29 mei 2002

Landschap Overijssel eigenaar van Park 1813

Categorie: Landschap Overijssel.    3.427 keer gelezen.

Op woensdag 22 mei is de akte gepasseerd voor de aankoop van 155 ha bos en natuurterrein van het natuurgebied Park 1813 op de Lemelerberg. Al in oktober 2001 bereikten de directies van Boreon BV en Landschap Overijssel overeenstemming over de overdracht van dit gebied.

De verkoop betreft bos en natuurgebied. De discussie over de verkoop van het restaurant en de parkeerplaats is nog gaande. Landschap Overijssel is in afwachting van een uitspraak van provincie en rijk over de subsidiëring van de aankoop het restaurant en de parkeerplaats.
De aankoop door Landschap Overijssel wordt gefinancierd met gelden van rijk, provincie, het Bloemfonds, de Nationale Postcode Loterij en Landschap Overijssel.

Passend recreatief medegebruik

Met deze aankoop komt het natuurbeheer van de gehele Lemelerberg in één hand. Landschap Overijssel was namelijk al eigenaar van de zuidhelling van de Lemelerberg en van de Archemerberg ten noorden van Park 1813. Het beheer van park 1813 zal betrokken worden in het totale beheer van de Lemelerberg. “Daarbij is goed gastheerschap van groot belang”: geeft algemeen directeur Frank Naber aan. “Wij hechten er belang aan dat goed en passend recreatief medegebruik mogelijk is. Zo zijn er al gesprekken gevoerd met de Wielervereniging in Lemelerveld over mogelijkheden voor mountainbiken. Mensen zijn en blijven welkom op de Lemelerberg, ook in Park 1813.”
Op korte termijn zal ook op Park 1813 de bebording van Landschap Overijssel geplaatst worden.

Cultuurgeschiedenis

Park 1813 is rond 1913 ontworpen en aangelegd ter gelegenheid van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid van Nederland en de Slag bij Waterloo. Een monument met leeuw bovenop de Lemelerberg herinnert daar nog aan. Een onderdeel van de parkaanleg is de lanenstructuur en het zogenaamde Sterrenbos. Een bijzonderheid van Park 1813 is ook dat een groot aantal lanen de ‘straatnamen’ dragen van hoogwaardigheidsbekleders uit die tijd. Nu de aankoop een feit is zal een start worden gemaakt met het herstel van de cultuurhistorische waarden in het park, zoals bijvoorbeeld herstel van de lanen en van het sterrenbos.

Betrokken partijen

Park 1813 was in eigendom en beheer van Boreon BV, een dochteronderneming van Arcadis. Landschap Overijssel is een provinciale natuurbeschermingsorganisatie die zich o.a. bezighoudt met beheer van natuurterreinen, maar daarnaast ook met advisering aan particuliere grondeigenaren, agrariërs en gemeenten over kleinschalig natuurbeheer. Hierbij wordt samengewerkt met 3000 vrijwilligers in de gehele provincie.

Bron: Nieuwsarchief Landschap Overijssel – 29-05-2002

1 Reactie »

• • •

1 reactie »