15 januari 2007

'Junne en haar bewoners'

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    11.281 keer gelezen.

Junne en haar bewoners’ is de titel van het deze week verschenen boek over landgoed Junne. Het boek levert een bijdrage aan het behoud van een stukje geschiedenis van het mooie Junne. Schrijver van het boek is Gerrit Jan Hesselink, geboren en getogen in deze Ommer buurtschap, gelegen tussen de Beerzerweg en de rivier de Vecht.

Het eerste exemplaar van het boek is door Hesselink overhandigd aan de rentmeester van het landgoed, mevrouw Loman. Dat gebeurde tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de houtzagerij ‘De Witte Deel’ op het landgoed.

070115_aaa1.jpg
Het Meugje, Junnerweg 6. ‘Nu, vele jaren later na ‘Meugies Dieks’, ligt Het Meugje er keurig bij. Mooi toch dat boerderijen met een geschiedenis zo in stand worden gehouden”.

Het boek ‘Junne en haar bewoners’ beschrijft totaal 30 boerenerven en is geïllustreerd met maar liefst 130 foto’s . Ook het ontstaan van Junne komt aan bod. Verder een opsomming van bijzondere gebeurtenissen die er plaatsvonden. Bovendien worden de laatste generaties bewoners belicht van de boerenhoeven. De rustend agrariër Hesselink (1938) heeft al meer boeken op naam staan die de historie van Ommen beschrijven.

Het verhaal over Junne als landgoed begint rond 1718, toen Johan Werner van Pallandt erve ‘De Brake’ koopt. Al snel daarna volgen er meerdere. Na Van Pallandt worden een aantal Twentenaren eigenaar van Junne. Vervolgens de schatrijke Duitser Lüps. Tot 1900 behoort tot het landgoed ook een landhuis, maar die is in 1900 afgebrand zonder weer opgebouwd te worden. Via een publieke verkoop wordt de familie Bentinck in 1931 eigenaar. Veel respect hadden de bewoners voor mevrouw Bentinck. Zij zorgde voor een Groene-Kruisgebouw en wijkverpleegster voor Junne en Beerze. Na haar plotselinge dood op 29 juni 1938 wordt het 1029 hectare grote landgoed met boerderijen verkocht aan verzekeringsmaatschappij Amstleven, het tegenwoordige Delta Lloyd.

Bijna alle (pacht)boerderijen in Junne zijn voorzien van een naam. ‘Weidelust’, ‘Het Meugje’, ‘De Diesel’, Het Rottenklooster’ en ‘De Bakkerij’ is zo maar een greep uit de namen. Meest bekende inwoner van Junne is Friedrich Karl (Karel) Seemann geweest. Hij bewoonde ‘De Witte Deel’. Als boer had Seemann twaalf koeien en was bekend als een techneut die alles maken kon. Daarnaast was hij nog fietsenmaker, loodgieter, visser en verkoper en reparateur van landbouwmachines. Ook had hij een houtzagerij en fungeerde als taxichauffeur.

Behalve het mooie van landgoed Junne is er ook een kritische noot van de schrijver. Junne dreigt onder te gaan aan de trend: ‘Minder boeren, meer natuur’. Volgens Hesselink zal als Junne leefbaar wil blijven er meer bedrijvigheid moeten zijn. Op de vroegere cultuurhistorische esgronden zou het honderd jaar geleden ingeplante bos weer plaats moeten maken voor akkerland. De fraaie afwisseling van het landschap zou dit alleen maar ten goede komen, aldus Hesselink.
Het boek is te koop bij de Historisch Kring Ommen.

Tekst en foto: Harry Woertink

Bron: HKO97.nl – 15 januari 2007

13 Reacties »

• • •

13 reacties »