stak Iordens met enkele anderen in de nacht van 12 op 13 december 1942 de administratie in het Academiegebouw in brand. Het is vier uur ’s ochtends en vijf schimmen schieten vanuit de voordeur het Domplein op. Ze verdwijnen ieder een andere kant op, de onverlichte straten in van het stille Utrechtse centrum. De schimmen zijn vijf studenten. Ze hebben de Duitse bezetter zojuist een bijzonder onplezierige dienst bewezen. Die waren namelijk van plan de helft van alle Utrechtse studenten af te voeren naar Duitsland en ze daar aan het werk te zetten in de Arbeitseinsatz. Maar nu de kaarten met namen en adressen van studenten in het vuur liggen te knisperen, zal het nooit tot het systematisch afvoeren van studenten komen. Na de oorlog werd op de universiteit van Utrecht zijn naam toegevoegd aan een lijst van studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Vanaf midden 1943 ging Frits Iordens zich ook bezighouden met het redden van geallieerde piloten. Geprobeerd werd die via België, Frankrijk en Spanje naar de thuisbasis terug te krijgen. Op 2 maart 1944 werd Iordens in het Belgische Hasselt aangehouden, vluchtte, maar werd op de vlucht doodgeschoten.

Landgoed Eerde
Iordens was korte tijd voor dit fatale moment verloofd met Anne Maclaine-Pont. Ook zij hielp met het onderduiken van Joodse kinderen. Tweeëneenhalf jaar na zijn dood is Iordens op verzoek van zijn geliefde herbegraven op landgoed Eerde langs de Regge. Beiden hadden namelijk gelukkige uren doorgebracht in de bossen langs de rivier. Waar nu het graf ligt, zaten ze samen vaak te dromen over hun leven na de oorlog. Op de steen werd door Titus Leeser de tekst gebeiteld van een deel van hun Frans lievelingsgedicht dat begint met: “Le dormeur du val” (De slaper in het dal). Lees meer »

Reageren »

31 augustus 2021

Twee Kampen – Tussen Waarheid en Wereldoorlog

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Informatiebronnen.    394 keer gelezen.

In ‘Twee Kampen – Tussen Waarheid en Wereldoorlog’ van Tjeerd Schuhmacher uit Leeuwarden wordt de lezer meegenomen in het leven van Abel, die opgroeit in Duitsland en wiens leven wordt beïnvloed door de oorlog.

 De cover van het boek ‘Twee Kampen – Tussen Waarheid en Wereldoorlog’.
Afb.: tweekampen.nl

Deze bijzondere roman wordt sinds vrijdag 27 augustus uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. “Verbijsterd kijkt hij om zich heen, naar de plek die hem zo vertrouwd is, de paden, de bomen en bosschages, de gebouwen… Achter zich hoort hij de bewaker brullen, maar hij beseft het gevaar niet tot hij de trap tegen zijn rug voelt.

Op 1 augustus 1929 vertrekt de jonge Abel Sanders vanuit Hamburg naar de Sterkampen in Ommen, optimistisch en enthousiast, maar met littekens van het leven. Hij ontmoet de Wereldleraar, de opvolger van Jezus en Boeddha, en weet zich in jaren die volgen in warmte, licht en harmonie te ontwikkelen. Dan komen de nazi’s, hij wordt verraden en naar een strafkamp gestuurd. Dat blijkt dezelfde plek waar hij eens dat licht had ervaren en waar hij nu in het diepste duister wordt gestort.

Over de auteur
Op een zonnige dag in augustus 2019 fietste Tjeerd Schuhmacher (Leeuwarden, 1954) met zijn vrouw Remmy door de bossen bij Hardenberg. Opeens schoot hem de eerste zin te binnen van wat uiteindelijk Twee Kampen zou worden. Gedurende zijn hele leven heeft Tjeerd graag geschreven. Auteur worden van een eigen boek was daarbij een sluimerende droom. Na zijn pensionering had hij hiervoor alle tijd en door een cursus ‘Levensverhaal schrijven’ werd het enthousiasme aangewakkerd. Het levensverhaal kan wachten. Dat moest wijken toen de idee van Twee Kampen zich aandiende. Tjeerds liefde voor geschiedenis kwam bij dit proces goed van pas, niet onbelangrijk bij het schrijven van een historische roman. Meer informatie vind je op: https://tweekampen.nl/

Bron: uitgeverij Boekscout – 31 augustus 2021

Reageren »

30 augustus 2021

Varsen nog mooier – pontje officieel in de vaart

Categorie: Gebeurtenissen, Harry Woertink.    432 keer gelezen.

VARSEN – Met de officiële ingebruikname van het pontje over de Vecht aan de Larinkmars is Ommen een nieuwe recreatieve verbinding rijker.

 Bernard Schuurman vergezeld van de wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers maakt de eerste officiële vaart met het pontje in Varsen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “2021 – Varsen

Het zelf te bedienen pontje verbindt fiets- en wandelpaden in de Ommer buurtschap Varsen met de Vilsterseweg op landgoed Vilsteren. Op de plek waar Vecht en Regge samenkomen zorgt een nieuw uitkijktoren “Kansel” bovendien voor een mooie beleving van de omgeving. De toren, gebouwd rondom een oude eikenboom, is bedoeld als rust- en informatiepunt. De officiële plechtigheid maandagmiddag 30 augustus 2021 was voorbehouden aan de 82-jarige oud Varsenaar Bernard Schuurman, die met de fiets aan de hand de eerste officiële overvaart maakte met de Ommer wethouders Bart Jaspers Faijer en Leo Bongers.

Op de bodem van de rivier trekt een kabel verschillende katrollen aan om het pontje in beweging te zetten. De motor van deze kabel wordt van elektra voorzien. De bediening van het pontje zelf werkt op zonne-energie. waar een druk op een knop voldoende is om fietsers en voetgangers op een onthaastende manier aan de overkant van de Vecht te brengen. De oversteek bevindt zich in de nabijheid van de op 1 juli 2020 geopende “Erve Vechtdal Koesafari”, waar eerder de boerderij van de familie Timmerman was gevestigd. De oude boerderij, schuren en de silo maakten plaats voor een nieuwe woning en horecagebouw met terras voor (fiets)passanten. Meest opvallend op het erf is de ronde stal “The Roundhouse” waar de brandrode Vechtdal runderen onderdak vinden.

“Kansel”
De uitkijktoren “Kansel” is onderdeel van het zogenaamde Tientorenplan, waarin allerlei deelprojecten langs de boorden van de Vecht zijn opgenomen. Het project is mede tot stand gekomen op initiatief van Plaatselijk Belang Varsen. Zij wilden graag een uitkijkpunt van waaruit je de samensmelting van de Regge en de Vecht kunt zien en volop van de omgeving kunt genieten. In overleg met ontwerper en bouwer Roel Westerman uit Rheezerveen is men tot dit ontwerp gekomen. Het ontwerp is geïnspireerd op een kansel: een gestoelte waarvan bovenaf een ruimte is te overzien. Kenmerkend voor de bouwwijze van een spreekgestoelte is de wenteltrap. Deze kansel is geïnspireerd op de traditionele uitgangspunten van een spreekgestoelte maar is bedoeld als een luister gestoelte. Een plek waar bezoekers toehoorders kunnen zijn in een landschap dat spreekt. Lees meer »

Reageren »