22 oktober 1997

Met de HKO terug in de tijd: Het tolhuis bij de Laarbrug

Categorie: Historische Kring Ommen.    3.786 keer gelezen.

OMMEN – Op deze foto uit 1928 zien we het tolhuis bij de Laarbrug, aan de grintweg van Ommen naar Dalfsen. In de negentiende eeuw worden belangrijke zandwegen verhard en daardoor komt er meer verkeer. Het beheer en onderhoud van de wegen berust bij de gemeente.

971022_tolhuis-laarbrug-b.jpg
Foto Nieuws uit Ommen
Het tolhuis bij de Laarbrug, aan de grintweg van Ommen naar Dalfsen.

In die tijd is de wegenbelasting in haar huidige vorm nog niet ingevoerd. Wegenaanleg is duur en om nu een tegemoetkoming in de kosten binnen te krijgen, bouwt men tolhuizen. Koetsiers en voerlui, maar ook voetgangers en begeleiders van vee, worden uitgenodigd tol te betalen vóór ze hun reis vervolgen. De slagboom óver de weg verhindert deze automobilist verder te rijden, Eerst kan hij nog even kijken naar het reclamebord van Sluis (ochtendvoer?). Zo te zien aan het E-nummerbord komt de chauffeur uit Overijssel. De tolgaarder heeft als neveninkomst waarschijnlijk een paar koeien op stal, getuige de melkbus op de voorgrond.

Egbertus Wolfkamp, ‘Tol-Bats’, is jarenlang tolgaarder bij deze brug over de Regge. Hij geniet bekendheid als imker en functioneert bovendien als voorzitter van de Vereniging van Bijenhouders. Opvolger is zijn zoon Joseph. De laatste tolbaas op deze plek is Gerrit Jan Kelder. Deze houdt ermee op in 1942, omdat in dat jaar de tol wordt opgeheven. Deze foto uit 1928 had ook een bijschrift, dat de gevoelens van menig automobilist weergeeft als voor de zoveelste keer een tolhek opdoemt.


Net een eindje fijn gereden,
Pats, daar sta ik voor een paal!
M’n gezicht staat verre van vroolijk,
Want het grieft me kolossaal.

En de tolvrouw treedt naar buiten,
En ‘k geloof dat ze me fopt:
‘Och meneer, wat zou het hind’ren,
Dat u hier eens even>stopt.

Na dat vrees’lijk harde rijden.
Komt u effetjes tot rust.’
Vreemd… dat wijze woord van ’t vrouwtje
Heeft mijn booze bui gesust.

Bron: Ommer Nieuws – 22 oktober 1997

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image