1 januari 1976

Hotel "De Zon"

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    4.501 keer gelezen.

Reeds voor 1881 heeft op de plaats, waar zich thans Hotel de Zon bevindt een huis gestaan, waarin het beroep van café-en logementhouder werd uitgeoefend.

1e eigenaar
Hier woonde toen Lambertus KOGGEL (geb. 13-3-1841), gehuwd met Maria Bosch (geb. 11-11-1842). Maria Bosch was eerder gehuwd geweest met Gerrit Spijker-bos, die toen op de boerderij in Het Laar woonde. Zij hadden een zoon Gerhardus Spijkerbos (geb. 3-11-1873). Na het tweede huwelijk van zijn moeder bleef deze Gerhardus bij hen wonen. Op 1-5-1881 werd door Lambertus Koggel reeds sterke drank in het klein verkocht. Hij overleed 26-5-1883, waarna zijn weduwe Maria Bosch op 12-2-1885, dus voor de derde keer, trouwde met Johannes.

2e eigenaar
Rutgerus Marinus JANSEN (geb. 4-2-1859). Aan J.R.M. Jansen werd op 28-3-1885 vergunning verleend tot verkoop van sterke drank in de beide voorkamers on achterkamer van het huis Voorbrug A.20. In 1882 is deze ook begonnen met de stalhouderij. Op 12-4-1882 werd nl. door B.Rondhuis, smid en H.J.Hilbert, timmerman, aan burgemeester en wethouders rapport uitgebracht omtrent de deugdelijkheid van het onlangs door J.R.M. Jansen aangekocht en in dienst te stellen rijtuig, zulks met het oog op de veiligheid der reizigers. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat hiermede de deli-gence werd bedoeld, waarmede tot 1903 op Zwolle werd gereden. Het huidige hotel dateert van 1893. Aan J.R.M. Jansen werd nl. op 10-3-1893 vergunning verleend tot verkoop van sterke drank in het klein “in de gelag- en societeitskamer van het, nieuw gebouwde huis, staande in de Voorbrug wijk A nr.20, zijnde dit gebouw op de fundamenten van het oude opgetrokken”. J.R.M. Jansen overleed 10-3-1905.

3e eigenaar
Eigenaar werd nu de nog steeds bij hem inwonende Gerhardus SPIJKERBOS. Deze trouwde op 25-8-1904 met Maria Spijkerman (geb. 18-11-1876). Gerhardus Spijkerbos overleed 24-3-1921. Zijn weduwe trouwde op 23-2-1922 met Johannes LOKIN (geb. 22-7-1871).

4e eigenaar
Lokin was hotelhouder op het huis Het Laar en ging toen met zijn gezin in de Voorbrug wonen. Maria Spijkerman overleed 7-7-1922 en Johannes Lokin 25-1-1945.

5e eigenaar
Diens zonen Henricus Carolus Hermannus LOKIN (geb. 27-11-1904) en Hermannus Johannus LOKIN (geb. 13-1-1906) hebben het hotelbedrijf tot 1975 voortgezet.

Bron: G .Steen – uit archief van Jan Lucas / Peter Vosselman†
 


Aanvulling redactie

6e eigenaar
Het hotel was van 1976 tot 1995 in handen van Theo Bakker. In die periode hebben er veel verbouwingen en uitbreidingen plaatsgevonden. In 1976 was er bijv. maar één kamer met bad, in 1995 waren het er 25 stuks, elk met badkamer en douche. Tegenwoordig (2013) heeft de heer Bakker een kookstudio (‘Onder de Pannen’) in Ommen.

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image