15 november 2016

Geschiedenis van Ommen in een notendop

Categorie: Harry Woertink.    504 keer gelezen.

Daar waar de rivieren de Vecht en de Regge samenvloeien ligt in het prachtige landschap het vanouds bekende stadje Ommen.

 Een van de oudste en meest sprekende afbeeldingen van de Vechtbrug, de toegangspoort van Ommen.
Afb.: OudOmen

Deze natuurlijke rijkdom werd al vroeg ontdekt door de nationale padvinderij hetgeen geleid heeft tot der huidige ontwikkeling van het toerisme. Eén/derde van het totale oppervlak van de gemeente Ommen (180 m2) is bedekt met bos en hei. Het uitgebreide gebied rondom Ommen kent een verscheidenheid aan landschappelijk schoon. Weilanden, bossen, heidevelden en zandverstuivingen worden afgewisseld met schilderachtige landgoederen en buurtschappen. Kenners van het Nederlandse natuurschoon beschouwen het Ommer landschap dan ook als het mooiste en veelzijdigste, wat Overijssel te bieden heeft. Het stadje Ommen aan de Vecht is sinds jaar en dag een toeristische trekpleister van formaat. Iedereen weet waar Ommen ligt. Ommen is gek met al die toeristen. Rondom het stadje liggen prachtige landgoederen met kasteel Eerde, Huize Vilsteren, Huis Archem en aan de rand van Ommen Huize Het Laar. Ommen telt maar liefst vijf molens. In de molen Den Oord is het Streekmuseum gevestigd. Een ander uniek museum is het Nationaal Tinnen Figurenmuseum in het voormalige gemeentehuis aan de Markt.

Doorwaardbare plaats
Oorspronkelijk is Ommen een nederzetting nabij een doorwaadbare plaats in de Vecht. De geschreven geschiedenis is na te gaan tot ongeveer het jaar 1200. De naam “Umme” wordt reeds vermeld in 1133. Het stadsrecht werd in 1248 verleend door Bisschop Otto III. Wie de plattegrond van Ommen bekijkt valt duidelijk de ronde vorm op van het stadje. Vrij nauwkeurig is na te gaan waar de oude stadswallen hebben gelegen en op welke plaatsen de Bruggepoort, de Varsenerpoort en de Arriërpoort hebben gestaan. Buiten Ommen liep de Hessenweg, een eeuwenoude handelsroute, die zijn naam heeft te danken aan de kooplieden uit de Duitse graafschap Hessen. Zij vervoerden met enorme wagens met daarvoor krachtige paarden hun waardevolle goederen door heel Europa. Vrijwel de enige bebouwing langs de Hessenwegweg bestond uit herbergen. Op Ommer grondgebied was De Hongerige Wolf de eerste herberg op de route. Eén van de oudste was herberg De Rooseboomshaar, die op stadsgronden in de Marke Arriën was gelegen. Verder kwam op het kruispunt van de Hessenweg en de weg naar de Ommerschans herberg De Bisschopshaar te staan. Richting Zwolle bevond zich in Varsen nog herberg Het Zwarte Paard. Lees meer »

Reageren »

12 november 2016

Zie ginds komt de stoomboot in Ommen weer aan

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    421 keer gelezen.

De stoomboot met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten is op 12 november 2016 weer aangekomen in Ommen. Het was al bijna schemerig toen de pakjesboot van Sinterklaas aanlegde.

 1923. Voorafgegaan door muziekvereniging Crescendo trekt hier Sinterklaas de oude Hessel Mulerbrug over. Op de achtergrond Hotel De Zon.
Foto: Fotoarchief Gemeente Ommen
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en het album “Sint Nicolaas“.

Op de Vechtkade bij het oude gemeentehuis werd het Spaanse gezelschap verwelkomd door burgemeester Mark Boumans en vele honderden kinderen en volwassenen. De belangstelling was ongekend groot. Na een kort welkom ging de Sint in een koets om een klein rondritje door de binnenstad te maken. Ook de burgemeester reed het rondje mee. Op het Vechtpodium werd het feestje voortgezet. De laatste jaren doet Sinterklaas Ommen aan met de boot over de Vecht. Maar dat was ook wel eens over het Ommerkanaal. Als de boot niet voer werd het trein, (open)auto of brandweerauto. De ritjes door het centrum waren ook gevarieerd: op schimmel, in koets of arrenslee. Zelfs kwam er al eens een kameel aan te pas.

