1 juni 2010

Kwaliteit van de leefomgeving: Landelijke interesse voor Overijsselse resultaten

Categorie: Algemeen.    1.355 keer gelezen.

In Overijssel wordt nauw samengewerkt aan de kwaliteit van de leefomgeving. De concrete resultaten, lessen en toekomstplannen staan in juni centraal tijdens verschillende activiteiten waaronder een vaksymposium voor opdrachtgevers en opdrachtnemers (16 juni), een bestuurlijke netwerkbijeenkomst (10 juni) en een excursie, waarbij specialisten uit heel Nederland de Overijsselse lessen en resultaten komen bekijken.

Afb: AtelierOverijssel

Voor alle bestuurders, raadsleden en vertegenwoordigers van Overijsselse gemeenten, de Provincie en partners van AtelierOverijssel wordt 10 juni van 15.30 tot 18.30 uur in Dalfsen een Bestuurlijke Netwerkbijeenkomst gehouden. Met onder andere Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, die spreekt over de taak waar gemeenten de komende vier jaar voor staan. Hilde Blank, scheidend atelierleider van AtelierOverijssel, presenteert haar visie op Overijssel en de rol die het Atelier speelt en kan gaan spelen, als het gaat om samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Als ‘Ambassadeur voor de Ruimtelijke Kwaliteit’ is Commissaris van de Koningin Geert Jansen gastheer. Ook gedeputeerden Buursink, Klaasen en Rietkerk zijn aanwezig. Eerder die dag zijn de Overijsselse resultaten dan al bekeken tijdens een excursie voor een select gezelschap van provinciale en landelijke vertegenwoordigers, waaronder vertegenwoordigers van het landelijk innovatieprogramma Mooi Nederland en Expeditie Mooi en bouwmeesters uit andere provincies. De excursie voert hen onder andere langs grote opgaven voor infrastructuur, water en natuur en herbestemming van industrieel erfgoed. Ook de stadsranden van Deventer, landgoederen in Salland, de N35, het Vechtdal en de herinrichting van rivier de Regge bij Nijverdal komen uitgebreid aan bod.

Opdrachtgever & opdrachtnemer
Op 16 juni wordt in de Creatieve Fabriek te Hengelo het Vaksymposium ‘De Kwaliteit van het Resultaat’ gehouden over de rol en verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Dit vaksymposium is breed toegankelijk en brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers in contact én gesprek over hun rol en verantwoordelijkheid. Want hun onderlinge relatie is een belangrijke factor bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Het vaksymposium is bedoeld voor onder andere architecten, stedenbouw- en landschapsbureaus en andere relevante advies- en ontwerpbureaus. En natuurlijk voor de opdrachtgevers (overheden, semi-publieke en private partijen; van gemeenteambtenaren tot woningcorporaties), plus regelgevers en -beheerders. Bij delen van het vaksymposium zijn de Overijsselse gedeputeerden Theo Rietkerk en Dick Buursink aanwezig.

De tweedaagse manifestatie wordt georganiseerd door AtelierOverijssel in samenwerking met haar partners Architectuurcentrum Twente, Dienst Landelijk Gebied, Het Oversticht, Kunst & Cultuur Overijssel, Landschap Overijssel, de Waterschappen en wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Meer informatie op: www.atelieroverijssel.nl.

Bron: AtelierOverijssel – 1 juni 2010

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image