24 oktober 2006

HKO reeks: Ommen historisch belicht (1) Algemene begraafplaats

Categorie: Algemeen.    10.479 keer gelezen.

(Oud)Ommen historisch belicht. Dit keer de algemene begraafplaats aan de Dr.A.C.van Raaltestraat in Ommen

aaa32.jpg foto: Harry Woertink
Baarhuisje op de begraafplaats aan de Dr. A.C. van Raaltestraat

Wie nu voetstappen zet op de oude algemene begraafplaats aan de Dr. A.C. van Raaltestraat in Ommen gaat bijna twee eeuwen terug in de tijd. Opvallend is de fraaie toegangspoort en het baarhuisje midden op het kerkhof. Jammer genoeg bevindt het baarhuisje zich in een desolate toestand, ondanks dat het al enkele jaren op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Dat oude begraafplaatsen ook cultuurhistorisch van belang zijn wordt wel eens vergeten. Maar bij uitstek zijn dat plaatsen waar – letterlijk en figuurlijk – een groot deel van het verleden van stad en dorp ligt. De oude algemene begraafplaats dateert uit 1828 en is ingericht voor 800 graven. In 1969 werd de begraafplaats gesloten verklaard omdat er even verderop aan de Hardenbergerweg (de Ommeresch) al een nieuwe begraafplaats in gebruik was genomen. Nu bevindt zich de algemene begraafplaats aan de Zwolseweg (Laarmanshoek).

Bij Koninklijk Besluit van 18 mei 1825 was het niet langer mogelijk om binnen de bebouwde kom te begraven, dus ook niet meer in of om de kerk, zoals dat in Ommen gebeurde door de Hervormde kerk. Families van goede doen, die al graven besproken hadden in de kerk kregen bij de ingang van de nieuwe begraafplaats graven toegewezen. Zo kreeg Baron van Pallandt bijvoorbeeld vergunning om een ijzeren hek om de graven te plaatsen. Zoals gezegd lag de begraafplaats buiten de bebouwde kom van Ommen. Eigenlijk voorbij het ‘Bouweinde’ (einde van de bebouwde kom), de huidige Bouwstraat. Het kerkhof was omringd met een muur. Na een uitbreiding van het kerkhof omstreeks 1900 en de bouwvalligheid van de muur van het oude gedeelte werd het hele kerkhof voorzien van een beukenhaag. De haag is nog steeds in tact. Door het inkorten van de beukenhaag tot ongeveer een meter hoog, is er van buitenaf goed zicht op de begraafplaats. De coniferen (blauwe cypressen) op de begraafplaats dateren volgens een gehouden inventarisatie door de Bomenstichting uit de jaren 1880-1890.

tekst en foto’s: Harry Woertink

De fraaie toegangspoort
De fraaie toegangspoort

Deel van de begraafplaats
Deel van de begraafplaats

Wie al een graf besproken had in de kerk kreeg hier de eerste keus
Wie al een graf besproken had in de kerk kreeg hier de eerste keus

Grafkelder Baron van Pallandt
Grafkelder Baron van Pallandt

Baarhuisje waard om te behouden
Baarhuisje waard om te behouden

Roep om restauratie…
Roep om restauratie...

Tot ziens…
Tot ziens...

Bron: HKO97.nl

3 Reacties »

• • •

3 reacties »