Sinterklaas is voor Ommen geen vreemde. Sinds 1900 mag Ommen zich verheugen op de komst van de Goedheiligman. Daarna kon de jeugd van Ommen blijven rekenen op zijn komst. De Ommer courant bericht in 1923 het volgende over de komst van Sint: ‘Vooraf gegaan door de muziekvereniging Crescendo trok een groote schare kinderen naar het station, om den goeden Sint, die met de trein van half twee uit de richting Junne zou aankomen, feestelijk in te halen. De verwelkoming was dan ook allerhartelijkst, de kleinen popelden van plezier”. Verder wordt melding gemaakt dat Sint met zijn Piet ‘stadswaarts’ gaan vooraf gegaan door Crescendo en verschillende straten aandoen. Ze blijven alleen niet op het Marktplein maar gaan naar hotel de Zon voor een ‘mooie bioscoopvoorstelling’.

Zuute plassies
Sinterklaas en zuute plassies horen bij elkaar. Voor veel Ommenaren zijn zuute plassies een traditie. “Zuute” staat voor zoet en “Plassie” voor broodje, met als voornaamste smaakmakende bestanddelen stroop en anijs. Zuute plassies gaan letterlijk en figuurlijk als zoete broodjes over de toonbank. Omdat ze zo goed in de smaak vallen kan Ommen vandaag de dag nog steeds genieten van dit luxe broodje. Lees meer »

Reageren »

11 november 2016

Melkfabriek De Vechtstreek Ommen: van handkarn tot industrieel erfgoed

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    615 keer gelezen.

Vroeger maakten de boeren zelf boter en verkochten dat op de wekelijks botermarkt annex eiermarkt. De melk werd verwerkt tot boter met behulp van een handkarn of een rosmolen.

 De fabriek in 1915.
Afbeelding: Archief Jan Lucas
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en het album “Zuivelfabriek“.

Het vanuit de boerderij ontstane zuivelbereiding werd eind 1800 overgenomen door fabrieken. Een boterfabriekje was in Ommen al in 1897 ontstaan aan de Hammerweg, wanneer deze wordt opgericht door J.G. Kramer. Om de nodige kennis en ervaring op te doen ging hij wat rondneuzen bij de fabrieken in de omgeving. In Lemelerveld was een fabriekje van Kingma en in Dalfsen van Jansen. In Balkbrug was een andere Kingma in de zuivel bezig en in Hardenberg naar alle waarschijnlijkheid ook een Kingma die een zuivelfabriek exploiteerden. In de fabriek van Kramer werken behalve de eigenaar zelf, een machinist een melkontvanger en een botermaker. Botermaker was Albert Gort. Na het overlijden van J.G. Kramer in 1909 werd de fabriek beheerd door zijn broer, P. Kramer. De fabriek werd vervolgens verkocht aan A. Lubberdink uit Staphorst.

Oprichting
Aangemoedigd door de oprichting van andere coöperatieve fabrieken in den lande en voorgelicht door de lezingen van de rijkszuivelconsulent, komen de boeren in Ommen met het plan ook een coöperatieve fabriek op te richten. In 1910 wordt de fabriek van Lubberdink gekocht. Het is de eerste fabriek met een volledige en continue draaiende botermakerij. Zo werd in 1910 de eerste stap gezet voor een eigen fabriek. Lees meer »

1 Reactie »

4 november 2016

Verzetsstrijder F.H. Iordens: slaper in het (Regge)dal

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    596 keer gelezen.

De weg van Ommen naar Den Ham snijdt dwars door het prachtige landgoed Eerde. Prachtige bomen begeleiden asfaltbaan en fietspaden.

 Het grafmonument van Frits Herbert Iordens, Herfst 2016.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “Grafmonument Frits Herbert Iordens“.

