22 september 2013

Oude beuken in het Laar ten dode opgeschreven

Categorie: Landgoederen.    2.324 keer gelezen.

Oude beuken in het Laar hebben het moeilijk en zijn ten dode opgeschreven, de prachtige laanstructuur in het Laar dreigt langzaam verloren te gaan.

  Reuzenzwammen aan de voet van een paar beuken in het Laar
Foto’s: OudOmmen

Het is een ongelijke strijd, reuzenzwammen (Meripilus giganteus) hebben zich meester gemaakt van de oude beuken in het Laar. Het wortelgestel is aangetast, de kolossale beuken zijn verzwakt en vormen een gevaar als binnenkort de eerste herfststormen zich aandienen. Rest alleen het vellen van de oude aangetaste bomen die meer dan honderdvijftig jaar beeldbepalend zijn geweest voor de prachtige laanstructuur in het Laar. De reuzenzwam vreet de bomen van binnenuit op en wordt pas zichtbaar als de vruchtlichamen (de zwam zelf) zichtbaar worden. De zwam tast de boom onherstelbaar aan. Vaak begint dat in het kroondak, waar de boom ook zijn bladeren begint te verliezen. Onder de grond en in de boom heeft de reuzenzwam dan namelijk al zijn verwoestende werk verricht. Daar heeft de schimmel de houtvaten al dicht geknepen of is bezig ze dicht te knijpen en daardoor sterft de boom langzaam. Binnen een paar jaar is een boom met de reuzenzwam helemaal afgestorven. Alleen veteranensnoei kan mogelijk nog helpen in dat stadium. Dit betekent dat de kroon kleiner gemaakt wordt en er dus zo minder kracht op de takken komt te staan. Daardoor is er nog wat kracht dat de boom kan ontlenen wat hij binnenkrijgt

Hoe ontwikkelt een reuzenzwam zich?
De reuzenzwam is een parasiet en hecht zich aan de beschadigde wortels van beuken. De zwam kan zo gemakkelijk beuken kapot maken, omdat dit soort bomen een heel uitgebreid wortelstelsel hebben die ook vaak hoog in de grond liggen. Dieren of andere factoren beschadigen al snel zo’n wortel en dan ziet de reuzenzwam zijn kans schoon om de beuk binnen te dringen. De schimmelinfectie begint in het wortelfundament en dat zorgt er voor dat de boom instabiel wordt. Daarna veroorzaakt de reuzenzwam witrot en vernauwen de houtvaten zich. Door beide is de boom al snel ten dode opgeschreven. De zwam is een van de grootste bedreigingen van oude monumentale beuken die verzwakt zijn, bijvoorbeeld na plotselinge verlaging van de grondwaterstand.

Een beuk neemt maatregelen als hij is aangetast door de reuzenzwam
Overigens doet de boom zijn uiterste best om de reuzenzwam kwijt te raken. Hij maakt extra wortels aan en laat extra hout groeien. Dit gevecht tegen de reuzenzwam kan de boom echter niet winnen. Overigens wordt pas na jaren duidelijk dat de zwam in de boom zit. Dat wordt pas echt zichtbaar als de zwammenlichamen zich openbaren. Zijn die zwammen zichtbaar dan is de ziekte al in een vergevorderd stadium. De zwam blijft overigens gewoon leven als de beuk al dood is. Hij wordt dan wel van parasiet tot saprofyt. Dit is een organisme dat op materiaal leeft dat al dood is. De oplossing is een aanplant van jonge beuken. Jonge beuken zijn niet gevoelig voor reuzenzwammen.

Bron: OudOmmen – 22 september 2013

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image