микрозаймы

24 april 2007

HKO reeks: Ommen historisch belicht (12) Vinkenbuurt groene oase

Categorie: Algemeen, Historische Kring Ommen.    3.237 keer gelezen.

Vinkenbuurt groene oase met kerk, school en buurthuis centraal – Als buurtschap bestaat Vinkenbuurt al meer dan een eeuw. Ontstaan vanuit woeste gronden is het gebied gemaakt tot een groene oase met centraal de kerk, de school en het buurthuis. Vinkenbuurt heeft als agrarische gemeenschap met een actief verenigingsleven anno nu ongeveer 305 inwoners.

De kerk aan de Koloniedijk in de Vinkenbuurt

Tot eind 1800 was nog sprake van een woeste vlakte met waterplassen, struiken en vooral veel heide als onderdeel van het onmetelijke Varsenerveld, toebehorende aan de gemeente Ambt-Ommen. Op de vroegere vesting de Ommerschans onder de gemeente Stad-Ommen was de Kolonie van Weldadigheid ontstaan. Tot eind 1800 werd van hieruit de woeste gronden rondom de schans in cultuur gebracht en zogeheten kolonieboerderijen gebouwd (zie Ommen historisch belicht nummer 10).

Pioniers, voornamelijk boeren vanuit Nieuwleusen hadden hun oog laten vallen op de woeste gronden in oostelijke richting en begonnen ook met het ontginnen van woeste grond in het Varsenerveld. Ze bouwden op hogere delen boerderijtjes of andere behuizingen om zo een eigen bestaan op te kunnen bouwen. Vanaf 1900 rukten schop en scheurploeg helemaal op om de nog overgebleven woestenij in te wisselen voor vruchtbare akkers en weidegronden. Zo werd de huidige buurtschap gesticht. Teunis Jansen begon er een kruidenierswinkeltje, Hassink een klein café en de fiets kon toen gemaakt worden bij Jan Tempelman.

De kinderen uit de buurt gingen naar de school in Nieuwleusen. Toen de gemeente Nieuwleusen echter geen zin meer had om voor het onderwijs van Ommen op te draaien en de kinderen geen onderwijs meer kregen moest de buurtschap stad en land bezeilen om een school in de Vinkenbuurt te krijgen. Op 25 februari 1908 werd de openbare lagere school ‘Varsenerveld’ geopend met twee lokalen en een ‘meesterswoning’ voor B.B. Neuteboom.

In 1928 werd de zandweg door de buurtschap voor het eerst verhard met klinkers. Vanaf toen werd ook de straatnaamgeving ingevoerd en maakten de via het kadaster in 1832 ingevoerde secties plaats voor namen als bijvoorbeeld Koloniedijk, Middenweg of Prinsenweg.

Naam
De Vinkenbuurt lag officieel in het Varsenerveld. De aanwezigheid van de vele vinken in de buurt was aanleiding voor de mensen de opmerking te maken. ‘Het lijkt hier wel een vinkenbuurt’. Toen in 1923 de gemeenten Ambt- en Stad Ommen samengevoegd werden tot één gemeente, verkozen de bewoners de naam Vinkenbuurt om hun eigen positie nog eens te onderstrepen.

School
Zoals vermeld bestaat de school sinds 1908. In 1963 vond een grote verandering plaats toen een nieuw schoolgebouw in gebruik werd genomen. Het oude schoolgebouw werd later buurthuis. In 1984 werd aan het twee-klassige gebouw een lokaal gebouwd speciaal bestemd voor kleuters, zodat de school toen als basisschool werd. Inmiddels is de school ook uitgebreid met een peuterspeelzaal.
Op vrijdag 21 juni 2008 is er ter gelegenheid van 100 jaar onderwijs in Vinkenbuurt een reünie voor oud-leerlingen en hun ouders en oud-leerkrachten. ’s Avonds is er een feest voor de hele buurt.

Veel boerderijen zijn vernieuwd:

OBS en peuterspeelzaal Vinkenbuurt anno 2007:

Ook moeten nog boerderijen vernieuwd worden:

Het buurthuis en de kerk:

Boerderij Vinkenbuurt:

Schooljaar 1996/1997 OBS Vinkenbuurt:

De school anno 1908:

Tekst en foto’s: Harry Woertink

Bron: HKO97.nl


Eerdere afleveringen uit de HKO reeks: Ommen historisch belicht

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image