Tussen kasteel Eerde en het uitzichtpunt de Steile Oever ligt niet ver van de kronkelende rivier de Regge in een bosrijk landschap een grafsteen met een Franse tekst. De steen markeert het graf van een Nederlandse verzetsstrijder: Frits Herbert Iordens. Onder zijn naam is de geboortedatum 21 juni 1919 en overlijdensdatum 2 maart 1944 vermeld. Verder staan op de steen enkele regels uit een Frans gedicht. Dat begint met: “Le dormeur du val” (De slaper in het dal). Deze twee regels luiden: “Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille; il a deux trous rouges au côté droit”. Vrij vertaald: “Hij slaapt rustig in de zon, de hand op de borst; hij heeft rode gaten aan de rechterzijde”. Deze regels zijn van de Franse dichter Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891). Een zeer toepasselijk tekst dus voor deze eeuwige slaper in het Reggedal.

Hulp aan Joodse kinderen
Frits Herbert Iordens, geboren op 21 juni 1919, was een zoon van een bankier uit Arnhem. Hij studeerde rechten in Utrecht. In de Tweede Wereldoorlog zette hij zich onder meer in voor de hulp aan Joodse kinderen. Daarvoor was op 14 juli 1942, natuurlijk illegaal, een speciaal Kindercomité in het leven geroepen. Dat werkte vanuit Utrecht en heeft verschillende Joodse kinderen kunnen laten onderduiken. Zo waren in een verblijf op het landgoed Eerde zeven Joodse kinderen ondergebracht. Vanaf midden 1943 ging Frits zich ook bezighouden met het redden van geallieerde piloten. Geprobeerd werd die via België, Frankrijk en Spanje naar de thuisbasis terug te krijgen. Daarvoor waren speciale vluchtlijnen georganiseerd door de verzetsstrijders in genoemde landen. Iordens bracht de door de ondergrondse, na hun landing per parachute uit neergestorte vliegtuigen, opgepikte vliegers meestal tot aan de Belgische grens. Eén keer is hij verder meegegaan en dat zou hem noodlottig worden. Op 2 maart 1944 werd Iordens in het Belgische Hasselt aangehouden, vluchtte, maar werd op de vlucht doodgeschoten. Iordens was korte tijd voor dit fatale moment getrouwd met Anne Maclaine-Pont, een dochter van een kennis van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde. Ook zij hielp vanaf 1942 met het onderduiken van Joodse kinderen. Lees meer »

Reageren »

2 november 2016

Nieuw monument Kamp Erika

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika.    559 keer gelezen.

OMMEN – Het Cultuur Historisch Centrum Ommen (CCO) is een actie gestart voor een nieuw herdenkingsmonument op de Besthmenerberg. Het nieuwe monument moet komen op de plek van huidige locatie als vervanging van het huidige monument.

 Impressie van het nieuwe monument.
Afb.: Frank Meijerink / Eric Schutte
Zie voor meer afbeeldingen het album “Oorlogsmonument ‘Kamp Erika’“.

Volgens het CCO heeft het bestaande gedenkmonument niet meer de uitstraling en waarde die het werkelijk verdient. Daarom zijn de Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink ingeschakeld om mee te denken over de vorm van het monument zodat aan de slachtoffers van Kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 meer recht wordt gedaan. Het nieuw beoogde herdenkingsmonument zal de geschiedenis van de Besthmenerberg beter zichtbaar maken. Niet alleen wat betreft de geschiedenis van Kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van de Sterkampen van de theosofische beweging “De Orde van de Ster in het Oosten” van Krishnamurti. In de plannen voor een nieuw monument is ook begrepen een betere bereikbaarheid vanaf de grote parkeerplaats, die gelegen is op korte afstand van het monument aan de Hammerweg (Steile Oever).

Kosten
De uitvoering van de plannen ligt bij de werkgroep WO 2 van het CCO. De kosten voor een nieuw monument worden begroot op circa € 30.000,00. Deze kosten zijn hoofdzakelijk de materiaalkosten en kosten voor het aanbrengen van het monument. De mogelijkheid wordt onderzocht om bijvoorbeeld door middel van sponsoring het bedrijfsleven hiervoor te enthousiasmeren. Ook worden acties onder de Ommer bevolking gehouden. Verder worden fondsen aangeschreven voor een financiële bijdrage. Lees meer »

1 Reactie »

1 november 2016

QuizzenKoerier Miny Vroegindewey bedenkt en bezorgt quizzen

Categorie: Miny Vroegindewey.    321 keer gelezen.

Op zoek naar een leuke activiteit voor thuis, school, museum, vereniging, buurthuis of instelling?

