24 mei 2008

"Ommen" je kunt er niet omheen ! – Zeer hoge archeologische waarde in het Laarbos

Categorie: Archeologie.    3.488 keer gelezen.

Op 16 juli 2007 heeft een terrein in het Laarbos in Ommen de status gekregen van Zeer Hoge Archeologische Waarde en staat als zodanig vermeld op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) te Amersfoort.

Monument-13318-1.JPGFig. 1. Kaart ARCHIS, bron: RACM

Monumenten van zeer hoge archeologische waarde die vermeld staan op de AMK genieten een zeer hoge bescherming. Om deze status te kunnen krijgen moet er iets bijzonders aan de hand zijn met het terrein in het Laar. Het terrein in het Laar heeft sporen van bewoning uit het mesolithicum, een basiskampje uit 8000-4900 v Chr., en een nederzetting uit het laat-neolithicum 2850-2100 v. Chr. Het betreft een bosperceel en een strook langs de spoorlijn Ommen – Zwolle met als toponiem Stationsweg. Geomorfologisch gezien is het een overstoven gebied op de dalrand van de Vecht met de coördinaten: X: 224.620 en Y: 502.970.

Enige tijd geleden zijn 7 boringen gezet. Het terrein bleek volledig intact. In alle boringen is een E-horizont aangetroffen. (E- horizont of uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur is en meestal ook een lager Iutum- of humusgehalte heeft dan de boven – en/of onderliggende horizont die verarmd is door verticale en soms laterale uitspoeling van Fe- en Al- (hydro)oxyden (sesquioxiden).

Tijdens deze veldkartering zijn twee vuursteenconcentraties gevonden. Het booronderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd, maar gezien de bodemkundige omstandigheden zal de vindplaats gaaf zijn.

Er is sprake van een zeer hoge fysieke kwaliteit en een hoge inhoudelijke kwaliteit.

Monument-13318-2--.JPGFig. 2. Detailkaart van het terrein in het Laar te Ommen, bron: ARCHIS, RACM

De begrenzing is aangepast op de grootte van de rug waarop de vindplaats ligt. In 1952 zijn bij werkzaamheden aan de spoorbaan al ruim 100 vuurstenen artefacten aangetroffen, waaronder twee microlieten. Daarbij is ook een vroege SVB -scherf (van een aardewerk pot) vastgesteld. Een veldcontrole, een survey op het zandpad in 1998, heeft twee vuurstenen artefacten opgeleverd: een afslagkerntje en een afslag. In 2004 heeft RAAP (archeologisch adviesbureau) een bureauonderzoek en een veldinspectie verricht en in 2005 heeft een karterend veldonderzoek plaatsgevonden. In 2007 is er wederom onderzoek gedaan met als resultaat een beschermd gebied met zeer hoge archeologische waarde!

Op dit moment zijn er plannen voor een ontsluitingsweg van zuid naar noord, richting de brug, in Ommen. Een van de opties, die ter sprake is gekomen, is een weg in westelijke richting ten noorden van de spoorlijn Ommen – Zwolle.

Ongeveer 10.000 jaar geleden, wist men het Laar in Ommen al te waarderen om er te wonen en te jagen. Deze eerste bewoners van Ommen hebben met hun basiskampje en speerpunten al aangetoond dat het plan, waar nu sprake van is, niet de juiste weg kan zijn!

Bron: Willem Bemboom – Rijks Universiteit Groningen
Archeologie, afd. Pre- en Protohistorie Noordwest Europa
24 mei 2008

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image