26 oktober 2006

HKO reeks: Ommen historisch belicht (2) Burgemeesters van Ommen

Categorie: Algemeen.    10.501 keer gelezen.

(Oud)Ommen historisch belicht met de burgemeesters van Ommen vanaf 1811. Burgemeester, Arend ten Oever, gaat per 1 januari 2007 met pensioen. Wie wordt zijn opvolger? De nieuwe man of vrouw is dan nummer 19 van het rijtje van burgemeesters in Ommen die wij voor u op rij gezet hebben.


Muurschildering in het Ommer gemeentehuis, geinspireerd door het gemeentewapen van Ommen

Als dit jaar (2006) burgemeester Arend ten Oever met pensioen gaat heeft Ommen sinds 1811 totaal achttien burgemeester gekend. Onderstaand de namen van de desbetreffende heren. Werd Ommen voor 1811 misschien niet bestuurd? Zeker wel. Toen was sprake van ‘burgemeesteren’ en ‘gemeentslieden’. De burgemeesteren bestond uit vier schepenen en vier raden. Het aantal gemeentslieden was acht. De gemeentslieden bezaten hun ambt levenslang, zoals ook de secretaris. Jaarlijks werden de burgemeesteren verkozen.

In de achttiende eeuw viel Nederland onder de Franse republiek. Vanaf 1795 vertoefden de Franse troepen in Overijssel. Ommen behoorde tot het Departement ‘De monden van de IJssel’. De stadsregering heette: ‘Provisionele Representanten van het Volk van Ommen’. De Franse bestuursorganisatie werd in 1811 in ons land ingevoerd. Stad- en Ambt-Ommen werden verenigd tot de Mairie Ommen. Door Keizer Napoleon werd als burgemeester aangesteld Johannes Amama Chevallerau. Naast hem waren er twee wethouders. Deze bestuursvorm bleef bestaan tot 1818. Toen kwam de oude scheiding van de twee gemeenten Stad-Ommen en Ambt-Ommen weer terug. Tot 1851 hadden beide gemeenten ieder hun eigen burgemeester. Daarna was er een burgemeester voor zowel Stad- als Ambt-Ommen.

Op 23 mei 1923 kreeg Ommen te maken met een eerste herindeling toen de gemeenten Stad- en Ambt Ommen samen verder gingen als gemeente Ommen.

De namen van de burgemeesters die niet meer in leven zijn worden geëerd met een straatnaam in de woonwijk De Laarakkers. Opmerkelijk is dat de naam van de eerste burgemeester van Ommen verbonden is met de straat waar ook het gemeentehuis staat.
Als enige van de in leven zijnde burgemeesters heeft Bernard Kobes de eer dat een park naar hem is vernoemd. Dit als dank voor zijn bemoeienissen om Ommen zelfstandig te houden bij de gemeentelijke herindeling. Alle burgemeesters worden ook nog eens in herinnering gehouden met hun familiewapen op geschilderde bordjes die in het gemeentehuis hangen. Waarom daar geen plek is ingeruimd voor het familiewapen van burgemeester Dikkers is niet bekend.

De 18 burgemeesters:
Stad- en Ambt-Ommen: 1811 – 1818: J. Amama Chevallerau

Stad-Ommen: 1818 – 1829: Mr. W. A. van Laer; 1829 – 1843: M. Jansen Smit; 1843 – 1845: A. Sandberg; 1845 – 1851: G.L.Geerlig Baron van Fridagh

Ambt-Ommen: 1818 – 1832: J. Amama Chevallerau; 1832 – 1838: Mr. J.M.Dikkers; 1838 – 1848: A.Sandberg; 1848 – 1851: G.L. Geerlig Baron van Fridagh

Stad- en Ambt-Ommen: 1851 – 1857 Jhr. W.C.Th.van Nahuijs; 1857 – 1891: A.C.Bouwmeester; 1891 – 1900: T.M. Wentholt; 1900 – 1906: Jhr. J.L.van Nahuijs; 1906 – 1916: Mr. A.G.W. Baron Bentinck; 1916 – 1923: C.E.W. Nering Bögel

De huidige gemeente Ommen kwam in 1923 tot stand door samenvoeging van Stad en Ambt
Ommen: 1923 – 1952: C.E.W. Nering Bögel; 1952 – 1974: Mr. C.P. van Reeuwijk; 1974 – 1990: Carel Knoppers ; 1990 – 1997 : Reinier ter Avest; 1998 – 2000 : Bernard Kobes ; september – december 2000 : Leo Elfers (waarnemend, tevens burgemeester van Dalfsen) ; 2000 – 2006 : Arend ten Oever.

Tekst en foto’s : Harry Woertink

familie wapen van Ommer burgemeesters
familie wapen van Ommer burgemeesters

familiewapens van Ommer burgemeesters
familiewapens van Ommer burgemeesters

familiewapens van Ommer burgemeesters
familiewapens van Ommer burgemeesters

Het wapen van Bernard Kobes, die als burgmeeester met succes de ‘strijd’ tegen de gemeentelijke herindeling van Ommen leidde
familiewapens van Ommer burgemeesters

De klok in het gemeentehuis met alle buurtschappen benoemd, ooit een geschenk van de burgerij
De klok in het gemeentehuis met alle buurtschappen benoemd, ooit een geschenk van de burgerij

Het gemeentewapen van Ommen
Het gemeentewapen van Ommen

Bron: HKO97.nl

Aanvulling redactie OudOmmen.nl: zie ook “Lijst van burgemeesters van Ommen” op Wikipedia.

2 Reacties »

• • •

2 reacties »