 Afb.: Miny Vroegindewey

Kom online op bezoek bij QuizzenKoerier Miny Vroegindewey. Zij bedenkt en bezorgt (online) quizzen over allerlei onderwerpen en thema’s. Vanwege haar interesse in geschiedenis en voorliefde voor bijzondere en nostalgische afbeeldingen heeft Miny Vroegindewey quizzen samengesteld over onderwerpen zoals: De monarchie in Nederland, de geschiedenis van Sinterklaas, het kerstfeest en de jaarwisseling, huishouden in vroeger tijden en (verdwenen) beroepen en ambachten. Hiervoor heeft zij vele fraaie afbeeldingen, foto’s en filmpjes gevonden in de grote digitale schatkist.

De quizzen zijn bij uitstek geschikt om te worden gespeeld in kleine groepen, in het gezin, tijdens een gezellige bijeenkomst in het buurthuis, een vrijwilligersbijeenkomst, etc. Plezier en gezelligheid met een nostalgisch feest der herkenning staan hierbij voorop. En er zullen meer quizzen volgen, want de QuizzenKoerier heeft nog ideeën en inspiratie genoeg.

De afgelopen tijd heeft Miny Vroegindewey beslist niet stilgezeten en is zij een nieuwe ‘schrijf’ uitdaging aangegaan: Het bedenken, schrijven en samenstellen van allerlei quizzen. Er is aan de ‘keukentafel’ intensief ‘gebrainstormd’, geschreven en gezocht naar bijzondere afbeeldingen, foto’s en informatie in de digitale schatkist. En dat leverde vele bijzondere verrassingen op. De quizzen worden aangeboden via het online uitgeefplatform Lulu.com www.lulu.com/spotlight/minyvroegindewey. Verder heeft Miny Vroegindewey een gloednieuwe website: www.tekstkoerier.jouwweb.nl/.

Bron: Miny Vroegindewey – 1 november 2016

Reageren »

31 oktober 2016

In Ommen komt het midwinterhoornblazen langzaam van de grond

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    458 keer gelezen.

OMMEN – Het zit er weer aan te komen. De midwinterhoorn kan uit de kast. Het blazen op midwinterhoorns is een traditie voor in de wintermaanden.

 Jan Mensink zet met een gloeiende spijker een naam op de midwinterhoorn.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “Midwinterhoornblazen“.

Dit blazen gebeurt vanaf de eerste zondag van Advent (Anbloazen”) tot Driekoningen (“Afbloazen”) op 6 januari. Men blaast meestal als het schemert en op verschillende locaties.

Jan Mensink uit Junne is er al jaren druk mee. Niet zo zeer met het blazen, maar wel met het maken van midwinterhoorns. In zijn werkplaats aan de Beerzerweg is Mensink er bijna dagelijks mee bezig. Wie niet zelf een midwinterhoorn wil of kan maken is bij Mensink aan het goede adres. Ook voor het Streekmuseum in Ommen heeft hij een tweetal midwinterhoorns gemaakt. Ommenaren zijn op kleine schaal begonnen met het midwinterhoornblazen. Zo was Jan aan het Rot vorig jaar te horen met Midwinterhoornblazers uit Hardenberg op de daken van het gemeentehuis en ziekenhuis in Hardenberg. Ook demonstreerde Aan het Rot afgelopen zomer op de Sallandse markt bij het Streekmuseum zijn eigen gemaakte midwinterhoorn.

Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument dat heden ten dage nog wordt gebruikt in Twente, de Veluwe, het zuidoosten van Drenthe, Westerwolde (Groningen), het oosten van Salland, de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland nabij de grens met Nederland. Lees meer »

Reageren »

30 oktober 2016

De Lofstem Ommen stopt na 88 jaar met zingen

Categorie: Harry Woertink.    560 keer gelezen.

OMMEN – De gereformeerde gemengde zangvereniging De Lofstem in Ommen is na 88 jaar gestopt. De oorzaak om het koor niet langer te laten voortbestaan is dat meer dan de helft van het koor de leeftijd heeft bereikt van 80 jaar of ouder.

De Lofstem in de Geref  Kerk 1950b.jpgDe Lofstem in de Geref. Kerk in 1950
Foto: archief De Lofstem
Zie voor meer afbeeldingen het album “De Lofstem“.

Bovendien kwamen in het koor legen plekken door overlijden en ernstige ziekten van koorleden. Daar waar De Lofstem op 17 oktober 1928 is begonnen als koor was ook het laatste optreden: de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat in Ommen. Tijdens een ochtenddienst op zondag 30 oktober 2016, geleid door ds. Han Wilmink heeft De Lofstem het publiek hartelijk bedankt. Henk Ophoff zorgde voor de begeleiding op piano en Klaas Schaap stond, net zoals de afgelopen dertien, voor het koor als dirigent. Tijdens de dienst werden foto’s uit vervlogen jaren getoond via een beamer. Als dank voor de medewerking aan tal van (kerk)diensten was er van het kerkbestuur een grote bos bloemen. Deze werd uitgereikt aan het oudste lid van het zangkoor, mevrouw Truus Loman-Korf.

Samen
Vanuit de zangvereniging zijn nog wel pogingen ondernomen om samen te werken met het Hervormd Zangkoor of samensmelting van beide koren. Als het aan De Lofstem had gelegen zouden in 2018 beide koren worden opgeheven om vervolgens een nieuw koor te vormen met twee afdelingen. Een afdeling met mensen met een sterke stem en een afdeling met mensen waarvan de stem minder wordt, maar die nog wel graag willen blijven zingen. Hervormd en Gereformeerd zouden dan samen verder als een nieuw PKN koor. Echter, het Hervormd Zangkoor wilde hier niet aan meewerken. Daarom is met weemoed besloten De Lofstem met ingang van 1 november 2016 op te heffen. Voor het jaar 2018 was gekozen omdat dan de fusie van beide kerken gepland staat. Lees meer »

Reageren »

29 oktober 2016

Bruidsparen jaar gratis lid van de Historische Vereniging Nieuwleusen

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    393 keer gelezen.

Claudia de Boer & Jacko van Dijk zijn vandaag, vrijdag 28 oktober 2016, getrouwd in het gemeentehuis in Nieuwleusen.

 Als cadeau kreeg het bruidspaar Claudia de Boer & Jacko van Dijk een gratis lidmaatschap voor één jaar van de Historische Vereniging.
Foto: Vereniging “Ni’jluusn van vrogger”

Claudia stuurde 4 weken geleden een mailtje naar de website van de historische vereniging met de vraag of hun familie en kennissen een poosje in Museum Palthehof konden verblijven na de huwelijksvoltrekking tijdens het maken van de fotoreportage in het Palthebos.

Op 28 oktober kan het weer al best herfstachtig zijn, het Palthebos is dan in prachtige kleuren getooid, maar trouwfoto’s met koukleumende mensen zijn niet echt leuk. Voor de historische vereniging een leuke gelegenheid om de bruiloftsgasten van Claudia & Jacko kennis te laten maken met ons museum.

Als cadeau hebben Claudia & Jacko een gratis lidmaatschap voor één jaar van de Historische Vereniging gekregen. En we hebben besloten om alle bruidsparen die vanaf nu gaan trouwen in het ‘Olde Gemientehuus’ in Nieuwleusen een zelfde lidmaatschap aan te bieden!

Bron: Ni’jluusn van vrogger – 29 oktober 2016

Reageren »

27 oktober 2016

Ccoba presenteert: ‘De Winterkraaien’ van Aar van de Werfhorst

Categorie: Bibliotheek Ommen, Ccoba (Cult.comm.bibliotheek).    388 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 8 november in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat een avond over ‘De Winterkraaien’ van Aar van der Werfhorst.

ccoba.JPGHet was november eind 19e eeuw toen zeven mannen met zware stobben turf om de hals verdronken in de donkere vaart bij Beerzerveld. Veenknechten wiens levens waren verbonden met de aarde tussen Sibculo en de Lemelerberg. Aar van de Werfhorst (1907-1994) hoorde het waargebeurde verhaal van zijn grootmoeder en schreef er een roman over. Oud streektaalconsulent en docent Gerrit Kraa heeft zich in het werk van van der Werfhorst verdiept, heeft hem zelf gekend en gaat in deze lezing in op het werk van de schrijver en zijn betekenis voor de streek.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 27 oktober 2016

Reageren »

Pagina 10 van 219« Eerste...89101112...203040...Laatste »